В категории: Брой 3-4/2009, Строителство, Топлоизолация

Керамични блокове и щурцове POROTHERM

Керамичните тухли са най-древният дълготраен създаден от човека строителен материал, използван от всички цивилизации, оставили диря в историята. В земите на някогашна Месопотамия са открити тухли, печени преди около 6000 г., които и до ден-днешен са запазили своите строителни качества. Именно с печени тухли е била градена неколкократно разрушаваната Вавилонска кула, тухли са пекли и строителите в древно Перу и къде ли не още по света. С печени керамични тухли са изградени също така Великата китайска стена, Колизеумът в Рим и безброй много други исторически сгради.

Началото на съвременното производство на керамични тухли е поставено в Германия и Австрия, като през 1854 г. е създадена първата преса за тухли, а през 1858 г. и първата рингова пещ за тяхното изпичане. Пътят, изминат в непрестанно усъвършенстване на технологията за производство на тухли до днешните керамични блокове, е и пътят на развитие на Wienerberger. Производството на изцяло обновения завод в Луковит също няма нищо общо нито с някогашните различаващи се по големина и форма, а често и направо деформирани тухли „четворки“, нито с ронещите се единични решетъчни или плътни тухли. Днес всичко това е минало, а строителите все по-бързо се преориентират към материалите на Wiеnerberger и на първо място към керамичните блокове POROTHERM.

Тук е мястото да подчертаем, че създаването на все по-нови и по-качествени материали не секва нито за миг. Така например най-новото производство на завода в Луковит са блоковете за изграждане на външни стени POROTHERM 38 N+F с коефициент на топлопроводност λ=0,19 W/mK. Това означава, че иззидан с тези блокове зид не се нуждае от допълнителна топлоизолация, за да удовлетворява действащите към момента у нас норми за топлинна ефективност. И това не е границата, защото съвсем прясната още новина е, че Wiеnerberger вече е създал следващото поколение блокове за зидане – POROTHERM-T8 и T9 (в Германия POROTON) с пълнеж от перлит, чийто коефициент на топлопроводност е снижен съответно до 0,08 W/mK и 0,09 W/mK. Това води до допълнително снижаване на топлинните загуби през зида с около 40%, поради което тези блокове изпълняват по най-добрия начин още днес значително по-високите изисквания, които се поставят в ЕС за идните години по този показател.

В България към момента се предлагат общо три групи продукти на Wiеnerberger – керамични блокове с вертикално разположени кухини и щурцове POROTHERM, керамични блокове с хоризонтално разположени кухини FORATI и фасадните облицовъчни тухли и настилки TERCA за настилане на тераси, алеи, стълбища и други площи, разположени предимно на открито.

Общото между тях е, че представляват керамични изделия, произведени изцяло от натурални природни материали по технология на Wienerberger и чрез изпичане при висока температура.

Керамичните блокове POROTHERM са предназначени за изграждане на външни и вътрешни, носещи и неносещи зидове при строителството на всякакви по вид и предназначение сгради – жилищни, с обществено или производствено предназначение. У нас се предлагат следните формати: POROTHERM 12 N+F, POROTHERM 25 N+F и POROTHERM 38 N+F. Цифрата в наименованието им показва дебелината на блокчето, т.е. дебелината на иззидания зид. Всички блокове имат оформени (при POROTHERM 38 N+F нут и федера е по широката страна) елементи за съединяването им един с друг чрез познатата от дърводелството здрава сглобка на „нут и перо“ (N+F – нут и федер). Блоковете POROTHERM 12 N+F са предназначени за изграждане на вътрешни неносещи стени, докато поради по-голямата им дебелина блоковете POROTHERM 25 N+F и POROTHERM 38 N+F са основният градивен материал за външни стени. И трите вида блокове се използват за т.нар. защитена зидария, което ще рече, че зидовете се защитават срещу атмосферните въздействия чрез измазване или с допълнителен външен зид от клинкерни фасадни тухли TERCA. Това са многослойни строителни конструкции, широко разпространени в Западна Европа, но къде поради традиционния стремеж за „икономия на всяка цена“, къде поради липса на подобна строителна традиция, те са значително по-рядко изпълнявани в България. Това с времето несъмнено ще се промени, защото, както е известно, не сме толкова богати, че да си позволяваме да купуваме евтиното.

Причините, наложили масовото използване на керамичните блокове POROTHERM, са много, като тук ще се опитаме да систематизираме основните от тях.

Керамичните блокове се произвеждат от чист природен материал – мергелна глина. Чрез изпичане при висока температура (900 оС) се получава от екологична гледна точка материал, не само напълно безвреден за здравето, но и спомагащ за поддържане на оптимален температурен и влажностен микроклимат в сградата. Това се дължи и на специалната технология на производство, за което рядко се споменава. В глината, от която се формоват блоковете, се смесва известно количество дървесни трици. В процеса на изпичане те изгарят, а отделените газове образуват фина шуплеста структура на стените (черепа), външни и вътрешни, на блоковете. Както е известно, именно въздухът, затворен в малък обем, придава топлоизолационните свойства, включително на специализираните за целта материали. Именно порестата структура е едната причина за това блоковете POROTHERM да имат многократно по-добри топлоизолационни свойства в сравнение с познатите от близкото ни минало тухли „четворки“, а спрямо единичните решетъчни и плътни тухли, място за сравняване изобщо няма. Втората причина за добрите топлоизолационни качества на блоковете POROTHERM е многокамерната структура с множество вертикално преминаващи канали с малко напречно сечение. Известно е, че топлоизолационната способност на въздуха силно зависи от дебелината на слоя. Колкото кухините, в които се намира, са по-тесни, толкова по-силно затруднено е неговото циркулиране и съответно топлопренасянето намалява. Темата за топлоизолационните способности на блоковете POROTHERM е изключително актуална и затова на нея и на използването на блоковете за изграждането на сгради със силно намалени разходи за отопление, т.нар. енергоспестяваща или нискоенергийна къща, ще се спрем по-подробно в следваща статия.

За намаляване на топлинните загуби допринася и високата плътност на зидовете с блокове POROTHERM, в които са практически изключени пролуките за просмукване на въздуха.

Тук трябва да се има предвид и още нещо. Когато говорим за топлоизолационните свойства на един или друг материал, за съпротивлението на топлопреминаване на конкретна строителна конструкция, зашеметени от сметките за парно или за отоплителни материали, ние българите свързваме проблема единствено със зимните студове. Почти не се замисляме, че при добре топлоизолираната сграда рязко ще намалеят и разходите за охлаждане на въздуха в помещенията, а в много от случаите потребността от климатик през летния сезон дори отпада. Това никак не е за подценяване, защото климатичните инсталации с хладилен компресор консумират най-скъпия източник на енергия – електрическата. При това в разположените пò на юг държави пикът на електрическо потребление е именно през лятото.

По отношение на топлоизолацията зидовете с блокове POROTHERM имат и едно друго много съществено предимство. Съчетанието между добра топлоизолация и масивната конструкция на зида, каквато е при изпълнените с блокове POROTHERM, спомага за подобряване на друг много съществен показател, водещ до удовлетворяване на изискванията за топлинен комфорт в помещенията и допълнителна икономия на топлинна енергия. Това е термостабилността на ограждащите стени, които успешно изпълняват ролята на акумулатор на топлина. Така особено в преходните сезони потребността от отопление или охлаждане може до голяма степен да отпадне, защото през горещите часове на деня масивните стени се нагряват основно от слънчевото греене и акумулират в себе си значително количество топлина. Благодарение на това през деня те спомагат за поддържане на прохладен климат в помещенията. През по-студените часове на денонощието стените отдават акумулираната в тях топлина на въздуха в помещенията. Излъчваната от тях топлина се възприема като „мека“ и създава приятно усещане за комфорт.

Освен за икономия на енергия, топлинната инертност на ограждащите сградата стени оказва благоприятно въздействие и върху поддържането на здравословен микроклимат в помещенията, защото изглаждат температурните колебания на въздуха, намаляват тяхната амплитуда. Установено е, че за да се поддържа здравословен микроклимат, денонощните колебания на температурата на въздуха в помещенията не бива да надхвърля ±3 °С. По-големите колебания се отразяват негативно на здравето на хората.

Друго важно свойство на блоковете POROTHERM е, че осигуряват значително по-добра звукоизолация срещу преминаване на въздушен шум, което също е голямо предимство при строителството в шумна градска среда. Масивният зид от блокове POROTHERM, които се характеризират и с висока повърхностна плътност, спомага за изпълнение на нормите за звукоизолация срещу проникване на разпространяващ се чрез въздуха шум откъм околната среда или между съседни помещения. Така например вътрешна стена, иззидана с блокове POROTHERM 12 N+F, има индекс на звукоизолация срещу въздушен шум Rw=44 dB при нормативно изискване за жилищни помещения Rw=40 dB. При стена от POROTHERM 25 N+F вече се постига индекс на звукоизолация Rw=49 dB, при който нормално висок разговор в съседното помещение все още се чува, но не се разбира.

Порестата структура на блоковете POROTHERM оказва благотворно влияние върху поддържането на оптимален влажностен режим на въздуха в помещенията. Освен че иззиданият с тях зид е паропропусклив, т.е. блоковете POROTHERM пропускат свободно водните пари към околното пространство (поради по-високото им парциално налягане в отопляваните помещения), благодарение на порестата си структура те имат повишена способност да поглъщат, и по този начин да отнемат, част от съдържащите се във въздуха водни пари. А също така да отдават обратно поетата влага, когато относителната влажност на въздуха стане прекалено ниска. Иначе казано, когато въздухът е прекалено влажен, околните стени поглъщат част от водните пари, а когато пък стане прекалено сух, те го овлажняват чрез обратно изпаряване на поетата влага. Стените, иззидани с POROTHERM, ефективно изпълняват и ролята на своеобразен регулатор за поддържане на оптималната влажност на въздуха (40–70%), т.е. на здравословен микроклимат в помещенията.

От конструктивна гледна точка блоковете POROTHERM имат значително по-висока якост на натиск (10 N/mm²), която е три и повече пъти по-голяма в сравнение с керамичните тела с хоризонтално разположени кухини. Причина за това е, че плътните части на блоковете заемат около 55% от техния обем (кухинност 45%), поради което стените им са доста по-дебели и здрави. За сравнение ще посочим, че масово внасяните у нас от Гърция тухли имат обем на кухините 60%, което несъмнено се отразява на техните якостни качества. От гледна точка на статиката вертикалното разположение на стените и по-голямата височина на блоковете POROTHERM (238 mm) също допринасят за повишаване на съпротивлението на натиск.

Важно технологично предимство при зидането с тези блокове са големите им размери, съчетани с приемливо за работа на скеле тегло. Това значително ускорява и съответно поевтинява зидарската работа.

Много съществено конструктивно предимство на блоковете POROTHERM е и това, че автоматизираният производствен процес и контролът гарантират напълно еднаквите им размери и форма. Като се добави и свързването на всеки два съседни блока на нут и перо, иззиждането на зида става лесно и бързо. Дори и да не се старае особено много, майсторът трудно може да сгреши. Неговата работа се свежда до разстилане на равномерно дебел пласт (1,2 cm) варо-циментов разтвор и подреждане на блоковете един до друг, без да остава фуга помежду им. Сглобката на нут и федер фиксира точното местоположение на единия край на блока, а другият се подравнява по опънатия канап. При зидането с блокове POROTHERM лесно се получава равна повърхност без кривини и неравности, които при измазването да трябва да бъдат попълвани с дебел пласт мазилка. Вертикалното набраздяване върху външната повърхност на блоковете улеснява сцеплението на мазилката към тях.

Списъкът с предимства обаче не свършва дотук. Тухленият зид осигурява много добра защита срещу преминаване на огъня към съседните помещения, защото веднъж изпечената при висока температура глина не се бои от огън – тя е абсолютно негоряща. Добрите топлоизолационни свойства на блоковете са допълнително предимство и по отношение на пожарозащитата. Минималната огнеустойчивост дори и за стени с по-малка дебелина е F90A, което означава, че ще устоят поне 90 min като сигурна преграда, задържаща разпространението на пожара. Важно предимство на зидовете с POROTHERM в случай на пожар е и това, че имат повишена устойчивост на страничен натиск или удар. Тя се дължи на стабилната връзка помежду им на нут и федер, както и на здравината на свързване от проникналия на малка дълбочина в отворите варо-циментов разтвор.

Прегледа на най-съществените предимства при градежа с блокчета POROTHERM ще завършим с нещо очевидно и безапелационно доказано – керамичните блокове и тухли за зидане на практика са вечни, а построеното днес ще служи вярно и също така добре на много поколения напред.

Керамични щурцове POROTHERM

Освен блокове за зидане с марката POROTHERM се произвеждат и готови елементи за бързо и качествено изпълнение на щурцове над отворите за врати и прозорци. Тяхното предназначение е да затворят отгоре (премостят) отвора и да носят товара от зидарията над отвора (надзида). Използването на готови елементи, които се поставят буквално за минути над отвора, е огромно улеснение за строителите. Така се заменя класическата практика, която изисква направа на кофраж от дъски за всеки прозорец или врата, подготовка и поставяне на арматурата, отливане на бетонов разтвор и най-досадното – чакане на неизбежните 28 дни, докато бетонът набере необходимата якост, за да може подпорите на кофража да се махнат.

Щурцовете POROTHERM наподобяват корито, изградено от керамични елементи, в което е поставена необходимата предварително напрегната армировка от стоманени пръти и е отлят бетонов разтвор с гарантирано спазена рецептура на приготвяне. Така строителят получава напълно завършен и готов за използване продукт с гарантирани от производителя якостни качества. Керамичната обвивка спомага за подобряването на топло- и звукоизолационните качества на щурца, т.е. избягва се образуването на топлинни мостове и се ограничава преминаването на въздушен шум. Освен това се получава хомогенна повърхност на зида, което улеснява доброто захващане на мазилката към основата, включително в участъците над вратите и прозорците. Външната повърхност на щурцовете е напълно равна и те прилягат добре в общата повърхност на зида, което след това улеснява неговото измазване.

У нас се предлагат два размера щурцове POROTHERM с напречни сечения съответно 10,0х8,5 cm и 12,0×6,5 cm. Всеки от тях се произвежда с дължини от 100 cm до 300 cm при стъпка 25 cm. Подходящи са за поставяне над отвори с широчина от 75 cm до 300 cm при първия вид и от 50 cm до 275 cm при втория.

В зависимост от широчината на зида над отвора се поставят един до друг 1, 2 или 3 щурца POROTHERM. Когато между тях остане въздушна междина, е желателно тя да се запълни с ивици от лист минерална вата. В зависимост от разпределеното натоварване на зида над отвора, големината на светлия отвор и дебелината на зида се подбират щурцове с подходящото напречно сечение и армировка, като стъпването върху зида трябва да бъде не по-малко от 12 cm.

В следващия брой: Конструктивни решения и техника на зидане с блокове POROTHERM.

За допълнителна информация посетете сайта на „Винербергер“ ЕООД.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото