В категории: Брой 7-8/2012, Водопровод и канализация, Електроинсталация, Инструменти, Ремонти, Строителство

Нов прецизен скенер за строителни конструкции Bosch Wallscanner D-tect 150 SV Professional

Последните дни на 2009 г. публикувахме статия за току-що пуснатия на пазара скенер на Bosch, предназначен да открива всичко съществено за строителя, но скрито в бетона, тухления зид или зад обшивката на лека преградна стена. Възможностите на новия Bosch Wallscanner D-tect 150 Professional го правеха ненадминат по това време измервателен уред от този вид в неговия ценови клас. След като го тествахме в редакционната работилница и опознахме неговите възможности, споделихме впечатленията си в НС 12/2009. Не устояхме и на изкушението да добавим този изключително полезен инструмент към арсенала от подбрани тестови инструменти, с които разполага редакцията.

Както се знае, „съвършена“ може да бъде само природата, докато призванието на човека е непрестанно да се стреми да усъвършенства и най-добрите си постижения. Това особено отчетливо се забелязва при микроелектрониката, където честата смяна на моделите е закономерност. Затова новината от края на м.г. за появата на нов модел на Bosch Wallscanner D-tect 150 SV Professional не предизвика изненада, а за наша радост вече се предлага и в България.

Новият модел не е второ, а вече трето поколение скенери на Bosch от този вид, защото родоначалникът Wallscanner D-tect 100 бе пуснат на пазара преди 10 години (НС 10/2002). Разбираемо бяхме особено нетърпеливи да тестваме новия скенер, като за сравнение използвахме по-предния модел, който предвидливо бяхме закупили за редакционната работилница.

Съпоставката на техническите характеристики на двата инструмента не показва забележими различия. Методът на сканиране е един и същ – използва се свръх широколентов високочестотен излъчвател (Ultra-wideband Radar Technology) в комбинация с два сензора. Максималната дълбочина за откриване на предмети – 150 mm, както и максималната точност при установяване на местоположението им – ±5 mm, са еднакви и за двата уреда. И двата скенера разпознават едни и същи материали.

Внимателното проучване на възможностите, които отличават Wallscanner D-tect 150 SV Professional от предния модел, ни доведе до извода, че в случая не става дума за подмяна на един модел с нов, колкото за създаване на нов уред с разширени възможности, които добавят към вече познатите ни и нови сфери на приложение.

Wallscanner D-tect 150 Professional e и продължава да бъде много добър инструмент за хора, които се занимават с монтажна или ремонтна дейност, за които е изключително важно да знаят какво се намира скрито под мазилката или дълбоко в бетона на мястото, където възнамеряват да пробиват отвори. Така че да не съжаляват след това горчиво за стореното. В такива случаи е важно да се установи точно наличието и местоположението, включително разстоянието от повърхността на предмети от стомана (основно армировъчни пръти), медни и пластмасови тръби (празни или пълни с вода), електрически проводници (под или без напрежение), греди и летви на дървена конструкция, по-големи кухини, в които класическите дюбели не може да задържат. За да не повтаряме вече написаното в НС 12/2009 ще споменем само, че за разлика от различни евтини металотърсачи Wallscanner D-tect 150 Professional открива и невидимите за тях пластмасови тръби, дървени елементи, кухини, цветни метали, да не говорим за точността при определяне на тяхното местоположение.

Новият Wallscanner D-tect 150 SV Professional притежава всички възможности на предшественика си, като развитието на уреда е в посока на подобряване на прецизността при откриване и точността при определяне на местоположението на предмети в сложна среда, каквато е пресният бетон с висока остатъчна влажност. Сканирането с високочестотни електромагнитни вълни в такъв бетон е силно затруднено, поради което това е недостъпно на практика за повечето скенери от този вид. При новия скенер също така е подобрена диференциацията на отделните обекти, когато са разположени близо един до друг, улеснено е и точното отчитане на разстоянието между тях. Всичко това разширява сферата на приложение на новия скенер, защото той открива нови възможности за по-прецизен контрол за изпълнението на армировката в още пресния бетон. Позволява определяне на разстоянието на армировъчните пръти от повърхността, т.е. измерва се дебелината на слоя бетон, който ги защитава от корозия. С тези си възможности Wallscanner D-tect 150 SV Professional е инструмент, подходящ също така за технически ръководители и специалисти по текущия контрол на строителната дейност, за вещи лица и експерти по качеството.

Няколко дена след отливане на бетона Wallscanner D-tect 150 SV Professional e способен да открива и определя разстоянието до армировката на дълбочина до 60 mm. Тази дълбочина се увеличава с всеки изминал ден в набиране на якост и изсъхване на бетона до достигане на максималната дълбочина при която уредът работи – 150 mm.

За обследване на стоманобетонни конструкции на различна възраст Wallscanner D-tect 150 SV Professional има три режима за работа. Тук сме използвали англоеизичните менюта. Освен тях уредът поддърща още 12 други езика, като текстовете се изписват на латиница.

» Concrete Universal. Стандартният работен режим на уреда при измерване както в бетон, така и при тухлени зидове. Предвиден е за прецизно измерване в тънки стени, така че да бъдат избегнати фалшиви показания, дължащи се на намиращи се зад тях метални и други предмети. Предназначен е за откриване предимно на метални предмети (армировъчна стомана и тръби) в бетон, но също така успешно се използва за откриване на пластмасови тръби и на електрически проводници. Ако тръбите са празни, за да бъдат открити от скенера, минималният им диаметър трябва да бъде 20 mm. Когато тръбите са пълни с вода, минималният диаметър за откриването им от скенера е 10 mm. Максималната дълбочина на работи при този режим е 80 mm.

» Concrete Wet. Режимът е специално предназначен за работа с пресен бетон и позволява постигане на значително по-висока точност в сравнение с режима Concrete Universal. Освен стоманена армировка, скенерът разпознава метални и пластмасови тръби, електрически проводници. Максималната дълбочина на измерване вече бе посочена – 60 mm. При измерване във влажен бетон точността при определяне на дълбочината е ±10 mm. Ограничението в дълбочината на проникване на високочестотния сигнал на радара е поради високото съдържание на вода в бетона.

» Concrete Special. Този режим е подходящ за работа при дълбочина до 150 mm, което го прави подходящ за дебели стени и други конструктивни елементи. С него може да се определя местоположението на стоманени армировъчни пръти, метални и пластмасови тръби, електрически проводници.

Най-съществената новост при Wallscanner D-tect 150 SV Professional е режимът Signal View, за което подсказва и добавката SV в наименованието на уреда. Той е предназначен основно за по-прецизно откриване и определяне местоположението на близко разположени един до друг обекти. Това позволява точното измерване на армировъчни мрежи. В този режим на работа в долния край на екрана има скала в милиметри, която позволява измерване на разстоянието между два съседни обекта, улеснява се и измерването на широчината на даден обект. Минималното разстояние между два обекта, което уредът може да измери, е 40 mm.

Този режим позволява също така да се добие по-реална представа за пластмасови тръби с голям диаметър, използвани предимно за канализация. При останалите режими на работа тръба, примерно Ø50, ще бъде изобразена на екрана на уреда като по-голяма точка.

Мерната скала на цял екран може да се показва или скрива и при всеки от останалите режими на работа, което силно улеснява определянето на разстоянието между два обекта, както и размерите на открит от скенера предмет.

Скенерът показва разстоянието до повърхността на открития предмет – веднъж по двустранно разположената на екрана милиметрова скала и втори път – изписано с цифра. Това дава точна представа както за допустимата дълбочина на пробиване на това място, така и за дебелината на замазката над тръбите при подовата отоплителна система или на защитаващия армировката от корозия пласт бетон.

Останалите работни режими на Wallscanner D-tect 150 SV Professional са:

» Panel Heating. Използва се за сканиране на подове и стени с вградена в тях тръбна серпантина от пълни с вода метални или пластмасови тръби, както и на електрически кабели. Работи при дълбочина до 80 mm. В този режим празните тръби не се откриват.

» Drywall. Това е режим, който се използва при леки преградни конструкции, изградени на принципа на „сухото строителство“. Скенерът е способен да открива метални и дървени елементи на носещата конструкция, както и намиращи се зад обшивката електрически проводници. Пълните с вода пластмасови тръби се показват така, както и предметите от дърво. Празните пластмасови тръби не се разпознават. При този режим максималната дълбочина на измерване е 80 mm.

» Metal. Това е режим, към който се прибягва, когато останалите не дават достатъчно ясен еднозначен резултат при търсене на метални предмети и електрически проводници под напрежение. При този режим на работа чувствителността на уреда се повишава, което според инструкцията за работа, е свързано с намаляване на точността. При измерване на дълбочината под мазилката на електрически проводник под напрежение установихме, че разликата при измерване между този и режима Concrete Universal е само 1 mm.

Характерно за новия скенер е, че има по-ярка задна подсветка на екрана, което прави изображението по-ярко и отчетливо. Подобно на предишния модел, и този има светлинна и звукова сигнализация в зависимост от материалите и вида на открития обект. Класът му на защита е IP 54, което го прави защитен срещу проникване на прах и водни пръски. Безпроблемно издържа и падане върху бетонен под от височина 1 m.

В заключение бихме казали, че скенерът може много, ала не и всичко. Точността на измерване зависи от множество фактори, които може да създадат невярна информация за скритите под повърхността тела. Такава среда са тухлите с големи кухини, познати и като тухли-четворки, при които, например, е трудно да се различи празна пластмасова тръба от кухините на самите тухли. С две думи успешната работа със скенера изисква и опит, който се натрупва в процеса на работа.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото