В категории: Брой 5-6/2010, Ремонти, Строителство, Топлоизолация

Външни и вътрешни стени с керамични блокове POROTHERM

Бързото и необратимо изчерпване на енергийните източници, растящите им цени, респективно и разходите за отопление на сградите, както и все по-строгите екологични изисквания, целящи опазването на околната среда, неминуемо налагат все по-ефективното и по-пестеливо използване на топлинната енергия. България също направи поредната си крачка в тази посока, като в края на миналата година бяха актуализирани нормите за топлосъхранение и икономия на енергия в сградите (Наредба №7) и от 01.02.2010 г. те са в сила. Този въпрос бе подробно осветлен в предишния брой на „Направи сам“. Появата на новите по-строги изисквания даде поредния старт в надпреварата между производителите на материали за зидария, които да отговарят на новите изисквания. Още в началото на март, австрийският концерн Wienerberger представи своите нови керамични блокове POROTHERM 38 N+F Hi, производство на завода на компанията в България (гр. Луковит). За да бъде производствен лидер, една компания трябва да бъде преди всичко технологичен лидер в своята област. Очевидно е, че развойните центрове на Wienerberger са няколко крачки напред в разработката на новите продукти, така че щом пазарът даде заявка, да бъдат сред първите, които ще предложат оптималното решение. И докато новите керамични блокове POROTHERM 38 N+F Hi с коефициент на топлопроводност λ=0,138W/mK и коефициент на топлопреминаване на стената U=0,35 W/m²K са най-доброто, предлагано досега от български производител, завод на Wienerberger в Германия от години произвежда блокове за зидане с пълнеж от перлит и λ=0,07–0,08 W/mK. С тях се изпълняват конструкции, удовлетворяващи изискванията за пасивни къщи (коефициент на топлопреминаване на стените U=0,15 W/m²K). Това са вече произвеждани материали от утрешния ден, които ясно сочат пътя за преминаване от т.нар. нискоенергийни сгради (с коефициент на топлопреминаване на външните стени U<0,3 W/m²K) към сгради, в т.ч. пасивната къща, при които се постига нулево нетно потребление на енергия. В интервала между двата поредни броя на списанието „Винербергер“ ЕООД пусна поредния си нов материал – керамичните блокове POROTHERM 8 N+F, предназначени за различни обзиждания и като слой от многослойни („сандвич“) конструкции. По-напред обаче си заслужава да обърнем още малко внимание на POROTHERM 38 N+F Hi, защото поне за година-две, докато не бъдат направени поредните промени в Наредба №7, този материал ще задава нивото за най-високо качество на керамичните блокове за зидане. В статията в НС 3-4/2010 бе обърнато основно внимание на топлотехническите и механични качества на тези блокове, на способността им да акумулират топлината, да способстват за поддържане на оптимален температурно-влажностен режим в помещенията и други техни качества, които ги правят предпочитан материал за изграждане на външни стени. Съвсем накратко казано, монолитен зид от блокове POROTHERM 38 N+F Hi осигурява коефициент на топлопреминаване на измазаната стена U=0,35 W/m²K, колкото изискват новите норми за енергийна ефективност. За постигане на същия показател зид, иззидан с обикновени тухли четворки, се нуждае от 10–11 cm допълнителна топлоизолация с плочи EPS-F или каменна вата. За добиване на по-реална представа може да се каже, че при иззиданите с POROTHERM 38 N+F Hi се намаляват с до около 20% топлинните загуби през тях през зимата.Окончателното решение за избор на един или друг материал обаче има и своето финансово измерение резултат на икономически анализ и сравняване с други материали, с алтернативни технологически решения и в крайна сметка с пресмятане след колко време направената инвестиция ще се изплати и икономисаната топлоенергия ще стане чиста печалба. До голяма степен отговор на първите два така поставени въпроса дават стойностните сметки, предоставени от „Винербергер“ ЕООД, които ние публикуваме тук изцяло. Те съдържат общите разходи за иззиждане на 1 m² зид, който изпълнява изискването по Наредба №7 – коефициент на топлопреминаване U=0,35 W/m²K. Дадена е и разбивката на разходите за материали и труд, както и времето, необходимо за всяка операция. При външните стени сравнението обхваща три варианта: монолитен зид, изпълнен с POROTHERM 38 N+F Hi, зид с керамични блокове POROTHERM 25 N+F и допълнителна топлоизолация, както и зид с обикновени керамични блокове (тухли четворки) и допълнителна топлоизолация. Поради по-сложната и скъпа технология на производство, по-скъпите суровини и по-големи размери единичната цена на блоковете POROTHERM 38 N+F Hi е значително по-висока от обикновените тухли четворки, но пък разликата в цените на квадратен метър готов зид обаче са пренебрежимо малки малки на фона на качеството, което те осигуряват. Цената на 1 m² зидария с новите блокове излиза малко по-скъпо и от зид с POROTHERM 25 N+F. Както се вижда от обобщените сметки, цените за квадратен метър зидария при трите варианта се различават минимално, като най-голямата разлика достига 6%. Според нас тази разлика е и по-малка, ако въобще я има, защото намираме за занижени цените за поставяне на допълнителна топлоизолация. Приемаме, че специалистите от „Винербергер“ ЕООД са се презастраховали и са дали бонус на конкурентите си. Да се опитаме да видим какво остава скрито зад тези сухи цифри, което не само може да натежи, но и изцяло да обезсмисли сметките до плюс/минус левче.От трите дадени в таблицата решения единствено зидът, изпълнен с керамични блокове POROTHERM 38 N+F Hi, е монолитен. Поради това той има редица съществени предимства пред многослойните системи, изпълнени със съвсем разнородни материали. От якостна гледна точка база за сравнение няма. Монолитната стена от здрави керамични блокове е много поздрава и устойчива на натиск или удар. Докато при многослойните топлоизолационни системи за защита на стената се разчита на тънкослойната мазилка с дебелина 2–3 mm и армираната шпакловка, не по-дебела от 6 mm. Зидът с POROTHERM 38 N+F Hi, заедно с мазилката, е еднороден, което означава, че има един и същ коефициент на термично разширение по цялото си напречно сечение. Поради това в него не възникват характерните за многослойните системи термични напрежения, породени от различното разширяване и свиване на материалите при нагряване и охлаждане. Всичко това малко или повече способства за образуване на микропукнатини в многослойните системи, които отварят пролука за проникване на влага и активиране на процеса на механично разрушаване. Не бива да се пропуска и това, че колкото дебелината на допълнителната топлоизолация става все по-голяма, толкова по-трудно е нейното здраво и сигурно закрепване с дюбели и лепило. Керамичните блокове са абсолютно негорим материал, нещо, което в никакъв случай не може да се каже за стиропора, който поради финансови причини масово се използва за допълнителна топлоизолация. Монолитният зид от блокове POROTHERM 38 N+F Hi значително по-добре акумулира топлината от слънчевото греене, защото не е „облечен“ с топлоизолационен слой и директно поглъща топлинното излъчване. Това допълнително намалява топлинните загуби през студените месеци на годината и позволява поддържане на по-малки температурни колебания на въздуха в помещенията в рамките на денонощието. Масивният зид с дебелина 38 cm (POROTHERM 38 N+F Hi) има значително по-добри шумоизолиращи свойства срещу преминаване на въздушен шум в сравнение с останалите два варианта. Тук трябва да се отчете, че иначе добрият като топлоизолатор стиропор почти с нищо не допринася за шумоизолацията на вътрешността на сградата. В списъка с предимства при зидането с POROTHERM 38 N+F Hi бихме откроили още едно, което като че ли убягва от вниманието на авторите на техническите проспекти. Изграждането на зидове с POROTHERM 38 N+F Hi е улеснено в максимална степен и е сведено до две операции – зидане и измазване. Благодарение на правилните геометрични форми и профилираните на „нут и перо“ тесни чела на блоковете зидането върви не само бързо, но което е дори по-важно – майсторлъкът се овладява много по-лесно, което от своя страна гарантира иззиждане на равни стени. Това улеснява измазването и спомага хем да върви работата по-бързо, хем по-качествено. Изграждането на многослойна конструкция на зида с външна топлоизолация изисква повече операции и отнема по-вече време. Необходими са и повече умения, т.е. майстори с различна, и то добра квалификация. А колкото работата се усложнява, толкова нараства и вероятността от допускане на дефекти. След всичко казано дотук всеки сам по-лесно може да вземе вярното за себе си решение при ново строителство и да направи своя избор.

POROTHERM 8 N+F

Блоковете POROTHERM 8 N+F са последната новост в продуктовата листа на „Винербергер“ ЕООД. Те разширяват гамата продукти, предназначени основно за изграждане на неносещи преградни стени, представена досега от по-широките блокове POROTHERM 12 N+F. Блоковете POROTHERM 8 N+F са незаменими там, където е необходимо иззиждане на зид с минимална дебелина и същевременно висока механична устойчивост – например обзиждане на вана в банята, изграждане на инсталационни шахти и др. В редица случаи е от голяма важност и това, че тези блокове осигуряват здрава основа за закрепвания с дюбели.

Най-голямото им предимство, породено от малката дебелина, е, че те са много подходящ материал за изграждане на двуслойни стени, а като се вземе предвид и пълнежът между тях – всъщност на трислойни стени. В някои случаи това може да бъде добро решение и за външни многослойни стени, като зидът от блокове POROTHERM 8 N+F защитава механически отвън топлоизолационния материал.

Основното приложение на блоковете POROTHERM 8 N+F обаче е изграждането на вътрешни неносещи стени с повишена шумоизолация. Това е основно изискване към преградните стени на помещенията и особено когато в съседство има източници на по-силен шум – например от съседен апартамент или стълбищна клетка. Блоковете POROTHERM 8 N+F осигуряват шумоизолация срещу въздушен шум Rw=39 dB, която стойност е под нормативно приетата у нас граница от Rw=40 dB за индекс на шумоизолация на преградни стени в жилища. Ако стената ще бъде единична, е за предпочитане да бъде иззидана с керамични блокове POROTHERM 12 N+F, чийто индекс на шумоизолация е Rw=44 dB. Макар и по-добра, и така иззиданата стена не осигурява необходимата изолация срещу преминаване на въздушен шум, каквато е необходима при стени, граничещи със стълбищни клетки (Rw=53 dB), между съседни апартаменти или жилища при редово застрояване (Rw=57 dB) и т.н. Проблемът се решава с новите керамични блокове POROTHERM 8 N+F. Благодарение на по-малката си дебелина те са особено подходящи за изграждане на трислойни вътрешни стени с пълнеж между блоковете от звукоизолиращ материал – най-често минерална вата с обемна плътност 40–70 kg/m³. Така например трислойна стена, изпълнена с блокове POROTHERM 8 N+F и пълнеж от звукоизолиращ материал с дебелина 50 cm, има индекс на шумоизолация срещу ударен шум Rw=57 dB. Общата дебелина на стената е 25,5 cm. Комбинацията „POROTHERM 8 N+F + звукоизолация с дебелина 10 cm + POROTHERM 12 N+F“ вече дава индекс на звукоизолация Rw=59 dB, а дебелината на стената достига 34 cm. Какво означават на практика тези стойности на индекса на звукоизолация? Най-общо казано, такава звукоизолация се оценява като „много добра“ за жилищни сгради. Дори и при висок глас (при умерено висок разговор индексът е около 35 dB) разговорът вече не се чува в съседното помещение. Когато се прави съпоставка, е добре също така да се знае, че намаляване на нивото на шума с 10 dB се възприема от човешкото ухо като намаляване на шума наполовина, а доловимата разлика в нивата на шума е 3 dB. Описаните конструкции имат една особеност – не само външните повърхности на стените (откъм помещенията) се измазват, но и едната от вътрешните. Т.е. единият зид керамични блокчета бива двустранно измазан. По този начин се подобрява въздушната плътност на зида, повишава се и неговата маса. Тази тип „сандвичеви“ конструкции са особено ефективни от гледна точка на звукоизолацията, защото се използва т.нар. ефект на пружината – „маса-пружина –маса“. Пружината в случая е звукоизолиращият материал, който поема и „гаси“ породените от звуковите вълни вибрации на зида. Изграждането по този начин малко оскъпява преградните стени, но спокойствието и здравето нямат цена, а добрата шумоизолация е един от факторите за тяхното постигане. Зидът, изпълнен с POROTHERM 8 N+F, притежава и характерната за керамичните блокове висока огнеустойчивост, т.е. способността им да задържат разпространението на пожара. Стените имат повишена устойчивост на страничен натиск и удар, която се дължи на стабилната механична връзка между блоковете (на нут и перо), и здравата връзка от проникналия на малка дълбочина в кухините им зидарски вароциментов разтвор. Блоковете POROTHERM 8 N+F са тънки и същевременно здрави – гарантираната якост на натиск е 10 N/mm². Размерите им са 500х80х238 mm и за един квадратен метър зид са необходими 8 блокчета. Иначе казано, зидането с тях върви много бързо и с малък разход на разтвор. Същото се отнася и за измазването, защото с керамичните блокове лесно се постига напълно равна повърхност на стената, а набраздената им повърхност силно улеснява захващането на мазилката към тях.

За допълнителна информация посетете сайта на „Винербергер“ ЕООД.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото