В категории: Брой 12/2011, Градина

Заточване на веригата на верижния трион

STIHL е единственият производител на верижни триони със собствено производство на вериги и водещи шини. Това е съществено предимство и e една от причините, които убедително държат вече години наред немската компания на лидерското място в световната надпревара сред производителите на такива машини. Заводът за режещи инструменти се намира в Швейцария и това добавя към прословутото немско качество емблемата на швейцарската прецизност.

За различните модели верижни триони STIHL предлага широка гама от вериги и шини, като всеки който желае да придобие по-задълбочени познания може да намери необходимата му информация тук.

Като всеки режещ инструмент дори и най-устойчивата на износване верига (с твърдосплавни резци на зъбите) рано или късно се притъпява, започва да реже с по-голямо усилие и по-бавно, да загрява по-бързо. С две думи, настъпва момент, когато тя трябва да бъде заточена отново. А кога това ще се случи, зависи от различни фактори. Най-бързо веригата се износва от рязането на замърсена с пясък и замръзнала дървесина. Аварийно износване, дори механична повреда, причинява допирът на веригата до почвата, до камък или бетон, прерязването на стоманен пирон – все поради невнимателна работа или лош късмет. При нормално износване режещата способност на веригата се възстановява чрез заточване на зъбите на режещите звена. Ударът на веригата при допир до твърд предмет може да причини напукване или дори скъсване на звена, повреждане на нитове. В този случай повредените звена на веригата трябва да бъдат подменени с нови, което изисква разнитване и повторно занитване.

От гледна точка на използването на верижните триони в домашното стопанство – за поддържане на градината, нарязване на дърва за огрев и евентуално при изграждане на по-големи дървени конструкции, за поддръжката на веригата и шината, бихме препоръчали следния подход.

» Текущо заточване на нормално притъпена верига, което всеки сам може и трябва редовно да извършва с помощта на ръчния комплект, който се предлага като принадлежност. Той съдържа кръгла (обла) пила за метал с държател, който в българоезичната техническа документация на производителите на вериги и верижни триони е наречен пилодържател. Комплектът съдържа още шаблон за контрол на ъгъла на заточване, съобразени с модела на веригата и плоска пила.

» Силно износените вериги, и особено когато има повредени до степен на необходимост от подмяна на звена, е най-добре да се дават за заточване и възстановяване в някой от многобройните (над 130) сервизни центрове на STIHL в цялата страна. Не случайно едно от изискванията на „Андреас ШТИЛ“ ЕООД към всеки кандидат за дилър на марката е да разполага с необходимите условия и възможности да извършва сервизна дейност по текущата поддръжка на машините. Списъкът с дилърите на STIHL към момента може да намерите на страницата на „Андреас ШТИЛ“ ЕООД.

От това произлиза още един практичен съвет. Препоръката ни е за всяка машина, дори и когато се използва по-рядко, примерно за работа в градината, да има и втора, резервна, верига. Разходът е минимален (около 18 лв.) и докато едната верига е дадена за заточване, няма да се налага машината да стои бездейна.

Правилното и добро заточване на веригата оказва решаващо влияние не само върху способността на триона да реже, но и върху безопасността по време на работа. Затова се препоръчва по-честото заточване за поддържане остротата на режещите ръбове на зъбите. Не бива да се чака, докато веригата се износи до степен, че рязането забележимо да се затрудни и поради силно нарасналото триене на веригата в дървесината тя да прегрее до степен да се появи мирис на изгоряло и дим.

Класическият лек и нескъп ръчен инструмент за заточване на веригата е кръглата пила за метал. За всяка верига трябва да се използва подходящата пила, чийто диаметър се подбира според стъпката на веригата – съответната стойност най-често е обозначена върху всеки от режещите зъби и техния вид. Стъпката може да бъде измерена, както е показано на снимката, или да се определи с помощта на специален пластмасов шаблон. Необходимите параметри за правилното заточване на веригите на STIHL са отпечатани и върху кутията, в която те се предлагат на пазара.

Така например за универсалната верига за леки моторни триони 63 PMC3 55 (Pico Micro Comfort 3) със стъпка 3/8″ Р (9,32 mm), зъбите се заточват с пила с диаметър Ø4. Понеже разнообразието от вериги е голямо, както се вижда и от таблицата върху кутията, бихме препоръчали да се запази оригиналната опаковка, с която е закупена веригата, както и внимателно да се проучи ръководството към верижния трион. Необходимо е да се има предвид също, че за всеки модел верига се предлага и подходящият за нейното заточване комплект, като всеки има уникален номенклатурен номер. Така се елиминира възможността от грешки при покупката.

За правилното заточване на веригата, освен подходящата кръгла пила с дръжка, е необходим и специален държател за нея (пилодържател), който силно улеснява воденето на пилата при точно определен ъгъл на заточване. Той изпълнява няколко функции едновременно:

» Ограничава дълбочината на изпиляване на зъба.

» Благодарение на фабричната маркировка улеснява и прави възможно поддържането на необходимия ъгъл на заточване (най-често 30°) за всеки зъб поотделно – ляв и десен.

» Държи ръката на разстояние от острите ръбове на зъбите, което намалява вероятността от нараняване.

По време на заточването инструментът трябва да се държи перпендикулярно на шината и под необходимия ъгъл на заточване спрямо нея. Долната му повърхност опира едновременно върху режещия ръб на зъба и ограничителя на подаването (определящ дълбочината на врязване) на режещото звено. Пиленето се извършва само при движение на пилата напред, докато при обратното движение тя се повдига леко. Когато веригата е износена нормално за нейното заточване са необходими най-често по 2 – 3 прокарвания на пилата за всеки зъб.

След всяко заточване височината на режещия ръб, т.е. на зъба, постепенно намалява, нещо което трябва да се провери и при необходимост – коригира. Дълбочината на врязване (дебелината на стружката) зависи от разстоянието между височината на режещия зъб и ограничителя на подаването, който се намира пред него (по посока на движението). Това разстояние зависи от вида на веригата, като при веригата 63 PMC3 55, примерно, то е 0,65 mm. Разстоянието се контролира с помощта на специален шаблон за контрол на ъгъла, който се поставя върху веригата. Ако върхът на ограничителя стърчи над повърхността на процепа в края на шаблона, височината му трябва да се намали. Корекцията се извършва чрез изпиляване с плоска пила за метал до нивото на шаблона, след което се довършва чрез изпиляване под наклон, успоредно на фабричната маркировка върху ограничителя. Тази маркировка показва и долната граница, до която може да бъде снижавана височината на ограничителя. При някои вериги водещото звено има гърбица, която на практика дублира ограничителя на режещото звено. Тя също се изпилява до височината на ограничителя.

Шаблонът за заточване е многофункционален, защото освен височината на ограничителя с него се контролират още предния ъгъл, ъгълът на заточване и дължината на зъбите, както и дълбочината на канала на шината. Той може да се използва също за почистване на канала и отворите за подаване на маслото.

Многократното заточване на веригата на ръка често води до получаване на нееднаква дължина на режещите зъби. Това влошава режима на рязане, а може да причини и скъсване на веригата. Ето защо е за препоръчване така износената верига да се даде в сервиз за машинно заточване, коригиране и уеднаквяване на размерите и ъглите на всички зъби.

За правилното и безопасно заточване на монтираната върху шината верига, тя трябва да бъде неподвижна, като движението й се блокира с помощта на предпазителя на машината. За по-удобна работа при полеви условия STIHL предлага специална стойка, чиято клиновидна опашка се забива в дървото.

На снимките са показани още пластмасов шаблон за определяне на параметрите на веригата и шината – стъпка на веригата и водещото колело, дебелина на водещото звено на веригата и широчината на канала на шината. Показан е и инструмент за премахване на „мустаците“, които се образуват по външните ръбове на канала на шината. Той представлява удобен за държане, изработен от пластмаса държател, с поставена в него плоска пила за метал с размери 100х22 mm.

За пълнота на изложението показваме и няколко с професионално приложение устройства за заточване на веригата. Първото, FG1, работи без да е необходимо сваляне на веригата от шината, като самото то се закрепва към нея. Макар и изработено от пластмаса, то осигурява точно водене на пилата под предварително зададения ъгъл така, че да се получи равномерно заточване на всеки пореден зъб. Следващата стъпка са двете приспособления FG 2 и FG3, като съществената разликата между тях е, че първото се монтира върху работната маса и с него се заточват свалени от шината вериги. Второто се закрепва към шината, което позволява заточване без сваляне на веригата. И двете са изработени от метал, имат повече възможности за настройване на режима на заточване, поради което позволяват прецизно ръчно заточване на различни видове вериги.

За поддръжката на по-голям брой верижни триони и други режещи машини (циркулярни дискове за моторни коси и храсторези, ножовете на ножици за жив плет), както и за извършване на сервизна дейност подходящата машина е универсалният заточващ апарат STIHL USG.

Когато се налага смяна на напукани или счупени звена, е необходимо разнитване и повторно занитване на съответните съединения. За тази цел STIHL предлага два уреда – NG 4 и NG 5, съответно за разнитване и занитване, като и уредът с комбинирано действие, NG 7, с който може да се извършват и двете дейности.

Коментари и въпроси

5 Коментари към “Заточване на веригата на верижния трион”

Валери Аргиров | ноември 23rd, 2012 at 9:43 pm

От къде мога да си закупя разнитващ и занитващ уред, шаблон за височината на водещия зъб, резервни звена и нитове за занитване.
Не на последно място каква е цената на всеки един артикул.

„Направи сам:Писмото Ви е препратено на фирма „Ташев-Галвинг“, която е дистрибутор на STIHL. Те ще се свържат директно с Вас.

Александър | март 15th, 2013 at 6:55 pm

Здравейте,интересува ни цената на заточната машина за вериги на моторни триони и шаблони. Благодаря.
„Направи сам“:
Писмото Ви е изпратено до фирма дистрибутор на „Андреас Штил“, от където ще се свържат с Вас.

Цецко | април 22nd, 2013 at 2:10 pm

При рязане веригата излезе от шината. Опитвайки се да я монтирам наново, установих, че един от зъбите не влиза изцяло в улея на шината- вероятно е наранен от задвижващото колело или по някакъв друг начин. Въпросите ми са : Ако го коригирам малко с плоска пила за да го уеднаквя с другите зъби, ще има ли неблагоприятно въздействие изпилената част върху шината? И има ли някаква специална обработка на повърхността, която при пиленето ще бъде наранена?
Благодаря.

„Направи сам“: Идеята да решите проблема си чрез изпилване на едно или повече звена не е добро решение. При повреда на някое от звената то се сменя с ново, за което е необходимо да разполагате с резервно за дадени вид верига, както и приспособление за разнитване и занитване. Затова е най-добре да се обърнете към специализиран сервиз. Необходимо е също така да се провери, дали и каналът на шината не е повреден.
Ето и отговора, който получихме от сервизните специалисти на „Андреас Штил“ ЕООД: „Трудно е да се прецени, какви са щетите по водещото звено и дали то може да бъде леко запилено и ползвано последствие. Затова препоръчвам на господина да посети който и да е от сервизите на нашите специализирани дилъри. Списък на всички дилъри може да бъде открит на http://www.stihl.bg. Ако все пак щетата е по-сериозна и водещото звено не би се „разминало“ само с препилване – то е възможно то да бъде подменено при някой от специализираните ни дилъри. Веригата подлежи на ремонт, ако става въпрос за подмяна на едно или няколко звена от нея, но в случаи, когато се налага подмяната на повече звена – е по-рентабилно да се закупи нова.“
Николай Георгиев

nIKOLA | август 6th, 2013 at 11:08 am

Колко струва уреда за автоматично заточване на веригата на верижен трион?
„Направи сам“: Актуалните цени на всички ръчни инструменти и машини за заточване на веригите на STIHL може да намерите на сайта на „Андреас Штил“.

НИКОЛАИ | декември 28th, 2013 at 10:12 pm

Моля да ми помогнете. Взех машина на STIHL за професионално заточванеq но имам затруднения със ъгъл на заточване. Към машината има схема, но не знам накъде трябва да се гледа на кутията веригата, за да я сравня по схемата. Моля да ми помогнете.

„Направи сам“:
В редакцията на списанието не сме изпробвали лично такава машина, нямаме и опит в работата с нея.
Най-добре е да се обърнете към търговеца, от който сте я купили, защото най-вероятно същата фирма да извършва и сервизна дейност, в това число да заточва вериги. Повече от фирмите, имащи право да продават машините на STIHL, се занимават и с текуща поддръжка на техниката.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

Брой 12/2011, Градина

Ключови думи


 
към началото