В категории: Брой 12/2009, Водопровод и канализация, Електроинсталация, Инструменти, Ремонти

Прецизен скенер за строителни конструкции

Желанието да напишем статия като тази датира отпреди седем години, когато в НС 10/2002 публикувахме кратка информация за първия професионален скенер на Bosch за строителни конструкции Wallscanner D-tect 100. Неговата поява на пазара тогава бе силно впечатляваща новост в строителната практика, защото той позволява да се „надникне“ във вътрешността на стените или стоманобетонната конструкция и да се видят предмети, които до този момент бяха невидими за останалите устройства с такова предназначение. Той бе първият в света, който бе в състояние да открива предмети от пластмаса или дърво. Избързвайки да публикуваме тази информация тогава, така и не ни се удаде да изпробваме лично уреда. Както обаче е добре известно, меракът умира последен и това ни желание не ни напусна през годините, макар че междувременно имахме възможността да изпробваме различни устройства с подобно предназначение, които биха се вместили в понятието „металотърсачи“ – от любителски уред на Bosch, един от първите въобще пуснати на пазара преди десет години, и няколко безименни китайски инструмента до модел на металотърсач от професионална серия инструменти, който и днес е все така актуален и се предлага на пазара. Опитите ни да открием устройство, на което може със сигурност да се разчита, досега, общо взето, се оказаха неуспешни. Стигнахме до заключения, които обаче не бива да се генерализират, защото опитът ни не обхваща всички налични на пазара такива инструменти.

» Съвсем евтините немаркови уреди не вършат работа. Показанията им са до такава степен несигурни и неточни, че човек може съвсем да се обърка къде и какво има скрито в стената и дали въобще го има.

» Марковите, и особено в професионално изпълнение, детектори откриват метални предмети (стомана и цветни метали), електрически проводници, а най-добрите и предмети от дърво. Точността им обаче не позволява прецизно определяне на местоположението, а по-скоро на зоната, в която се намира предметът, без да отчитат разстоянието до него. Тези детектори също така не откриват пластмасовите тръби. Това е голям недостатък, защото всички водопроводни инсталации вече са именно от полипропиленови тръби, канализационните – също (или от PVC), но и двата материала остават невидими за детектора. При това тези тръби се пробиват с такава лекота, че работещият изобщо няма да усети допира на върха на свредлото до тях и ще разбере какво е направил секунда по-късно, когато бъде облян от силна струя вода, дано поне да е студена, а не вряла. В случай, че все пак това се случи, спасението е описано в НС 9-10/2008.

С две думи, за да е сигурен човек къде и на каква дълбочина може да пробива, му е необходим уред от съвсем нов вид, който, подобно на скенерите в медицината, да може да сканира стените, пода и тавана и с гарантирана точност да може да установи какво, къде и на каква дълбочина се намира. Необходимо е да се знае точно къде има армировъчен прът, за да се отмести отворът за дюбела на сантиметър встрани и човек да не се мъчи, при това с несигурен успех, да пробива и стоманения прът. Когато се пробива с перфоратор и обикновено свредло, то или запира упорито в пръта или върхът му се измества странично, като се опитва да го заобиколи. Дори и отворът да бъде пробит, той няма да има точната цилиндрична форма и големина, необходими за сигурно задържане на дюбела. Този проблем евентуално се решава примерно с новите свредла SDS-plus X5L на Bosch, но когато едно препятствие може да се избегне, защо човек да си прави живота зорлем сложен! В банята и кухнята опасността от нежелано пробиване на водопроводна или канализационна тръба силно нараства и ако това ви споходи, крайно неприятното изживяване ще се запечата в съзнанието ви за години напред.

Пробиването на отвори носи и риска от досег на свредлото до електрически проводници, което при мрежово напрежение може да има крайно неприятни, дори фатални последици. Когато проводниците не са под напрежение или са от слаботокова инсталация, те ще бъдат прекъснати и с повредена изолация, т.е. отваря се работа за напълно излишен ремонт, който би могъл да бъде избегнат, ако не се пробива слепешката.

С широкото навлизане на подовите отоплителни инсталации – електрически или тръбни, потребността от точно диагностициране на вътрешността на подовата конструкция също излиза на преден план. Това се отнася и за сградите, чиито вътрешни стени са изцяло или отчасти с лека конструкция, изпълнени по метода на сухото строителство. Тук също е необходим уред, способен да определя къде зад обшивката се намират носещите конструкцията греди, включително да определя и вида им – метални или дървени. Също така да открива дали в близост до обшивката не преминават тръби и електрически проводници, къде точно се намират.

Очевидната неспособност на масово разпространените, и които познаваме, детектори да се справят с всички тези изисквания поддържаше жив интереса ни към скенера Wallscanner на Bosch. Това обяснява и нетърпението, с което очаквахме обявеният преди 2–3 месеца нов модел Wallscanner D-tect 150 Professional да се появи в България, което се случи в края на ноември. За наша радост той ни бе предоставен от „Роберт Бош“ за тестване. Сътрудниците от представителството на немския гигант бяха така любезни да ни предоставят и специално демонстрационно куфарче, позволяващо скенерът да бъде изпитван за откриване в стена от лек бетон на различни материали – стомана, цветни метали и пластмаси.

Първоначално възнамерявахме да направим сравнителен анализ между възможностите на новия скенер и професионален многофункционален металотърсач, но бързо се отказахме от това си намерение. То не би било коректно, защото двата уреда са несравними по своите възможности, както и по цената си, естествено. Да сравняваме новия с по-предния модел също е безсмислено, защото новият изцяло ще го замести на пазара, а освен това ще струва и по-евтино – 1082 лв. без ДДС, спрямо 1332 лв. (без ДДС) на стария Wallscanner D-tect 100.

Така че задачата ни се ограничи до това да установим доколко новият Wallscanner D-tect 150 Professional си заслужава парите. Първата и очевидна разлика между двата модела скенери се съдържа още в наименованието – по-старият може да открива предмети на дълбочина до 100 mm от повърхността, докато новият прониква до дълбочина 150 mm. Освен това и добавката Professional със сигурност означава нещо, което се заехме да открием.

Всяка фирма избягва да дава информация за използваните технологии, особено когато става дума за най-модерна електронна измервателна техника, какъвто е случаят. Макар че по обхвата си на приложение старият и новият скенер почти не се различават, със сигурност може да се твърди, че технологиите, използвани при Wallscanner D-tect 150 Professional, са силно усъвършенствани, защото в света на електрониката седем години са твърде дълъг период, през който тази техника със сигурност е направила голяма крачка напред.

Wallscanner D-tect 150 Professional е прибор от висок клас, чиито възможности многократно надвишават останалите, да ги наречем класически, металотърсачи. Това чудо на техниката използва свръх широколентов високочестотен излъчвател-приемник (Ultra-wideband Radar Technology) и още три други сензора. За това как точно работят информация няма, но за потребителя по-важни са крайните резултати. А те са, че Wallscanner D-tect 150 Professional е „съвсем истински“, както образно се изрази един инженер, специалист по охранителни и други със специално предназначение системи. Способен е да идентифицира точно широк кръг от материали – на практика всичко, което може да се намира в стените, пода и тавана и да представлява интерес при извършване на всевъзможни монтажни и ремонтни работи. Най-важното обаче е, че показанията му са достоверни и позволяват точното определяне на местоположението и дълбочината, да се измери разстоянието между два пръта или тръби, при метални предмети с по-голяма широчина, например носещи профили, дава представа и за големината ù.

С две думи, Wallscanner D-tect 150 Professional открива:

» Стоманени пръти, тръби, профили и други предмети.

» Медни тръби и други предмети от цветни метали.

» Пластмасови тръби. Откриват се тръби с минимален диаметър 10 mm, когато са пълни с вода, и 20 mm, когато са празни, т.е. изцяло се обхващат използваните големини за водопроводи, отопление и канализация.

» Електрически проводници без и под напрежение, ниско и мрежово, включително трифазни кабели.

» Дървени предмети – греди, летви, клепета.

» Кухини.

Уредът може да сканира:

» Стени, иззидани с плътни и решетести тухли, керамични блокове, газобетон.

» Стоманобетонни конструкции.

» Леки преградни стени, облицовани с плочи на гипсова основа или от дървесни материали.

Не му пречат настилки и облицовки от керамични и каменни плочи, тапети, меки подови настилки, паркет и дъски. Освен че открива на практика всички интересуващи ни предмети, които е възможно да се намират в стените, пода и тавана, Wallscanner D-tect 150 Professional определя местоположението им с точност до ±5 mm било в дълбочина или странично отместване. Високата точност на измерване не само гарантира, че свредлото няма да попадне там, където не бива, а и да се предприемат действия, изискващи прецизно измерване на безопасната дълбочина на пробиване – например пробиване на отвор за дюбел в междината между два кабела, пробиване на отвор със строго определена дълбочина и подходящ за целта дюбел, така че дъното му да не достига армировъчния прът, тръба и др. Уредът може да се използва и за измерване на разстоянието между два успоредни армировъчни пръта или тръби, при минимално разстояние между тях 4 cm.

За постигане на максимална чувствителност и вярност на показанията в зависимост от вида на обследваната строителна конструкция, се избира един от петте предварително програмирани режима на работа:

» „Универсален режим“, който се използва при типични зидани стени и стоманобетонни елементи. Открива най-добре метални и пластмасови обекти, както и електрически проводници. Кухините и празните пластмасови тръби с диаметър, по-малък от 20 mm, както и предметите от дърво не се откриват. Този режим се използва при дълбочина до 60 mm.

» „Стоманобетонна конструкция“ – използва се за обследване на този вид конструкции, като открива при дълбочина до 150 mm армировъчни пръти, метални и пластмасови тръби, електрически кабели. Не се разпознават дърво, кухини и празни пластмасови тръби с диаметър, по-малък от 20 mm.

» „Подово и стенно отопление“. Използва се за сканиране на подове и стени с вградена в тях тръбна серпантина от метални или пластмасови тръби, пълни с вода, както и на електрически кабели. Работи при дълбочина до 80 mm. В този режим не се откриват празните тръби.

» „Сухо строителство“. Режимът е специализиран за работа при леки преградни конструкции – открива метални и дървени елементи на носещата конструкция, електрически кабели. Пълните с вода пластмасови тръби се показват идентично, както и предметите от дърво. Празните пластмасови тръби не се откриват. При този режим максималната дълбочина на работа 60 mm.

» „Керамични блокове с кухини“. При този режим се откриват метални предмети, електрически кабели под напрежение и пластмасови тръби. Не се откриват кухините и празните пластмасови тръби с диаметър, по-малък от 20 mm. Този режим работи при дълбочина до 60 mm.

Wallscanner D-tect 150 Professional има достатъчно голям за целта монохромен LCD дисплей (64х43 mm), върху който се изобразява информацията за откритите от скенера предмети. Показва се точното местоположение, така че осевата линия на обекта да съвпада с централната линия на екрана. Дълбочината, на която се намира откритият предмет, веднъж се обозначава с цифра, визуално се изобразява чрез височината на стълбчето върху екрана, може да се отчете и по двете странично разположени милиметрови скали. Едновременно с това зелената светлина на уреда се променя в червена, а може да се зададе и подаване на звуков сигнал. Сигнализацията също така е различна в зависимост от това дали откритият предмет е под напрежение.

Освен намиращия се точно под уреда предмет, сензорите на уреда откриват и съответно на екрана се изобразяват и намиращите се от двете му страни други предмети. Разположението им по височина на екрана позволява да се прецени веднага дълбочината, на която всеки от тях се намира, както и да се получи представа за взаимното им разположение.

С Wallscanner D-tect 150 Professional се работи изключително лесно. Освен споменатите вече режими на работа, уредът има още няколко възможности за допълнителна настройка – езика за съобщенията (избира се измежду седем възможни), интервал за автоматично изключване, когато е в покой и не се използва, включване или изключване на звуковата сигнализация.

Измерването се извършва, като скенерът се придвижва бавно върху четирите си колелца по обследваната повърхност. Уредът открива намиращия се под него предмет, щом го подмине на разстояние около 10 cm и на екрана се появи черно запълнено кръгче. След това той се връща по обратния път, докато кръгчето съвпадне с централната линия на екрана. Сега вече по намиращ се върху челото на уреда маркер с молив се отбелязва (приблизително) осевата линия на открития предмет. След странично изместване на уреда символът на открития предмет се измества също и щом достигне до една от двете странични линии, местоположението може вече точно да бъде отбелязано и по двете странични маркировки върху тялото на уреда.

За разлика от други металотърсачи, скенерът Wallscanner D-tect 150 Professional се калибрира, без да е необходима намеса. Удобство при работа в недобре осветени помещения е и доброто задно осветление на LCD дисплея. Кутията му е здрава, той издържа безпроблемно падане от височина 1 m, много добре е защитен срещу проникване на прах и водни пръски, падащи под произволен ъгъл от всички страни (клас на защита IP 54).

След всичко казано дотук генералният извод е, че Wallscanner D-tect 150 Professional си заслужава парите до стотинка. И едва ли е необходимо да подчертаваме, че най-неуместната икономия е при избора на измервателна техника. Един не на място пробит отвор може да излезе значително по-скъп.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото