В категории: Актуални статии, Брой 5-6/2011, Покриви, Строителство, Хидроизолация

Изпълнение на мазани безшевни хидроизолации

В НС 3-4/2011 представихме материалите на българската фирма „Изомакс“, предназначени за изпълнение на хидроизолации по метода на директно намазване върху защитаваните повърхнини. Тази технология е приложима практически за всички видове хидроизолации – на плоски покриви и тераси, за защита на основите и сутерена на сгради от проникване на почвена влага и подпочвени води, на басейни и други съоръжения, намиращи се постоянно под вода, за хидроизолации на подове и стени в бани и мокри помещения, и др. Те са еднакво приложими за първоначално полагане на изолацията при ново строителство или за ремонтиране на загубили защитните си свойства стари хидроизолации. Във втория случай, дори бихме казали, че още по-силно изпъкват предимствата на метода на „мазаната хидроизолация“ пред класическата изолация чрез залепване на хидроизолационни мушами. Илюстрация на широкия спектър от приложения на хидроизолациите, изпълнени с материалите на „Изомакс“, са и такива нетипични решения като връщането към живот на остарели покривни покрития с битумни керемиди (шиндли) или поцинкована ламарина, чиято дълготрайност, както се знае, често не надхвърля 10 години, а нерядко и по-малко. Мазаните хидроизолации са безшевни като изцяло покриват защитаваната повърхност без „слаби места“, каквито например са снадките между съседните платна мушама при класическите изолации. Мазаната хидроизолация създава еднородно покритие, което много здраво се свързва с основата по цялата й повърхност. Предимствата на този вид хидроизолация проличават особено силно при чупки и ъгли на строителната конструкция, около местата за отвеждане на дъждовната вода и други с по-сложен профил участъци, които много трудно, дори проблематично, биха могли да бъдат защитени сигурно с лепена мушама.

В предишната статия специално подчертахме и едно друго много съществено предимство на мазаните хидроизолации с материалите на „Изомакс“ – те са оптимално решение за прилагане по принципа „Направи си сам“. Позволяват на домашния майстор с лекота да се справя с тази иначе трудна, често и непосилна задача, при това с качество, гарантиращо дълготрайната защита на строителната конструкция от проникване на вода. Работи се с безопасни материали на водна основа, с напълно безопасен инструмент – дългокосместа четка, при температура на материалите, която не се различава от околната. Материалите и технологията на работа са напълно безопасни и екологично безвредни, което е задължително изискване за използването им от непрофесионални строителни работници.

За всеки вид хидроизолация фирма „Изомакс“ предлага подходящите материали, които взети заедно образуват система. Така производителят гарантира дълготрайността и ефективността на хидроизолацията. Подобно на класическите мушами и хидроизолацията, „Изомакс“ представлява многослойна система, която обаче се създава на място – чрез последователно намазване на няколко слоя със или без вграждане помежду им на армировъчна мрежа или тъкани от стъклени или полимерни влакна.

Ще отбележим още, че завършващият пласт, изпълнен с „Еласта“, осигурява много добра защита на хидроизолацията срещу въздействието на ултравиолетовите лъчи. Покритието от „Изомраз“ пък придава на изолацията достатъчно висока износоустойчивост, за да може върху нея да се ходи. Така изолираният покрив или тераса може ефективно да се ползва, без да е необходимо застилането му с керамични или други плочи. Тези два материала се предлагат в няколко цвята, което допринася за подобряване на външния вид на покрива или терасата.

В този брой на списанието ще опишем технологията за изпълнение на мазана хидроизолация при плоски покриви, покриви със стари битумни керемиди или листове ламарина. Всичко това е напълно по силите на домашния майстор. За по-голяма прегледност поместваме повторно схемата, илюстрираща типичните места в една сграда, подлежащи на хидроизолиране, както и подходящите за всеки конкретен случай материали на „Изомакс“. Всички те представляват гъсти, течно-пластични разтвори, които се доставят в плътно затворени пластмасови кофи или полиетилен-полипропиленови чували с различна вместимост. Те се отварят непосредствено преди употребата на материала.

„Изоеласт 2К“ „Изомраз“ и „Хидротоп“ са двукомпонентни материали, които се приготвят на място непосредствено преди употребата им. Първоначално се разбърква течният компонент. След това при непрестанно бъркане постепенно се добавя и сухият компонент (втвърдителят), докато се получи напълно хомогенна смес. За да не се допусне нейното разслояване в процеса на работа, тя трябва периодично да се разбърква.

При работа с пастите „Изомакс“ трябва да се спазват посочените от производителя ограничения относно минималните и максимални температури. При всяко прекъсване на работа четките се поставят в съд с вода, която предпазва четката от изсъхване. Ако това се случи, тя става негодна за употреба. Докато е още прясна, пастата може да се отмие лесно с вода. Втвърди ли се, това става значително по-трудно и с използване на органичен разтворител.

Подготовка на основата

Както при всяка строителна и ремонтна дейност, свързана с полагане на пресни материали върху други по-стари, постигането на желания краен ефект, в много голяма степен зависи от правилната подготовка на основата. При изпълнение на нова изолация важат общовалидните правила: основата да бъде здрава, по възможност равна и гладка, добре почистена от полепнали втвърдени строителни разтвори, от прах и омасляване. Пастата „Изомакс-0/Изомакс-А“ може да се нанася и върху влажни повърхнини, което в редица случаи също е съществено предимство.

При полагане на хидроизолацията върху плоски покриви и тераси от съществено значение е осигуряването на необходимия наклон за оттичане на водата. На местата с обратен наклон водата се задържа и се образуват локви, което не бива да се допуска. Тези места трябва да се коригират предварително чрез запълване с цименто-пясъчен разтвор до постигане на необходимия наклон във всички участъци на покрива или терасата. Ъглите, образувани по продължение на ограждащите стени се заоблят с цименто-пясъчен разтвор (холкери).

По всички ръбове образувани от пресичането на хоризонтални с вертикални равнини, както и около други критични за изолиране места, като компенсаторни фуги, около преминаващи през изолацията тръби, водоприемници и др. се препоръчва предварително подсилване на хидроизолацията чрез залепване на специална гумирана лента с мрежеста периферия, през която прониква хидроизолационната паста. Лентата се полага директно върху изсъхналия грунд. Намазва се отдолу само в краищата с мрежа/воал, а отгоре – цялостно. Целта е гумираната част да остане суха и незалепена, за да функционира с „работещата“ основа. Това предварително подсилване на всички ръбове между пода и стените, както и между тях, задължително се прави и под облицовката в бани с обилно пръскаща по стените и течаща върху пода вода.

Повече внимание и усилия са необходими при подготовката на стари, вече компрометирани хидроизолационни покрития, преди цялостното подновяване на изолацията. При покриви със защитна посипка от дребнозърнест чакъл, той трябва да бъде напълно отстранен, а повърхността добре почистена. При наличие на обратни наклони, задържащи водата на локви, те се запълват и наклонът се коригира с разтвор, приготвен от паста „Изомакс“ и чист речен пясък в съотношение 1:3. С тази смес се работи така както се прави обичайната циментова замазка – пластът се подравнява с мастар и повърхността му се заглажда с мистрия и голяма стоманена пердашка или широк шпахтел.

Остарелите най-вече поради слънчевото греене и станали трошливи листове мушама често са тук-там отлепени, разкъсани и силно напукани най-вече на местата, където не са били защитени – ограждащи бордове и стени, около комини, капандури и др. На тези места мушамата трябва да бъде премахната, а те да се изкърпят чрез залепване с хидроизолационна паста на армиращи ленти, които се покриват със същия материал.

Местата с отлепена мушама, под която се образуват задържащи водата мехури, се изрязват по периферията на разлепването и след изсъхване на основата повреденото място се изолира с паста и армировъчна тъкан. Над критичните места, като разширителни фуги, а и върху всички разкъсвания на мушамата, показващи ясно наличието на движение в строителната конструкция, се залепва гумирана хидроизолационна лента. По същия начин с лента армираща тъкан се покриват и разлепвания по продължение на снадките между съседните листове мушама. Подсилват се и останалите споменати вече критични места на покривната конструкция. В крайна сметка трябва да се получи равна и възможно по-гладка повърхност, което е необходимо за качественото полагане на новата хидроизолация.

При изолиране на стари ламаринени покриви повърхността на листовете се почиства от ръжда с метална четка. Не бива да се използват преобразуватели на ръжда, както и други препарати, които причиняват омасляване на метала.

Грундиране

За осигуряване на дълготрайно и здраво сцепление на слоя хидроизолация с основата, след като бъде механично подготвена – почистена, изкърпена и подсилена на критичните места, тя трябва да бъде грундирана. Най-доброто решение в случая е да се използва специалният „Екогрунд“ на „Изомакс“. Той е приложим върху практически всички видове основа: бетон, циментови замазки и други строителни материали, стари покрития с материали на битумна основа, метали, дърво и др. Грундът създава необходимата здрава и силно еластична връзка между основата и хидроизолационното покритие.

Той представлява еднокомпонентен гъст разтвор на водна основа, поради което е пожаробезопасен и безвреден за човека и околната среда. Нанася се с широка дългокосместа четка в един слой. Разходът на материал е 200–400 g/m² в зависимост от порьозността на основата. Времето за съхнене е между 10 min и 30 min при температура на въздуха 23 °С.

Хидроизолация на плоски покриви

На схемите са показани две решения. Първото е изпълнено с пастите „Изомакс-0“ и „Изомакс-А“, а второто – с пастата „Еласта“. И двете решения са подходящи както за нови, така и за полагане върху стари хидроизолации. Пастите „Изомакс 0/А“ се използват по-често при ремонт на стари покривни изолации, защото освен към типичните за случая строителни материали – бетон и циментови замазки, имат много добро сцепление и към хидроизолационните материали на битумна основа. Тези пасти могат да се нанасят и върху влажни основи, както и директно върху твърди топлоизолационни плочи. Те имат много добро сцепление и към метални повърхности. Повърхностният слой е изпълнен с цветна паста „Еласта“. Така се подобрява външният вид на изолацията и се осигурява допълнителна защита срещу разрушителното влияние на ултравиолетовите лъчи.

Разходът на материали е:

При ремонт на стари хидроизолации:

» „Изомакс-0“ – около 3 kg/m²

» „Изомакс-А“ – около 1 kg/m²

» Армираща мрежа /полиестерен воал – 1,1 m²/m²

За нови хидроизолации:

» „Изомакс- 0“ – около 5 kg/m²

» „Изомакс-А“ – около 1 kg/m²

» Армираща мрежа /полиестерен воал – 2,2 m²/m²

Хидроизолиращата паста се нанася с дългокосместа четка при дебелина на всеки от слоевете около 1 mm. При големи обекти нанасянето на пастата може да се извършва и с машини за разпръскване на гъсти разтвори. Следващият пласт се нанася след изсъхване на долния, за което са необходими поне 24 часа. За да се гарантира доброто покриване на изолираната повърхност, при всеки следващ слой нанасянето на пастата се извършва в посока, перпендикулярна на движението на четката при нанасяне на долния пласт.

За повишаване на здравината на хидроизолационното покритие то се армира, като в него се вгражда стъкловлакнеста мрежа (60 g/m²) или полиестерен воал. Мрежата се прилага при равни и сравнително гладки повърхности, докато полиестерният воал се използва при основи с неравна повърхност, при изолиране на ъгли, чупки и други с по-сложна геометрична форма конструктивни елементи и участъци.

Навитата на картонена или пластмасова тръба армираща тъкан се поставя върху изолираната повърхност и непосредствено пред нея се нанася слой „Изомакс“ с дебелина около 1 mm. След това рулото, притискато към основата, се развива постепенно като ролката се търкаля напред. Целта е тъканта да се изпъне и да прилепне добре към основата като се пропие от пастата. Съседните платна армираща тъкан се разстилат и полагат като се застъпват едно друго на ивица с широчина 5–10 cm. Върху така положената и пропита мрежа се нанася пласт „Изомакс-0“ с дебелина около 1 mm. Изчакват се около 24 часа, докато пастата изсъхне, след което се нанася изравнителен слой „Изомакс-А“ също с дебелина около 1 mm. След неговото изсъхване се нанася и завършващият, защитен пласт (1 mm) от „Изомакс-0“ или „Еласта“ (разход 1,0 kg/m²). По желание се нанася финален цветен слой.

Вторият вариант за изпълнение на хидроизолация на плоски покриви е с пастата „Еласта“. Тя е материал, създаващ изключителна здрава и еластична мембрана, която позволява до 900% удължаване, без да настъпи разкъсване. Материалът има свойството след разтягане поради механично движение в конструкцията или термично разширение на материалите да възстановява размерите и първоначалната си форма. Това позволя изпълнение на хидроизолацията и без вграждане на армиращ слой в нея.

Пастата „Еласта“ има и много висока устойчивост на въздействието на ултравиолетовите лъчи, което я прави много подходяща за връхно защитно покритие. Без каквато и да било допълнителна защита гарантираната дълготрайност на изолацията „под открито небе“ надхвърля 15 години.

В предишната статия бе посочено, че по информация от производителя „Еласта“ е единствената на българския пазар течна хидроизолационна мембрана за нови покривни хидроизолации, която изпълнява всички технически изисквания според Наредба №2 от 2008 г. за „Проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения“.

На илюстрацията е показана хидроизолация на плосък покрив, изпълнена изцяло с „Еласта“ и армираща стъкловлакнеста мрежа. Технологията за нейното изпълнение чрез последователно полагане на пластовете е като вече описаната.

Разходът на материали е:

При ремонт на стари хидроизолации:

» Паста „Еласта“ – около 3,5 kg/m²;

» Армираща стъкловлакнеста мрежа – 1,1 m²/m²

За нови хидроизолации:

» Паста „Еласта“ – около 5,0 kg/m²;

» Армираща стъкловлакнеста мрежа – 1,1 m²/m²

Обновяване на покриви

с битумни керемиди или ламарина

Пастата „Еласта“ предоставя отлични възможности за удължаване за десетилетия напред живота на покриви, покрити с битумни керемиди. Този тип „керемиди“ съответстват на съвременните тенденции в строителството – лесно и бързо монтиране, включително върху покриви с голям наклон и сложна конфигурация, леки, минимално натоварващи носещата конструкция, красиви, сравнително евтини. В зависимост от производителя дълготрайността им варира в доста широки граници, като често гаранцията покрива период от 10–15 години. Вместо остарелите битумни керемиди да се подменят с нови, покривното покритие може да бъде обновено чрез полагане върху него на цялостна и със сигурност по-ефективна нова непрекъсната хидроизолация, изпълнена с пастата „Еласта“.

По подобен начин се решава проблемът и с остарелите, засегнати от корозията покриви, покрити с профилна поцинкована ламарина. Чрез покриване с „Еласта“ дълготрайността им се удължава значително, процесът на корозия откъм страната с покритието се преустановява, а невзрачният на ръждиви петна покрив добива несъпоставимо по-представителен и освежен вид. На местата на снадките между листовете хидроизолацията се подсилва допълнително чрез предварително поставяне на армиращи ленти с широчина около 10 cm. Мазаната хидроизолация е отлично решение и на този проблем. Тя позволява сигурно и трайно хидроизолиране на критичните места за всеки покрив, бил той от битумни керемиди или покрит с ламарина около комините и капандурите, бордовете и улуците.

На илюстрациите са показани схематично обновяване на покриви, покрити с битумни керемиди и листове ламарина. Разходът на паста „Еласта“ за изолиране на ламаринени покриви е около 3 kg/m², като за завършващото покритие са необходими още около 0,2 kg/m² оцветена „Еласта“.

За допълнителна информация вижте тук.

В следващия брой ще продължим с описанието на останалите типични хидроизолационни решения с материалите на „Изомакс“:

» Хидроизолация на открити тераси достъпни за ходене без ограничения – със или без настилка от плочи

» Хидроизолация в бани и други мокри помещения

» Хидроизолация на басейни

» Подземни хидроизолации.

» Хидроизолация на тераси, съчетаваща и топлоизолиращи свойства.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото