В категории: 2015, Брой 3-4/2015, Градина, Инструменти

Новият двигател KM 94 R-CE за комбинираната система STIHL KombiSystem

Stihl1

Сред обширната палитра от ръчни, задвижвани от двигател с вътрешно горене или електромотор, инструменти за работа в градината особено място заема т. нар. комбинирана система (STIHL KombiSystem), която е представена пред читателите на „Направи сам“. Най-общо казано тя представлява набор от различни работни инструменти, задвижвани от един и същ механизъм (модул) – двигател с вътрешно горене и ръкохватка с органите за неговото управление.

Задвижващият механизъм има съединител, чрез който към модула се присъединяват работните инструменти, всеки от които е специализиран за даден вид дейност при поддържане на градината: косене на трева, резитба на жив плет, рязане на клони, разрохкване (фрезоване) на повърхностния слой на почвата, почистване на тревни площи и алеи от замърсявания посредством ротационна четка или обдухване със силна въздушна струя. Комбинираната система за работа в градината на STIHL поема функциите на цял парк специализирани машини, всяка от които би имала собствен двигател. Решението е много практично, т.е. икономически изгодно, защото при пълния си набор от работни приставки комбинираната система замества десет машини с десет двигателя. С две думи един двигател поема работата на десетте. Тя е изключително рационална и от гледна точка на съхраняването, както и транспортирането на нейните компоненти.

Stihl2

При наличие на задвижващия модул всеки има възможност да избере необходимите му работни инструменти (приставки) – всички наведнъж или тези, които към момента са необходими. Щом възникне нова потребност, тогава се купува и необходимата за целта приставка.

4

Според вида на извършваната обработка или операция се взима подходящия работен инструмент и се свързва към задвижващия механизъм. Именно той е тема на тази статия, защото отскоро „Андреас Штил“ предлага за своята комбинирана система новия съществено обновен и усъвършенстван модел KM 94 R-CE. Освен двигателя, промените обхващат още ръкохватката с органите за управление на машината и съединителя, чрез който се присъединяват отделните работни инструменти.

В сравнение с досега предлагания за комбинираната система най-лек двигател (KM 56 RC-E), новият KM 94 R-CE е не само по-мощен (0,9 kW), но и допълнително олекотен (4,0 kg). Това е съществено постижение за машина, която по време на работа се държи изцяло на ръце. Така че короната за най-лек двигател с вътрешно горене за комбинирана система вече има нов носител. Този двигател е поредният представител на реномираното семейство двутактови двигатели STIHL 2-MIX, чиито предимства имат много съществен принос за убедителното представяне на механизираните инструменти на STIHL на световния пазар вече години наред. Те са добре известни и на читателите на „Направи сам“, поради което споменаваме само две от техните отличителни черти – харчат с около 20% по-малко горивна смес, а вредните съставки в изгорелите газове са намалени с до 70% в сравнение с конвенционалните двутактови двигатели.

KM 94 R-CE е първият двигател за комбинираната система, който има функцията ECOSPEED. Тя все още е сред най-новите разработки на STIHL и осигурява редица предимства на двигателя, както и, естествено, на работещия с машината. Той вече може да задава точно и безстепенно желаната честота на въртене на двигателя, а от там и честотата на въртене на работния инструмент, което е съществено предимство и улеснение за работещия при толкова широк диапазон от дейности. Ненужно високата честота на въртене например, може да бъде и опасна – примерно да доведе до изхвърляне с висока скорост на камъчета или парченца от твърди стъбла, срязани и ударени от металния нож на косата. Затруднява се и контролът при водене на машината, което може да причини увреждане или унищожаване на растения и други нежелани последици. По-ниската, оптимално подбрана, честота на въртене означава още по-малък разход на горивна смес и по-рядко прекъсване на работата за доливане на гориво, по-малко замърсяване на околната среда, удължаване дълготрайността на въздушния филтър и по-рядката му смяна. Не на последно място е и по-тихата работа, което, особено в градска среда, също не е маловажно.

Механизмът ECOSPEED за регулирано задаване на честотата на въртене ограничава максималната й стойност. При необходимост, чрез натискане на спусъка на газта, честотата рязко се увеличава до максималната.

При проектирането на задвижващия модул и работните инструменти е обърнато особено внимание за максимално улесняване на работата с тях и намаляване до минимум умората на градинаря. Така например запалването на двигателя е улеснено в максимална степен благодарение системата за стартиране на двигателя STIHL ErgoStart. По принцип тя се вгражда при по-луксозните модели на различни машини, защото и нежната женска ръка не би изпитала затруднения при издърпване на стартовото въже. При тази система въжето не завърта директно коляновия вал на двигателя. Чрез няколко последователни плавни издърпвания на малка дължина на въжето, постепенно се натяга механизъм с плоска пружина, който в даден момент завърта вала. В резултат силата, необходима за издърпване на въжето, значително намалява, силно се ограничават тласъците, предавани по въжето по време на превъртане на вала. Вместо с едно рязко издърпване на голяма дължина от въжето, запалването става с няколко къси издърпвания. За лесното и сигурно запалване, за оптималния режим на работа на двигателя спомага и електронната система на управление. Тя е капсулована, което я предпазва от външни въздействия и се гарантира нейната безотказна работа.

За ограничаване до минимум на предаваните върху ръцете на работещия вибрации, неизбежно създавани от двигателя и работния инструмент, се грижи изпитаната антивибрационна система, която посредством елементи с голяма еластичност прекъсва твърдите връзки между тях и ръкохватката.

Органите за управление на двигателя са комбинирани и разположени на многофункционалната ръкохватка така, че задействането им да бъде в максимална степен улеснено.

3

Задвижващият модул има съединител, който е проектиран така, че в максимална степен да бъде улеснено присъединяването или демонтирането на работния инструмент към него. Това се извършва без използване на помощни инструменти. В разглобен вид и двигателната част, и работните инструменти заемат по-малко място, като неголямата им дължина ги прави подходящи за транспортиране дори и в багажника на лек автомобил.

Към момента „Андреас Штил“ предлага следните работни инструменти, предназначени за комбинираната система:

» FS-KM с глава AutoCut 25-2. Коса за косене на обикновена градинска и с жилави стъбла трева. Дължината й е 92 cm, а теглото 1,2 kg.

» FS-KM с двустранен нож 230-2. Металният нож позволява косене на жилави, високо израсли треви, на плевели с дебело стъбло или тръстики. Тежи 1,2 kg, а дължината е 94 cm.

» FCB-KM. Това е специализирана коса, пригодена за обрязване по краищата на тревни площи покрай алеи и бордюри. Водещото колело намалява усилието при работа и позволява много точно водене на косата, което не може да се постигне, ако се държи изцяло на ръце. Тегло й е 2,3 kg, а дължината – 92 cm.

» HT-KM – механизиран трион за кастрене на клони. Предназначен е за удобна, извършвана от земята, резитба на овощни дървета. Режещата част е верижен трион. Дължината на триона е 126 cm при тегло 1,8 kg. При държане на машината с изпънати ръце трионът позволява рязане на клони на височина до около 4,5–5 m, без използване на стълба. За рязане на по-голяма височина се използват удължители с дължина 100 или 50 cm.

» BF-KM. Приставката представлява фреза за разрохкване и раздробяване на почвата, за рекултивиране и подготовка преди засаждане, за окопаване на разположени в редове култури и унищожаване на плевели. Отлично се справя дори и със спечени и глинести почви. Работната и широчина е 22 cm. Тежи 4,1 kg при дължина 103 cm. Има предпазен щит за защита на работещия от изхвърлени от фрезерите бучки спечена почва и камъни.

» HL-KM. Това е ножица за оформяне на жив плет. Подходяща е за орязване и формиране на високо растящи декоративни храсти. Режещата част може да се накланя безстепенно до 135°. Дължината на ножицата е 160 cm, а теглото й е 2,6 kg.

» FH-KM. Ножица за подрязване на гъсталаци от храсти, жилави треви и други растения в близост до земята. Може да се накланя безстепенно до ъгъл 135°, така че да се намира в хоризонтално положение, независимо от височината на работещия и начина на държане на машината. За разлика от моторните коси, при които режещият инструмент се върти с голяма скорост, тук рязането се извършва чрез насрещно ножично движение на остриета, което изключва възможността от изхвърлянето встрани на камъчета и парчета от стъбла. Тежи 2,4 kg при дължина 133 cm.

» BG-KM. Приставката представлява въздушна метла за почистване чрез обдухване със силна въздушна струя и почистване на алеи и градински площи от опадали листа, окосена трева, пресен рохкав сняг. Тежи 1,8 kg, а общата дължи на инструмента е 89 cm.

» KB-KM. Това е ротационна четка за почистване от замърсявания на градински площи, включително с неравна повърхност и поради това недостъпни за колесни машини. Твърдите влакна са в състояние да изкарват отпадъчните материали и от дълбоки канали и бразди. Четката се върти така, че да изхвърля отпадъците напред. Тежи 6,4 kg и дължината й е 120 cm.

» KW-KM. Инструментът е предназначен също за почистване на алеи и други повърхности от опадала шума, други по-едри замърсявания – пясък, камъчета и др., на сняг. Има два вала с напречно разположени пластини (ламели) от еластична, устойчива на изтриване твърда гума. Теглото му е 7,4 kg, а дължината 125 cm.

Stihl5

Комбинираната система на STIHL е особено подходяща за обработване и поддържане на малки градини и дворове. Тя намира широко приложение за обработка на малките по площ градски градинки, които позволяват на щастливите им собственици да се изолират поне отчасти от шумната, покрита с бетон и асфалт, пропита с мирис на изгорели автомобилни газове градска среда.

За допълнителна информация вижте сайта на „Андреас Штил“ ЕООД.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

2015, Брой 3-4/2015, Градина, Инструменти

Ключови думи


 
към началото