В категории: Актуални статии, Брой 9-10/2012, Представяме ви, Ремонти, Строителство, Топлоизолация

Плочите Multipor – нови възможности за топлоизолиране

В края на септември т.г. едно предизвестено и поради това очаквано събитие, стана реалност. Производителят на популярните блокчета за зидане от автоклавен клетъчен бетон YTONG „Ксела България“ откри официално редовното производство на най-новия си продукт – топлоизолиращите плочи Multipor. Производител на плочите е заводът в Добрич, вторият построен в България завод на немската компания. Производството на този съвсем нов за страната ни иновационен строителен материал безспорно е голям успех и признание за „Ксела България“, защото досега това бе по силите единствено на заводи на територията на Германия. България е първата държава, която нарушава това статукво.

Новото производство ще даде силно отражение върху строителната практика у нас, защото уникалните качества на плочите Multipor откриват нови възможности, които в редица случаи ги правят без алтернатива особено при изпълнението на вътрешни топлоизолации. Както в годините след промяната през 1989 г. блокчетата за зидане YTONG дадоха голям принос за невижданата до тогава революция в прилагането на най-модерни материали и технологии в строителната практика в България, така и плочите Multipor ги очаква поредният за компанията пазарен успех. Дори и за една далеч напреднала във всяко отношение държава като Германия се отчита, че над 75% от строителството, извършено преди 1980 г., не отговаря на съвременните норми за енергийна ефективност и приблизително същият процент от използваната за отопление енергия, образно казано, излита безпрепятствено през външните стени, за да отоплява околното пространство. А както е добре известно, в България процесът на саниране и пригаждане на съществуващия жилищен фонд към съвременните изисквания за разход на топлинна енергия тепърва прохожда.

Събитието бе очаквано поне за специалистите, следящи новостите в строителната практика, защото още през пролетта на 2010 г. компанията публично обяви два нови продукта в своята производствена програма: блокчетата за зидане YTONG extrA+ и в близка перспектива – топлоизолиращите плочи Multipor. Това бе мълниеносната реакция на водещия производител на изделия от автоклавен газобетон на току що влязлата в сила осъвременена Наредба №7 „За енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради“. С нея се цели значително намаляване на топлинните разходи и съответно на разходите за отопление, което на езика на топлотехниката означава, че коефициентът на топлопреминаване (U) за плътни ограждащи конструкции и елементи на сградите, граничещи с външния въздух, следва да бъде не повече от U = 0,35 W/m²K вместо предишната и вече отменена стойност U = 0,5 W/m²K. Това изискване се отнася за сгради със среднообемна вътрешна температура над 15 °С и, което е много важно – то е задължително не само при проектиране на нови сгради, но също така и при реконструкции, основно обновяване, ремонт или преустройство на съществуващите сгради.

Двата основни типа сгради – такива, които тепърва се строят, и вече са построени, които рано или късно трябва да бъдат обновени и пригодени към съвременните норми за енергийна ефективност чрез поставяне на допълнителна топлоизолация, поставят различаващи се изисквания към строителните материали и технологията за тяхното използване. Пускането на българския пазар през 2011 г. на новите блокчета за зидане YTONG extrA+ е едно от решенията при новото строителство, защото външен зид с дебелина 30 cm, изпълнен с блокчета YTONG extrA+ изцяло отговаря на посочените нови изисквания за топлоизолиращата способност на стените, граничещи с външен въздух. Според нашите пресмятания при напълно сухи материали (двустранно измазани блокове YTONG), посочени в цитираната статия, коефициентът на топлопреминаване на изпълнен с тези блокчета зид е дори по-нисък (U=0,28 W/m²K). Иначе казано външните зидове с YTONG extrA+ при дебелина 30 cm удовлетворяват дори и изискванията за т.нар. „енергоспестяваща къща“.

Година по-късно „Ксела България“ реализира и втората си мащабна заявка за още по-широко навлизане на пазара на строителни материали с високи топлоизолиращи качества. В резултат – плочите Multipor са вече достъпни и на българския пазар. Краткият срок за изграждане на новата производствена линия и организиране на непознато досега извън Германия производство е голямо постижение на работещия в България екип. Зад него обаче стои опит в производството на автоклавен газобетон, водещ началото си от далечната 1924 г. Новият за нас Multipor има 15 годишна производствена история и от толкова години се използва успешно в Германия, където с него са изпълнени над 4 млн. квадратни метра вътрешни топлоизолации. Два месеца след старта на новото производство топлоизолираните с плочи Multipor сгради в България са все още няколко, ала това бързо ще се промени.

Наименованието Multipor не е новост за ревностните читатели на списание „Направи сам“, които следят появата на всяка новост в строителната практика, защото в НС 7-8/2011 първи представихме авансово този все още непознат тогава материал. Сега вече може да дадем еднозначен отговор и на най-често задавания от читателите на списанието ни въпрос: „Къде може да се купят тези плочи?“.

Вече имаме необходимото основание и с помощта на инж. Васил Манолов, продуктов мениджър за плочите Multipor в „Ксела България“, ще разнищим в три броя на списанието особеностите и технологията на приложение на новите топлоизолиращи плочи при изпълнението вътрешни и външни топлоизолации предимно във вече построени и обитаеми сгради.

Кое привлича силния интерес и защо към новите плочи има големи очаквания? Читателят навярно вече е забелязал, че досега избягвахме да използваме понятието „топлоизолационни“, а предпочетохме „топлоизолиращи“ плочи. Причината за този нюанс е, че Multipor по най-добрия досега познат ни начин съчетава взаимно изключващи се качества – от една страна е много добър топлоизолатор и същевременно притежава голяма механична здравина и устойчивост на атмосферните влияния. С две думи, той позволява изграждане на монолитни външни и вътрешни зидове с намалена дебелина, напълно покриващи действащите към момента норми за енергийна ефективност. Това обаче може да се постигне и с други материали –

например с блокчетата YTONG extrA+, макар и при двойно по-голяма дебелина на зида – 30 cm (без мазилката). Големите предимства на плочите Multipor, които ги правят оптимално за момента решение, изпъкват най-ярко при топлоизолацията откъм вътрешната страна на съществуващи сгради. Този подход е единствената възможност при сгради, чиято фасада не бива по никакъв начин да се променя, каквито са постройките с историческа стойност. Това е и единственото спасение за редица многоетажни сгради, където поради финансови причини, различия в интересите и платежоспособността на съсобствениците, не е възможно изпълнение на цялостна външна топлоизолация. Както ще видим по-нататък, дори и в този случай, плочите Multipor имат съществени предимства, защото със сигурност изпълнената с тях топлоизолация ще бъде на практика неподатлива на атмосферните влияния и механически въздействия, което я прави многократно по-дълготрайна. Друга задача, чието решение се превръща в запазена територия за плочите Multipor, е подовата топлоизолация на помещения, разположени над сутерена, над подземни гаражи, паркинги и проходи към тях. В този случай изолацията се прави откъм долната страна на стоманобетонната междуетажна плоча. Спокойствието на обитателите не се нарушава по никакъв начин, условията на обитаване се подобряват – студеният под вече е забравен, а сметките за отопление значително намаляват. В Германия, например, плочите Multipor с много голям успех се използват и за топлоизолирани на покривни стоманобетонни плочи, защото позволяват директно върху тях да се поставят керемидите. Multipor е отлично решение и за топлоизолиране на стоманобетонни колони, греди и пояси, за предотвратяване на топлинните мостове, които се получават поради много добрата топлопроводност на стоманобетона.

Като при всеки друг високотехнологичен материал, успехът при работа с Multipor много силно зависи от правилната работа с плочите, от използването на предвидените за това специално произведени лепило и шпакловка, от изпълнението на предписанията за механично закрепване и подходящите за това материали. Всичко това ще бъде детайлно разгледано в следващите две статии, а тук ще продължим със свойствата, които правят Multipor уникален.

По своя коефициент на топлопроводност (изчислителен λ = 0,045 W/mK) Multipor се доближава плътно до класическите топлоизолационни материали – полистирена (стиропора) и минералната вата. Той обаче е лишен от характерните недостатъци на всеки един от тях.

Multipor е лек материал с обемна плътност 100-115 kg/m³, което се дължи на неговата силно пореста структура. Затворените в него въздушни мехурчета съставляват около 95% от обема му. За разлика от класическите топлоизолационни материали обаче, плочите Multipor имат необичайно висока за такъв вид материали якост на натиск – средно над 350 kPa, поради което не се налага взимане на допълнителни мерки за механична защита на топлоизолацията.

Произвежда се във вид на плочи с размери 600х500 mm и дебелини 75 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm и 200 mm. Това разнообразие от дебелини не е случайно, защото така производителят дава възможност за оптимален избор според необходимата топлоизолация, от една страна, и от друга – да се подбере подходящата дебелина на плочите според наличното място. Това последното е от голямо значение при вътрешни топлоизолации, където ограниченото пространство много често създава проблеми.

Плочите имат точни размери, което силно улеснява закрепването им и почти се елиминира необходимостта от довършителна обработка на повърхността за коригиране на неравностите.

От гледна точка на използването му за вътрешни топлоизолации от решаващо значение е, че Multipor е напълно екологично чист продукт. Подобно на блокчетата YTONG и той се произвежда изцяло от природни суровини – цимент, вар, кварцов пясък, вода и порообразуващи вещества. Специално трябва да се подчертае, че той не съдържа органични вещества. Не по-маловажно негово качество е, че той е напълно негорим материал. Съответства на клас A1 и не се разгражда до вредни съставки при високи температури. Осигурява много добра пожарозащита на строителната конструкция. Това е още една, и то много съществена, причина, която го прави отличен материал за топлоизолации, изпълнени откъм подземни гаражи, например.

Подобно на блокчетата YTONG порите при Multipor са затворени и материалът има добра паропропускливост (μ=3). Това е съществено изискване за материалите, използвани за фасадни топлоизолации, защото се улеснява преминаване на водните пари от топлите помещения към околната среда. Ползата от това е двуяка – от една страна се поддържа оптимален влажностен режим на въздуха в помещенията, а от друга, топлоизолиращият материал се самоизсушава, което пък осигурява съхраняване на добрите му топлоизолационни свойства. Противно на очакванията и въпреки силно порьозната си структура Multipor абсорбира максимално до 6% влага спрямо обемната си маса. Това също е фактор за запазване на добрата топлоизолация на помещенията.

Към способността му да поддържа благоприятен климат на обитаване в помещенията трябва да се добави и естествената способност на продукта да потиска развитието на микроорганизми и гъбични налепи. Затова при него не се налага използване на специални биоцидни и фунгицидни добавки към връхното покритие, които постепенно, отмивани от дъждовната вода, биха могли да попаднат в подпочвените води и да ги замърсят.

Когато Multipor се използва за направа на външни топлоизолации, към досега изброените качества, трябва да се прибави и неговата висока устойчивост на атмосферните влияния – не се влияе от ултравиолетовото лъчение на слънцето, устойчив е на дъжд и вятър. Поради това изпълнението на топлоизолацията се улеснява, а и вероятността тя да бъде увредена след време е многократно по-малка. Съответно топлоизолация, изпълнена с Multipor, практически не се нуждае от периодична поддръжка. Нещо повече, външната топлоизолация с плочи Multipor не се бои от механично повреждане при удар или натиск – нещо, което не може да се каже за тънката само няколко милиметра коричка от декоративна мазилка и армирана шпакловка, която предпазва примерно крехкия стиропор или сравнително меката минерална вата в класическите многослойните топлоизолационни системи.

С това обаче предимствата на плочите Multipor не се изчерпват. Те предлагат същите удобства при работа, които допринесоха блоковете YTONG да станат толкова предпочитан материал. Плочите се режат лесно с трион, позволяват лесно и най-важното точно издълбаване на различни инсталационни канали без опасност от разрушаване на плочата, повърхността им лесно се изравнява и заглажда. Поставянето на плочите не изисква специални и скъпи инструменти – използват се обичайните за строителството с YTONG ръчни инструменти.

Към качествата, които следва да се подчертаят, е също, че плочите Multipor задържат значително по-добре поставените в тях дюбели, което при вътрешни топлоизолации също е от значение.

В заключение бихме казали, че плочите Multipor откриват нови възможности за изпълнение на ефективна и дълготрайна топлоизолация до нивото на съвременните изисквания за всякакви постройки – било с каменни зидове и зидария от плътни тухли, с кухи тухли или блокчета YTONG, на стоманобетони конструктивни елементи и др.

Представа за ефекта от поставянето на допълнителна изолация с различно дебели плочи Multipor към едни от най-разпространените строителни материали дава поместената тук кръгова диаграма. Така например зид от плътни тухли с дебелина 25 cm преди топлоизолирането му има коефициент на топлопреминаване U = 1,823 W/m²K. След поставяне на плочи Multipor с дебелина 125 mm коефициентът на топлопреминаване става U= 0,308 W/m²K, т.е. по-нисък от нормативно поставената към момента горна граница. Стара селска къща, зидана с гранитен камък при дебелина 40 cm, се нуждае от вътрешна облицовка с плочи Multipor с дебелина 125 mm, за да надхвърли (U =0,331 W/m²K)днешните изисквания за енергийна ефективност. Резултатът е старинна и напълно автентична отвън, модерна отвътре. Дори и стените, зидани с най-често използваните блокове YTONG B 5,0/D 600 (λ=0,16 W/mK), които само преди три години удовлетворяваха топлотехническите изисквания, сега се нуждаят от добавяне на плочи Multipor. Така например зид от блокчета YTONG с дебелина 250 mm (U =0,563 W/m²K) плюс плочи Multipor с дебелина само 75 mm, добива коефициент на топлопреминаване U =0,29 W/m²K, което намалява топлинните загуби значително под допустимите към днешна дата от споменатата в началото Наредба № 7. Длъжни сме обаче да заявим, че в Германия и сега се препоръчва коефициентът на топлопреминаване на външните стени да бъде U < 0,25 W/m²K. Когато се предприема сериозна строителна дейност, каквато е санирането на сградите например, е съвсем разумно да се мисли с по-далечна перспектива, а не с поглед вторачен единствено в днешния ден и моментните изисквания за енергийна ефективност. Защото тенденцията е пределно ясна и необратима. Затова си струва да се каже, че при максималната дебелина на плочите Multipor 200 mm коефициентът на топлопреминаване вече става U = 0,154 W/m²K или иначе казано така изпълненият и изолиран зид вече се доближава към изискванията (U≤0,15 W/m²K) за т.нар. пасивна къща – сграда, която почти не се нуждае от разходи за отопление през зимата. В следващия брой четете: Изпълнение на вътрешна топлоизолация на стени с плочи Multipor.

Актуално:

Най-новият продукт на КСЕЛА България ЕООД – топлоизолационните плочи MULTIPOR ще бъдат представени тази година на щанда на фирмата в рамките на специализираното строително изложение „Стройко”, което ще се проведе от 27 март до 02 април в НДК.

По време на изложението КСЕЛА България предоставя 15% отстъпка при покупка на MULTIPOR. Повече информация за промоционалната оферта, както и за качествата, приложението и характеристиките на продуктите можете да научите от специалистите на КСЕЛА на място по време на изложението или на тел.: 0888/284661. Щандът на фирмата се намира на първия етаж в централното фоайе на НДК.

Коментари и въпроси

1 Коментар към “Плочите Multipor – нови възможности за топлоизолиране”

Недялко | декември 4th, 2012 at 1:48 pm

Интересува ме за топло изолация на тавана на апартамента ми кой материал е подходящ стериопор или фибран и какъв трябва да бъде
свързващия материал?Мога ли да ползувам за лепене на фибран лепило Ц-200,или теракол?

Направи сам“:
За вътрешни топлоизолации най-подходящият материал са плочите Multipor, които отскоро се продават се продават и у нас.
Освен тази, вижте и по-рано публикуваната статия:
https://napravisam.net/?p=15952
Те се лепят със специална лека мазилка.
Лепилото Ц200 е понятие от отминали времена и няма общо със залепването на топлоизолационни материали. За всеки вид топлоизолационни материали има специализирани лепила, които се продават на пазара.
Специално за топлоизолация на тавански помещения може да прочетете още тук:
https://napravisam.net/?p=1246
https://napravisam.net/?p=5092
https://napravisam.net/?p=5296
https://napravisam.net/?p=9393
https://napravisam.net/?p=9741
Тези статии са писани по време, когато Multipor бе непознат на българския пазар.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото