В категории: Брой 3-4/2012, Градина

Нова смяна моторни коси и храсторези на българския пазар

Моторните коси и храсторези заемат значителен дял в продуктовата листа на STIHL. Това не изненадва, защото тяхното царство е обширно – то започва там, откъдето традиционните четири- или дори триколесните косачки са безсилни. Това са преди всичко обраслите с треви, бурени или храсталаци площи извън специално подготвените, затревени и поддържани с години добре подравнени и почистени от препятствия градински поляни и паркови площи. Дори и поддържането на култивирания тревен килим също не може да мине без моторна коса, защото само тя може да замени ръчния труд и да се справи с участъците по периферията на затревената площ, около дърветата и други препятствия. Косите и храсторезите може да покосяват не само деликатната градинска трева или високо избуялата и сплъстена дива трева, но и жилави бурени и тънкостеблени храсталаци, дори млади леторасти и други дървесни стъбла с дебелина до 4–5 cm. Условията на експлоатация предопределят избора на режещия инструмент – гъвкава корда, пластмасов или метален диск с два или три листа, циркулярен диск с обикновени или твърдосплавни зъби. Съответно от това зависи и изборът на машината. STIHL предлага широка гама от моторни коси и храсторези, основно с двигатели с вътрешно горене, които осигуряват необходимата мощност и автономност за използване при различни терени и условия. За по-малки градинки и затревени площи в близост до сгради с достъп до мрежово захранване, STIHL предлага коси с електрическо захранване, а за по-претенциозните домашни градинари са налични и два модела захранвани с акумулаторна батерия, единият от които се продава и у нас.

Работата по усъвършенстване на машините е непрестанен процес. Така на пазара се появяват нови и нови модели, така се печелят и удържат лидерски позиции. Процесът на разширяване на предлаганата гама инструменти и обновяване на поколенията е най-силно изразен в началото на всяка година, когато снеговете отстъпват владенията си, а природата се раззеленява и пробужда за нов живот. И тази година „Андреас Штил” ЕООД не се отклони от традицията пролетно да разшири и допълни колекцията моторни коси и храсторези. Тя е специално подбрана измежду новите модели на немския производител, които най-добре подхождат на условията в България и изискванията на нашия пазар. Заедно с новите към момента у нас се предлагат общо 16 модела на коси и храсторези с марката STIHL.

Коси и храсторези с двигатели с вътрешно горене

Новата смяна коси и храсторези, която представяме в този брой на списанието, включва четири модела с двигатели с вътрешно горене и един с мрежово електрическо захранване. За по-лесно ориентиране на читателя основните технически характеристики са дадени в табличен вид. Новите машини са представители на две обособени групи – първите два модела спадат към „леките коси“, а другите два – към групата на храсторезите. Във втората група машини с подчертано професионално предназначение се откроява моделът FS 490 C-EM. Той е представител на последната генерация машини на STIHL, пуснати на световния пазар само преди около два месеца. Таблицата позволява да се проследят и съпоставят работните обеми и мощността на двигателите, съответно и теглото на машините. В нея са посочени и типичните инструменти, с който е комплектуван даден модел – от глави с найлонова корда с автоматичното й подаване след скъсване, подходящи за косене на трева, до циркулярен метален диск, който посича с лекота храсталаци, леторасти и стъбла с дебелина до около 4–5 cm. Електрически задвижваната коса FSE 52 ще разгледаме в края на статията.

Ефективната работа с една или друга коса и храсторез в много голяма степен зависи от режещия инструмент. STIHL предлага широка гама такива инструменти за своите машини. Подробна информация, необходима за правилния избор в зависимост от условията, вида и състоянието на растителността може да намерите тук.

От актуалната към момента продуктова листа за България най-многочислена е групата с общо 6 леки моторни коси, в която новите модели са два – FS 38 и FS 55. Леките моторни коси са замислени най-вече като машини, които да допълват колесните косачки на трева там, където те са безпомощни поради конструкцията и принципа си на работа. Това е косенето на иначе недостъпни участъци от тревни площи от паркови треви и най-вече по краищата им и около препятствия. Типичният и оптимално пригоден за работа при тези условия инструмент е въртящата се с висока скорост найлонова корда, която в зависимост от дебелината и напречното сечение, освен с тревните стъбла, с лекота се справя и с бурени с по-дебели и жилави стъбла, каквато е копривата например. Най-същественото предимство на еластичната корда е, че позволява косене в непосредствена близост до твърди предмети, като камъни, бетонни елементи и др. При удар в такова препятствие стърчащото извън главата парче корда най-много да се прекъсне, ала веднага може да бъде подменено с ново, изтеглено от навитата на макара в главата неколкометрова бобина. От таблицата се вижда че моделът FS 55 има малко по-мощен двигател в сравнение с FS 38, което пък разширява обсега от приложения. Снабдена с двулистен нож, машината може да се използва и за косена на диворастяща трева, включително на сплъстена и с жилави стъбла.

FS 38 е най-леката моторна коса на STIHL, с най-малка мощност и, естествено, с най-ниска цена. Тя има т. нар. кръгова ръкохватка, която е по-удобна при работа в пространства с ограничени възможности за движение – например за косене между храсти и дървета и др. Основната ръкохватка е многофункционална, което ще рече, че върху нея са разположени всички органи за управление, което улеснява работата. По време на косене машината се държи с две ръце. При тегло от 4,2 kg (без косящия инструмент) това не създава затруднения.

Благодарение най-вече на макар и с малко по-мощния си двигател, косата FS 55 има по-широко и разнообразно приложение. Тя е по-подходяща за косене на по-големи площи, поради което има широка двураменна дръжка с две удобни за държане ръкохватки. Върху едната се намират и органите за управление на двигателя. Наклонът й може да се регулира така, че да бъде максимално удобна според ръста на работещия с косата. Конструкцията с отдалечено разположени ръкохватки е най-удобната за характерното при косенето двупосочно дъгообразно движение в сектор пред косача. Самата машина виси окачена на презрамен ремък, така ръцете са разтоварени и са ангажирани единствено с направляване и управление на машината. По своята мощност и възможности този модел е позициониран около средата в групата на леките коси.

Втората група машини не случайно са наречени храсторези, защото са способни както да косят всякакви видове треви, включително гъсти и сплъстени, жилави, диворастящи и бурени. Те отлично се справят с почистване на терени от храсталаци и тънкостеблени дръвчета.

Започваме с модела FS 490 C-EM, защото той е най-мощният храсторез на STIHL, който се продава у нас и същевременно е представител на последното поколение, което съвсем наскоро бе пуснато на немския и световния пазар. Машината работи с най-модерния, икономичен и със силно намалено ниво на вредните емисии в изгорелите газове двутактов двигател на STIHL 2-MIX. Измежду последните новости, разработени от STIHL, е и изцяло електронната система на управление на двигателя M-Tronic. Тази напълно автоматизирана система управлява „интелигентно“ според условията на работа дозирането, подаването и възпламеняването на горивната смес. Благодарение на това двигателят развива максимална мощност при всякакви режими на работа. С новата система M-Tronic се поставя край на ръчното управление на карбуратора. Двигателят работи оптимално, независимо от температурата на околната среда и надморската височина, от качеството на двутактовата горивна смес, без значение дали двигателят е в режим на запалване или работи на празни обороти, при частично или пълно натоварване. Тя разпознава също така дали двигателят е студен или топъл и според това регулира оптимално състава на горивната смес, а класическият смукач, заедно с неудобствата, които създава отива в историята на техниката.

Наред със системата M-Tronic, другият фактор, улесняващ запалването на двигателя, е пусковата система ErgoStart. Както е писано и друг път в списанието, това е системата, осигуряваща максимален комфорт при запалване на двигателя чрез завъртане на коляновия вал с помощта на пусково въже. При тази система директната връзка между въжето и коляновия вал липсва, като е заменена с механизъм с плоска пружина. С няколко неуморяващи и къси издърпвания на въжето тя акумулира необходимата енергия, за да завърти маховика. Резултатът е улеснено запалване при минимално натоварване на рамото и сигурно предпазване на дланта и ръката от резкия удар, предаван понякога по въжето.

За машината са характерни още редица технически решения, които улесняват нейното обслужване, повишават безопасността и комфорта при работа. Сред тях са прозрачните стени на резервоара за гориво и увеличеният диаметър на отвора за неговото наливане, патентованата от STIHL удобна и сигурно функционираща капачка. С оглед на професионалното предназначение на храстореза обемът на резервоара за гориво е увеличен на 0,99 l, което осигурява по-продължителна работа без прекъсвания за доливане на гориво. Друга новост, свързана с професионалната употреба на храстореза, включително в условията на висока запрашеност, характерна за терените покрай пътищата, е въздушният филтър със значително по-голяма филтрираща повърхност. Освен това карбураторът има компенсационна система, която регулира състава на горивно-въздушната смес така, че да не се преобогатява при частично задръстване на въздушния филтър и с това мощността на двигателя да намалее, а разходът на гориво да се увеличи. Тази система позволява нормална работа до достигане на 80% замърсяване на филтъра. След това той вече подлежи на почистване или смяна.

За намаляване на вибрациите, които достигат до тялото на работещия, двигателят и тръбата носеща режещия агрегат, са монтирани с помощта на четириточкова демпферираща система на окачване, изпълнена със стоманени пружини и еластични елементи.

По време на работа машината виси окачена на ергономичен, разпределящ равномерно натоварването върху раменете и гърба самар STIHL ADVANCE. Дръжката е двураменна с две удобни за държане ръкохватки. Върху едната от тях се намират и органите за управление на двигателя.

Храсторезът FS 360 C-E има двигател с по-малък работен обем, съответно и с по-малка мощност. Той също е двутактов STIHL 2-MIX, за чийто предимства вече стана дума. Съществената разлика между двата храстореза е, че този модел има класическата, т.е. изискваща ръчно управление система на запалване и управление на горивния процес. Системата за стартиране на двигателя също е ErgoStart, налице са и всички вече описани при модела FS 490 C-EM технически решения, повишаващи здравината и износоустойчивостта на машината, безопасността и комфорта при работа с нея.

Електрическа коса FSE 52

Косата има същото предназначение като леките модели с двигатели с вътрешно горене. Задвижвана с електродвигател, тя има всички преимущества, характерни за този вид машини – отделя значително по-малко шум, не отделя изгорели газове, устройството й е значително по-просто, съответно експлоатацията и поддръжката са значително по-евтини, по-ниска е цената и на самата коса. Същевременно необходимостта от наличие на електрически контакт в близост ограничава периметъра й на действие. Всичко това я прави отличен инструмент за поддържане на малки тревни площи и градината в близост до дома.

С мощност на електродвигателя 500 W косата заема позиция около средата на характерния за този вид машини диапазон от мощност (≈250–1000 W). Тя тежи 2,2 kg, което я прави подходяща за работа и от жени. Машината работи с нов модел глава за косене AutoCut C2-2. Коси на ивица с широчина 300 mm. Бихме отбелязали още елегантно изпипаният и същевременно функционален дизайн, регулируемата предна ръкохватка, възможността за промяна и настройване на ъгъла между режещия агрегат и стъблото на машината, наличието на закрепен към предпазния щит ограничител, който улеснява опазването на цветя и други растения от досег с въртящата се корда. Той предпазва и самата нея от удар в твърди тела, което би причинило прекъсването й.

За допълнителна информация вижте на сайта на Андреас Штил ЕООД.

Коментари и въпроси

4 Коментари към “Нова смяна моторни коси и храсторези на българския пазар”

красимир георгиев | май 19th, 2012 at 6:14 pm

Интересувам се от цената на моторната косачка FS-55. Хареса ми описанието и техн.характеристика за нея.
„Направи сам“: Цената на машината е 505,00 лв. с ДДС. Препратихме писмото Ви до фирма-дистрибутор на STIHL.

Petko Butev | май 23rd, 2012 at 4:42 pm

Интересувам се от цената на STIHL FS 360 C-E

„Направи сам“: Цената на косата с включен ДДС е 1235 лв.
Актуалните цени на продуктите на STIHL се намират на сайта на „Андреас Штил“ ЕООД.

СТОЙЧО БОТКОВ | юни 3rd, 2012 at 4:03 pm

Каква е цената на модела машина на която могат да се слагат цялата гама допълнителни приспособления. Какви са те и отделно ли се купуват!???- Благодаря!
„Направи сам“: Моторните коси и храсторези работят с различни глави с найлонова корда, пластмасови и метални (трилистови или циркулярни) дискове за рязане. Повече за тях може да научите от тази статия.
Актуалните цени на машините и работните инструменти за машините на STIHL може да намерите на страницата на представителството на компанията в България.

Георги Йорданов | декември 15th, 2016 at 3:11 pm

Kъде мога да намеря разход на гориво на час за STIHL FS 55 ,
STIHL MS 180.
„Направи сам“
Поздрави!
„Направи сам“
Досега никъде не сме срещали данни за разход на гориво на храсторез или друга подобна машина.
Това очевидно е свързано с режима на работа на машината, а и едва ли някой би държал такава машина да работи един час на празни обороти.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

Брой 3-4/2012, Градина

Ключови думи


 
към началото