В категории: Брой 5-6/2009, Строителство, Топлоизолация

Зидане с блокове POROTHERM

В предишния брой на списанието за пръв път представихме продуктите за изграждане на външни и вътрешни стени, които се предлагат в България от австрийската компания Wienerberger, фирма с 200-годишна история и безспорен световен лидер в производството на тухли за зидария. Запознахме ви с: POROTHERM – керамични блокове с вертикални кухини, POROTHERM готови щурцове за над врати и прозорци и TERCA – марка, под която се произвеждат клинкерните тухли за облицовка на фасади и външни настилки.

За по-малко от пет години тези модерни материали на строителната керамика се наложиха трайно на българския пазар, а бързо нарастващото им търсене стана причина за откриването в края на 2007 г. и на първия завод на Wienerberger в България – в гр. Луковит. За кратко време блоковете POROTHERM възвърнаха позабравените преди десетилетие хилядолетни традиции за използването на керамичните тухли като основен градивен строителен материал, но сега на съвременно много по-високо технологично и експлоатационно равнище. Може да се каже, че блоковете POROTHERM съчетават незаменимите качества на добре изпечената природна глина с възможностите на технологиите от XXI век. Те са напълно чист и природно екологичен на практика вечен и абсолютно негорящ материал. Способстват за поддържане на оптимален температурно-влажностен режим в сградата, намаляват съществено топлинните загуби и същевременно повишават термостабилността на конструкцията, подобряват звукоизолацията на стените. С тях се зида значително по-бързо, а повърхността на стените се получава равна, подходяща за измазване само с тънък слой мазилка. Всичко това бе вече подробно разгледано в НС 3-4/2009.

Преди да пристъпим към темата на този брой, зидането с блоковете на Wienerberger, бихме желали да осветлим малко по-подробно икономическата изгода от тяхното използване при иззиждане на външни и вътрешни стени. При избора на материалите за изграждане на външните стени и съответно тяхната конструкция основен фактор е стремежът за намаляването на топлинните загуби. Това се постига чрез използване на материали с нисък коефициент на топлопроводност. Според действащите в момента в България норми за топлоизолация на външните стени („Наредба №7 за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради“ от 2005 г.), техният коефициент на топлопреминаване (U) трябва да бъде по-малък от 0,5 W/m²К. Ако стените са иззидани с масово използваните допреди години у нас керамични блокове с хоризонтални кухини, познати като „тухли четворки“, това нормативно изискване се изпълнява само чрез поставяне на допълнителна топлоизолация от плочи стиропор или минерална вата с дебелина 6 cm. Правенето на тази допълнителна топлоизолация значително оскъпява строителството, като според вида на топлоизолационния материал, вида на тънкослойната декоративна мазилка и височината на сградата излиза 50–60 лв./m², че и повече. По цени към днешна дата при дебелина на топлоизолационните плочи от стиропор 6 cm и по-евтина тънкослойна мазилка с дебелина 2 mm само стойността на материалите възлиза на около 30 лв./m². Сметката значително набъбва, като се включат трудът и наемът за скелето. Стойността на несъмнено по-качествената топлоизолация с плочи от минерална вата, вместо стиропор, е още по-висока. Същият топлоизолиращ ефект обаче може да се постигне и без тази значително оскъпяваща строителството допълнителна топлоизолация, ако вместо обикновените „тухли четворки“ (с размери 250х250х120 mm) се използват блоковете POROTHERM 38 N+F с размери 250х380х238 mm, чийто коефициент на топлопроводност е λ=0,19 W/mK. За сравнение този коефициент за плътните тухли достига 0,7 W/mK, при решетъчните е около 0,5 W/mK. Тези данни трябва да се приемат като ориентировъчни, защото на пазара има голямо разнообразие от различни по вид, производител и технически характеристики тухли. Във всеки случай при стойности на λ ≤0,18 W/mK материалът се приема за ефективен топлоизолатор и от всички споменати материали само блоковете POROTHERM 38 N+F позволяват изграждане на външни стени, които напълно изпълняват нормативите в България без поставяне на допълнителна топлоизолация. На практика това означава, че двустранно измазана външна стена, иззидана с POROTHERM 38 N+F, ще има коефициент на топлопреминаване U=0,45 W/m²K, а при използването на зидарски разтвори с повишена топлоизолационна способност дори и U=0,40 W/m²K, т.е. по-нисък от изискванията на действащите в момента норми за топлинна ефективност в България. Същественото е, че това се постига без допълнителен труд и разходи за правене на специална топлоизолация върху стените. Остава да видим цената на това несъмнено от топлотехническа, а също и от експлоатационна гледна точка предимство на тези блокове.

Поради по-сложната и скъпа технология на производство, както и поради по-големите им размери, блоковете POROTHERM 38 N+F имат по-висока цена от „тухлите четворки“ за един кубичен метър. Как обаче изглеждат нещата, когато се сравни себестойността на готовия продукт? Проучване, възложено от „Винербергер“ ЕООД, позволява съпоставка на цените при външни и вътрешни зидове, изпълнени с керамични блокове POROTHERM, обикновени „тухли четворки“ и единични решетъчни тухли, така че да имат еднакъв коефициент на топлопреминаване за външните стени и да бъдат покрити нормите за шумоизолация при вътрешните стени. Изследването е направено въз основа на цените за крайни клиенти в някои от по-големите складове за строителни материали в София, а за разходни норми са ползвани данните от справочника „Разходни норми в строителството“ и от техническите паспорти на отделни производители. В сравнителните анализи са използвани редовните продажни цени на блоковете POROTHERM към април 2009 г., а не по-ниските, предлагани по време на промоционалните кампании на фирмата. С любезното съгласие на „Винербергер“ ЕООД препечатваме най-показателните според нас калкулации, като ни остава съвсем кратък коментар.

За сравняване на еднослойния монолитен външен зид, изпълнен с керамични блокове POROTHERM 38 N+F, е избран двуслоен зид, изпълнен с тухли четворки, които се „превръзват“ с единични решетъчни тухли. От външната му страна е поставена допълнителна топлоизолация от стиропор (EPS). Обръщаме внимание на използването на единичните тухли при зидането с „тухли четворки“, което майсторската практика у нас често не познава или просто пренебрегва. Единичните тухли се използват за „превързване“ на зидарията, като началото или края на реда се изпълнява със завъртане на „тухлата четворка“ или част от нея. Ако това не се направи, външните стени заприличват на средновековни бойници, чиито отвори със сигурност значително влошават топлоизолационната им способност.

Дадените в таблиците сметките показват, че при еднакви топлотехнически параметри зидът с POROTHERM 38 N+F излиза по-евтин в сравнение с двуслойния тухлен зид с топлоизолация с плочи от стиропор с дебелина 6 cm. При масово прилаганата у нас поставена отвън топлоизолация, чийто плочи са закрепени с дюбели и лепило, защитени с армирана шпакловка и тънкослойна декоративна мазилка, за която приемаме минимална цена на материалите 30 лв./m², общата цена на материалите за иззиданата с обикновени „тухли четворки“ стена е 55,72 лв./m². Предимството на зидането с POROTHERM 38 N+F при цена на материалите 46,14 лв./m² е повече от очевидно, а като време за изпълнение то е вече съкрушително. Тук само ще добавим, че монолитният зид с POROTHERM 38 N+F има значително по-добра способност да акумулира топлината от слънчевото греене, защото не е „облечен“ с топлоизолационен слой и директно поглъща топлинното излъчване. Това допълнително намалява топлинните загуби през студените месеци на годината и позволява поддържане на по-малки температурни колебания на въздуха в помещенията в рамките на денонощието. В този случай се улеснява пропускането на водните пари. Шумоизолацията също е по-добра, защото изпълнената със стиропор топлоизолация практически не изолира срещу въздушен шум. Външната топлоизолация има малка устойчивост на натиск и още по-малка на удар, поради което лесно може да се повреди, нещо което е изключено при масивния зид с блокове POROTHERM. За разлика от стиропора изпечените при температура над 900 °С керамични блокове са абсолютно негорящи. Накрая ще добавим, че блоковете POROTHERM имат над 3,5 пъти по-висока якост на натиск в сравнение с керамичните тела с хоризонтално разположени кухини, каквито са „тухлите четворки“.

За да не изглежда картината прекомерно лъчезарна, ще допълним, че цялостното изпълнение на външна топлоизолация има важното свойство да покрива и така да прекъсва топлинните мостове, образувани от бетонните пояси, трегери и колони на носещата конструкция. Това се отчита от конструктора и съответно тези места се топлоизолират с ивици твърд екструдиран полистирен (XPS). В заключение на тези ценови размисли и съпоставки изводът е, че с оглед на сега действащите в България норми за топлоизолираща способност на ограждащите стени блоковете POROTHERM 38 N+F са най-доброто решение. Да погледнем обаче и в по-далечна перспектива, защото и днес Европа вече се е насочила към строителство, съответстващо на понятието „енергоспестяваща къща“ с коефициент на топлопреминаване на външните стени U<0,3 W/m²K, постигнат при дебелина на топлоизолацията 9 cm, или „ниско енергийна къща“ с нейния коефициент U<0,2 W/m²K и дебелина на топлоизолацията поне 16 cm, да не говорим за „пасивната къща“, която почти не се нуждае от отопление. При тези изисквания зидовете от блокове POROTHERM 38 N+F също биха се нуждали от допълнителна, макар и със значително по-малка дебелина топлоизолация. Върху тях обаче тя ще бъде поставена по-лесно и с по-малък разход на средства и време, защото няма да се налага предварително премахване на старата топлоизолация, която вече не изпълнява по-високите изисквания, а новата не може да се постави върху нея. Wienerberger са готови и със своя отговор на това предизвикателство чрез създаване на нови продукти, които не се нуждаят от допълнителна топлоизолация. Пуснатите съвсем наскоро в производство в Германия блокове POROTHERM 50 H.i имат коефициент на топлопроводност 0,09 W/mK, а коефициентът на топлопреминаване при неизмазан зид става U=0,17 W/m²K и U=0,16 W/m²K при измазване с топлоизолираща мазилка. Те очевидно изпълняват и най-високите изисквания в ЕС, без да е необходима допълнително топлоизолация и е само въпрос на време, кога ще навлязат и в нашето строителство. При иззиждане на вътрешни стени с дебелина 12 cm разлика в цените за материалите на квадратен метър зид с POROTHERM 12 N+F и изпълнен с обикновени единични решетъчни тухли е много малка (21,54 лв./m² срещу 20,23 лв./m²). И в двата посочени случая – за външни и вътрешни стени сметките не отчитат достатъчно останалите предимства на блоковете POROTHERM спрямо другите градивни материали били те „тухли четворки“ или единични решетъчни. Част от тези предимства са: повече на брой камери, което води до по-сигурно закрепване, повишена способност за акумулиране на топлина от зида, пренебрежимо малката фира (отпадък), поради употребата на специализирани инструменти за рязане, точните размери на блоковете, способстващи за намаляване на разхода на мазилка и по-голямата бързина при работа, в сравнение обикновените тухли. Зидане на стени с блокове POROTHERM

На фигурите е показано свързването на зидове, изпълнени с блокове POROTHERM с различна дебелина – между външни зидове, между външни и вътрешни. За да се получи т.нар. зидарска превръзка и да се осигури максимална здравина на стената, блоковете в следващия ред се поставят изместени с минимум 1/3 (>10 cm) дължина на блока спрямо намиращите се отдолу. Това означава, че първият ред започва с цял блок, а следващият над него – със скъсен с около 1/3. За рязане на блоковете POROTHERM се използват подходящи за това машини и ръчни електроинструменти – стационарни машини за мокро рязане на керамични изделия или ръчни електрически триони тип „тандем“ или „саблени“. Машините за мокро рязане са задължителни при по-голям обем на строителство, докато при по-малки строежи, включително и за употреба в дома, достатъчно добра работа вършат ръчните електрически триони. Характерно за трионите „тандем“, е че имат два разположени един до друг триони, които се движат в противоположни посоки. Те осигуряват чисто и равномерно без тласъци рязане. Такъв трион например е моделът GFZ 16-35 AC на Bosch. Може да се използват и по-разпространения вид ръчни електрически триони, саблените, като се реже с трион за керамични изделия, например на Hawera (HAW S2243 HM с дължина 455 mm).

За пробиване на отвори, примерно за монтиране на конзолни кутии за електрическата инсталация, се използват твърдосплавни боркорони. Изрязването на канали в стените се извършва със специализирани ръчни електроинструменти, работещи с два успоредни дискове – фрези за канали. Дълбочината на каналите не бива да надхвърля 1/3 от дебелината блоковете. Необходимо е да се знае, че изрязването на такива канали не може да става безразборно, като сумарната им широчина спрямо дължината на стената при дадена дебелина не бива да надхвърля препоръчителните стойности. Така например в участък с дължина 2 m на стена с дебелина 12 cm сумарната широчина на издълбаните в нея канали не бива да надхвърля 25 cm. Освен това канали не бива да бъдат издълбавани на разстояние по-близо от 40 cm до тавана и пода.

Блоковете POROTHERM N+F в реда се свързват един към друг благодарение на характерната за тях и заимствана от дърводелството сглобка на нут и перо. Тя не само улеснява работата, прави зида по-здрав, но и по-плътен, като се възпрепятства преминаване на въздух (образуването на термомостове) през вертикалната фуга, нещо, което на практика не може да се избегне при зидовете с „тухли четворки“. Затова всеки следващ блок се поставя притиснат и без употребата на разтвор, за да прилегне плътно към предишния. Блоковете в два съседни реда се свързват помежду си с разтвор за зидане, който се разстила върху тях на равномерно дебел пласт. Дебелината му се подбира така, че след наместване и нивелиране на всеки блок между двата реда да се получи запълнена с разтвор фуга с широчина 10÷12 mm. Отклоненията в широчината ù не бива да бъдат по-големи от 4 mm. Така дебелината на всеки иззидан ред заедно с разтвора става около 250 mm – височина на блоковете 238 mm +10÷12 mm разтвор. Гъстотата (консистенцията) на разтвора се подбира така, че той да навлиза в кухините на тухлите от долния ред на дълбочина 1–2 cm, без да се стича по-навътре. Тази дълбочина на проникване гарантира по-доброто сцепление между разтвора и тухлите, което осигурява по-голяма здравина на свързване между редовете. Поради незнание или престараване често вместо зидарски разтвори се употребява строително лепило. То обаче се стича във вертикално разположените кухини по-лесно отколкото зидарския разтвор. Това води до повишен разход на лепило, т.е. работата се оскъпява, а сцеплението между блоковете става по-слабо.

При зидане се използват предписаните в проектната документация варо-циментови разтвори или разтвори с марка, не по-ниска от 2,5 MPa за работа при нормални температури и минимум 5 MPa при зимни. При работа в домашни условия е най-добре е да се използват готовите сухи смеси с гарантиран състав и качество, които се разбъркват на място с вода преди употреба. Не бива да се зида при температури на въздуха, по-ниски от +5 °С.

Както при всеки тухлен зид, така и при зидането с блокове POROTHERM от решаващо значение е правилното полагане на първия ред, защото той ще поведе и следващите над него. Затова основата трябва да бъде хоризонтална, което се проверява и контролира най-добре с нивелир с електронно отчитане, например Lasertronic на Sola. Освен висока точност, наличие на звукова сигнализация за хоризонтално и вертикално положение, той има и лазерен прожектор за отбелязване на нивото на по-голямо разстояние.

В редица случаи е важно да се вземе правилното решение за изпълнение на хидроизолация между първия ред и плочата над сутерена, която да спира изкачването на капилярната влага от циментовата плоча към зида. Класическото решение е чрез разстилане върху стоманобетонната плоча на лента от хидроизолационна мушама, чиято широчина се подбира така, че да стърчи на около 15 cm от двете страни на зида. Първият, подложен пласт зидарски разтвор се полага, нивелира и подравнява при минимална дебелина 1 cm. С него се изравняват и евентуалните неравности върху основата. След като се изчака, докато той набере достатъчна якост, се пристъпва към подреждане на блоковете в първия ред.

Тъй като керамиката и в частност блоковете POROTHERM имат висока порьозност и способност да поемат и съответно отдават влагата, за да свърже разтворът здраво, е добре и особено през топлите летни месеци блоковете предварително да се навлажняват, като се обливат с маркуч, докато са още на палето или след това един по един да се потапят в съд с вода.

След очертаване на местоположението на стените върху плочата най-напред се поставят и нивелират двата ъглови блока в краищата на реда. По продължение на горните им ръбове между тях се опъва зидарски шнур. Проверява се с нивелир дали е хоризонтален и при необходимост се коригира. Останалите блокове в реда се подреждат по шнура, като всеки се намества с гумен чук, за да потъне в разстлания под него разтвор, а той от своя страна да проникне в кухините на блока. Напомняме, че общата дебелина на реда блокове заедно с хоризонталната фуга, запълнена с разтвор, между тях трябва да бъде 250 mm.

При иззиждането на всеки ред с водна либела или отвес се контролира дали зидът е отвесен. Както се вижда от чертежите и вече бе споменато, блоковете от следващия ред се подреждат, така че вертикалните фуги между тях в съседните редове да се разминават на разстояние около 1/3 от дължината им или поне на минималното разстояние 10 cm. Затова всеки четен ред се започва не с цяла, а със скъсена тухла. Когато зъбите на даден блок в края на реда (при врати и прозорци) останат да стърчат навън, те се изчукват внимателно с острието на зидарския чук, за да не надигат и да увеличават ненужно дебелината на мазилката. Това може да се избегне като редът се започва така, че нутовете на последния блок да сочат навън. Специално внимание трябва да се обърне на правилното Т-образно свързване между вътрешните и външните стени, така че да се получи здраво сцепление между тях и те „да работят заедно“ при поемане на натоварването. За целта вертикалните фуги, образувани между блоковете от двата зида, се запълват старателно със зидарски разтвор, което също е посочено на чертежите.

Над отворите за врати и прозорци се поставят готови щурцове POROTHERM, описани подробно в НС 3-4/2009. Те се произвеждат с различни широчини (10 и 12 сm) и дължини, така че винаги може да се подбере или комбинира най-подходящият за конкретния отвор и ширина. Дължината се избира така, че щурцът да стъпи на широчина поне 12 cm върху зида от двете страни на светлия отвор. В зависимост от широчината на зида над отвора се поставят 2 или 3 щурца един до друг. Ако помежду им остава въздушна междина, тя се запълва с парчета плочи твърда минерална вата или предписаната марка строителен разтвор. До набиране на проектната якост на разтвора за зидане, щурцовете се подпират с една или две вертикални подпори при разстояние между опорните точки, не по-голямо от 100 cm.

Изборът на мазилката за външно и вътрешно измазване на така иззиданите стени зависи от редица фактори, като тук ще посочим само, че при зидовете с блокове POROTHERM тази завършваща операция е в максимална степен улеснена, а разходът на мазилка – минимален, защото повърхността на стените е равна. Набраздената повърхност на блоковете способства за по-лесното и здраво захващане на мазилката към тях. Препоръчва се употребата на машинни мазилки, което гарантира постоянният им състав и лесно полагане.

За допълнителна информация посетете сайта на „Винербергер“ ЕООД.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото