В категории: 2015, Актуални статии, Брой 5-6/2015, Инструменти, Металообработване, Представяме ви

KPOWER Professional Tools. Инверторни електрожени и MIG телоподаващ апарат

В този брой представяме марката KPOWER Professional Tools чрез три апарата за електродъгово заваряване – два модела за заваряване с електроди – ARC 160 E, ARC 200 LT и телоподаващо устройство MIG 200.

И трите са инверторни, която технология вече е на практика задължителна за този вид заваръчни апарати, които замениха в голяма степен допотопните, тежки и обемисти променливотокови заваръчни трансформатори.

За инверторните заваръчни апарати сме писали в списанието неведнъж. Понеже принципът на работа в основни линии е един и същ и за да не повтаряме вече написани в подробности неща, ще споменем само най-съществените им характеристики.

При тях мрежовото променливо напрежение по-напред се изправя с двупътен изправител, след това правият ток се преобразува от специален електронен блок (инвертор) в ток с висока честота. Той се трансформира до работното напрежение за заваряване ( което се прави от многократно по-лек и компактен трансформатор), след което токът се изправя и се подава към буксите за свързване на кабелите.

В резултат на това преобразуване на електрическия ток се получава апарат с многократно по-малки размери и тегло в сравнение със старото поколение електрожени. Това обаче далеч не е най-същественото им предимство. Инверторните апарати работят с прав ток, което е много голямо предимство, защото позволява да бъдат заварявани различни по вид и изисквания към процеса на заваряване метали: нелегирани и нисколегирани стомани, неръждаема стомана, чугун и др. По принцип тези апарати може да работят с различни видове електроди – базични, рутилови, целулозни и др., като полярността при заваряване се подбира според вида на електрода и заварявания материал. При заваряване с прав ток се работи значително по-лесно, дори и човек да няма професионален опит, лесно може да направи качествена заварка.

В процеса на заваряване обмазката на електрода се разтопява и създава около дъгата защитна газова среда. Тя стабилизира нейното горене, течната шлака покрива и защитава стопения метал, редуцират се разтворените в течния метал оксиди, а често изпълнява и легиращи функции, като променя химичния състав на метала в заваръчната вана. Най-разпространени и най-често използвани, включително и в домашната работилница, са електродите с рутилова обмазка. Те „палят“ по-лесно, „горят“ по-равномерно, получава се гладък заваръчен шев, шлаката се отстранява по-лесно. При заваряване с прав ток ръкохватката се свързва към отрицателния полюс (катода), а масата към положителния (анода), т.е. заварява се с права полярност. Електродите с базична обмазка се свързват към положителния полюс на апарата (отрицателна полярност). Базичните електроди се използват при отговорни заварки с високи изисквания за жилавост на метала на шева, а електродите с целулозна обмазка са специално предназначени за заварка на тръбопроводи. Затова тези два вида рядко биха намерили приложение в домашната работилница.

Инверторният апарат притежава и ред други, с голямо значение за удобната и качествена работа особености. Електронният инверторен блок има способността да поддържа константни параметрите на заваръчния ток, подобрява се качеството на заваряване, работи се значително по-лесно, включително при вертикални и таванни заварки. При тези апарати запалването на дъгата става изключително лесно – най-често само с едно докосване, без да се налага многократно почукване и драскане по повърхността. В случая това се дължи на функцията за облекчено запалване на заваръчната дъга Hot Start, която за части от секундата повишава силата на тока с около 30% спрямо зададената стойност или до максималната за апарата. Системата за улеснено запалване на дъгата особено забележимо се проявява при работа с рутилови или електроди с целулозна обмазка.

Дъгата гори равномерно и без характерното припукване. Това се дължи на друга функция (Arc Force), която я стабилизира по време на заваряване и също е резултат на електронното управление на инверторния блок. При този вид заваръчни апарати силата на тока и напрежението след запалване на дъгата се променят съвсем малко и за разлика от обикновените заваръчни трансформатори, на практика остават постоянни.

При инверторния електрожен е силно ограничена склонността на електрода да залепва към заварявания детайл, поради недостатъчна сила на тока. За това „се грижи“ друга функция на електронното управление Anti-Stick. При възникване на късо съединение защитата моментално изключва за около секунда електрическата верига, поради което върхът на електрода няма време да се разтопи и да залепне. След отделяне на електрода от заварявания детайл процесът на заваряване автоматично се възобновява. Това е поредното предимство на инверторните апарати, защото залепването на електрода не само пречи и бави работата, но е и опасно за работещия и намиращите са в близост хора, а най-вече за самия апарат.

Този вид апарати са по-малко чувствителни и спрямо промените в захранващото напрежение, поне в границите на около ±15% (195÷265 V). Това позволява захранване с кабел, чиято дължина може да достигне и до 100 m. Също така и да се работи на места с по-ниско мрежово напрежение.

Това съвсем накратко са основните характеристики на новото поколение апарати за електродъгово заваряване – инверторните. Крайният резултат е, че дори и хора без професионална практика и умения, са в състояние да правят качествени заварки, дори с вертикално или таванно разположение, както и да заваряват различни видове стомана и чугун.

И трите инверторни заваръчни апарати, предмет на тази статия, имат електронна система за преобразуване на електрическия ток, използваща най-модерната и масово прилагана технология с биполярни транзистори с изолиран гейт IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor).

 

ARC 160 Е

Впечатлението от пръв поглед, което създава този апарат, са изключително малките му размери. Те са 240 х 120 х 170 mm, а теглото му е 3,2 kg (без кабели). Твърдението, че това е най-компактният апарат с тази сила на тока, не може да потвърдим категорично, защото наличните на пазара модели са безчет. Ала със сигурност този е измежду най-предните в класацията по този показател. Максималната сила на заваръчния ток е 160 А, което на практика означава, че може да заварява с електроди до Ø4, като най-добре би се чувствал при работа с най-често използваната големина електроди – Ø3,25. Силата на тока се променя плавно като минималната е 10 A. При 60 A електроженът вече може да работи с електроди Ø2.

IMG_4282rsРегулирането на силата на заваръчния ток става чрез потенциометър, като на панела отпред е изнесено копче с показалец, който посочва върху скалата зададената сила на тока, както и подходящият диаметър на електрода.

Поне електрожените, които познаваме лично, включително и от най-висок клас, имат ограничение за времето, което е допустимо да работят непрекъснато, последвано от период за охлаждане на апарата. Този режим зависи от силата на заваръчния ток и температурата на околния въздух. Така например при дадена сила тока при посочен в паспорта режим 25%, това означава, че в рамките на 10 min работен цикъл може да се заварява сумарно общо 2,5 min, а през останалите 7,5 min електроженът трябва да почива, за да се охлади. При по-малка сила на заваръчния ток и съответно по-ниска температура на въздуха, често електроженът може да работи и без прекъсване.

Споменаваме това, защото „малкият“ по размери и тегло електрожен, обявен от производителя като „хоби инструмент“ се оказва не само гигант по силата на тока, но в техническата му документация е посочено, че при температура на въздуха до 25 °С, ограничение във времето за продължителност на работата няма (коефициент 100%). При температура 40 °С продължителността на работния цикъл е 40%. За по-голяма сигурност все пак, производителят е посочил, че при температура на въздуха до 25 °С електроженът може безпроблемно да работи с прекъсвания, колкото за поставяне на нов електрод, поне последователно с 10-12 електрода.

На предния панел на апарата са изведени два светодиода. Единият показва, че към апарата има подадено захранващо напрежение, а вторият сигнализира при прегрявана или късо съединение. Тук е мястото да споменем, че електроженът има термична защитна, която го предпазва от повреждане поради прегряване – било от продължителна без прекъсвания за охлаждане работа или поради продължително залепване на електрод.

Напрежението на празен ход е 72 V.

Апаратът има клас на защита IP 23 S, което означава, че с него може да се работи и на открито. Здравата му кутия го защитава и срещу водни пръски, стига да не падат под наклон, по-малък от 60°. Странично разположените вентилационни отвори на кутията не пропускат твърди тела с размери по-големи от 2,0 mm. Поради стремежа за по-добро охлаждане, предният панел е перфориран с продълговати отвори с широчина 4 mm, поради което трябва се внимава капчици разтопен метал да не проникнат във вътрешността на електрожена. Все пак в тази част се намира понижаващия трансформатора, докато електронните елементи са разположени в задната част и странично, което им осигурява допълнителна защита и по-добро охлаждане.

Вентилаторите на този и следващия модел работят постоянно при включено захранване, като спират въртенето си няколко секунди след неговото прекъсване.

Електроженът се доставя с кабели, дълги 1,5 m.

Цената на ARC 160 Е е 359 лв. (с ДДС)

 

ARC 200 LT

Производителят определя този модел като професионален заваръчен апарат. Максималната сила на заваръчния ток е 200 A. Този модел също работи с електроди с максимален диаметър 4 mm, защото за следващата големина – 5 mm, вече е необходима сила на тока 230 A. Разликата от 40 A в сравнение с предишния модел предоставя резерв, който би бил полезен при заваряване на дебелостенни детайли.

IMG_4285rsIMG_4283_sДруго съществено различие между двата модела е, че освен за заваряване с обмазани електроди (MMA), този електрожен е пригоден и за работа с нетопим волфрамов електрод в защитна газова среда, най-често аргон (WIG/TIG). Това позволява да бъдат заварявани обикновени и легирани стомани, алуминий, магнезиеви сплави, мед и медни сплави, сив чугун, никел, титан и още много други метали. Също така и много тънки материали (около 0,6 mm), както и масивни детайли, като спукани блокове и глави на автомобилни двигатели. За заваряване в защитна газова среда е необходим специален бренер с волфрамов електрод, бутилка и редуцир- и пусков вентил.

Режимът на продължителна работа при температура на въздуха 40 °С e 30% при максимална сила на тока и 100% при сила на заваръчния ток 130 A. Това ще рече, че при заваряване с електроди Ø3,25 изискването за осигуряване на паузи за охлаждане би трябвало да отпадне.

Размерите на електрожена са 330 х 135 х 250 mm, а теглото му – 4,9 kg.

Задаването на големината на заваръчния ток става с потенциометър, като за разлика от предния модел, този има дисплей, на който стойността му се отчита точно.

На панела за управление на апарата се намира и ключето за избор на режима на заваряване – с обмазани електроди или TIG.

Цената на ARC 200 LT е 669 лв.

 

Инверторен телоподаващ МИГ/МАГ заваръчен апарат MIG 200

Този апарат е предназначен за заваряване с електродна тел в защитна среда от въглероден диоксид (активен газ) на ниско- и средновъглеродни стомани, включително и неръждаеми, или в среда на аргон (най-често Ar+Co₂ – инертен газ), когато се заваряват мед, алуминий и неговите сплави и др. метали.

MIG 200 има максимална сила на заваръчния ток 200 А, а минималната е 50 A. Може да работи с тел с диаметър 0,6; 0,8; 0,9 и 1,0 mm. Продава се без бутилка и редуцир-вентил, които се купуват отделно. Тук е мястото да добавим, че неудобството от покупката и работата с бутилка с газ, която периодично трябва да се пълни, може да се избегне, като се използва специална куха заваръчна тел, в чиято сърцевина се намира флюс, създаващ защитната газова среда около електрода, дъгата и заваръчната вана. Тази начин на работа е по-удобен при епизодично използване на заваръчния апарат, което е характерно примерно за домашната работилница. Заваряването с куха тел има и съществено предимство при работа на открито, защото вятърът може да издухва защитната газова среда.

IMG_4291rsIMG_4289rsДругото голяма предимство на апарата е, че е инверторен, което му дава всички споменати вече предимства на този вид заваръчна техника. Тази е и причината MIG 200 да бъде лесна за пренасяне и съхраняване компактна машина с размери 465 х 214 х 395 mm и тегло – 12 kg (без кабелите).

Режимът на работа е 25% при 200 А и 100% при 120 А сила на тока.

На челния панел на апарата се намират органите за неговото управление – избор на напрежението на заваръчния ток, задаване на скоростта на подаване на тела (апаратът сам определя оптималната сила на заваръчния ток), регулиране на формата на волт-амперната характеристиката на заваръчния ток при запалена дъга. Съответните избрани стойности се изобразяват на два дисплея. На панела са разположени и светодиоди, които сигнализират за режима на работа – избрани и реални параметри, алармират при ниско или прекомерно високо захранващо напрежение, както и при прегряване.

В отделението за поставяне на макарата с тел се намират механизъм за регулиране на притискането на телта и за настройване на режима на работа така, че в края на заваръчния шев телта да се стопява и прекъсва, а на да залепва.

За неспециалистите в областта на електродъговото заваряване ще допълним още, че апаратите МИГ/МАГ имат редица предимства пред заварката с електроди, което ги прави предпочитани, както в занаятчийската, така и в домашната работилница. С такъв апарат се работи значително по-лесно, умението за правене на качествени заварки се усвоява по-бързо, включително при вертикални и таванни заварки. Дъгата запалва безпроблемно и веднага. При заварката с тел липсва неизбежната шлака, отделена от електрода върху заваръчния шев. Съответно операцията по нейното отстраняване чрез изчукване отпада. Лесно се получава шев с равномерна дебелина и сравнително равна повърхност, от еднороден метал, без запълнени с шлака шупли. Дъгата около върха на електродната тел е доста по-малка и работещият с лекота може „да извайва“ шева, да наварява метал там, където е необходимо.

IMG_4294rsIMG_4297rsГолямо предимство на МИГ/МАГ заваряването е възможността за заварка, включително и чрез точкуване, на ламарини с дебелина от 0,6 mm нагоре, както и на детайли с миниатюрни размери. Това не е възможно да се направи с обмазани електроди. Много съществено предимство на този метод на заваряване е и по-малкото загряване на около зоната на заваряване. Съответно термичната деформация на метала е по-малка, което е от голямо значение при заварка на ламарини или сглобяване на метални конструкции, които лесно се измятат. Този начин позволява заваряване както на стомана, така и на цветни метали. Като цяло заваряването с тел излиза по-евтино от заваряването н електроди.

Цената на MIG 200 е 1430 лв.

За допълнителна информация и покупка посетете сайта www.kpower.bg.

Коментари и въпроси

1 Коментар към “KPOWER Professional Tools. Инверторни електрожени и MIG телоподаващ апарат”

румен николов | септември 28th, 2015 at 12:01 pm

Здравейте ,
Искам да попитам за този MIG/MAG заваръчен апарат – откъде може да се закупят консумативи като куха тел, дюзи и т.н.
„Направи сам“ Писмото е препратено на фирмата вносител КИРОВ АД.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото