В категории: Актуални статии, Брой 7-8/2011, Ремонти, Строителство, Топлоизолация

YTONG Multipor – минерални топлоизолационни плочи

Възможностите за избор на топлоизолационен материал далеч не са големи – това са основно добре познатият предимно фасаден стиропор EPS-F (експандиран полистирен), минералната вата (каменна и стъклена) и XPS (екструдиран полистирен). Тези са и най-масово използваните материали за топлоизолиране, като всеки от тях има своите специфични отлики, които го правят подходящ за едни приложения и по-малко за други. През последните десетина години обаче монополът на конвенционалните топлоизолиращи материали бе сериозно нарушен от един все още сравнително нов за Европа и света, а за българския строителен пазар непознат материал – YTONG Multipor. В Германия той е доказал качествата си при изграждане на около 4 млн. квадратни метра топлоизолации, изпълнени откъм вътрешната страна на външни стени. Сега му предстои пробив и на българския пазар, защото вече се предлага и у нас от българския производител на популярните блокчета за зидане YTONG – „Ксела България“. Това е и новината, породила потребността от по-подробно представяне на този в немалка степен удивителен материал.

Най-характерното за YTONG Multipor е, че съчетава едновременно много добри топлоизолиращи качества с добра механична здравина и устойчивост на атмосферните влияния. По своя коефициент на топлопроводност (среден λ=0,043 W/mK) YTONG Multipor почти се изравнява с най-добрите специализирани топлоизолационни материали. Същевременно той ги превъзхожда по редица механични свойства, най-вече здравина и устойчивост на натиск, които му отреждат съществена преднина в конкуренцията с тях при някои приложения.

YTONG Multipor е лек материал (обемна плътност ≈110 kg/m³) с пореста структура (около 95% от обема), на която се дължат отличните му топлоизолационни свойства. Произведените от него плочи са здрави и с необичайно висока за такъв вид материал якост на натиск – средно 350 kPa. Необходимо е пояснението, че YTONG Multipor се произвежда в три разновидности с различна обемна плътност: 90 kg/m³, 110 kg/m³ и 115 kg/m³, съответно с коефициенти на топлопроводност: λ=0,042 W/mK , λ=0,045 W/mK и λ=0,047 W/mK и якост на натиск: ≥200 kPa, ≥300 kPa и ≥350 kPa.

Произведените от него топлоизолационни плочи имат стабилна форма и не се деформират дори при силен натиск – ≤1 mm при точково натоварване от 1000 N. YTONG Multipor е силно устойчив на атмосферните въздействия – не се влияе от ултравиолетовите лъчи, от дъждове и вятър. Той е материал с отворени пори, поради което има много добра паропропускливост (μ=3). Това улеснява изпаряването на проникналата в стените влага, както и спомага за поддържане на оптимален влажностен режим на въздуха в помещенията. Въпреки силно порьозната си структура, YTONG Multipor абсорбира само до 6% влага спрямо обемната си маса.

Друго много важно негово качество, от съществено значение при изграждането на вътрешни топлоизолации, е, че той е напълно негорим – съответства на клас A1, поради което осигурява отлична пожарозащита на сградата.

YTONG Multipor е напълно екологично чист материал. Произвежда се от природни суровини – вар, цимент, кварцов пясък, вода и порообразуващи вещества. Не съдържа органични вещества. Освен това има способността да потиска развитието на микроорганизми и гъбични налепи. С две думи, притежава качества, спомагащи за поддържане на благоприятен микроклимат за здравословно обитаване на топлоизолираните с него помещения.

С това списъкът с предимства на YTONG Multipor не се изчерпва, защото той е и много удобен за работа материал. Плочите YTONG Multipor се режат лесно, подобно на блоковете от автоклавен клетъчен бетон YTONG, лесно се оформят изрези в тях, издълбават се канали или отвори за прокарване на инсталации. Повърхността им лесно се подравнява и изглажда чрез специална шлайфдъска. В преобладаващия брой случаи при вътрешни топлоизолации плочите YTONG Multipor се монтират само чрез залепване. Поради устойчивостта им на натиск те са особено подходящи за вътрешни топлоизолации. При тях не се налага взимане на допълнителни мерки и извършване на дейности за механична защита на топлоизолацията. В случай, че върху тях ще бъде залепена облицовка от керамични плочки, плочите YTONG Multipor се укрепват допълнително с дюбели за топлоизолация. При тегло на облицовката до 12 kg/m² се поставят 4 дюбела/m². При външни топлоизолации, в зависимост от височината на сградата, техническият проект може да предвижда и допълнително укрепване на плочите с дюбели.

YTONG Multipor се предлага във вид на плочи с размери 600х390 mm (при максимално отклонение в размерите ±2 mm) и дебелини от 50 mm до 300 mm. Дебелината се избира според топлотехническите изчисления, основаващите се на вида и дебелината на изолираните стени и желаният коефициент на топлопреминаване през стените, т.е. от степента на енергийна ефективност на сградата. Това е задача за специалист по топлотехника, като ще уточним само, че широкият диапазон от дебелини на плочите YTONG Multipor позволява изпълнението на ефективна и качествена топлоизолация за всеки от използваните в миналото или днешно време материали за изграждане на стени, най-вече външни – от стоманобетон, до блокове YTONG и керамичните блокове с вертикални кухини. И докато последните материали позволяват самостоятелно изпълнение на зидове, отговарящи на актуалните към момента норми за енергийна ефективност в България (коефициент на топлопреминаване през външни стени U=0,35 W/m²K според актуализираната в края на 2009 г. Наредба №7), то допълнителната изолация с плочи YTONG Multipor позволява снижаване на този коефициент до 0,15 W/m²K (при дебелина на плочите 20 cm), с което плътно се доближава до крайната, поне засега цел – „пасивната къща“ (U≤0,1 W/m²K), която практически не се нуждае от енергия за отопление. Комбинациите с различна дебелина на плочите YTONG Multipor са многобройни, което позволява оптимален избор в зависимост от материала и дебелината на зида. При дебелина на плочите YTONG Multipor 12 cm дори и стена от стоманобетон вече изпълнява изискванията на Наредба №7. За повечето материали за зидане, включително и при по-старите сгради, дебелина от 10 cm на плочите YTONG Multipor привежда външните им стени в съответствие с нормативните изискванията у нас към днешна дата.

След това общо представяне на плочите YTONG Multipor е редно да отговорим и на най-съществения въпрос. Кое и къде е тяхното оптимално предназначение? Независимо, че с тях може да се изграждат почти всякакви видове топлоизолации, качествата им ги правят много подходящи за изпълнение на вътрешни топлоизолации. Това е решението, към което се прибягва най-вече при невъзможност за изпълнение на външна топлоизолация. Такива случаи има немалко, а класическият пример са сградите с историческа и архитектурна стойност, при които всякаква външна промяна е недопустима. Пригаждането им за нормални откъм енергийна гледна точка условия за обитаване е възможно единствено чрез поставяне на топлоизолация откъм вътрешността на сградата. Плочите YTONG Multipor са отличното доказало се решение на този проблем. Добрите топлоизолационни свойства на YTONG Multipor позволят изпълнение на по-тънка топлоизолация така, че да се отнема възможно по-малък обем от помещенията. За механичната здравина на плочите, вече стана дума.

Друго широко и особено подходящо поле за използване на плочите YTONG Multipor е подовата топлоизолация на помещения, разположени над сутерена, над подземни гаражи, тунели и други подобни съоръжения. Съгласно изискванията на Наредба №7 коефициентът на топлопреминаване на подова плоча, разположена над неотопляеми подземен етаж не бива да бъде по-голям от U=0,5 W/m²K. Това означава, че минималната дебелина на топлоизолацията с плочи YTONG Multipor трябва да бъде 8 cm. Когато подът на отопляемо помещение граничи с външния въздух, например се намира над проход, то стойността на коефициента U става 0,28 W/m²K, а дебелината на изолацията с плочи YTONG Multipor трябва да бъде поне 14 cm.

При завършени обитаеми сгради единствената възможност това да се направи без разбиване на помещенията за изграждане на сложна многопластова подова конструкция, която освен това води до намаляване на светлата височина, е топлоизолацията да се постави отдолу, т.е. да се закрепи от долната страна на междуетажната стоманобетонна плоча – откъм помещенията в сутерена. Задачата се улеснява неимоверно, когато се работи с плочи YTONG Multipor. При изолация в подземни гаражи, допълнително значение придобива фактът, че YTONG Multipor е негорим материал.

Плочите YTONG Multipor може да се използват също така за топлоизолация на различни по вид на изпълнение и условия на експлоатация плоски покриви и тераси, при многопластови външни фасадни топлоизолации, да се комбинират с други топлоизолационни материали.

Не на последно място сред предимствата на плочите YTONG Multipor е и това, че те са изключително подходящ материал за изпълнение на вътрешни топлоизолации не само от специалисти, но и от домашни майстори. В случая скеле не е необходимо, нито се работи на опасна височина. При неголеми обеми на работа и обикновения ситнозъбест трион е достатъчен за рязане на плочите, където това се налага. Залепването също не изисква особена сръчност и специални познания, а инструментите са напълно достъпни – миксер за разбъркване на лепилото и назъбена стоманена маламашка за неговото нанасяне върху плочите.

Монтиране на плочите YTONG Multipor

Вече стана дума, че плочите YTONG Multipor се режат с трион. Всъщност механичната обработка на плочите се извършва по същия начин както се работи с блоковете за зидане YTONG.

Плочите YTONG Multipor се лепят и шпакловат със специалната „лека“ мазилка YTONG Multipor Leichtmörtel. Тя се доставя във вид на суха смес, която се разбърква с вода с миксер непосредствено преди употреба. Наведнъж се приготвя количество, което да може да се изразходва в рамките на не повече от 1,5 часа. При работа с YTONG Multipor се препоръчва и използването на специалната бързо свързваща мазилка за запълване на отвори и по-големи неравности – YTONG Multipor Füllmörtel. След втвърдяване тя има много добри топлоизолиращи свойства (λ=0,16 W/mK), поради което там, където е използвана, не се получават на термомостове в изолацията. Използва се за запълване на различни отвори в топлоизолацията от плочи YTONG Multipor, на фуги между плочите, на издълбани в тях канали, за възстановяване на отчупени парчета по кантовете. Нанася се на пластове с дебелина до 50 mm единия. Подготвеният чрез разбъркване с вода разтвор е подходящ за работа до 25 min.

Важно условие за здравото залепване на плочите е състоянието на основата. Тя трябва да бъде здрава и с равна повърхност, да не съдържа нездраво свързани частици, както и материали, които не позволяват здраво свързване на лепилото, да бъде суха. Мазилки с ниска носеща способност, както и наслоявания от хидроизолационни материали или бои, трябва да бъдат премахвани. След това повърхността се изкърпва и изравнява. При по-голямо разкъртване, както и при неизмазани тухлени зидове, основата трябва да се измаже равно с варо-цименто-пясъчен разтвор до получаване на гладка повърхност. В този случай трябва да се изчака необходимото за изсъхване на мазилката време. Плочите YTONG Multipor трябва да бъдат добре защитени и срещу капилярно изкачваща се по стените влага, в случай, че има такава опасност.

За доброто, здраво закрепване на всяка плоча тя трябва за прилепне към основата по цялата си повърхност (над 70%), без да остават кухини поради наличието на неравности на тези места. Лепилният разтвор е в състояние да попълва неравности до 3 mm (при височина на ивиците лепило 8 mm).

Лепилото се нанася върху цялата повърхност на плочата със стоманена маламашка с назъбване 10 mm. Този размер е подходящ за плочи с дебелина до 140 mm. За залепване на по-дебели плочи лепилото се нанася с маламашка с назъбване 12 mm. След като бъде нанесено равномерно и „вчесано“ с маламашката, височината на ивиците лепило се получава 8 mm или 10 mm при по-едрото назъбване. След това плочата се поставя върху стената или тавана и се притиска силно, за да прилепне плътно. Плочите се залепват на редове, като вертикалните фуги между тях във всеки следващ ред се разминават на разстояние половин плоча с фугите в долния ред. Добър прийом на работа е първоначално плочата да се постави на около 2 cm разстояние от канта на вече залепената. След това едновременно с притискането й към стената тя се приплъзва встрани докато опре в съседната плоча. Така се постига по-плътно и здраво залепване.

Необходимо е да се подчертае дебело, че майсторската практика да се използват каквито и да било строителни лепила, а не предписаното от производителя, при плочите YTONG Multipor може да създаде проблеми поради недостатъчно здраво залепване. Подобно „новаторство“ и неоправдано самочувствие може да доведе до отлепване на плочи, което особено при таванни изолации би могло да причини немалко ядове.

По преценка на проектанта закрепването на плочите може да се усили примерно чрез поставяне на по един дюбел на плоча. Това обаче не отменя необходимостта от равна основа, позволяваща залепване по цялата повърхност на плочата.

По принцип при сгради за нормално обитаване не се предвижда полагане на паронепроницаемо покритие за защита на топлоизолацията от YTONG Multipor. Нещо повече, много добрата паропропускливост на материала е предимство, и спомага за изсушаване на зида и поддържане на оптимален за здравето влажностен режим в помещенията.

По аналогия с всяка зидария и за качествената облицовка с плочи YTONG Multipor е много важно правилното поставяне на плочите от първия ред, защото те повеждат следващите редове. Останалите в краищата празнини се попълват плътно с точно изрязани ивици YTONG Multipor, а ако след нивелирането им под плочите остане тясна фуга, тя се запълва с YTONG Multipor Füllmörtel.

След залепване на облицовката от плочи е възможно на места да останат малки стъпаловидни неравности между кантовете на съседните плочи. Тези неравности се премахват чрез шлифоване на повърхността със специалната дъска за шлифоване на изделия от газобетон.

За получаване на крайна, завършена повърхност най-често прилаганото решение е облицовката с плочи да бъде измазана с армирана „лека“ мазилка YTONG Multipor Leichtmörtel. Тя се нанася със стоманена маламашка на пласт с дебелина около 5 mm. Разкроената на платна и добре изпъната мрежа се полага върху пресния разтвор мазилка, след което се притиска с маламашката, докато потъне изцяло. За получаване на гладка повърхност, подходяща за залепване на тапети, например, отгоре се полага пласт с дебелина около 3 mm YTONG Multipor Leichtmörtel, който се изпердашва с филцова пердашка. Върху така шпаклована повърхност може да се полагат и тънкослойни благородни мазилки на минерална основа.

Възможни са и варианти на изпълнение на класическа предстенна обшивка с облицовка от плочи на гипсова основа и плочи YTONG Multipor като топлоизолационен материал.

По същия начин и при същите изисквания към основата се прави топлоизолацията на тавани чрез директно залепване на плочите YTONG Multipor към стоманобетонната междуетажна плоча.

Плочите YTONG Multipor са много подходящ материал и за топлоизолация на наклонени и плоски покриви, на открити тераси. Тази тема обаче надхвърля обема на това първо представяне и затова с развитието на интереса към този нов топлоизолационен материал ще я оставим за следващ брой на списанието.

За допълнителна информация, посетете и сайта на „Ксела България“.

Актуално:

Най-новият продукт на КСЕЛА България ЕООД – топлоизолационните плочи MULTIPOR ще бъдат представени тази година на щанда на фирмата в рамките на специализираното строително изложение „Стройко”, което ще се проведе от 27 март до 02 април в НДК.

По време на изложението КСЕЛА България предоставя 15% отстъпка при покупка на MULTIPOR. Повече информация за промоционалната оферта, както и за качествата, приложението и характеристиките на продуктите можете да научите от специалистите на КСЕЛА на място по време на изложението или на тел.: 0888/284661. Щандът на фирмата се намира на първия етаж в централното фоайе на НДК.

Коментари и въпроси

4 Коментари към “YTONG Multipor – минерални топлоизолационни плочи”

Милев | юли 10th, 2012 at 5:46 pm

Каква е цената на 1 кв.м. YTONG Multipor – минерални топлоизолационни плочи
„Направи сам“: От Xella България ни уведомиха, че през август т.г. ще бъде официалното пускане в продажба у нас на плочите Multipor и съответно тогава ще бъде обявена и цената на новия топлоизолационен продукт.
Нова информация (5.11.2012) – Вижте повече за новите плочи Multipor.

Svetlana | ноември 26th, 2012 at 10:37 am

Каква е цената на 1 кв.м. YTONG Multipor – минерални топлоизолационни плочи. И има ли ги вече на пазара?
„Направи сам“:
Плочите Multipor вече се продават у нас. Цената им е между 150 лв/m3 и 170 лв./m3 в зависимост от тяхната дебелина и отдалечеността от завода производител в Добрич
По темата вижте и най-новите статии:
https://napravisam.net/?p=21044
https://napravisam.net/?p=21223

Милена Темкова | юли 31st, 2013 at 12:34 pm

Интересувам се мултипор с дебелина 5 см подходящ ли е за външна изолация на къща, която е на тухла, т.е. няма външна мазилка и къде мога да намеря нещо повече за технологията на поставяне.

„Направи сам“:
Освен в тази статия, допълнителна информация за технологията на монтиране на плочите Multipor може да прочетете и тук.

Ивилин Горанов | юли 22nd, 2015 at 11:48 pm

Здравейте, казвам се Ивилин Горанов, интересувам се от минералните топлоизолационни плочи.Зимната стая в къщата ми ,която е около метър под нивото ,постоянно задържа влага. Тази влага се изкачва и по стените, въпросът ми е : ако сложа такива топлоизолационни плочи, след като влагата тръгне по тях дали може да се разрушат ,евентуално дали ще имат същата ефективност и как да ги защитя ? („Плочите YTONG Multipor трябва да бъдат добре защитени и срещу капилярно изкачваща се по стените влага, в случай, че има такава опасност“.) Много се надявам да ми помогнете, благодаря ви предварително !!!

Здравейте, г-н Горанов,
Изпращаме Ви отговора, който получихме от инж. Васил Манолов, Проект мениджър „Мултипор“, „Ксела България“.
„Първо трябва да се разбере причината за влагата.
Ако е от конденз, т.е. от ниската топлоизолационна способност на стената, залепването на топлоизолационния слой ще прекрати явлението,
но ако просмуква влага от почвата, то трябва да се реши първо този проблем.
Самият Мултипор няма да се разруши, но в един момент водата ще премине и през него, а той ще работи с понижена топлоизолационна способност, тъй като ще е мокър.
Затова трябва да се реши първо хидроизолационният проблем, ако има такъв и после да се лепи Мултипор.“

Към това бихме добавили, че в списанието има няколко статии, посветени на темата хоризонтална хидроизолация при вече съществуващи постройки. Вижте тук.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото