В категории: Актуални статии, Брой 3-4/2012, Строителство, Топлоизолация

Пестиш, докато градиш с блоковете POROTHERM на Винербергер

За заглавие на статията заимствахме мотото на водещия в света производител на строителна керамика – австрийската компания Винербергер (Wienerberger). Кратко и съдържателно, то илюстрира основната идея, съпътстваща нейната производствена програма – да създава и предлага на клиентите си градивни материали за зидане, които оптимално удовлетворяват все по-високите изисквания за икономия на топлинна енергия и същевременно да спомагат за подобряване на комфорта на обитаване на сградите, което в много голяма степен зависи от добрата звукоизолация както на външните, така и на вътрешните стени. И всичко това да може да бъде постигнато на цени, дори по-ниски от цените на класическите строителни материали, които далеч не отговарят на изискванията за топлинна ефективност, комфорт на обитаване и дълготрайност на строителната конструкция.

Откак в края на 2007 г. Винербергер построи своя първи завод в България, в Луковит, списание „Направи сам“ не пропуска да информира читателите си за всеки нов продукт, който австрийската компания пуска на нашия строителен пазар. Така че цялата детайлна продуктова информация през тези успешни за марката години на налагане на нови за страната ни продукти за зидане са публикувани и на сайта на списанието. Това силно ни улеснява за по-задълбоченото вникване в съдържанието на мотото на Винербергер.

Като цяло успехът на австрийската компания, чиито корени водят към далечната 1819 г., се дължи на успешното съчетаване на най-древния, дарен от природата строителен материал – мергелната глина, с най-съвременни технологии. В резултат строителите получават един от най-модерните и ефективни материали за изграждане на външни и вътрешни стени – блоковете POROTHERM.

Изцяло природен материал, преминал през пламъка на високотемпературни пещи, съчетаващ висока механична якост с много добри топлоизолационни качества, блоковете POROTHERM са подходящото решение за изграждане на монолитни зидове, удовлетворяващи нормите за икономия на енергия. При това, без да се налага поставяне на допълнителна скъпоструваща и отнемаща време топлинна изолация. Затова когато говорим за изпълнение на топлоизолации, би трябвало да имаме предвид основно старите сгради, строени във времена, когато на енергийните източници недалновидно се гледаше като на неизчерпаем запас.

При ново строителство логиката еднозначно подсказва, а практиката го доказва, че е неразумно да се строи, да се вдигат зидове, върху които веднага задължително следва кръпката външна топлоизолация, с която да се компенсира недостатъчната топлоизолираща способност на строителния материал. Оскъпяващо и забавящо строителството решение, което не може да се мери по експлоатационната дълготрайност с качествената строителна керамика.

Оптималното решение е да се върнем към класическия монолитен зид, но изпълнен с модерни високотехнологични материали за зидане, каквито са блоковете POROTHERM. Понятията, съдържащи елемент на оценка, винаги са повече или по-малко относителни, защото най-често се основават на сравнителен анализ. В случая обаче, базата за сравнение и оценка е еднозначно определена от изискванията, заложени в прословутата Наредба №7. Нейната последна редакция от края на 2009 г. поставя като горна граница за коефициента на топлопреминаване (U) през плътни ограждащи конструкции и елементи на сградите, граничещи с външния въздух, стойността U=0,35 W/m²K. Тази промяна още по-отчетливо показа, че преобладаващата част от сградния фонд на страната е далеч извън нормите за енергийна ефективност. Това важи и за някои вече санирани сгради.

Простите сметки показват, че за удовлетворяване на валидните днес норми възприеманите някога едва ли не за луксозно строителство сгради, иззидани с тухли-четворки с хоризонтално разположени кухини, се налага допълнителна топлоизолация от фасаден стиропор (EPS-F) или от плочи минерална вата с дебелина минимум 10 cm.

Споменаваме всичко това, защото живеем в силно отрезвяващо време и трябва да мислим не само за днешния, а и за утрешния ден.

Блоковете POROTHERM 38 N+F Hi позволяват изграждане на външни еднослойни монолитни стени, които изпълняват нормите за енергийна ефективност без поставяне на допълнителна топлоизолация.

При новото строителство обаче, нещата са не само в ръцете на проектанта и строителя, но и на купувача, който би трябвало да си направи добре сметката. При това не само колко трябва да изтегли от банката за покупката, ала и колко ще му струва осигуряването на оптимални условия за обитаване. Преобладаващо това са текущите разходи за отопление. Все по-високите изисквания към топлоизолиращата способност на външните стени получи своя адекватен отговор в появата на нови, непознати доскоро материали. Материали, съчетаващи по уникален начин якостни, физични, топло- и звукоизолиращи качества. Благодарение на това вече може да се изграждат монолитни зидове без допълнителна топлоизолация, които не само да изпълняват изцяло нормативните изисквания за енергийно ефективно строителство, но и предоставят на строителя, и на обитателите ред допълнителни предимства.

Сред най-новите строителни материали се открояват керамичните блокове POROTHERM 38 N+F Hi – материал от ново поколение, с който Винербергер едва ли не светкавично отговори на актуализираната Наредба №7, а проектанти и строители получиха материал, който с лекота минава под снижената до U=0,35 W/m²K граница, характеризираща способността на дадена стена да провежда топлината и така тя да се губи в околното пространство.

Това ни улеснява да си отговорим на въпроса „Защо да строим с POROTHERM 38 N+F Hi?“ откъм техническата му страна, а след това да видим какво мотивира избора на този материал и от финансова гледна точка. За това ще ни помогнат анализите на Винербергер ЕООД, които се основават на приложението на блокове за зидане POROTHERM в българската строителна практика и са съобразени с днешните пазарни цени на материалите.

Блоковете POROTHERM 38 N+F Hi имат коефициент на топлопроводност λ=0,14 W/mK, което ги класира като най-добрите керамични топлоизолиращи блокове, предлагани досега в България. Зид с дебелина 38 cm (колкото е дебелината на самите блокове), иззидан с топлоизолационен варов разтвор и двустранно измазан с обща дебелина на мазилката 20 mm, има коефициент на топлопреминаване U=0,35 W/m²K. Такъв зид изпълнява напълно изискванията на Наредба №7 и не се нуждае от поставяне на допълнителна топлоизолация.

Освен с порестата структура на изпечената глина, добрите топлоизолационни свойства на блоковете POROTHERM 38 N+F Hi се дължат и на специалната конфигурация на решетката , характерна с множество вертикално разположени кухини с малко напречно сечение. Това решение има две съществени предимства. От гледна точка на топлотехниката, колкото обемът на затворения в дадена кухина въздух (който е добър топлоизолатор) е по-малък и неговата циркулация е по-затруднена, толкова по-добри топлотехнически качества има самият продукт. Многократно се удължава и пътят на топлинния поток през керамичната част на блока. Същевременно, независимо от крехката наглед структура, блоковете POROTHERM 38 N+F Hi са здрав, устойчив на натиск строителен материал. Якостта им на натиск надвишава с около три и половина пъти якостта на керамичните тела с хоризонтално разположени кухини. Плътните части на блоковете POROTHERM заемат около 55% от техния обем, което е и причина за тяхната здравина.

Изграденият с керамични блокове POROTHERM зид има голяма огнеустойчивост. Материалът е напълно негорим, защото вече е „минал през огъня“. Стените от POROTHERM 38 N+F Hi имат висока устойчивост на натоварвания, дължащи се на механичната връзка между блоковете, съединени на нут и федер и характерното за вертикално разположените кухини на блоковете проникване на разтвора за зидане в тях. В резултат на всичко това дори и вътрешни стени с дебелина 12 cm (POROTHERM 12 N+F) издържат и не допускат разпространяване на огъня в продължение на поне 90 min (клас на защита F90).

Керамичните тухли са не само най-древният, но и най-дълготраен строителен материал – нещо, което не може да се каже за други строителни материали. Освен това монолитно изграденият зид от керамични блокове POROTHERM, двустранно измазан, на практика е еднороден, поради което има еднакъв коефициент на термично разширение по цялото напречно сечение. Затова в него не възникват характерните за многослойните системи термични напрежения, породени от различното разширяване и свиване на материалите при нагряване и охлаждане. Липсата на такива напрежения при монолитния зид елиминира и основната причина за образуване на микропукнатини, които с времето стават все по-големи и в крайна сметка водят до механично разрушаване.

Друго много ценно качество на масивната еднослойна стена, изпълнена с блокове POROTHERM 38 N+F Hi, е, че представлява ефективно действащ акумулатор на топлина и безпрепятствено пропуска водните пари, поради което забележимо спомага за естественото поддържане на оптимален микроклимат в помещенията. Масивните външни зидове в голяма степен изглаждат денонощните температурни колебания във вътрешността на сградата. Те имат способността да акумулират във вид на топлина част от слънчевата енергия, което изравнява температурите амплитуди. Иначе казано в помещенията с масивни стени от POROTHERM 38 N+F Hi се поддържа по-здравословен микрокроклимат при по-висока повърхностна температура на външните стени и чувствително по-малки колебания на температурата на въздуха. По същия начин зидовете от POROTHERM спомагат за поддържане на по-постоянен и здравословен влажностен режим на въздуха в помещенията. При повишаване на относителната влажност на въздуха в помещенията част от водните пари се стремят да излязат в околното пространство, където парциалното им налягане е по-ниско. Порьозната структура на керамичните блокове позволява преминаването им, като същевременно задържа част от влагата. При рязко изсушаване на въздуха в помещението се наблюдава обратният процес – част от водните пари, акумулирани в стените, се връщат в помещението, с което се повишава относителна влажност на въздуха в него. По този начин се извършва процес на саморегулация и в повечето случаи не се налага взимане на допълнителни мерки. При външната топлоизолация проникналата в нея влага рязко влошава топлоизолиращите свойства на материала.

Изолацията срещу преминаване на въздушно преносим шум през стените е друго много съществено изискване към външните и вътрешните стени на всяко обитавано помещение. Външните са преградата, която изолира от шума на градската среда, а вътрешните – от шумните съседи. Стените, иззидани с блокове POROTHERM 38 N+F Hi, са добро решение и на този проблем.

По-трудна за решаване е задачата за добрата звукоизолация във вътрешността на сградата.

Вътрешните стени са значително по-тънки, обикновено около 12 cm, а източникът на шума често е по-силен и се намира в съседната стая или жилище. За такива случаи Винербергер предлага друго отлично решение – трислойната стена, състояща се от два зида блокове POROTHERM 8N+F, като междината помежду им е запълнена със звукоизолиращ материал –минерална (стъклена) вата. Това е и класическо решение на проблема с изолирането срещу въздушен шум.

Този вариант на изграждане на звукоизолирани вътрешни стени е подробно разгледан в НС 5-6/2010 (https://napravisam.net/?p=224), поради което тук ще се ограничим само с пояснението, че трислойна стена, изпълнена с блокове POROTHERM 8 N+F и POROTHERM 12 N+F с пълнеж от звукоизолираща вата с дебелина 5 cm има индекс на шумоизолация срещу преминаване на въздушен шум Rw=57 dB. Общата дебелина на стената е 25 cm. За сравнение нормирания индекс на шумоизолация за преградни стени в жилище у нас е Rw=40 dB, което обаче все още не означава, че разговор на по-висок глас няма да се чува в съседната стая. За да бъде жилището добре защитено срещу проникване на разпространяващ се по въздуха шум индексът на изолация на стените му трябва да бъде Rw=57 dB или дори повече. Това е постижимо с трислойна стена от блокове POROTHERM 8 N+F или в комбинация с POROTHERM 12 N+F. Дори и само зид, иззидан с блокове POROTHERM 12 N+F, има индекс на звукоизолация срещу въздушен шум Rw=44 dB, което също е два пъти по-добро от нормираната гранична стойност за вътрешни стени в жилище.

Благодарение на напълно еднаквата форма и размери на блоковете POROTHERM, както и на странично им свързване в реда чрез сглобката, позната като „нут и перо“, на напълно гладката им повърхност и големи размери, зидането върви бързо, а равната повърхност на зида силно улеснява неговото измазване. Това са фактори от съществено значение, защото цената на труда ще става все по-висока, а и икономията на мазилка също не е маловажна.

Сега остава да видим втория ключов момент при избора на материал за зидане – цената на строителството с блокове POROTHERM. В случая – чрез съпоставяне на стойността на материалите при зидане с тях или други керамични блокове и тухли.

За целта от Винербергер ЕООД са разработили ценови анализ на различните варианти за изграждане на зидове. Те позволяват сравняване на сумарната цена на материалите за изпълнение на крайния продукт – един квадратен метър готов зид. Дадени са и данните за разхода на време за иззиждане на сравняваните външни и вътрешни зидове. Данните едва ли се нуждаят от обстоен коментар. Сравнението между зидането с блоковете POROTHERM и останалите керамични материали е неизменно в полза на продуктите на „Винербергер“ – и като цена, и като време за изпълнение, а както вече разгледахме и като принадена стойност от предимствата на тези тухли.

Понеже водещата нишка при избор на материал за външни зидове е икономията на топлинна енергия, а нормативният репер за това е коефициентът на топлопреминаване U=0,35 W/m²K, ще се ограничим с кратък коментар върху сравняването на съответните варианти. В единия случай се сравняват зид, изпълнен с блокове POROTHERM 38 N+F Hi – единственият засега керамичен материал, който позволява иззиждане на монолитен зид с необходимите топлотехнически характеристики и зид с POROTHERM 25 N+F с допълнителна топлоизолация от 8 cm. В другия случай е разгледано сравнението на зид от POROTHERM 25 N+F Light с допълнителна топлоизолация от 8 сm и тухли-четворки с хоризонтално разположени кухини и допълнителна топлоизолация от фасаден стиропор EPS-F с дебелина поне 10 cm, за да бъде постигната нормативно определената гранична стойност на коефициента на топлопреминаване. Сумарната цена на материалите за квадратен метър зидария, изпълнена с POROTHERM 38 N+F Hi спрямо вариант на 25 cm с допълнителна изолация е с разлика от 13-14 % в полза на монолитната стена, а при варианта зид с POROTHERM 25 N+F Light и тухли-четворки разликата е 10-12 % в полза на POROTHERM . С две думи, дори и само това сравнение показва предимството на тухлите POROTHERM при избора на най-подходящ материал. Всички останали, при това много съществени, предимства на монолитно изпълнения зид в сравнение с многослойната система са чист бонус, който само нараства с годините на експлоатация.

Според нас обаче, този анализ не е достатъчно пълен и не отразява точно действителността, защото не включва цената на труда. Причината навярно е, че за разлика от материалите този стойностен параметър варира в доста широки граници. Със сигурност обаче поставянето на допълнителна топлоизолация значително повишава цената на квадратен метър, защото включва няколко операции, които липсват при монолитно изградената стена – монтиране на топлоизолационните плочи чрез залепване и механично с дюбели, изпълнението на двуслойна армирана шпакловка, както и нейното грундиране преди измазване с тънкослойна декоративна мазилка. Също така цената на тънкослойната декоративна мазилка, заедно с грунда – задължителни при топлоизолационната система, е значително по-висока от цената на използваната при блоковете POROTHERM 38 N+F Hi вароциментова мазилка, боядисана с фасадна силикатна боя.

С казаното дотук се опитахме да разшифроваме съдържанието на мотото на Винербергер: „Пестиш, докато градиш“. Веднъж се пести от стойността на материалите и труда. Тази икономия се усеща веднага. Втори път се пести като икономията се натрупва с годините на експлоатация на сградата поради спестената енергия за отопление, подобреното усвояване на топлината от слънчевото излъчване и по-ниските разходи за поддръжка на строителната конструкция. Вложените средства в сграда с керамични блокове запазват своята инвестиционна стойност през целия срок на експлоатация. Колкото до по-здравословния микроклимат и комфорта на обитаване, измерващи се с добро здраве, работоспособност и дълголетие, за тях мерни единици няма.

За допълнителна информация посетете сайта на Винербергер ЕООД.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото