В категории: Актуални статии, Брой 9-10/2011, Ремонти, Строителство, Топлоизолация

Разтвори за зидане на керамични блокове POROTHERM и тухли FORATI

Преди около година „Винербергер“ ЕООД пусна на пазара керамичните блоковете за зидане на външни неносещи стени POROTHERM 38 N+F Hi без необходимост от допълнителна топлоизолация. Това бе очаквано от австрийската фирма Wienerberger (Винербергер), чиито керамични тухли за обща зидария с марката POROTHERM я поставят на първо място в света при производството на тухли за защитена зидария. Незабавна реакция на току що въведените с осъвременената Наредба №7 „За енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради“ завишени изисквания към топлоизолиращата способност на строителната конструкция – за външните стени в частност коефициент на топлопреминаване U=0,35 W/m² K.

С коефициент на топлопроводност λ=0,14 W/mK блоковете POROTHERM 38 N+F Hi изпълняват напълно тези изисквания и безспорно са най-добрите керамични блокове с висока топлоизолираща способност предлагани в България. Масивен зид с дебелина 38 cm, изпълнен с тези блокове, и двустранно измазан с мазилка, дебела 15÷20 mm, има посочения вече задължителен за всяко ново строителство коефициент на топлопреминаване. По този начин отпада инак неизбежното поставяне на допълнителна външна топлоизолация, от което произтичат редица допълнителни проблеми и оскъпяване на строителството. Зидането на външните неносещи стени с новите POROTHERM 38 N+F Hi има още ред други предимства, които са разгледани подробно в НС 3-4/2010.

За да бъдат използвани най-ефективно качествата на новите керамични блокове, е от особена важност те да се зидат със специално разработен за тази цел разтвор. Подобно изискване, между другото, е характерно за всички високотехнологични продукти, които напоследък навлязоха и навлизат в строителната практика. Те промениха съществено класическите технологии и наложиха изискването да се работи със система от материали, разработени от един и същ производител, или изрично препоръчани от него. Новите материали за зидане изискват специално създадени за тях зидарски разтвори и лепила, поради което класическите вароциментови разтвори постепенно излизат от употреба. Новите зидарски материали съдържат специални съставки, продукт на модерната строителна химия, които им придават непостижими за класическите материали свойства.

Ето защо новината, че през октомври „Винербергер“ ЕООД пусна на пазара два нови продукта: POROTHERM TM – специално създаден термо-разтвор за зидане на блоковете POROTHERM 38 N+F Hi, и FORATI Fix, предназначен за зидане на тухлите FORATI, бе очаквана. Появата на двата специализирани разтвора ще даде несъмнено още по-силен тласък в прилагането на тези високотехнологични градивни материали в строителната практика у нас.

Отличните топлоизолационни качества на блоковете POROTHERM 38 N+F Hi се дължат едновременно на тяхната многокамерна структура с множество вертикални кухини с малко напречно сечение, както и на фината пореста структура на стените им, получена по специална технология в процеса на изпичане на глината.

Значителното намаляване на топлинните загуби през зида е възможно само, когато неговата въздухонепроницаемост е гарантирана. Блоковете POROTHERM 38 N+F Hi способстват за лесното постигане и на това изискване. Благодарение на точните си размери челата им прилягат плътно едно към друго, а формата им с релеф на нут и перо осигурява необходимото уплътняване срещу просмукване на въздух през зида. Остава да се гарантира и сигурното уплътняване на фугите между редовете, което в голяма степен зависи от качествата на използвания зидарски разтвор. Когато се цели максимално снижаване на топлинните загуби при зидове с блокове POROTHERM 38 N+F Hi, единственото слабо място, през което образно казано топлината може „да изтича“ по-лесно в околното пространство остават именно хоризонталните фуги между редовете, образувани от разтвора за зидане. При класическите вароциментови зидарски разтвори за пълнител се използва добит от природата пясък, който сам по себе си е много добър проводник на топлината. Това се отнася и за втвърдения цимент. По тази причина използването на такъв разтвор ще създаде мрежа от множество топлинни мостове. Сега вече има подходящ зидарски разтвор – POROTHERM TM, с който при зидане на блоковете POROTHERM 38 N+F Hi се избягват термомостовете. Това се дължи на неговата топлопроводност, която се доближава плътно до топлопроводността на градивния материал.

Понеже блоковете се зидат така, че кухините им да бъдат във вертикално положение, разтворът трябва да има способността добре да прилепва към керамиката и да не пропада в кухините. Това би влошило топлоизолационната способност на зида, би намалило здравината на свързване между редовете и ще причини преразход на зидарски разтвор.

Тези, както и редица други изисквания, се изпълняват от новия специализиран термо-разтвор за зидане POROTHERM TM. Коефициентът му на топлопроводност е λ=0,19 W/mK, докато за класическия вароциментов разтвор с обикновен пясък този коефициент е 0,7–0,8 W/mK. Тази ниска стойност е постигната, като вместо добит от природата пясък за пълнител, е използван лек материал – набъбнал перлитов пясък с големина на зърната до 2 mm. Ниската топлопроводност на втвърдения зидарски разтвор естествено е свързана и с неговата ниска обемна маса – около 650 kg/m³.

POROTHERM TM се продава във вид на суха смес, опакована в торби с тегло 20 kg. От една торба се получава около 40 l зидарски разтвор, достатъчен за изграждането на около 0,8 m³ зидария. Той се приготвя чрез разбъркване на една торба суха смес с 13–14 l вода. Поради това, че зърната перлит имат малка якост на натиск, за да не се смачкат и стрият на прах, разбъркването на разтвора трябва да се извършва с гравитачен или проточен смесител с непрекъснато действие за около 4–5 min. Така приготвеният пресен разтвор е годен за употреба в рамките на 1–2 часа. Успешното зидане в много голяма степен зависи от консистенцията на разтвора, т.е. от негова гъстота. Тя трябва да е такава, че положен на равномерно дебел пласт върху цялата повърхност на реда тухли, той да прониква в отворите на тухлите на дълбочина до около 0,5 cm. Така се постига необходимата здравина на свързване при оптимален разход на материал и без опасност от влошаване на топло-изолиращите свойства на блоковете поради частично запълване на кухините им. Разтворът се полага при дебелина на пласта около 12 mm. За пълнота ще добавим, че по вертикалната фуга между челата на всеки два съседни в реда блока, не се поставя зидарски разтвор. Тази необходимост отпада поради споменатите вече причини – точните размери и оформянето на челата с профил на нут и перо.

На снимките са показани отделни операции при зидане с блокове POROTHERM. За правилното подвеждане на зидарията е от голямо значение поставянето на първия ред блокове. За него се прави подложен пласт, който се нивелира в хоризонтално положение и подравнява при минимална дебелина 1 cm. Чрез него се изравняват и евентуалните неравности върху бетоновата основа. След като се изчака, докато набере достатъчна якост, се пристъпва към подреждане на блоковете в първия ред. При наличие на вероятност от проникване на капилярна влага през основата, под подложния изравняващ пласт се изпълнява хоризонтална хидроизолация.

Допълнителна информация, включително за свързването на външни с вътрешни зидове и изпълнението на зидарската превръзка между съседните редове може да намерите тук (https://napravisam.net/?p=1310). Преди зидане, особенно през горещите летни месеци, керамичните блокове е добре да бъдат намокрени с вода, за да не изсмукват енергично влагата от зидарския разтвор.

Разтворът за зидане или по точно лепилото FORATI Fix е специално разработено за зидане на керамичните тухли с хоризонтална перфорация FORATI. Тези тухли са добре познати в България с техния традиционен формат и се използват се за иззиждане на неносещи стени, като се полагат така, че кухините да са разположени хоризонтално. Правилната форма и равна повърхност на стените на тухлите позволяват тънкослойното им залепване с лепило, каквото всъщност е разтворът на FORATI Fix.

Лепилото се доставя във вид на суха фабрично приготвена смес от цимент, фин пясък с едрина на зърното до 0,6 mm и специални добавки. Разтворът се приготвя преди употреба чрез разбъркване с електрически миксер при добавяне на 5,5–6,0 l вода на торба с тегло 25 kg сух материал. Разбъркването се извършва на два пъти с междинно изчакване от 5–10 min, необходимо за „узряване“ на разтвора. При тухлите FORATI 4 (250х250х120 mm) разходната норма на разтвора е около 40 kg/m³. При зидане с тухли FORATI 8 (330х250х200 mm) тази норма е около 25 kg/m³.

Прясно приготвеният разтвор трябва да се използва в рамките на 3–4 часа. Полага се с помощта на назъбена стоманена маламашка с едрина на зъбите 10х10 mm. Равномерно дебелият пласт лепило трябва да покрива цялата площ на реда тухли. Лепилен разтвор се полага и върху едното вертикално чело на всяка тухла, за да се гарантира въздухонепроницаемостта на зида.

В заключение бихме могли да кажем, че цялостните системни решения за стени на Винербергер улесняват максимално работата при зидарските работи и гарантират изключително качество на изпълнение. Използването на готови разтвори, приготвени в заводски условия, гарантира лесна логистика, ниска транспортна и на обекта фира, точно дозиране на обекта и постоянно качество. Отчетлива представа за несъмнените предимства от използването на фабрично произведените разтвори пред класическите дава и поместената тук сравнителна таблица.

Допълнителна информация може да намерите на сайта на „Винербергер“ ЕООД.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото