В категории: Брой 11/2002, Отопление, Покриви, Ремонти

Нагревателни системи за топене на лед и сняг

DEV1_sВ България много неща не са като при другите държави. Това всички сме го изпитали на гърба си. У нас и зимата не е като „хорските” зими, а все успява да ни изненада и да ни свари неподготвени. Така година след година, вече десетилетия поред, щом падне първият сняг, движението по улиците и пътищата се оказва блокирано, тротоарите се превръщат в ледени улеи за бобслей и пълнят болниците с хора с потрошени крайници. От улуците провисват ледени висулки, способни да пробият и пластмасова защитна каска, само дето гражданите ходят по улиците с голи глави и единствен Господ може да ги опази. Заледените улуци са не само източник на падащи ледени „снаряди”, а тяхната поява неминуемо означава и начало на все по-бързото рушене на фасадата на сградите. Водосточните тръби престават да функционират, а стичащата се от покрива вода прелива през запълнения с лед улук, подлизва под него и започва да облива стените. Така водата се просмуква в мазилката, след това и в зида, и не само ги овлажнява, но при замръзването си ги разрушава. И така подир някоя и друга зима на ледени висулки фасадата се нуждае от скъп ремонт, защото мазилката в близост до улуците и водосточните тръби е опадала и идва ред на тухлените зидове. Разрушителната сила на леда не подминава и системата за събиране и отвеждане на дъждовната вода – фалцовите съединения на водосточните тръби се повреждат и особено при колената тръбите може дори и да се разкачат една от друга. Ледът поврежда и улуците, като най-често се нарушава водоплътността между поличките от ламарина или еластичен хидроизолационен материал, свързващи покрива с улука. Образуват се процепи, през които водата започва да се стича по стените.

Най-застрашени са т. нар. „топли плоски покриви”, върху които топенето на снега и леда е неизбежно поради преминаващата откъм вътрешността на сградата топлина.

Ако отместим взора си от покривите и погледнем към земята, ще видим, че и тук зимата ни е спретнала не една и две ледени клопки, като заледените стъпала на откритите стълбища, по които и трениран атлет може да потроши костите си, да не говорим за възрастните хора и децата. Ледената пързалка прави гаражите под нивото на пътя недостъпни, защото автомобилите или няма да могат да изкачат наклона, или ще се плъзнат по него без да е ясно в какво ще спрат – я зид, я в друг закъсал по пързалката автомобил.

Зимата, разбира се, не е български патент, при това има страни, където тя е много по-сурова и по-продължителна, отколкото при нас. Навярно и поради това най-доброто познато засега в света решение на проблема е създадено от датската фирма DEVI. То представлява система от електрически нагревателни кабели, благодарение на които, говорят, че по тротоарите и алеите за движение на пешеходци на големите скандинавски градове и през най-лютите зими сняг не се задържа. Същото се отнася и за подстъпите към техните гаражи, за рампите за товарни автомобили и т.н. Колкото до споменатите в началото ледени висулки, загриженият за здравето си западняк и неговата държава изобщо не биха допуснали появата на такъв природен феномен.

И всичко това е възможно само и благодарение на разумно и навреме направената инвестиция – електрически нагревателни системи, поставени на всички критични през зимата места. Вложените разумно средства бързо се изплащат, да не говорим, че предотвратената катастрофа или опазването на човешкото здраве не подлежат на измерване в пари.

За предпазване от зимните изненади DEVI са разработили и предлагат няколко нагревателни системи. Те, най-общо казано, се състоят от специални нагревателни кабели deviflex с различна конструкция, мощност и дължина, широка гама от електронни терморегулатори (термостати) devireg а прецизно регулиране на поддържаната температура и различни помощни средства за лесно и сигурно закрепване на нагревателните кабели. С тях може да се решават практически всички случаи за защита срещу обледеняване и заскрежаване на тротоари и алеи, на рампи за автомобили и стълбища на открито, за предпазване на водопроводните инсталации от замръзване, за защита на улуците и водосточните тръби срещу запълване с лед и образуване на ледени висулки. Кабелите deviflex представляват готово изделие. Те не се режат – не се скъсяват или удължават. Дължината на кабела се подбира според необходимата за конкретния случай отоплителна мощност. Кабелите deviflex се произвеждат по специална технология с прецизен контрол на качеството, което гарантира тяхната дълготрайност. Нагревателните кабели deviflex се продават у нас с фабрична гаранция 10 години, но на практика дълготрайността, особено на вградени в бетонни конструкции и замазки нагреватели, надхвърля 40-50 години и съвпада с дълготрайността на самата строителна конструкция. Кабелите за открито монтиране в улуци са специално защитени срещу въздействието на ултравиолетовите лъчи и поради това на практика те не стареят.

Трябва да се отбележи още, че нагревателните системи работят изключително ефективно и икономично, т.е. при минимален разход на електроенергия. Това в най-голяма степен се дължи на прецизното им управление с електронен терморегулатор, който включва захранването само при спадане на температурата под зададената граница и го изключва, когато температурата се повиши над нея.

Защита на покриви, улуци и водосточни тръби

Нагревателните кабели deviflex се поставят на най-застрашените места в края на покрива, особено при обшивки с ламарина и малък наклон, в улуците и водосточните тръби. Тук те разтопявят снега и не позволяват образуване на лед, а водата свободно се оттича по улуците и водосточните тръби. За защита на покриви и улуци срещу обледеняване DEVI предлага специално двупроводните нагревателни кабели deviflex DTIP-18, които са защитени срещу ултравиолетова радиация. Изолацията е напълно водонепроницаема и с времето не старее. Кабелът се произвежда с дължини от 7 m и с мощност 125 W до 155 m и мощност 2540 W. Той всъщност е универсален кабел и освен за открити нагревателни инсталации може да бъде използван с успех и за защита на тръбопроводи от замръзване, за отопляване на пътеки, стълбища, рампи и други открити площи. Подходящ е и за изграждане на подови отоплителни системи във вътрешността на сградите.

Характерно за този кабел е, че е двупроводен, като захранването става само от единия му край. Това улеснява много монтажа, а в някои случаи друго решение не би било и възможно. Типичен случай е голям улук, за чието отопляване е необходимо кабелът да се положи в три дължини. В този случай двата края на кабела ще се окажат в срещуположните краища на улука.

Нагревателната мощност се пресмята за всеки конкретен случай и съответно на това се подбира дължината на кабела и неговото разполагане така, че да се осигури необходимата мощност на квадратен или на линеен метър. За покриви и долинни улуци най-често е достатъчно нагревателна мощност 250-340 W/m², докато за стандартните улуци и водосточни тръби е необходима мощност само от 34-50 W/m. На снимката е показано примерно монтиране на нагревателния кабел deviflex в улук и водосточна тръба с помощта на специални пластмасови скоби devifast.

Отопляване на пътеки, стълбища и рампи

Това е задача, която трябва да бъде предвидливо решена още по време на проектирането и изграждането им, защото нагревателните кабели deviflex се вграждат под повърхността на бетонната настилка. Този е най-често срещаният вариант, но с успех кабелите може да се поставят и под всякакъв друг вид настилки – асфалт, плочки или дори под тревата. При отопляване на алеи, рампи и други места, по които се движат автомобили, кабелите трябва да бъдат сигурно защитени механически, което на практика се гарантира чрез вграждането им в бетонната настилка.

За този вид нагревателни системи най-подходящ е кабелът deviflex DSOT30. Той е еднопроводен кабел с метална екранировка и мощност 30 W/m. Изолацията му е напълно водонепроницаема, усилена е чрез специална армировка и е защитена срещу въздействието на ултравиолетовите лъчи. Повишената мощност на кабела позволява намаляване на необходимата за вграждане дължина, което от своя страна улеснява монтажа.

Потребната нагревателна мощност се пресмята за всеки конкретен случай и силно зависи от климатичните условия в региона. Кабелите се монтират така, че да осигуряват нагревателна мощност 250 – 350 W/m², като в преобладаващите случаи е напълно достатъчна мощност 270 – 300 W/m².

Терморегулаторът devireg 850

Това е електронен терморегулатор от ново поколение, специално разработен за управление на нагревателни системи за разтопяване на снега на открити площи. На пазара е от началото на 2002 г. и с микропроцесорното си управление е уникален в своя клас. С помощта на цифрови сензори той следи не само температурата, но и влажността на отопляваната повърхност. Информацията за промяната на измерваните величини се обработва от вградени в самите сензори микропроцесори и към терморегулатора се предава в цифров вид. Така се гарантира максимална прецизност и защита срещу смущения, което позволява значително удължаване на проводниците, свързващи сензорите с терморегулатора. Усъвършенстван е и сензорът за измерване на влажността на повърхността – устойчивостта му на натиск е увеличена и той издържа безпроблемно натоварване до 4 000 kg/cm². Едновременното измерване на температурата и влажността позволява най-точното определяне на момента на включване на отоплителната система, така че тя да работи максимално ефективно при минимален разход на електроенергия.

Уникално качество на devireg 850 е неговата отворена архитектура, която позволява в бъдеще управлението на системата да се усъвършенства, без да се правят конструктивни промени. Така например софтуерът за управление може да се осъвремени чрез включване на терморегулатора към локална компютърна мрежа, без да е необходима подмяна на самия терморегулатор.

Коментари и въпроси

1 Коментар към “Нагревателни системи за топене на лед и сняг”

Данчо Денчев | февруари 10th, 2012 at 3:54 pm

Здравейте,интересува ме тези нагревателни кабели подходящи ли са за размразяване на замръзнали водопроводни поцинковани тръби,в затворено,но неотоплявано помещение/маза/,продавате ли ги на дребно и възможно ли е получаване в провинцията с наложен платеж?По възможност кабела да е напълно окомплектован за незабавно използване.

„Направи сам“: Здравейте,
Да, възможно и при мен лично с такива нагревателни кабели спасявам къщата си от замръзване на водопровода.
На сайта на списанието има няколко статии как се прави това – като кликнете в дясно върху емблемата на DEVI ще се появят всички статии. Ето и две от тях:
https://napravisam.net/?p=17495
https://napravisam.net/?p=17336
За тоди случай може да използвате два вида кабели. Единият се навива спираловидно около тръбата и се включва през термостат, който го управлява.
Вторият е саморегулиращ се, поставя се успоредно на тръбата и не се навива около нея. Той не се нуждае от термостат, защото съпротивлението му се променя в зависимост от температурата.
Има и трето решение, което поне в България не е сертифициран – през специална муфа кабелът се напъхва във вътрешността на тръбата.
Препращаме писмото Ви до фирма „Ташев-Галвинг“, които ще се свържат с Вас и ще Ви доставят необходимия нагревателен кабел и евентуално термостат по куриер.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

Брой 11/2002, Отопление, Покриви, Ремонти

Ключови думи


 
към началото