В категории: 2016, Актуални статии, Брой 7-8/2016, Облицовки и настилки, Отопление, Ремонти, Строителство, Сухо строителство

Саморазливни самонивелиращи се подови замазки на Knauf

Kna1

Името на немската компания Knauf от десетилетия се ползва с легендарна известност на световния строителен пазар като лидер в производството на широка гама материали, чиято съвкупност съставлява системите за сухо строителство. Изключително популярен и широко разпространен метод в модерното строителство, използващ облицовъчни и подови плочи на гипсова основа. Предимствата му са многобройни и поради това е широко прилаган в съвременното строителство. Подробни описания на използваните материали, технологии и конструктивни решения са достъпни и за читателите на списание „Направи сам“ на чийто сайт досега сме публикувани 60 оригинални статии – своеобразна строителна енциклопедия за сухото строителство и други материали на Knauf.

Наред с многобройните приложения на системите за сухо строителство, били те конструктивни, топло- и звукоизолиращи, марката Knauf се ползва с голяма популярност и като производител на редица други иновативни продукти на строителната химия, сред които се откроява групата на материалите за саморазливащи се или, по-конкретно, самонивелиращи се подови замазки.

В строителството няма повече или по-малко важни дейности. Това, което по наше мнение, най-отчетливо свързва различните видове материали на Knauf, е успешно реализираният стремеж за максимално улесняване на строителите, за ускоряване и постигане на най-високо качество и дълготрайност на завършения строителен продукт.

Именно тези характеристики дават и най-общата представа за наскоро разширената гама от подови шпакловки и замазки, които „Кнауф България“ предлага на нашия пазар. По-точно казано, към радушно приетата, от няколко години наложила се и на българския пазар самонивелираща се замазка FE 50 Largo сега представителството на немския гигант в България пуска два нови материала от същата група – шпакловката N 415 и замазката N 340. Наименованията им са по новата система за обозначаване – буквата N означава „нивелиране”, при това с високо качество; първата цифра – 3, при материали на циментова основа, 4 – материали на калциево-сулфатна основа; последните две цифри показват максималната дебелина на пласта.

Screen350

За изключителния интерес към Knauf FE 50 Largo недвусмислено говори и силният читателски интерес към публикуваната в списанието ни статия „Саморазливаща се замазка Knauf FE 50“. В отговор на множество читателски запитвания няколко месеца по-късно се наложи да публикуваме и втора, допълваща статия. Броят на посещенията на двете статии надхвърля 30 000, а Google ги класира на първите две позиции в началото на списъка, което е и доказателство за доверието към марката, за големия читателски интерес към тези материали на Knauf.

Поради вече наличната в списанието подробна информация за замазката Knauf FE 50 Largo, за нея тук ще споменем само някои най-съществени характеристики и сфери на приложение, докато ще насочим вниманието си основно към останалите два, нови за пазара ни, продукта. Ще се опитаме да откроим по-ясно техните сфери на приложение според физико-техническите им качества и особености.

„Кнауф България“ ЕООД постепенно привнася в българската строителна практика опита на компанията-майка, която много успешно предлага на немския пазар обширна гама от материали за изпълнение на подови замазки.

3

Подобно на редица други продукти на строителната химия саморазливащите и самонивелиращи се подови замазки са измежду тези, които революционно промениха технологията и невероятно улесниха изпълнението на тази иначе трудоемка дейност. Няма стоманобетонна плоча, колкото и перфектно да е излята, чиято повърхност да не се нуждае от завършваща замазка, която да й придаде идеално нивелирана, гладка и издържаща на натоварване повърхност. Независимо от вида на връхното покритие. Неизбежната потребност от такива замазки и оптималните за тях материали силно нарасна покрай изпълнението на подови топло- и звукоизолации и необходимостта от механична защита на тези материали. Изграждането на системи за подово отопление повдигна още по-високо летвата като наложи създаването на материали, позволяващи изпълнението на защитна замазка с дебелина около 50 mm и повече.

Knauf FE 50 Largo

С какво замазката на Knauf FE 50 Largo успя така бързо да се наложи на пазара? За да не повтаряме вече написани в списанието неща, бихме посочили, че за разлика от повечето материали на други производители, които са предназначени най-често за замазки с дебелина 3–15 mm, Knauf FE 50 Largo позволява направата на замазки с дебелина 50 и повече милиметра, според конкретната необходимост.

Тя е идеалното решения при защитни замазки над подова топло- и звукоизолация, подови отоплителни системи, както и в други случаи, налагащи изпълнението на дебела замазка. Knauf FE 50 Largo е оптималното решение за прилагане при строителството на еднофамилни къщи, на многоетажни жилищни и офисни сгради. Използва се за замазки с дебелина над 25 mm, когато са непосредствено свързани със стоманобетонната плоча, над 30 mm, когато между тях и основата има разделителен слой, и над 35 mm ­– при наличие на подова отоплителна система и/или топлоизолация. Всъщност това е минималната дебелина на замазката над повърхността на тръбите.

Knauf FE 50 Largo е саморазливаща и самонивелираща се замазка, произведена на основата на калциев сулфат, т.е. на природен гипс. Поради това тази и останалите от този вид продукти в техническата литература биват наричани калциево-сулфатни. Представлява суха фабрично произведена смес, съдържаща анхидрид, специални видове гипс, добавки от гранулиран природен анхидрид или кварцов пясък с едрина на зърното 0–4 mm. Тя се доставя опакована в книжни торби с маса 40 kg и се разбърква на място с чиста вода в съотношение около 6,5 l на торба суха маса. За замазка с дебелина 1 cm са необходими около 19 kg/m² материал. В условията на промишлено строителство саморазливащите се разтвори за подови замазки се разбъркват и изпомпват до мястото на полагане със смесителни помпи.

4

Със същия успех Knauf FE 50 може да се използва и при малки обекти, за строителство и ремонти в дома. За разбъркване на сухата смес до готов за полагане разтвор може да се използва електрически миксер за строителни разтвори, като се спазват дадените от производителя указания.

По-съществени технически характеристики на изпълнена с Knauf FE 50 Largo замазка са:

» Якост на натиск >25 N/mm²

» Коефициент на топлинно разширение ≈ 0,016 mm/m.K

» Коефициент на топлопроводимост 1,4–1,6 W/m.K.

Върху замазката може да се стъпва 24 часа след полагането й, а след три денонощия тя може да поема и натоварване. За да стане напълно годна за използване са необходими 3–6 седмици. Този срок зависи от температурата и относителна влажност на въздуха в помещенията. В посочените вече статии е описано и ускореното изсушаване на замазката с помощта на специални електронагреватели, както и чрез загряването й от подовото отопление. По този начин времето на съхнене при замазка с дебелина 35 mm се съкращава до 10 дни или до 14 дни при дебелината на замазката 55 mm.

В тези статии са описани и трите основни начина на изпълнение на замазката:

» Директно свързана с основата

» Замазка,положена върху разделящ слой

» Плаваща защитна замазка върху изолационни плочи.

Преди да обърнем изцяло страницата към новите две самонивелиращи се замазки, ще подчертаем, че подобно на Knauf FE 50 Largo, и новата за нашия пазар Knauf N 415 e на калциево-сулфатна основа. За разлика от тях, също така новата Knauf N 340, е произведена на цимeнтова основа. Калциево-сулфатните материали са изключително подходящи за направа на защитна замазка над тръбната серпантина на подови отоплителни системи. Разтворът е силно течлив и плътно обгръща тръбите. Между тях и втвърдената замазка не остават микрокухини и въздушни мехурчета, които биха влошили топлопредаването между повърхността на тръбата и замазката. Освен това Knauf FE 50 Largo е по-добър проводник на топлина (коефициент на топлопроводимост λ=1,4–1,6 W/m.K) в сравнение със замазките на циментова основа. Това също улеснява преминаването на топлината от тръбите до повърхността на пода. Коефициентът на топлопроводимост при замазките на циментова основа е λ=1,2-1,4 W/m.K.

Kna5

Сравнително малката дебелина на пласта замазка над тръбите (>35 mm) от своя страна намалява топлинна инертност на системата. Поради това повърхността на пода се загрява по-бързо, по-бързо започва да отдава топлина и да затопля помещението. Както се вижда от поместената тук диаграма времето за достигане на необходимата повърхностна температура на пода от 29 °С се съкращава около два пъти в сравнение със замазка на циментова основа – около 1,8 часа срещу около 3,4 часа. Влияние оказва и по-голямата в случая дебелина на циментовата замазка (>45 mm).

6

7

Друга, много съществена особеност, която локализира сферите на приложение е, че калциево-сулфатните замазки са пригодени за приложение в закрити и сухи помещения. Knauf FE 50 Largo може да се използва за замазка в помещения в дома с повишена влажност (кухни) или мокри помещения (бани) при условие, че бъдат взети мерки за нейната защита с подходящи материали. Примерно може да бъде изпълнена повърхностна хидроизолация с Knauf Flächendicht, която в ъглите се подсилва с изолираща лента Knauf Flächendichtband.

Замазките на циментова основа, в случая Knauf N 340, освен за вътрешно приложение, включително в помещения с висока влажност или мокри, може безпроблемно да се използва и за външни приложения.

Всяка от трите замазки на Knauf позволява изпълнение на различаващи се по дебелина на пласта замазки:

» Knauf N 415 – използва се за самонивелираща се шпакловка с дебелина до 5 mm, а като изравнителен пласт – до 15 mm. Има издръжливост на натоварване от колелцата на стол при минимална дебелина на пласта 2 mm.

» Knauf N 340 – дебелина на пласта при един работен процес от 5 до 40 mm. Подходяща е за полагане и върху подови отоплителни системи. Издръжливост на натоварване от колелцата на стол – минимална дебелина на пласта 5 mm.

» Knauf FE 50 Largo – дебелина от 25 до 55 mm и повече.

Минималната дебелината на замазката зависи от редица фактори, включително от натоварването на пода, от наличието на топло- и звукоизолация, зависи и от нивото на тръбите на отоплителната система и др.

Knauf-red

Самонивелираща се шпакловка Knauf N 415

Knauf8

Материалът е произведен на калциево-сулфатна основа (природен гипс). Доставя се във вид на суха смес, съдържаща гипс, скален материал с точно подбран зърнометричен състав и добавки за подобряване на обработваемостта на разтвора. Предлага се в торби с тегло 25 kg. Използва се като самонивелираща се замазка при дебелина на пласта до 5 mm, както и за подравняваща замазка с дебелина на пласта до 15 mm.

Готовото покритие (след 28 дни) има якост на натиск >22 N/mm² и якост на огъване >7 N/mm².

Разтворът се приготвя на обекта непосредствено при полагането му със смесителна помпа. Може да се приготвя и с помощта на ръчен електрически миксер за строителни разтвори, като съдържанието на една торба се разбърква с около 6,5 l вода. Разбърканият разтвор трябва да се използва в рамките на до 30 min, а веднъж положен върху пода, може да се обработва (подравнява) в продължение на до 10 min. При наличие на подова отоплителна система, тя трябва да бъде изключена.

Времето за изсъхване на замазката е около 2 дни при дебелина на пласта 2 mm, 8 и повече дни, при дебелина 10 mm.

За осигуряване на доброто сцепление на шпакловката с основата, тя трябва да бъде здрава и чиста, без остатъци от кофражни и други масла, бои и други наслоявания.

Подготовката на основата включва още грундиране с Knauf Estrichtgrund, което се извършва по предписания от производителя начин според степента на попивност на основата. При непорьозни (непопиващи вода) основи се използва грунд Knauf Spezialhaftgrund или друг подобен.

Циментова замазка Knauf N 340

Knauf9

Материалът е произведен на база на специални видове цимент, минерални и синтетични добавки. Използва се като свързана с основата изравняваща замазка с дебелина от 5 до 40 mm, като посочената долна стойност е минимална. Както вече стана дума, замазката Knauf N 340 е еднакво пригодена както за вътрешни приложения, включително във влажни и мокри помещения, така и за външна употреба. Използва се за получаване на достатъчно равна повърхност, подходяща за полагане на връхното лицево покритие – подови керамични или от естествен камък плочи, ламинатни и дървени паркети, еластични (PVC и др.) или килимени подови покрития. Якостта на натиск на готовата замазка (след 28 дни) е >25 N/mm², а якостта на огъване >7 N/mm².

Подобно на Knauf N 415 и в този случай основата трябва да бъде здрава и добре почистена, обезпрашена и без остатъци от масла, бои и други замърсявания. Препоръчва се нейното грундиране с вече споменатите и други, предписани от производителя, предназначени за грундиране препарати.

Разтворът се приготвя чрез разбъркване с електрически миксер за строителни разтвори. Количеството на водата, отнесено към торба с тегло 25 kg, зависи от дебелината на пласта:

» При 5–20 mm количеството на водата е 4,75 l

» При 20–40 mm са необходими 4,5 l вода.

Замазката Knauf N 340 може да се полага и машинно.

Готовият разтвор трябва да се положи до 30 min след разбъркването с вода и в следващите до 20 min да се заравни.

При ръчно полагане разтворът се излива върху стоманобетонната плоча и старателно се разнася и подравнява с дълга стоманена маламашка или друг специализиран ръчен инструмент. Такъв, например, е показаният на снимка инструмент, който наподобява алуминиев мастар с две ръкохватки, които позволяват на човек да работи изправен. Използва се също широко гумено гребло, а често работата може да се свърши и с широка домакинска четка с дълга дръжка за почистване на под.

Kna13

Върху така направената замазка може да се стъпва след 3 часа.

В заключение на краткия преглед може да се каже, че така разширена групата материали на Knauf, предназначени за изравнителни, самонивелиращи се подови шпакловки и замазки, покрива широк диапазон от приложения – за вътрешна и външна употреба, за изпълнение на различни видове изравняващи и защитни над подови отопления, звуко- и топлоизолация замазки, а също така и за замазки с различна дебелина. Всички те са разработени и произведени така, че да улесняват в максимална степен тяхното полагане при високо качество и експлоатационни параметри на завършеното покритие.

Бележка на редакцията: Снимките в статията са от референтни обекти, изпълнени под техническия надзор на „Кнауф България” ЕООД.

За допълнителна информация посетете новия сайт на „Кнауф България“ ЕООД.

Видео към статията

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото