В категории: 2016, Брой 12/2016, Градина, Инструменти, Хоби

Машина за заточване на вериги за верижни триони

verigi1

В НС 9-10/2016 публикувахме подробен преглед на актуалните към момента бензинови и електрически верижни триони Raider. Това са моделите, включени в каталога на марката за 2017 г. Сега изпълняваме даденото в края на статията обещание да представим и електрическата машина за заточване на веригите за тези триони.

Като всеки режещ инструмент веригите се нуждаят от редовно и правилно заточване. Това трябва да се прави редовно, при установяване на начално затъпяване на острите ръбове на режещите звена. Силно захабената верига реже бавно и „мъчително“, проявява склонност към прегряване. Когато тя е заточвана неправилно, възникват отклонения от нормалното рязане, като изкривяване на среза, трудно начално врязване, минимална производителност (включително при остри ръбове на зъбите), склонност към заяждане, повишена склонност към поява на обратен удар и дори скъсване на веригата. В такива случаи е най-добре веригата да се заточи правилно със специализирана за това машина.

Колко често да се заточва веригата? Това зависи от редица фактори – от продължителността на работа, твърдостта на дървесината, качеството на самата верига. Тя се износва бързо, понякога и аварийно, при рязане на замърсена с песъчинки и други твърди тела дървесина, при замръзнала дървесина, при срязване или допир на движещата се верига с пирон, стоманена тел, досег до почвата, удар в камък и т.н.

Когато веригата се поддържа периодично, поредното й заточване става по-лесно. Често пъти остротата на зъбите се възстановява с неколкократно преминаване на пилата за всеки от тях. По-силно износените вериги изискват по-продължително, упорито и уморително пилене. В такива случай на човек му се иска да разполага с машина за заточване. Професионалните машини за заточване на вериги са най-доброто решение, ала цената им ги държи на далечно разстояние от домашната работилница. Не е разумно да се харчат пари за скъпа машина, която ще се ползва няколко пъти в годината. Освен това тя целогодишно ще заема място в работилницата.

Добро, но не винаги удобно във времето, решение е веригите да се дават в някой от специализираните сервизи на фирмите, които продават верижни триони.

Когато човек притежава собствен трион, желае винаги да му е под ръка в готовност за работа, би трябвало и да може и сам да заточва веригата. Затова се продават специални пили, приспособления за улесняване на точното им водене, фирмени шаблони. Заточването с пила изисква повече умения – точно спазване на ъглите на заточване на всяко от режещите звена, правилно държане на пилата спрямо веригата, периодично скъсяване на ограничителя на дълбочината на врязване и т.н. Освен това, след време, неминуемо се стига до разлики в дължината на зъбите.

Ето защо за човек, който с пот на челото е заточвал неведнъж вериги, възможността да замени пилата с електрическа машина е привлекателна. Подходящо за домашната работилница решение е моделът Raider RD-CSS01, чиято цена е 69,98 лв. Ето защо покрай тестването на серията верижни триони Raider не устояхме на изкушението да изпробваме в редакционната работилница и машината за заточване на веригите.

verigi2

Липсата на какъвто и да било опит при работа с такава машина в случая е предимство, защото RD-CSS01 е предназначена именно за хора непрофесионалисти, използващи спорадично своя верижен трион.

Машината има колекторен електродвигател с мощност 220 W, на чийто вал е закрепен шмиргелов диск (шайба) с външен диаметър 100 mm и дебелина 3,2 mm. Ръбът на диска е заоблен, за да съвпада с профила на зъбите на веригата. Двигателят е шарнирно закрепен към основата, като с натиск на ръката се завърта около оста си, докато шмиргеловият диск опре в режещото звено на веригата и заточи зъба. Дълбочината на заточване се регулира с помощта на винт.

Машината има плот, който може да се завърта вляво и вдясно под ъгъл до 30°. Посоката на завъртане зависи от това кои звена се заточват – левите или десните. Веригата се поставя върху плота така, че водещите звена да влязат в канала с широчина 3 mm. След като се постави правилно за заточване на поредното режещо звено, тя се фиксира неподвижно чрез притягане с винт.

Решаваща роля за доброто заточване на веригата има опорният палец и механизмът за неговото преместване, монтиран към плота. В задния си край палецът е закрепен шарнирно на ос, а предният е подвижен. При изтегляне на веригата напред палецът се повдига, за да не пречи. В спуснато положение той опира в задния край на звеното, което се заточва. Палецът може да се премества напред или изтегля назад с помощта на винтов механизъм със ситна стъпка на резбата. Чрез него се установява точното местоположение на всяко режещо звено, гарантира се правилното заточване и еднаквата дължина на всички режещи зъби.

Положението на палеца се настройва при поставена в канала верига. Избира се един зъб за начален, който се намества така, че дискът да попада точно в зъба. Операцията се улеснява, ако чрез завиване на винта палецът внимателно избутва звеното към диска, докато опре в изреза на зъба. Местоположението на палеца се фиксира с контрагайка. Веригата в канала също се застопорява с винт и режещият зъб на звеното вече може да бъде заточен. След това веригата се разхлабва и се изтегля, докато следващото звено не попадне на мястото си, плътно опряно в опорния палец. След това веригата се пристяга, заточването се повтаря и т.н.

Веригата се заточва на два тура според страничния наклон на режещия ръб на звената – леви и десни. Съответно на това плотът на машината се завърта в необходимата посока, като най-често използваната стойност е 30°, която съответства на масово използваните вериги. Доброто заточване на веригата изисква също така правилно задаване на дълбочината, която също се определя опитно.

verigi3

За да реже веригата добре всички режещи зъби трябва да имат еднаква дължина. След неколкократно заточване на ръка може да се появят разлики в дължините, които трябва да се коригират. Ето защо чрез измерване с шублер трябва да се намери звеното с най-къс режещ ръб. По него се прави първоначалната настройка на машината и от него се започва със заточването.

Освен споменатия ъгъл от 30° за заточване на режещия ръб неговото чело се заточва под ъгъл, най-често 60°или 75°, спрямо надлъжната осова линия на звеното. В случая този ъгъл е твърдо зададен, като се получава вследствие страничния наклон на заточващия диск.

За улесняване на първоначалната настройка на машината повърхността на зъба на избраното за първо звено може да се оцвети с флумастер. Така ясно си проличава къде дискът е отнел от зъба и къде не.

Подаването на шмиргеловия диск трябва да става плавно и бавно, за да не прегрее, което се познава по появата на характерно оцветяване. Евентуално образувалите се мустачки се зачистват с пила за метал.

След всяко заточване височината на режещия зъб намалява. Това налага периодично коригиране чрез изпиляване и на височината на ограничителя на подаването, който се намира пред режещия зъб на звеното. Разликата в техните височини зависи от вида на веригата и тази стойност обичайно се посочва от производителя на веригата. За веригите Raider със стъпка 3/8“ или 0,325 разстоянието е 0,65 mm. Всяко режещо звено би трябвало да има фабричен белег (черта), който показва докъде може да се заточва, след което веригата се бракува. Същото се отнася и до ограничителя.

За допълнителна информация посетете сайта на марката Raider.

 

Забележка: Машината се доставя с комплект болтове за стабилното й монтиране към работна маса. На снимките тя е закрепена към дърводелския тезгях с помощта на две малки стеги.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

2016, Брой 12/2016, Градина, Инструменти, Хоби

Ключови думи

,
 
към началото