В категории: Актуални статии, Брой 1-2/2014, Икономия на енергия, Представяме ви, Строителство, Топлоизолация

Енергийна ефективност, съчетана с комфорт – керамичната къща e4 на Винербергер.

Създаваме бъдещето днес, вместо да го чакаме!

Защо стратегията „Европа 2020” вече не е мираж?

WB_17875sВсяка нова къща трябва да отговаря на редица важни условия – не само на личните ви предпочитания, но и на изисквания, наложени отвън – като стратегията „Европа 2020” на Европейския съюз (ЕС). Освен всичко останало тази стратегия има за цел енергийната ефективност на всички новопостроени сгради да се увеличи с 20% до 2020 г., с което ще се постигне намаляване на парниковите газове с 20% и увеличаване на възобновяемата енергия с 20%. Идеята e не само много разумна, но и неизбежна особено на фона на нарастващите цени на горивата, изчерпващите се ресурси и климатичните промени в резултат на човешката дейност. Единственият въпрос е защо да чакаме до 2020 година?

Flag2020sВинербергер вече е една крачка напред. За нас препоръките на европейско ниво винаги са били само отправна точка, над която да се надгражда, затова ние разработихме концепцията за керамична къща e4, която далеч надминава амбициозните изисквания за ефективност на ЕС. Сред допълнителните преимущества на концепцията са по-ниските разходи за отопление и охлаждане, както и удовлетворението от приноса към опазването на околната среда за бъдещите поколения.

Акцентът на концепцията пада върху използването на тухлите като естествен строителен материал. Те отговарят на всички изисквания за изграждането на дом на достъпна цена, който запазва стойността си във времето. Тухлата като напълно естествен материал удовлетворява и най-високите изисквания без да губи своята индивидуалност, отговаря на личните ви изисквания без ограничения в обемите и формите. Така получавате дом, в който и бъдещите поколения ще се чувстват комфортно.

Четири фактора, които потвърждават, че постъпвате правилно

Ето и нашата концепция е4!

E4buntsПри разработката на тази концепция ние взехме предвид околната среда, за да можете да строите и живеете според собствените си виждания по един природосъобразен начин. Домът ви ще остане близо до природата, ще бъде здравословен, достъпен като цена и ще запази своята инвестиционна стойност във времето. Това са достатъчно основателни причини да се запознаете в подробности с керамичната къщата е4.

Energy (енергия)

E4energysС нашата концепция е4 няма да се тревожите за непредсказуемо и неизбежно растящите цени на енергията, просто защото керамичната къща консумира енергия много по-икономично от други системи. Тухлите с повишена изолационна способност ни защитават ефективно от студа през зимата и горещините през лятото. Те са и най-подходящ строителен материал при използването на възобновяеми енергийни източници като фотоволтаични системи и биомаса за гориво.

Economy (икономичност)

E4economysБлагодарение на концепцията на Винербергер харчите само толкова, колкото е нужно. Умелата комбинация от системи ще предотврати съществено надвишаване на бюджета още във фазата на изграждане на къщата, а ниските разходи по експлоатация и поддръжка й във времето ще поддържа комуналните ви разходи ниски.

Ecology (околна среда)

E4ecologysВисоката изолационна способност на керамичната къща e4 е основната предпоставка за използването на възобновяема енергия и свързаното с нея намаление на въглеродните емисии. Освен това тухлите са изцяло екологичен строителен материал, което означава, че ще можете едновременно да намалите своите разходи и да допринесете за опазването на околната среда.

Emotion (емоция & комфорт)

E4emotionsВ новата концепция са вложени не само експертните умения на световния пазарен лидер „Винербергер“, но и голяма доза страст и удовлетворение. Удовлетворение от свободата на архитектурната мисъл, от здравословния микроклимат, при който температурните разлики и отклоненията във влажността на въздуха са добре балансирани. Удовлетворение от високото качество на живот и от сигурността на инвестицията за поколения напред.

Предимства във всеки аспект:

■ По-добро опазване на околната среда

■ По-високо качество на живот

■ По-ниски разходи

■ По-ниски емисии на CO2

Да бъдеш отговорен е лесно

Да строим с чиста съвест

WB11564s„Стратегията 2020” е резултат от осъзнаването на моралната отговорност на ЕС за опазването на околната среда. Ние постигаме това с 20% по-ниски въглеродни емисии. За тази цел повишаваме с 20% енергийната ефективност на сградите и на дела на възобновяемата енергия. Особено важна роля за това играят слънчевата енергия и биомасата.

Концепцията на „Винербергер“ за керамична къща e4 улеснява използването на възобновяемата енергия. Така вие ще спестите средства и същевременно ще допринесете за опазването на околната среда.

Предимства във всеки един аспект

Строителният процес има много измерения и всяко решение има своите последствия. Изборът на концепцията на „Винербергер“ви носи множество предимства:

■ Пълна свобода и гъвкавост при планировката – изцяло според личните ви предпочитания

■ Ниски строителни разходи

■ Ниски комунални разходи

■ Висока енергийна ефективност през целия жизнен цикъл на къщата

■ Комфорт и приятен естествен микроклимат

■ Запазване на инвестиционната стойност за бъдещите поколения

■ Активен принос за опазване на околната среда

Умно планиране, по-добър живот

Как да спестим енергия от самото начало

Енергийната ефективност изисква да бъдат спазвани някои основни правила. Концепцията за керамичната къща e4 позволява да се придържате към тях и същевременно ви дава свободата да проектирате дома си с много въображение.

Ето някои от основните правила за проектиране на една енергийно ефективна къща:

Проектирайте къщата едновременно въздухонепропусклива и дишаща!

Възможно ли е това? С концепцията на „Винербергер“това не е проблем, защото клетъчната структура на керамичните блокове Porotherm е и устойчива на вятър, и дишаща. Така загубата на топлина е по-малка, а температурата в помещенията – балансирана и приятна.

Проектирайте компактна конструкцията!

Така автоматично ще намалите консумацията. При компактните семейни къщи и многоетажни сгради откритата повърхност е относително малка в сравнение с обема на сградата, което намалява разходите за отопление. По възможност избягвайте да проектирате еркери и други издадени части. При мезонетите не се препоръчва покривът да е със сложна конструкция, тъй като тя увеличава повърхността, а оттам и консумацията на енергия.

Обърнете се към слънцето!

Използвайте максимално безплатната слънчева енергия – оставете слънцето да влиза в къщата, или по-точно в стаите, които искате да отоплявате – техните прозорци трябва да гледат на юг. Помещенията с малко на брой или без прозорци като бани, коридори и килери трябва да гледат на север. Проектирайте издадените части като балкони така, че да не хвърлят сянка върху къщата през цялата година.

Избягвайте топлинните мостове!

Термомост е онази зона, през която топлината напуска сградата по-бързо от обичайното. Освен че така се губи топлина, по охладените повърхности може да се образува плесен. „Винербергер“предлага редица оптимизирани конструктивни решения за избягване на термичните мостове в местата, които са особено уязвими – прозорци, тераси и тавани.

Използвайте тухлите като топлинен резервоар!

Да прилагате концепцията е4 означава да строите масивна конструкция и използвате специфичната и уникална способност на тухлите да акумулират в себе си топлината. В действителност те действат като акумулатор, който съхранява топлината при температурните пикове на слънцето или от друг източник на топлина в къщата и я отдават едва при спад на външната температура. Така температурата в стаите остава приятна и през лятото, и през зимата.

10 аргумента в полза на керамичните тухли:

WB17879s

■ Индивидуален подход в дизайна

■ Оптимизирана топлоизолация и акумулиране на топлина

■ Стабилна инвестиционна стойност

■ Изолация на външния шум

■ Невъзпламеняемост

■ Висока защита от климатичните въздействия

■ Гъвкави възможности за преустройство

■ Екологичност

■ Дълъг живот

■ Здравословен микроклимат

По-ниско потребление на енергия,по-ниски разходи

Да намалиш разходите е лесно

Строите нов дом, защото искате да живеете според собствените си виждания и творчески идеи. В същото време желаете да продължите да поддържате същия стил на живот и дори да го подобрите. Това не е проблем с керамичната къща е4 на „Винербергер“, която позволява максимална финансова гъвкавост, като същевременно консумира много малко енергия през целия си жизнен цикъл.

Всъщност керамичната къща е4 е с почти нулево потребление на енергия. Това означава, че автоматично пестите средства всеки ден, тъй като къщата се нуждае от съвсем малко енергия. Благодарение на високотехнологичността на тухлите и гъвкавата планировка къщата е4 покрива всички необходими изисквания за използване на възобновяема енергия, санитарните и други системи са с ниски оперативни разходи и нискотемпературна отоплителна система. Крайният резултат: керамичната къща е4 ви дава възможност да живеете природосъобразно, като поддържате висок стандарт.

Определете утрешната посока днес

Времената се менят, а с тях и ценностите. И все пак някои ценности не се влияят от времето: например убеждението, че здравословният начин на живот в здравословна среда е предпоставка за високо качество на живот. Естественият метод на строителство при концепцията е4 се основава на това убеждение и отговаря на изискванията на най-високите екологични и инженерни стандарти. Тухлите на „Винербергер“са естествен и природосъобразен минерален продукт. Можете да разчитате на пълна екологична съвместимост без отделяне на вредни вещества и да се наслаждавате на приятен микроклимат през всички сезони. Порестата структура на нашите тухли абсорбира излишната влага и я отделя обратно, когато е необходимо.

Повече от визия за бъдещето

Заповядайте в първата керамична къща е4 в Европа!

WB17883sВашата керамична къща e4 няма да е първата по рода си, но пък с нея ще сте една крачка пред другите. Вече има изградена и напълно функционираща къща в град Цветл, в Северна Австрия. Семейството, което реши да построи първата керамична къща е4 в Европа доказа на, че решението им е било мъдро и че концепцията е възможна на съвсем практично ниво, а не просто на теория. Вие може да сте следващите.

Tablitsa-winWB11678s100 % възобновяема енергия

Керамичната къща e4 в Цветл може да функционира със 100 % възобновяема енергия. От една страна, тя разполага със слънчева енергия, от друга е снабдена с ултрамодерна и съответно високоефективна отоплителна система на дърва. Високоефективната слънчева енергия се добива със соларни панели и соларен резервоар за съхранение на топлинната енергия, съдържащ хиляди литри вода, която се използва за отопление и топла вода. Тъй като керамичните тухли регулират стайната температура по естествен път, няма нужда от сложна климатична система.

Максимално благоприятен микроклимат чрез система за стенно отопление

Освен подовото отопление в къщата се използва и система за стенно отопление, разработена от Винербергер и Пайплайф. Подобно на подовото отопление, тя представлява система, която излъчва топлина през голяма повърхност.

Произвеждайте собствено електричество!

С мощната фотоволтаична система къщата произвежда собствено електричество. В първата керамична къща къща е4 фотоволтаичната система на Винербергер произвежда 6,5 kW годишно чрез фотоволтаици с площ от 48 m².

WB17871s

Райнер и Бианка са собственици на първата керамична къща е4 в Европа. Те са очаровани от съчетанието на енергийна ефективност, високо качество на живот и рационално използване на природните ресурси.

Страхотно е да произвеждаме повече енергия, отколкото ни е необходимо.

Райнер Лугауер

„Благодарение на керамичните строителни материали се радваме на здравословен климат в дома си!”

Бианка Лугауер

За допълнителна информация вижте сайта на „Винербергер“ ЕООД

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото