В категории: Брой 1-2/2011, Дърводелство и обзавеждане, Инструменти, Ремонти, Строителство, Сухо строителство

Промишлени прахосмукачки Metabo с автоматично самоочистване

Промишлените прахосмукачки вече задължително присъстват във всяка занаятчийска работилница, в арсенала на всеки ценящ здравето си и уважаващ клиентите си професионален майстор. Категоричната потребност от използване на прахосмукачка при дейности, свързани с отделяне на прах и стружки, важи и за майсторите – любители, които ценят здравето си и държат да опазят чисти белите си дробове. Също така сигурен белег на добре свършената работа е да не оставя след себе си силно замърсено помещение, чието почистване често изисква титаничен труд. Очевидно е че при работа в затворено помещение, и още повече, когато то е обитаемо, използването на прахосмукачка става още по-необходимо. Степента на задължителност зависи и от продължителността на работа, свързана с отделяне на прах, от вредното въздействие на прахообразно отделяните вещества върху човешкия организъм.

Ето защо всички съвременни електроинструменти, които отделят обилно стърготини и прах в околното пространство – шлайфмашини, ръчни фрези, циркулярни триони и др., имат щуцер за свързване към прахосмукачка. Да не говорим за фрезите за изрязване на канали в стените, за ръчните машини за шлифоване на мозайки или повърхности от бетон, както и за шлайфмашините за гипсови шпакловки и повърхностна обработка на плочи на гипсова основа, които и секунда не би трябвало да работят без прахосмукачка, защото вдигат непрогледна пушилка и моментално правят помещението необитаемо. Ето защо всички водещи производители на електроинструменти, комай без изключение, предлагат повече или по-малко обширна палитра от промишлени прахосмукачки – кои собствена разработка и производство, кои прибягват до услугите на някоя от специализираните в производството на такъв вид машини компания (Nilfisk ALTO, Starmix, TTS Cleantec, Kärcher). Това е т.нар. OEM (Original Equipment Manufacture) производство, при което предимно големи компании с утвърдени на пазара марки, поръчват по собствена спецификация и изисквания на друга фирма производството на дадени изделия, които след това продава под собствената си марка.

Определението „промишлени“ се е наложило поради специализацията на тези машини, която изисква да притежават възможности и технически характеристики, далеч надхвърлящи възможностите на обикновените домакински прахосмукачки. Опитът ни показва, че покупката на промишлена прахосмукачка се рентира и за домашната работилница, защото когато не се използва по предназначението си, тя прекрасно може да замени домакинската прахосмукачка, включително да извършва дейности като събирането на течности, които за огромната част от обикновените прахосмукачки, са напълно невъзможни. А когато потрябва, макар и по-рядко, да се използва по предназначението си, тя е незаменима. Това с най-голяма сила се отнася за живеещите в самостоятелна къща, чиято поддръжка много по-често налага използването на специализирана прахосмукачка – за почистване на дома и автомобила, при извършване на ремонтни дейности, при възникване на аварийна ситуация с разлив на вода и др.

Типични представители на промишлените прахосмукачки с универсално предназначение са двата нови модела, които Metabo представи в началото на тази година – ASR 35 L AutoCleaner и ASR 35 M AutoCleaner. Те предлагат на практика всичко, което за момента може да се желае от една типична промишлена прахосмукачка. Същевременно големината и теглото им ги правят лесно преносими, което е от съществено значение при работа на различни обекти или използването им за поддръжката на еднофамилна къща.

Сходството в наименованията им подсказва, че приликите между тях са много повече отколкото разликите. И двете прахосмукачки имат електродвигатели с мощност 1400 W, които осигуряват максимален дебит на засмуквания въздух 3660 l/min и подналягане до 248 hPa (mbar). Те имат универсално приложение – предназначени са за засмукване на стружки, песъчинки и различни други замърсявания, на не взривоопасни прахообразни материали, както и на незапалителни течности. Обемът на резервоара им е 35 l. Двете прахосмукачки са изцяло нова разработка на Metabo. Те нямат предшественици и с тях компанията разширява гамата от петте предлагани към момента прахосмукачки. По обем на резервоара новите модели са позиционирани по средата – между машините с обем на резервоара 50 l и 20 l. Съществената отлика между новите и останалите модели е в автоматичното почистване на въздушния филтър.

Основната разлика между двата нови модела е в степента на очистване на въздуха, което определя пригодността им за използване според вида на отделяната прах и нейното влияние върху човешкото здраве.

Прахосмукачката ASR 35 L AutoCleaner е предназначена за засмукване на материали с ниска степен на опасност от увреждане на здравето (клас L). Според възприетата към момента класификация на промишлените прахосмукачки при този клас трябва да се постига 99% очистване на въздуха и такива са преобладаващата част от промишлените прахосмукачки с универсално приложение. Използват се при материали с допустимо съдържание на прахта във въздуха >1 mg/m³.

Моделът ASR 35 M AutoCleaner отговаря на изискванията на следващия по-висок клас – M, според същата класификация. При тази прахосмукачка очистването на въздуха е 99,9%. Поради по-високата степен на очистване, тя е подходяща за засмукване на прах, съдържащ средно опасни за здравето вещества (съдържание ≥0,1 mg/m³). За видовете прах и класифицирането им според вредното въздействие, което оказват върху човешкия организъм, може да прочетете повече тук.

И двете машини са еднакво приложими както за стационарна работа в работилницата, така и за пренасяне от обект на обект. Преместването на прахосмукачките е улеснено от увеличения диаметър на задните колела, поради което те преодоляват по-лесно препятствия. Предните колела имат застопоряващ механизъм, чрез който прахосмукачката може да се задържа на едно място. Макар, че са пригодени в максимална степен да работят с всички инструменти на Metabo, предвидени за съвместна работа с прахосмукачка, със същия успех към тях може да свързват и ръчните електроинструменти на други производители, за което са предвидени подходящите преходници.

Най-същественото за всяка прахосмукачка е нейната система за филтриране на въздушната струя, задържането и събиране на засмуканите по-едри частички и прах. Както личи от наименованията им, и двата модела имат система за автоматично самоочистване на филтъра чрез периодичното му силно вибриране, създавано от електромагнитен механизъм. За разлика от други системи за самоочистване – чрез обръщане посоката на въздушната струя, например, както и чрез ръчно задействане на механизма, тук това се извършва автоматично и без да се пречи на работата – тя не се прекъсва по време на почистването, нито се влошава засмукващата способност на прахосмукачката. Специална система следи за поддържаното подналягане и дебит на въздуха, оттук и за степента на задръстване на филтъра. Така при достигане на определена степен на замърсяване, механизмът за самоочистване се задейства автоматично. В резултат новите прахосмукачки на Metabo правят труда по-ефективен, защото не се налага прекъсване на работата, а смукателната способност на прахосмукачката се поддържа постоянно висока. Въздушният филтър е изработен от специална вълнообразно нагъната полиестерна материя, която позволява лесно очистване от полепналата върху повърхността й прах. Той може да бъде измиван с вода, когато това се налага. Поради тези си качества филтърът има голяма дълготрайност и се сменя след продължителна експлоатация.

Торбата за събиране на прахта и по-едрите частички също е изработена от полиестерна материя, която е несравнимо по-здрава от класическите хартиени торби. Това е позволило увеличаване на вместимостта й, улеснена е подмяната без опасност от прокъсване и разпиляване на съдържанието. За да се гарантира пълното очистване на маркуча от прахта, електродвигателят на прахосмукачката се изключва около 10 s след като свързаната с нея машина преустанови работа.

Като всяка промишлена прахосмукачка и тези имат електрически контакт, към който се включва съответният електроинструмент. Така чрез него се управлява, включва и изключва, прахосмукачката. Моделът ASR 35 L AutoCleaner има ръчно управление на честотата на въртене на двигателя, оттук на турбината, на дебита и подналягането на въздушната струя. При модела ASR 35 M AutoCleaner това става автоматично, като единствено се задава диаметърът на маркуча. Тази прахосмукачка има и автоматична система за контрол на параметрите на въздушната струя. При спадане на налягането и дебита поради задръстване на филтъра или друга причина, което би нарушило способността на прахосмукачката да очиства в съответствие с класа си, системата издава предупреждаващ светлинен и акустичен сигнал. И двете прахосмукачки имат система, която следи нивото на запълване на резервоара с течност. При достигане на зададено ниво тя изключва захранването на електродвигателя. Така машината се предпазва от повреждане, а на хората се спестяват неприятности.

Стандартно прахосмукачките са комплектувани с маркуч Ø35 и дължина 3,5 m. При необходимост може да бъде закупен и специален антистатичен маркуч, чиято повърхност не задържа прахта. Като стандартна комплектовка или допълнително Metabo предлага богат набор от накрайници за своите прахосмукачки, което разширява областите на приложението им. Всяка от двете прахосмукачки тежи по 15 kg.

 

За допълнителна актуална информация вижте сайта на Metabo за България.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото