В категории: 2014, Брой 5-6/2014, Представяме ви, Строителство

20 години YTONG в България – традиции и иновации

Под този надслов „Ксела България“ ЕООД проведе в края на май т.г. едновременно тържествена и с практическа насоченост конференция, посветена на двайсетгодишнината от началото на официалното производство в България на блокчета за зидане от клетъчен бетон, носещи популярното по целия свят наименование YTONG – най-старата в света регистрирана търговска марка за строителен продукт (1940 г.). Партньори на проявата бяха Камарата на архитектите в България (КАБ) и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).

Залата в столичния хотел „Радисън“ събра видни представители на строителната техническа мисъл у нас, университетски преподаватели и изследователи от УАСГ и МВР Академия, видни архитекти и проектанти, ръководители на строителни и инвестиционни фирми. Специалисти, добре познаващи качествата на продуктите, които „Ксела България“ произвежда и предлага не само на българския пазар, но и зад граница.

Приветствия към домакините и присъстващите поднесоха г-жа Емилия Главчовска, началник отдел „Професионално образование и обучение“ към Министерство на образованието и науката и доц. д-р инж. Радан Иванов, ректор на ВСУ „Любен Каравелов“.

20-години-YTONG-remont1-1

Презентация на тема „YTONG – история на успеха“ изнесе г-н Йенс Тирфелдер, управител „Продажби и маркетинг” на „Ксела България“ ЕООД. В словото си той се спря на основните моменти, бележещи успешния път на развитието на фирмата от официалното й стъпване в България през 1994 г. до днес. Началото е поставено с основаването на „Итонг България“, приватизацията на съществуващия завод за газобетон в кв. Кремиковци, неговото модернизиране и преоборудване за производство на блокчетата за зидане YTONG. През 2004 г. компанията преминава в състава на международната група за производство на строителни материали Xella International GmbH – една от най-голeмите компании за строителни материали на пазарите в Германия и Европа. Българският филиал се преименува на „Ксела България“ ЕООД.

Компанията има 100 завода в 20 държави (в Европа, САЩ, Мексико, Китай и др.), както и търговски дружества в други 30 страни. Предлага широка палитра от продукти в три основни групи – строителни материали, системи за сухо строителство, вар и варови продукти, познати с утвърдените марки:

» YTONG, автоклавен клетъчен бетон;

» Multipor, минерални топлоизолационни плочи;

» Silka, варопясъчни изделия (тухли и др.);

» Fels, вар и варови продукти;

» Hebel, голямоформатни строителни панели от клетъчен бетон;

» Fermacell, системи за сухо строителство;

» Fermacell Aestuver, пожарозащитни плочи.

В България компанията е представена чрез марките YTONG и Multipor.

YTONG-20-rem2През 2006 г. „Ксела България“ открива втория си завод, намиращ се в гр. Добрич, с цел да задоволи голямото търсене на пазара у нас по това време, особено в черноморския район, както и с много добри изгледи за износ по това време. Досега в България са произведени над 4 500 000 m³ блокчета YTONG, което се равнява приблизително на 50 000 еднофамилни къщи или на 170 000 апартамента. С материали на YTONG са изградени и редица от най-представителни обществени сгради в страната. Производството в България е на високо технологично ниво. Не случайно заводът в Добрич е единственият извън Германия, в който се произвеждат топлоизолационните плочи Multipor.

„Ксела България“ винаги се е стремяла и е успявала да предостави на проектантите и строителите материали, които в максимална степен съответстват на световната строителна практика, на тенденциите в нейното развитие. Такава насока е внедряването на все по-ефективни решения в строителната практика, целящи намаляване на топлинните загуби на сградите. Към момента у нас се произвеждат блокчета YTONG с коефициенти на топлопроводност λ от 0,17 W/mK до 0,09 W/mK. Последните, YTONG extrА+, позволяват монолитно изграждане на външни стени, които не само отговарят, но и надхвърлят действащите към момента в страната нормативни изисквания. Вече се работи за посрещане на бъдещите предизвикателства, произтичащи от стратегията „Европа 2020“, която, както се знае, цели енергийната ефективност на всички новопостроени сгради да се увеличи с 20%, да се увеличи с 20% делът на източниците на възобновяема енергия, а количеството на парниковите газове да бъде намалено също с 20%.

Г-н Тирфелдер посочи, че около 75% от консумацията на енергия за отопление през студените месеци и за климатизация през лятото може да бъде спестена. Затова са необходими строителни материали с още по-добри топлоизолационни качества и в тази насока се работи усилено. Той сподели, че заводът в Добрич вече пробно e произвел блокчета YTONG с коефициент на топлопроводност λ = 0,08 W/mK (при 23 °С и ϕ=50%). Топлоизолационните минерални плочи Multipor с коефициент на топлопроводност при същите условия λ = 0,045 W/mK са отличен материал, който позволява изпълнението на ефективна вътрешна и външна топлоизолация.

Освен чрез подобряване на топлотехническите и други параметри на своите продукти „Ксела България“ непрестанно разширява асортимента от изделия, като последната новост са блокчетата YTONG с отвори за безкофражно изливане на стоманобетонни колони и пояси.

„Ксела България“ постоянно се е стремяла да бъде в помощ на своите клиенти, включително и на крайните потребители. Един от последните примери за това е съвместната с други производители програма за изграждане на енергоефективни къщи „Вашият дом“.

Освен на българския пазар „Ксела България“ все по-успешно изнася продукцията си в чужбина – Украйна, Русия, Молдова, Гърция и други държави.

20-години-YTONG-remont1-2Както подсказва наименованието „Автоклавният клетъчен бетон – вчера, днес и утре“, г-н Антал Сабо, продуктов мениджър в центъра за развойна дейност на XELLA International, направи обширен преглед на пътя, изминат от изобретяването на клетъчния бетон, през усъвършенстването на технологията и масовото навлизане на произведените по този метод материали в строителната практика, съвременното производство и бъдещето му развитие, включително чрез използване възможностите, които откриват нанотехнологиите.

Той отбеляза, че засилващия се в Европа недостиг на дървен строителен материал след Първата световна война правителството на Швеция въвежда редица мерки, които да стимулират създаването на нови строителни материали,включително да заменят дървесината. Така шведския архитект и изобретател Йохан Аксел Ериксон създава през 1924 г., а година по-късно и патентова първата рецепта за клетъчен бетон, произведен от негасена вар, метален прах и смлени шисти. Същината на откритието е химическата реакция между варта и металния прах. Следващото негово откритие, довело до създаването на клетъчния бетон, е третирането на разтвора с водна пара в автоклав при висока температура и налягане. През 1929 г. в Швеция започва първото промишлено производство на новия материал, а през 1933 г. фирмата Siporex патентова рецептата, която се използва и днес – с воден разтвор на алуминиева паста, която реагира с варта и така се образува голямо количество газовите мехурчета, придаващи на материала познатата клетъчна структура.

През 1940 г. марката YTONG става първата защитена търговска марка за строителен материал. Същата година немският изобретател Josef Hebel открива първия в Германия завод за индустриално производство от клетъчен бетон на строителни елементи за изграждане на стени, покривни и тавански конструкции. През 1945 г. той въвежда нарязването посредством стоманена тел на материала на блокчета. През 1948 г. усъвършенства тази технология, а до 1960 г. тя бива развита до степен, позволяваща производството на блокчета с точни размери.

През 1948 г. известният като баща на следвоенното немско икономическо чудо министър на икономиката Лудвиг Ерхард определя YTONG като материал на бъдещето, признато добър и модерен строителен материал за възстановяване на сринатите до земята немски градове и села. През 1966–1967 г. започва производството на блокчета YTONG в Япония, а след 1980 г. и в държавите от Източна Европа. През 2009 г. YTONG е включена в списъка „марка на столетието”.

Лекторът описа накратко съвременната технология за производство на клетъчен бетон. Той показа и актуални снимки на сгради в Швеция, построени с блокчета YTONG през двайсетте и трийсетте години на миналия век, върху чиято външност годините не са оставили видим отпечатък.

Той направи преглед на пазарите на клетъчен бетон в Европа. Сред най-големите потребители се нареждат Полша, Германия, Турция, Франция, Румъния и др. Във Великобритания също се продават значителни количества клетъчен бетон.

От топлотехническа гледна точка най-доброто постижение сред предлаганите към момента в Европа продукти за зидане на YTONG са блокчетата клас P 1,6 с обемна плътност 0,25 kg/m³ и коефициент на топлопроводност λ=0,07 W/mK. Това не е продукт от бъдещето, а блокчета, които в Германия се продават от няколко години. Вече има натрупан опит и в изграждането на носещи стени с тях. Целта сега е да се съхрани тази обемна плътност като същевременно бъде увеличена якостта на натиск на тези блокчета.

Като илюстрация на диапазона от съвременни приложения на блокчетата YTONG той посочи телевизионната кула в Токио – най-високата в света, известна като „Небесното дърво“. Тя е построена в една от най-земетръсните части на Земното кълбо. След редица експерименти за вътрешна облицовка на над 500-метровата асансьорна шахта, като най-подходящ материал са били избрани именно блокчета YTONG, закрепени по специална технология. Облицовката е издържала безпроблемно както на високото пулсиращо въздушно налягане, създавано от бързо движещите се кабини, така и на вибрациите, които те предизвикват в строителната конструкция. Японците охотно използват плочи от клетъчен бетон с дебелина 35 mm за облицовка на къщи с дървена конструкция, към която те директно се прикрепват. В САЩ има сериозни изследвания и опит в сеизмично устойчиво строителство с блокчета YTONG, включително в сгради с метална носеща конструкция. Блокчетата YTONG бързо намират все по-широко приложение и в Африка. В Австралия пък материали YTONG намират приложение за изграждане на противопясъчни бариери покрай автомагистрали.

Бъдещото развитие на клетъчния бетон, и в частност на продуктите на YTONG, е силно мотивирано от нарастващите изисквания към енергийната ефективност на сградите. Компанията разполага с научно-изследователски център в Германия, който има права за акредитация. В него се подлагат на редовни изпитания и продуктите, които се произвеждат в България. Той е в основата на развитието на нови технологии и създаването на нови продукти. Такъв удивителен продукт са споменатите вече блокчетата YTONG с коефициент на топлопроводност λ=0,07 W/mK, които са най-доброто към момента постижение в света. Специално за Скандинавския пазар са разработени и се предлагат специални трислойни блокчета – два пласта клетъчен бетон, а в средата Multipor. Техният коефициент на топлопроводност е λ=0,06 W/mK. Външна стена с дебелина 41,5 cm има коефициент на топлопреминаване U=0,15 W/m²K, с което се изпълнява изискването за външни стени на т.нар. пасивна къща.

Работи се и за усъвършенстване на Multipor, като вече са създадени плочи с коефициент на топлопроводност λ=0,042W/mK. Има и разработки за замяна на класическите лепилни разтвори с полиуретанова пяна.

В по-далечно бъдеще погледът е насочен към особено модерните днес нанотехнологии. Оказва се, че е възможно големината на порите в клетъчния бетон да бъде намалена толкова, че да станат по-малки от размерите на молекулите на водата, което ще ги направи напълно непроницаеми. Изследват се и възможностите за повишаване на якостта на продуктите чрез армирането им със специални устойчиви на опън влакна. Няма да е далеч денят, когато тези и други новости ще навлязат в редовното производство.

Практическата част от конференцията съдържаше три изследователски доклада.

20-години-YTONG-remont1-3

Проф. д-р инж. Димитър Назърски, катедра „Строителни материали и изолации” в УАСГ, София, разгледа темата „Енергийна ефективност на сградите“ и нормативните аспекти на проблема. Той се спря на основните понятия и дефиниции, използвани при оценката на енергийната ефективност на сградите, пътищата и средствата за нейното подобряване, изискванията на европейското законодателство и състоянието на националната нормативна база, реда за издаване на сертификати за енергийни характеристики на нови и съществуващи сгради и др.

Във връзка с предстоящото поредно осъвременяване на „Наредба №7“, той отбеляза, че по необясними причини еднофамилните сгради са изключени от класификацията и минават под общото понятие „жилищни сгради“. Същевременно той изнесе данни, които показват, че именно тази група сгради формират по-голямата част от полезната жилищна площ в страната.

Проф. Назърски посочи, че с новите промени в „Наредба №7“ се очаква снижаване на всички коефициенти на топлопреминаване през ограждащата конструкция (сградната обвивка), като например вместо сегашният коефициент за външни стени U=0,35 W/ m²K, новото минимално изискване ще бъде U=0,28 W/ m²K.

YTONG-20-remf1YTONG-20-remf2YTONG-20-remf3

Той анализира снижаването на нормативно определените стойностите на коефициентите на топлопропреминаване на външните стени и покривните конструкции от 1964 г. до днес, както и съответствието с нормативните изисквания на зиданите с блокове YTONG стени през последните 20 години. Посочени бяха и две възможни решения, изпълняващи изискванията на очакваните промени в „Наредба №7“ – зид с дебелина 35 cm с блокчета, условно наречени, YTONG NEW (λu=0,088 W/mK) и двуслоен зид от блокчета YTONG с дебелина 20 cm и топлоизолационни плочи Multipor с дебелина 12,5 cm.

Решението за т.нар. пасивна къща, с външни стени от клетъчен бетон може да бъде зид, изпълнен с блокчета YTONG exrtA+ (25 cm) и плочи Multipor с дебелина 20 cm.

Последната част от презентацията му бе посветена на топлинните мостове и тяхното изолиране.

Презентацията на доц. д-р инж. Иван Тодоров и д-р инж. Димитър Спасов бе на тема „Пожарна безопасност в сградите. Оценка на огнеустойчивостта на строителните елементи с YTONG и Multipor“. Темата „Проектиране на сгради в сеизмични райони по системата стандарти Еврокод – възможност за оптимизация“ бе разработена от доц. д-р инж. Васил Кърджиев и доц. д-р Петър Христов.

И двете презентации разглеждат основни, жизненоважни проблеми в строителната практика, области, в които материалите на YTONG намират силно приложение. Това обаче са строго професионални теми, които не може да бъдат представени с по няколко изречения в обзорна статия, като тази.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото