В категории: Брой 3-4/2009, Облицовки и настилки, Строителство, Сухо строителство

Подови настилки с плочи Knauf Vidifloor

В предишния брой на списанието с по-голямо от обичайното удовлетворение публикувахме статията за сухите подови настилки, изпълнени с плочи Knauf Vidifloor Solo. Причина за това бе значимостта на темата. Възможността в рамките само на 24 часа да се направи нова стабилна и равна подова настилка, вместо да се излива бетонов разтвор с всичките му главоболия и близо едномесечно изчакване след това, е не само огромно улеснение, но особено при ремонт на стари къщи с гредоред и дюшеме методът „сухо строителство“ е без алтернатива. Както вече бе споменато в тази статия, подовите плочи Knauf Vidifloor Solo са толкова нов продукт, че тепърва предстои тяхното налагане на пазара и за тях тепърва ще се говори и пише. Както е в повечето случаи обаче, те не са единственото решение, защото все още, а навярно и в по-далечно бъдеще, ще се прилага и досега използваната, изпитана и ефективна технология за направа на подови системи с плочите Knauf Vidifloor. Това са плочи от гипсофазер с по-висока плътност (>1250 kg/m³) и повишена влагоустойчивост, имат висока твърдост и якост. Това означава, че изпълнената с тях подова настилка е достатъчно здрава, с добра товароносимост и повърхностна твърдост, която понася и точково натоварване, каквото оказват колелцата на офис мебелите. Върху тях може директно да се поставят паркетни дъски (естествена дървесина или ламинат), керамични плочки, да се полагат килимени или меки PVC подови покрития.

Разликата между единия и другия вид плочи е в размерите и дебелината, и най-вече в това, че плочите Vidifloor Solo имат фрезован по кантовете широк фалц, посредством който плътно прилягат не само една към друга, но и частично една върху друга. Така те се закрепват механично с винтове и лепило. Тази им форма и начин на монтиране, както и дебелината от 18 mm, позволяват тези плочи да се настилат в един пласт, като често се препоръчва също така под тях да се подложи и един пласт плочи Vidifloor.

Настилката само с плочи Vidifloor, тема на тази статия, също е много добро решение, а навярно излиза и малко по-евтино, защото те не са преминали през допълнителна обработка за фрезоване на кантовете.

За подови настилки се използват плочи с размери 500х1500 mm или 1000х1500 mm. Поради по-големите размери в сравнение с плочите Solo (900х600 mm) полагането им е работа за двама души. Настилката задължително се прави от два пласта плочи. Тук са възможни два варианта – да се използват плочи с дебелина 10 mm или 12,5 mm. Съответно общата дебелина на подовата настилка става 20 mm или 25 mm, като стига мястото да позволява, винаги бихме препоръчали по-голямата дебелина с оглед по-голямата товароносимост на пода. Плочите от първия пласт се подреждат чрез плътно допиране една до друга, а плочите от горния се поставят така, че образуваните между тях фуги да са изместени спрямо долния пласт. Голямата площ на всяка от плочите от якостна гледна точка е предимство, защото натоварването се разпределя по-равномерно върху по-голяма площ, а и по-лесно се постига пълна равнинност на пода, което от своя страна улеснява полагането на връхното покритие.

Плочите от двата пласта се залепват помежду си по цялата повърхност, като лепеното съединение допълнително се укрепва и с винтове. Те също така притискат плочите една към друга и спомагат за плътното и здраво залепване помежду им без образуване и на най-малки процепи тук или там.

Залепването става със системно лепило Vidifloor или Uniflott, което се нанася равномерно с назъбена маламашка (зъби с размери 4х4 mm). Завиват се най-малко 20 самопробиващи винта на плоча. Използват се винтове с дължина 19 mm при дебелина на плочите 10 mm и 24 mm, когато плочите са дебели по 12,5 mm. При завиване на винтовете плочите трябва да бъдат притиснати една към друга, за което е достатъчна тежестта на един-двама души. Освен с винтове, закрепването на плочите може да стане и със специални кламери от дебела стоманена тел и пневматичен телбод. Тук обръщаме внимание, че винтовете за монтиране на плочи от гипсофазер се различават от винтовете за гипсокартон.

Поради сравнително високия коефициент на топлопроводност на плочите Vidifloor (λ = 0,29 W/mK) настилка с тях може да се прави и при подове с вградена отоплителна система. Когато пък е необходимо да се подобри топлоизолацията на пода, неговата звукоизолация или и двете заедно, под плочите Vidifloor по-напред се застилат плочи от стиропор или плочи от минерална вата, подходящи за подова изолация. Когато се набляга на изолацията срещу ударен шум, препоръката е да се използват плочи от минерална вата, които определено са по-добър звукоизолатор, докато по топлоизолационните си характеристики отстъпват малко на стиропора. Решаването на проблема с топло- и звукоизолацията бе разгледано по-подробно в статията за плочите Knauf Vidifloor Solo в миналия брой на списанието и за да не повтаряме наскоро написани неща, ще споменем само, че добра изолация се постига с плочи с дебелина около 50 mm и повече.

Плочите Vidifloor позволяват изпълнението на подови настилки както над стоманобетонни подови плочи, така и над дюшеме върху гредоред.

При всички случаи основата трябва да има необходимата товароносимост, като особено трябва да се внимава при стари дървени подове, още повече когато са положени върху гредоред. Освен това основата трябва да бъде плътна, без пролуки, така че елементите Vidifloor да лежат върху цялата си повърхност. Те не са подходящи за полагане върху скара от греди или бичмета.

Когато плочите се полагат върху наскоро излята стоманобетонна плоча, върху нея се разстила дебело (0,2 mm) хидроизолационно полиетиленово фолио. Съседните платна фолио се полагат чрез припокриване на ивици с широчина около 20 cm, а в краищата на пода те се повдигат нагоре по стената. Покрай стените подовото покритие се огражда с ивици минерална вата с дебелина 10 mm, които се поставят предварително. След монтиране на елементите стърчащата отгоре част от ивиците се отрязва. Слоят минерална вата ограничава преминаването на ударен шум към съседните помещения и същевременно поема термичното разширение на подовата конструкция.

Повърхността на основата, върху която се полагат плочите Vidifloor, трябва да бъде напълно равна, което лесно се проверява с дълъг алуминиев мастар. Тъй като в повечето случаи това условие не е налице, се налага допълнително подравняване, като видът на материала се избира според дебелината на пласта. Най-лесно и удобно се работи със саморазливащи се материали. При дебелина на пласта до 10 mm се използва шпакловката Knauf 315, при дебелина 10–15 mm – Knauf 415. Разходът на материал може предварително да се пресметне, като се знае, че за пласт с дебелина 1 mm са необходими 1,6 kg/m².

При по-големи неравности се използват материали на Knauf, специално предназначени за тънкослойни замазки: „Тънка замазка“ при дебелини 10–30 mm и „Нивелираща замазка“ при пластове с дебелина 10–35 mm.

Все по-често, напълно в унисон с представата за „сухо строителство“, под настилката от плочи се насипва, разстила и подравнява (нивелира) пласт от т.нар. суха посипка. Тази технология също бе обяснена подробно в НС 1-2/2009. По този начин много лесно, бързо и ефикасно се решава проблемът с наличието на по-големи неравности върху основата, включително прекарани по пода тръби. Минималната дебелина на пласта е 20 mm, а максималната – 100 mm. Посипката представлява лек гранулиран насипен материал с едрина на зърната 1-6 mm, който наподобява перлита, но гранулите му са по-едри и значително по-твърди. За същата цел и по същия начин може да се използва и ситнозърнеста фракция шистопорит, който има почти същия зърнометричен състав, добри топлоизолационни свойства и голяма здравина. Материалът се доставя в книжни торби, изсипва се върху пода и с дълъг мастар се разстила, подравнява и нивелира. Това става по-лесно и качествено, когато предварително се поставят и нивелират един спрямо друг покрай срещулежащите стени успоредни метални профили. Те служат за опора на мастара. Тъй като пластът посипка е рехав и в него не бива да се стъпва, редът за полагане на плочите трябва добре да се обмисли, така че да се стъпва върху първата положена плоча за поставяне на следващата до нея. По този начин вече положените плочи служат за площадка за стъпване при продължаване на настилката. При наличие на суха посипка използването на плочи с по-голяма площ, каквито са плочите Vidifloor, е предимство. При използване на суха посипка полагането на плочите от първия пласт започва от вратата, за да се избегне стъпване върху посипката. При застилане на плочите директно върху твърда основа се започва откъм срещуположната на вратата стена, примерно от срещуположния ляв ъгъл на помещението.

В зоната на вратата плочата се поставя по възможност без прекъсване. В случай, че това е невъзможно, челната фуга между съседните плочи трябва да се намира под прага. На това място отдолу се подлага дъска или парче от ПДЧ с дебелина около 2 cm и широчина 10 cm, към която с винтове се закрепват краищата на двете плочи.

Завършената настилка се оставя в покой, без да се стъпва върху нея в продължение поне на 4 часа, за да може лепилото да стегне достатъчно. След това фугите между кантовете на плочите и отворите над главите на винтовете се запълват с Knauf Uniflott. Преди полагане на крайното покритие се препоръчва също така подовата настилка да бъде грундирана по цялата повърхност с Knauf Estrichgrund, разреден в съотношение 1:1 с вода. Грундирането е задължително преди полагане на шпакловка или лепило.

Довършителната подготовка на основата от плочи Vidifloor зависи от вида на връхното покритие. При полагане на текстилни килимени настилки, паркет и керамични плочки допълнителна обработка не е необходима и след изсъхване на грунда може да се пристъпи към залепване на настилката.

Когато се полагат еластични плътни настилки – линолеум, PVC, коркови плочи, върху грундираната основа по цялата площ се прави тънка (около 2 mm) шпакловка с Knauf Nivellierspachtel. Тя изсъхва за около 24 часа, след което може да се пристъпи към залепване на настилката.

За допълнителна информация вижте тук.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото