В категории: Брой 5-6/2010, Инструменти, Облицовки и настилки, Ремонти, Строителство

Най-бързите свредла, шила и длета за бетон от Bosch (Hawera)

По правило производителите лидери в даден сегмент са носители и на технологичните новости, които движат развитието в него. Това от своя страна определя и тяхната водеща позиция. А тези, които умеят само да копират, колкото и добре да го правят, са осъдени да бъдат назад в опашката и да дишат прахта на първите. Това го доказа и технологичното противоборство по време на Студената война, а неговият завършек е добре известен. Докато в политически аспект, за щастие, тази война приключи, между производителите и технологичните лидери, отново за щастие, тя никога не затихва и противоборството дори се засилва. Затова, когато търсим новости, трябва да надникнем в лагера на водещите.

При свредлата, шилата, боркороните и всевъзможните други инструменти за пробиване на отвори и рязане в различни материали, както и за къртене и пробиване на бетон и други строителни материали, едно от точните места за подобно издирване е немската фирма Hawera – от 1995 г. член на групата Bosch. Подобно на много други фирми тя е тясно специализирана в производството на инструменти, с които се комплектуват електроинструментите на редица от водещите производители, които са предпочитани от професионалистите и изобщо от всички, държащи на качествения инструмент. Този избор не е случаен, защото производителната и безопасна работа зависи колкото от машината, толкова и от инструмента, с който тя работи. Така, както между машина и машина от един и същ вид може да има много голяма разлика, разликата между свредло и свредло, например за пробиване на бетон, може да се окаже още по-голяма и решаваща.

X5L

Развитието на инструментите следва технологичното развитие и на самите машини. Така например пуснатото на пазара преди две години SDS Plus свредло X5L (виж НС 5-6/2008), произведено в заводите на Hawera, направи революция в пробиването на отвори в стоманобетон и до ден-днешен е ненадминато по производителност на пробиване и износоустойчивост сред свредлата с малък диаметър – от 5 mm до 14 mm. То е особено ефективно при пробиване на отвори в твърд, включително армиран бетон, в естествен камък, в зидария от твърди керамични тухли. То е специално оптимизирано за работа с най-разпространения и най-често използван клас перфоратори с енергия на удара 3 J. Това свредло е разработено също така и с оглед бързото навлизане на акумулаторните перфоратори и ударни бормашини в строителната и ремонтна дейност, защото позволява пробиване на значително повече отвори с едно зареждане на акумулаторната батерия. Понеже това свредло не е загубило своята актуалност, ще му заделим още малко внимание, което би било полезно за тези, които за пропуснали статията отпреди две години. Най-съществената новост при него е, че за разлика от познатите досега свредла с една напречно разположена твърдосплавна пластина (резец) на върха, X5L има масивна, изцяло изработена от твърдосплавен материал пробиваща глава. Тя има четири режещи ръба с оптимизирана форма, осигуряващи значително по-висока скорост на пробиване, по-малко вибрации и по-равномерен ход на свредлото. Променен е и профилът на спиралата на стъблото така, че отделената при пробиването прах своевременно и енергично да се изхвърля навън. С това се намалява триенето на свредлото в отвора и нараства скоростта на пробиване. При обикновените свредла за бетон това не е така, като по-голямата част от прахта се задържа в отвора и се изхвърля навън едва след изваждане на свредлото, и то не напълно, което налага задължително продухване преди поставяне на дюбела.

В резултат на всичко това свредлото X5L има два пъти по-голяма дълготрайност в сравнение с произвежданите от други производители свредла, както и значително по-голяма скорост на пробиване от конкурентите си. Много важна негова характеристика е, че пробитите с него отвори имат по-точна цилиндрична форма, което е от съществено значение за здравината на захващане на поставения в тях дюбел. Причина за това е, че когато върхът на свредлото опре в армировъчна пръчка, острият му центриращ връх се впива в стоманата, като не позволява на свредлото да се отклони встрани, а резците върху челото на твърдосплавната глава са пригодени не само за разбиване на бетона, а и за рязане на стоманата. С две думи, достигайки стоманена пръчка, свредлото я пробива или прерязва, без да се отклонява встрани, за да я избегне. Центриращият връх спомага и за точното подвеждане на свредлото, така че отворът да бъде пробит точно в очертаната точка.

С две думи, когато става дума за пробиване на отвори в бетон и други твърди строителни материали в обхвата 5–14 mm, свредлото с SDS-Plus захват X5L продължава да бъде подходящото решение за най-разпространения клас перфоратори с енергия на удара 3 J.

Успехът на свредлата X5L вече има своето развитие и при пробиване на отвори с по-голям диаметър. В началото на годината Hawera пусна на пазара две нови свредла

Speed X SDS-Plus и Speed X SDS-max

Както подсказва наименованието им, това са две групи свредла, които имат еднаква форма на главата и профил на спиралата на стъблото. Свредлата Speed X SDS-Plus се предлагат с диаметри между 16 mm и 30 mm и дължина на пробиващата част между 200 mm и 400 mm в зависимост от диаметъра им.

Свредлата Speed X SDS-max са предназначени за по-мощни машини (в петкилограмовия и по-горен теглови клас), които по правило работят със захват на инструмента SDS-max. Произвеждат се с диаметри от 12 mm до 52 mm с дължина на пробиващата част от 200 mm до 1200 mm. Разнообразието от свредла Speed X SDS-max е голямо – 67 броя към момента, така че безпроблемно може да се намери свредлото с необходимия диаметър и дължина. Този вид свредла са предназначени за пробиване на отвори в бетон, включително и армиран, в твърди силикатни и керамични тухли, в естествен камък.

За свредлата Speed X SDS-max и Speed X SDS-Plus специалистите на Hawera са разработили съвсем нова конфигурация на пробиващата глава, в резултат на което те са ненадминати към момента по скоростта си на пробиване и по дълготрайността си. Характеризират се още със силно намалено ниво на вибрациите и точност при пробиване на отворите, което е задължително изискване за постигане на максимална сила на задържане на поставените в тях дюбели.

Тези качества на свредлата се дължат на необичайната, използвана за пръв път, геометрия на пробиващата глава. Тя има четири разтрошаващи материала твърдосплавни резци – един напречно, по диаметъра на главата и два симетрично разположени на 90о спрямо основните. В средата на основния резец се намира центриращият връх, който осигурява сигурно повеждане на свредлото в началото на пробиването. За разлика от твърдосплавните пластини с прави режещи ръбове, използвани при обикновените свредла, ръбовете на основния резец при Speed X имат дъгообразно (витлообразно) извита форма. В резултат на това съчетанието от удари и въртене на свредлото създава по-добро фокусиране, концентриране на ударната енергия, което води до значително по-ефективно и бързо разрушаване на пробивания материал. В раздробяването на материала активно участва и втората двойка диаметрално разположени резци. Профилът на режещите им ръбове е заточен така, че да удрят материала по-агресивно, под по-остър ъгъл. Това допълнително ускорява пробиването.

Третият фактор, повишаващ скоростта на пробиване, е намалената дължина на пробиващата глава в съчетание с увеличеното напречно сечение на каналите, по които се отвежда отделената при къртенето прах. Това улеснява значително нейното отвеждане. Тя не се задържа и така значително се намалява триенето. При затлачване с прах повишеното триене причинява силно загряване на свредлото и бързото му износване. Най-същественият резултат от това е, че значително се удължава износоустойчивостта, съответно дълготрайността на свредлото. В същата посока допринася и оптимизираната спирала, която при въртенето си транспортира отделената прах от дъното на отвора и я изхвърля навън. За да се улесни изхвърлянето на прахта и отделените при пробиването частички, при тези свредла спиралата е двойна, а не четворна, както е при обикновените. Така се осигурява по-широк канал и прахта не се сбива, при което престава да се движи и остава в отвора. Когато това се случи, пробиването трябва периодично да се прекъсва и с изтегляне на свредлото да се изхвърли сбитата на маса прах.

Новите свредла са пригодени да срязват, т.е. да пробиват стоманените армировъчни пръти, без върхът им да се отклонява и така да се разширява отворът, щом попадне на тях. Освен центриращия връх, който осигурява точното местоположение на отвора, резците са проектирани така, че да се гарантира постоянната форма на отвора, което отново е предпоставка за сигурното задържане на дюбела в него. Върху страничните ръбове на резците има поставена маркировка, която служи за индикатор, че свредлото е годно да пробива отвори с диаметър, за който е произведено. При износване на свредлото този индикатор се изличава.

Сред тазгодишните новости от Hawera са още шилото RTec Speed и длетото RTec. И двата инструмента са предназначени за перфоратори или къртачи с SDS-max захват на опашката.

Шило RTec Speed

Както подсказва наименованието, според тестовите екипи на Hawera това шило кърти по-добре от който и да било от своите конкуренти, като има средно с 30% по-голяма производителност. Високата му износоустойчивост позволява да се работи с него средно около 100 часа, преди то да се износи напълно. При това през целия си експлоатационен живот шилото запазва непроменена своята къртеща способност. То не се нуждае от заточване, защото в процеса на работа и износване на материала има свойството да се самозаточва. Списъкът с предимства включва още липса на характерното за обикновените шила заклинване в отвора, което създава сериозни трудности при измъкването им.

Тези необичайни качества на шилото, освен на качеството на материала, се дължат на специалната форма на острието, както и на пръстеновидното удебеление на стъблото (RTec). Върхът и цялото острие имат звездообразно напречно сечение, каквото използват за шилата си и други реномирани производители. За разлика от тях обаче, четирите надлъжни ръба на профила при шилото на Hawera не са прави, а имат винтообразна форма, което го прави уникално. Именно на нея се дължи предотвратяването на заклинването на шилото, защото освен челно, от върха на шилото, материалът се разрушава и встрани. Така напречното сечение на отвора става по-голямо от сечението на шилото, което му позволява да се движи по-свободно и без опасност от заклинване. Тази начин на разбиване на материала води до по-голяма концентрация на ударната енергия, до по-бързото разрушаване на материала и до по-висока производителност при къртене. Енергията на ударите се усилва допълнително благодарение на отразяващия посоката на обратния удар ефект, който оказва пръстеновидното удебеление на стъблото – патентованият RTec елемент.

Плоско длето RTec SHARP

По своята производителност при къртене, това длето също надминава с около 30% своите непосредствени конкуренти на други производители. То също има елементът RTec, чието усилващо енергията на удара въздействие вече бе описано. Характерна за него е и близо два пъти по-голямата (в сравнение с другите длета) на плоската част. Това съответно означава и два пъти по-голяма експлоатационна дълготрайност – средно около 50 часа сумарно работа. Подобно на шилото и длетото е самозаточващо се, поради което не се нуждае от периодично заточване.

Най-необичайното в него е, че повърхността му не е равна, както е при останалите, а е набраздена с три надлъжни ребра. Така при ударите в разкъртвания материал енергията на удара се предава не само встрани, а и във вертикална посока. Това причинява интензивно напукване и разрушаване на материала както в хоризонтална, така и във вертикална посока. Резултатът е по-висока производителност при къртене и избягване на заклинването на длетото. Плоската част на длетото е широка 25 mm.

Шилото и длетото са дълги по 400 mm.

За допълнителна информация и покупка: електронният магазин на фирма „Киров“.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото