В категории: Брой 9-10/2003, Градина, Отопление, Строителство

Интелигентни нагревателни системи DEVI

Когато сме сред природата, сред красивия пейзаж от сняг и лед, най-често изниква мисълта за зимни спортове – пързаляне със ски, шейни и кънки. В града обаче заледяването и снегът най-често са източник на сериозни проблеми, на здравословни и материали щети. По-старите сгради в централната част на градовете стават най-честа жертва на снеговете и леда. Покритите със сняг покриви, заледените и запушени улуци и водосточни тръби причиняват стичане и повторно замръзване на водата по фасадите на сградите. Строителната конструкция неизбежно все повече и повече се овлажнява, а замръзналата вода бързо руши и най-здравите материали. Руши се и покривната конструкция, а водата от топящия се сняг и дъждовете започва все по-безпрепятствено да прониква първо в таванските помещения, а след това и под тях.

Проблемът със заледяването на улуците и водосточните тръби е особено силно изразен при сградите с “топъл” плосък покрив, при който топлината от вътрешността на сградата преминава през покривната плоча и разтопява непосредствено лежащия върху нея сняг. Така се образува тънък воден филм, който се стича към улука и тук отново замръзва. Той постепенно се запълва с лед, водата прелива, образува големи ледени висулки и се стича по мазилката.

Поледицата не отминава и пешеходните тротоари, а за автомобилите наклонените алеи и рампи към гаража стават направо непроходими и сигурно водят към автотенекеджийската работилница. Заледените стълбища са също капан, в който немалко пешеходци повреждат крайниците си и получават трайни контузии.

За всички тези зимни неволи има изпитано решение и това са електрическите нагревателни системи на DEVI. Доколкото те на практика са без конкуренция у нас, а ефективността им е многократно и от години доказана, в списанието неведнъж сме описвали отделни конкретни решения – например за изграждане на електрически подови отоплителни системи с нагревателни кабели или нагревателни рогозки, предпазване на тръбопроводи от замръзване, защита на улуците срещу обледеняване и др.

Сега отново сме на прага на зимата и сезонът е напълно подходящ да се върнем към тази винаги актуална тема, включително да представим и най-новите технически решения на DEVI.

Датската фирма DEVI е разработила две високотехнологични системи за топене на лед и сняг на открито. Едната система е предназначена за защита на покриви, на водосточни тръби и олуци. Другата може да се използва за повърхностно нагряване на всяка външна площ, така че и в най-студените дни върху нея да не се задържа сняг и да не се образува ледена кора.

Противно на някои очаквания и двете системи изразходват минимално количество електроенергия. Това се дължи на ефективното действие на електронния терморегулатор, който управлява системата. Особено прецизни са системите с микропроцесорния терморегулатор devireg 810 и при тях енергийните разходи са най-малки.

Описание на системите DEVI

Системите на DEVI за разтопяване на лед и сняг се състоят от нагревателни кабели deviflex електронен термостат devireg и монтажни аксесоари. Когато покривът трябва да бъде предпазен от натрупване на снежни маси и ледени висулки, отоплителните кабели се инсталират на определени места по покрива, включително в улуците и водосточните тръби. Топлината от кабелите разтопява леда и снега, а водата свободно се оттича от покрива. За защита на покриви и водосточни тръби DEVI препоръчва двупроводни нагревателни кабели deviflex DTIP-18, които са специално защитени срещу атмосферни въздействия и влиянието на ултравиолетовите лъчи.

При по-големи покриви е препоръчително отоплителната система да бъде изчислена за конкретната конструкция и климатичните условия. В общия случай и за усреднените климатични условия в България може да се приеме нагревателна мощност 250 до 340 W/m² за покриви и долинни олуци, докато за защита срещу обледеняване на стандартни водосточни тръби и улуци са достатъчни 34–50 W на линеен метър.

Системите DEVI могат да бъдат инсталирани на всякакви видове покривни конструкции и повърхности от метал, битум, чакъл, синтетични плочки и др. Те може да се комбинират и със снегозадържащи елементи на покрива.

Системи DEVI против лед и сняг за външни площи

Системите за топене на лед и сняг на външни площи – паркинги, стълбища, тераси, рампи и др., се поставят в бетонната настилка, така че отоплителните кабели са сигурно защитени срещу механично увреждане и при най-натоварен автомобилен трафик. Изборът на нагревателния кабел в голяма степен зависи от вида на настилката, като най-използваният кабел е deviflex DSOT-30. За външни стълбища, водосъбирателни решетки и други специфични приложения може да се използва и deviflex DTIP-18.

Необходимата мощност на системата, която трябва да се инсталира, зависи от климатичните особености на региона и конкретното приложение. Кабелите се подбират и поставят така, че да се осигури нагревателна мощност от 250 до 350 W/m². В повечето случаи за решаването на проблемите със снега и леда е достатъчна отоплителна мощност 270–300 W/m².

Системите DEVI са гъвкави и съвместими с широка гама от настилки: бетон, плочки, павета, може да се монтират дори и под трева.

Материали за системите DEVI против лед и сняг

Системите DEVI против лед и сняг се състоят от нагревателните кабели deviflex, разположени в улуците или настилката, и електронните терморегулатори devireg които прецизно управляват системата в зависимост от атмосферните условия. DEVI предлага и всички специфични монтажни аксесоари, необходими при инсталиране на системите: скоби за улуци и водосточни тръби, монтажна лента. С тяхна помощ нагревателните кабели лесно се фиксират към повърхността, като се осигурява необходимото разстояние между кабелите за постигане на предписаната нагревателна мощност на единица площ.

Нагревателни кабели deviflex

Нагревателните кабели са гръбнакът на системите против лед и сняг и от тяхната надеждност и качество зависи не само функционирането на системата, но което е по важно – нейната безопасност.

За разлика от други нагревателни кабели (които се внасят навити на барабан, от който се режат и комплектуват по преценка на местната фирма-вносител) кабелите deviflex се произвеждат с точно определени дължини, като всички операции по тях се извършват в завода-производител в Дания при най-високи изисквания за качество и безопасност. Нагревателните кабели deviflex са сертифицирани по ISO 9001, a гаранцията на производителя е 10 години, като животът им на практика е колкото на сградата или конструкцията, в която са инсталирани. В България се предлагат два типа нагревателни кабели с марка DEVI: deviflex DTIP-18 и deviflex DSOT-30.

Нагревателен кабел deviflex DTIP-18

deviflex DTIP-18 е двупроводен нагревателен кабел с метална екранировка и мощност 18 W/m при 230 V. Изолацията е водонепроницаема и устойчива на ултравиолетовите лъчи – не старее с времето. Гамата от произвеждани дължини е от 7 m (125 W) до 155 m (2540 W). deviflex DTIP-18 е кабел с универсално приложение: системи против лед и сняг за покриви, улуци, външни площи, стълбища, алеи, рампи, сателитни антени, отопление на водопроводни тръби. Със същия успех те се използват и за направа на подово отопление.

Характерното за всеки кабел deviflex DTIP-18 е, че захранването му става само в единия край. Това го прави изключително удобен за монтаж, а в някой случаи той е без алтернатива. Такъв пример е улук, в който трябва да се поставят три кабелни дължини и вторият край на кабела се намира в противоположния края на улука.

Нагревателен кабел deviflex DSOT-30

deviflex DSOT-30 е създаден специално за отопление на външни площи. Той е нагревателен кабел с метална екранировка и мощност 30 W/m при 230 V. Изолацията му е водонепроницаема и устойчива на ултравиолетово облъчване, като е допълнително армирана. Използва се за системи против лед и сняг за външни площи, алеи, рампи, паркинги, стадиони и др.

Предимството на deviflex DSOT-30 е в по-голямата му мощност – 30 W/m. Така за постигане на необходимия нагревателен ефект се полага кабел с по-малка дължина и това улеснява монтажа. Усилената армировка на кабела го предпазва сигурно при по-високи механични натоварвания, характерни за площите с интензивно движение.

Терморегулаторите devireg – мозъкът на системите против лед и сняг

devireg 330 и devireg 316 са електронни терморегулатори, предназначени за управление на системи с неголяма мощност. Монтират се в табла с релса по DIN. Имат жичен сензор, чрез който прецизно следят температурата на отопляемия обект. Предвидени са за максимална сила на тока 16 А.

Новият уникален термостат – devireg 850

Новото микропроцесорно управление devireg 850 е уникално в своя клас. devireg 850 разполага с цифрови сензори, които следят едновременно температурата и влажността на отопляваната повърхност. Информацията за температурно-влажностните условия се обработва още в самите сензори от вградени в тях микропроцесори и се предава към терморегулатора в цифров вид. Благодарение на това се постига максимална прецизност и се избягват смущенията в предаваната информация. По този начин системата работи само при снеговалеж или снеготопене, като предоставя максимална сигурност при минимални разходи.

Друга уникална черта на devireg 850 е неговата отворена архитектура, която дава възможност да се използват бъдещи технологични постижения, без да се налагат конструктивни изменения или подмяна на термостата. За да се подобри управлението, например, може да се обнови софтуерът, който управлява термостата, като той се свърже към компютър.

* * *

Проектирай сам електрическото подово отопление

♦ Няма по-удобен за използване и лесен за управление енергиен източник от електричеството.

♦ Няма по-здравословна и същевременно максимално ефективно разходваща топлиннната енергия система за отопление на дома и офиса от електрическото подово отопление.

♦ Няма по-лесен начин за изграждане на електрическа подова отоплителна система от нагревателните рогозки devimat DSVF-150 на датската фирма DEVI.

А сега – …

Няма нищо по-лесно от професионалното проектиране на такава система, което всеки сам за броени минути може да направи с интерактивния калкулатор HEATMAP – според вида и предназначението на помещението, неговата форма и размери, наличието на неотопляеми площи, вида на носещата конструкция и връхното подово покритие и т.н.

Проектирай сам подовото си отопление с HEATMAP като кликнеш с мишката върху илюстрацията.

Коментари и въпроси

2 Коментари към “Интелигентни нагревателни системи DEVI”

кольо димитров тодоров | април 7th, 2012 at 11:29 am

Желая да монтирам нагревател само в един определен участък от водосточна тръба-в най-долния и край .Това ще е достатъчно за да се разтопи леда и да осигури безпроблемно оттичане на водата.Спрях избора си на модел с мощност от 30-50 вата.С по ниска мощност не открих.Повече не е необходимо.Дължината на кабела трябва да е за участък от 2-3 метра водосточна тръба.Какво регулиращо устройство се монтира и колко щеструват всички необходими материали за реализиране на това мое намерение , при положение , че по мое мнение съм достатъчно технически грамотен и сръчен, за да си ги монтирам сам?

„Направи сам“: Здравейте, г-н Димитров,
За защита срещу обледеняване на улуци и водосточни тръби най-подходящ е нагревателният проводник DTCE-20. Най-късият такъв проводник, който се продава като готово изделие и не подлежи на скъсяване или удължаване, е 12 m. Цената му е 186 лв. с ДДС. Цената на най-подходящия за случая терморегулатор – е devireg 316 е същата – 186 лв. Отделно ще Ви трябват и скоби от PVC, която придържат кабела да не опира в стените на тръбата – комплект 25 бр. струва 7 лв.
Все пак изразяваме съмнение, че частично изградената система само във водосточната тръба ще реши проблемите Ви.
Вижте и тази статия
Ако желаете може да препратя запитването Ви към фирма, която продава необходимите материали и те ще се свържат с Вас.

владимир иванов | ноември 24th, 2014 at 2:31 pm

Здравейте можете ли да направите нагревателна система за яке за отопление през зимата погледнете тук примерен модел на такава система за мен е въпрос на лична идея която мисля да осъществя
„Направи сам“ Идеята Ви е вече реализирана и то професионално. У нас се предлагат якета на Bosch, които имат вградена електрическа нагревателна система. Тя се захранва с литиево-йонна батерия, каквато ползват инструменти на Bosch. За якето може да прочетете тук.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

Брой 9-10/2003, Градина, Отопление, Строителство

Ключови думи


 
към началото