В категории: 2018, Актуални статии, Брой 5-6/2018, Представяме ви

Bosch Group отбелязва своята 25-годишнина в България с рекордни резултати

 

От ляво на дясно: Михай Болдижар, Генерален директор на „Роберт Бош” България и Румъния, Панайот Николов, търговски директор „Автомобилно оборудване”, Регина Симон, търговски директор „Електроинструменти”, Йордан Дочев, търговски директор „Термотехника”, Михаил Бончев, търговски мениджър „Сградни технологии”, Ивайло Рашев, управител „БСХ Домакински уреди България” ЕООД, Димитър Вълчев, Вицепрезидент инженеринг, Bosch Software Innovations GmbH

На 7 юни т.г. Bosch Group проведе своята поредна годишна пресконференция. Тя бе посветена на 25-годишнината от основаването на „Роберт Бош“ ЕООД  – дъщерно дружество на Robert Bosch GmbH, член на немския гигант Bosch Group. В препълнената с журналисти зала в столичния футуристичен бизнес център Capital Fort присъства ръководният екип на българското дружество начело с Генералния директор и представител на Bosch Group в България, г-н Михай Болдижар. Тук бе и г-жа Лена Петкова, Изпълнителен директор на фирмата, както и ръководителите на отделните продуктови направления в нея. В пресконференцията участваха и ръководителите на учредените от  Bosch Group в страната ни дружества: „БСХ Домакински уреди България“ ЕООД и „„Бош Софтуер Иновейшънс” ЕООД. Всеки от тях представи дейността на ръководеното от него направление или фирма,  постигнатите през миналата година резултати и очакваните през 2018 г.

Bosch Group посреща юбилейната годишнина от присъствието си в България с изключително високи резултати, най-високите досега и каквито рядко се срещат в този бранш. През 2017 г.  Bosch Group като цяло е  постигнала ръст на продажбите в страната ни 83% спрямо предишната 2016 г. или в абсолютна стойност – 87 млн. евро. За същия едногодишен период броят на служителите у нас е нараснал с 27% – от 150 на 190 души.

На 25 април т.г. Bosch Group обяви официално своите глобални финансово-икономически резултати за миналата 2017 г. На корпоративно ниво резултатите са също рекордни – 78,1 млрд. евро (ръст 6,8%) приходи и 5,3 млрд. евро печалба. На годишната пресконференция Главният изпълнителен директор на Bosch г-н Фолкмар Денер огласи и най-новото революционно технологично постижение – система за очистване на изгорелите газове, която възвръща конкурентоспособността на дизеловите двигатели и открива нови хоризонти за тяхното развитие и по-нататъшно използване.

Подробностите по тези две теми може да бъдат прочетени в посочените статии, публикувани на сайта на „Направи сам”. Съдържащата се в тях информация за обширната палитра от дейности, в които Bosch Group е световен технологичен и производствен лидер, от една страна, обяснява успеха на нейните високо иновативни продукти и в България. От друга, още по-добре изпъква изключителният успех, постигнат от Групата  в България през миналата 2017 г.

Ето защо всеки от ораторите представи както резултатите, постигнати на българския пазар, така и постиженията на Bosch Group в съответния сектор на световния пазар.

В своите уводни думи г-н Михай Болдижар подчерта, че изминалите 25 години, и особено последните няколко от тях, са години на стабилно развитие на Bosch . Постигнати са „…много добри резултати в една чудесна страна. През последните години България е стабилна страна, със стабилно развитие, които са предпоставка и за бъдещото успешно развитие на компанията.

Той посочи също, че светът се променя бързо. Поради това и Bosch Group се намира в процес на трансформация, за да отговаря по най-адекватен начин на обществените и пазарни потребности, и изисквания. Този процес на трансформация най-силно засяга мобилността, автомобилите и автотранспорта въобще, както и свързаността. Това са направления, в които Bosch е световен технологичен лидер и непрестанно затвърждава и разширява своите водещи позиции.

Като цяло 2017 е изключително успешна година  за Bosch Group. Въпреки нестабилната геополитическа и икономическа атмосфера в света, г-н Болдижар изрази увереността си, че успешното развитие на компанията ще продължи и през тази, и през следващите години. Постигнатите резултати и създадени предпоставки позволяват прогноза за 2–3% глобално развитие на бизнеса на Bosch през 2018 г. Резултатите за първото тримесечие показват развитие, сходно с нивото от предходната година – около 5%.

За да не повтаряме съдържащите се в годишния отчет на Bosch Group данни и факти, както и посочените в началото данни за постигнатите през 2017 г. оборот и печалба, ще отбележим само посочената от г-н Болдижар стойност на направените през отминалата година инвестиционни разходи – 4,3 млрд. евро или 5,6% от оборота. Разходите за научно-изследователска и развойна дейност са също впечатляващи – през 2017 г. те са достигнали около 7,3 млрд. евро или над 9% от оборота. Това именно е основата, върху която се гради стабилно развиващият се успешен бизнес в света на високите технологии. Тази традиционна и дългосрочна политика на Bosch издига и поддържа компанията на водещи позиции.

 

Г-н Михай Болдижар, Генерален директор на „Роберт Бош” България и Румъния

По отношение на трансформацията и необходимостта от нея г-н Болдижар подчерта, че „Ние вече не сме една компания, която произвежда само хардуер. Ние се развиваме с много бързи стъпки и навлизаме в областта на софтуера. Променяме бизнес модела ни, насочваме се съм развитие на софтуер, на свързаната индустрия и „Интернет на нещата“ (IoT).“

Целта на Bosch Group е да бъде най-големият доставчик на автомобилни технологии, на решения за мобилността и в сферата на „Интернет на нещата“. В областта на мобилността, по-конкретно на автомобилния транспорт, бъдещето принадлежи на автоматизацията, електрифицирането и свързаността. Така например само в областта на автоматизацията през 2017 г. за Bosch са работили 4000 инженери. Спрямо 2016 г. броят на заетите в тази сфера е нараснал с 1000 души. Предвижда се през 2018 г. продажбите на радарни- и видеосензори да нараснат с около 40%. Очаква се още през 2019 г. приходите от системи за асистенция на водача да достигнат около 2 млрд. евро. През 2017 г. Bosch е спечелила поръчки за 20 електрически задвижващи системи на обща стойност над 4 млрд. евро. Напредъкът в това направление е изключително стремителен и целта на компанията е да се утвърди като лидер и на този пазар.

В областта на споделените пътувания Bosch работи упорито, ефективно и с мисъл за бъдещето, защото през 2025 г. се очаква в света да се движат над 450 млн. свързани автомобили.

Г-н Болдижар постави специален акцент върху обявеното наскоро революционно технологично постижение на Bosch – създаването на нова система, позволяваща очистване на изгорелите газове при дизеловите автомобили до степен, далеч под новите, въведени от 2018 г. стойности. При задължителна за ЕС горна граница от 168 mg/km NOx през 2018 г. и 120 mg/km NOx през 2020 г. (комбиниран цикъл на движение) към днешна дата в Bosch са постигнали ниво на вредните емисии от само 13 mg/km NOx. Тази технология дава нов шанс за дизеловите двигатели, които през последните години бяха изправени пред заплаха от изпадане от автомобилостроенето, а редица големи европейски градове вече забраниха движението им. Новата система представлява комбинация между модерна технология за впръскване на горивото, новоразработена система за управление на въздушния поток и интелигентното управление на температурата на изходящите газове.

По отношение на развитието на продажбите на Bosch Group в България, г-н Болдижар цитира посочените в началото на статията данни за 2017 г.

В оборота от 87 млн. евро са включени и приходите от различни други дружества, какъвто е случаят с компонентите за електрически задвижвани велосипеди. „България е една от държавите, където имаме много добри резултати. Имате много добри производители на велосипеди, които вече произвеждат и електрически велосипеди“, посочи ораторът.

В заключение г-н Болдижар заяви, че 2018 г. също е започнала много добре и в България , с резултати, обещаващи висок годишен ръст на продажбите.

 

Поради утвърдените 25-годишни традиции и сътрудничество на редакцията на „Направи сам“ с направлението „Електроинструменти“, тук поместваме пълната презентация на г-жа Регина Симон.

Г-жа Регина Симон, търговски директор „Електроинструменти”

Преди да разгледа по-подробно българския пазар, г-жа Симон се спря накратко на развитието на тази дейност в световен мащаб. В направлението „Електроинструменти“ на Bosch Group работят над 20 000 служители в общо 60 държави. За 2017 г. направлението е постигнало в световен мащаб 4,7 млрд. евро приходи, което представлява 6% от общия оборот на Bosch Group. Постигнат е ръст от 5% в местна валута или 4% в номинално изражение. За отбелязване е, че в редица държави като Китай, Русия, Индия, включително и България, постигнатият ръст се измерва с двуцифрено число. Тя подчерта изрично, че развитието на Bosch Group изпреварва темповете на развитие на пазара като цяло. За последните 5 години тя е постигнала ръст на пазарното си участие от 6%, докато за световния пазар на електроинструменти и консумативи за тях, средното нарастване не надхвърля 4%.

Този успех се дължи на редица фактори, като според нея, основният е, че компанията заделя особено внимание на нуждите на потребителите си. Те са постоянно във фокуса на усилията на многонационалната корпорация. В резултат на непрестанното развитие и усъвършенстване на своите продукти Bosch цели най-пълното удовлетворяване на потребностите на потребителите, често и изпреварващо. Неслучайно девизът на компанията е „Техника за живота“. Ето защо като цяло, тя определи усилията за развитие на сектора така: „Иновации в създаването и производството на нови продукти, бързо разширяване на дигитализацията, подчертано внимание към развиващите се пазари и залагане на силната търговска марка Bosch.“

Г-жа Симон очерта основните групи електроинструменти, които за читателите на „Направи сам“ са отдавна добре познати – професионалните електро- и измервателни инструменти и консумативите за тях (синя линия), за домашния майстор – електро- и измервателни инструменти, техника и консумативи (зелена линия). Към тази група се числи и марката Dremel, предназначена за професионална и любителска ювелирна обработка на фини детайли.

Отминалата 2017 г. е била изключително успешна за пазарното развитие на направлението „Електроинструменти“. Постигнатият ръст надхвърля с над 30% средното за страната нарастване на пазара през този период. Впечатляващи, дори над очакванията, са били продажбите чрез най-бързо развиващото се направление – онлайн търговията. Тук нарастването на продажбите е надхвърлило 64%.

Като журналисти бихме добавили, че този успех не е случаен, а е резултат от дългосрочно внимание и подкрепа на фирмите, развиващи електронни магазини, защото това е и бъдещето в развитието на търговията.

Ще си позволим да добавим още, че непрестанно разширяващия се успех на Bosch в сектора на електроинструментите се дължи основно на научно-изследователската и развойна дейност, на тяхното непрестанно развитие и усъвършенстване, на повишаването на потребителската стойност на всеки от продуктите на немския гигант.

Г-жа Симон затвърди за пореден път това убеждение, като подчерта, че и през текущата 2018 г., по-нататъшното засилване на лидерското присъствие на пазара ще се гради основно на редица нови, иновативни продукти. Сред тях са нова термокамера, по-нататъшно развитие на акумулаторно захранваната гама електроинструменти и т.н. В плановете на „Роберт Бош“ ЕООД за тази година е заложен общ ръст в продажбата на електроинструменти над 10%, а в сектора на онлайн търговията – над 50%.

След това общо представяне на дейността и успехите на направлението „Електроинструменти“, г-на Регина Симон задели по-обстойно внимание на някои от новите продукти, част от които вече се предлагат на българския пазар, а друга тепърва ще впечатлят дори и най-заклетите привърженици на марката Bosch.

Вляво – уред за миене на стъкла, огледала и гланцови повърхности GlassVAC. Вдясно – Акумулаторна градинска ножица EasyPrune.

Тя посочи, че Bosch Group е измежду най-иновативните компании в света. Така например на българския пазар на електроинструменти ежегодно постъпват над 100 нови продукта. За разлика от по-предните пресконференции, когато акцентът бе поставян основно върху развитието на основните групи електроинструменти, сега г-жа Симон поднесе изненада, поне за журналистите от технически ориентираните медии. Наред с традиционното развитие на електроинструментите, тя задели повече внимание върху появата и развитието на нов тип продукти (Lifestyle), насочени към масовия потребител, към всекидневните потребности на всяко домакинство, обслужващи по най-добрия начин живота на хората. Такъв пример са новите ножици за клони (тип лозарска) EasyPrune с вграден електродвигател, който многократно увеличава приложеното върху раменете усилие и позволява лесното рязане и на клони с дебелина до 25 mm.

Верижен трион NanoBlade

Сред типичните представители на ново поколение иновативни продукти за масова ежедневна употреба, г-жа Симон посочи още двата модела на ръчни акумулаторно захранвани верижни триони, използващи технологията NanoBlade. Те позволяват непостижима досега прецизност при рязане на различни материали – от дърво до пластмаси, практически без никакви вибрации на инструмента. Само в този си нов инструмент Bosch са заложени над 40 регистрирани патента. Това именно означава високо иновативен инструмент.

Ораторката посочи също семейството инструменти, захранвани с една и съща литиево-йонна акумулаторна батерия с напрежение 18 V (Power for ALL). Това семейство се разраства бързо, като освен типични за домашната работилница електроинструменти за дърво- и металообработване, вече включва инструменти за работа в градината, а съвсем скоро към него ще се присъедини и акумулаторна прахосмукачка.

Сред високо иновативните продукти от групата Lifestyle бе посочен още уредът за миене на стъкла, огледала и гланцови повърхности GlassVAC. Този е единственият на пазара уред от този вид, който има патентовано гумено перо, осигуряващо максимално добро почистване на стъклото (прозорци, душкабини и др.), без остатъчни следи от почистващ препарат. Използвана е технология на Bosch, специално създадена за перата на автомобилните чистачки, област в която компанията също е световен лидер.

В областта на професионалната техника Bosch предлага множество новости – от началото на годината досега на българския пазар са пуснати над 25 нови машини, като до края на годината броят им ще надхвърли 40. Основно се залага на разработката на нови акумулаторни модели, защото тенденцията е в непродължителен срок захранваните от мрежата машини да излязат от производство, като останат само там, където това действително се налага.

Много се работи в областта на „интелигентните“ продукти, за тяхната свързаност помежду им. Това ги прави по-ефективни, по-производителни, по-удобни за работа.

Накрая г-жа Симон представи кампанията, посветена на световното първенство по футбол, която завършва на 6 юли т.г. При регистрирана покупка на електроинструмент на Bosch купувачът участва в промоционална игра с множество, включително на голяма стойност, награди.

Покупката на уреда за миене на стъкла GlassVAC пък носи правото на безплатна компютърна диагностика на автомобил в Bosch Car Serviсe.

 

За останалата част от пресконференция даваме изцяло думата на домакините.

Автомобилни технологии

Г-н Панайот Николов, търговски директор „Автомобилно оборудване”

В сектора „Автомобилно оборудване” постиженията на „Роберт Бош” ЕООД през 2017 г. значително надхвърлят средния ръст на развитие на пазара у нас за същия период. Общият оборот от продажби е нараснал с 20%, сервизната мрежа е получила развитие 13%, с 25% са нараснали продажбите на резервни части, а на акумулаторните батерии – с 11%.

Bosch Service е най-голямата мрежа за обслужване на автомобили в страната с над 200 сервиза.

Като част от „Автомобилни технологии” направлението „Автомобилно оборудване” е въвело успешно своята програма за лоялност Bosch eXtra на българския пазар. През първото тримесечие на 2018 г. броят на участващите автосервизи е достигнал повече от 900. Направлението продължава позитивната тенденция на развитие и достигна двуцифрен ръст благодарение на отличното представяне на основните продуктови сегменти „Резервни части” и „Акумулатори”. Следвайки стратегията за фокус върху потребностите на клиента, през 2018 г. „Автомобилно оборудване” ще продължи да работи за развитието на сервизните си концепции, продажбата на автосервизно оборудване и по-нататъшния растеж на Bosch eXtra в България.

 

Енергийна и сградна техника: свързани и енергоспестяващи продукти

Г-н Йордан Дочев, търговски директор „Термотехника”

Направление „Термотехника” се стреми да запази тенденцията на двуцифрен ръст от последните години. Един от факторите за успех е разширяването на продуктовата гама. Бош въведе нови решения за подгряване на вода – електрически проточни бойлери, с които допълва актуалната програма от газови проточни и електрически обемни бойлери. Компанията предлага продукти в синхрон с общата тенденция на електрифициране в топлотехниката, като например енергийно-ефективните битови климатични системи Climate 5000/8000/8500 RAC. Същевременно Bosch Термотехника е пазарен лидер в кондензната технология в Европа. Bosch предлага не само високо качество, но и свързаност със своите интелигентни и стилни решения, като например EasyControl CT 200 – универсалният талант при умните регулатори и новият изключително тих Condens 7000i W – модерен уред с красив стъклен дизайн.

 

Сградни технологии

Г-н Михаил Бончев, търговски мениджър „Сградни технологии”

отбелязва двуцифрен ръст на приходите от продажби през 2017 г. Продуктите и услугите на Bosch стават все по-предпочитани от инвеститорите за нови проекти. Със своята широка гама от висококачествени продукти и новите си интелигентни облачни услуги „Сградни технологии” са подходящ доставчик за индустриални обекти, офисни и хотелски сгради, търговски обекти, транспортни инфраструктурни обекти и др.

 

БСХ Домакински уреди България ЕООД

Г-н Ивайло Рашев, управител „БСХ Домакински уреди България” ЕООД

продължава успешния си курс на развитие и отчита рекорден оборот за осма поредна година. Предлагайки марките Bosch, Siemens и Zemler, компанията силно увеличи продажбите си и надмина общия пазарен ръст. През 2017 г. „БСХ България” представи нови продуктови линии с марката Bosch, които отговарят на всички изисквания на съвременните домакинства: съдомиялни PerfectDry със Zeolith сушене, фурни за вграждане Серия 4 и хладилник VarioStyle със сменящи се цветови панели. Фокусът е върху уреди, които насърчават здравословния, устойчив и комфортен начин на живот, постигат перфектни резултати и правят домакинската работа по-лесна и удобна. В резултат на това брандът Bosch бе удостоен за трети пореден път с престижния приз Superbrands. През изминалата година „БСХ България” представи на българския пазар нови вдъхновяващи уреди за вграждане с марката Neff. Предлаганата продуктова гама обхваща уреди с елегантен дизайн, уникални и интелигентни решения, които отговарят на най-взискателните нужди и навици в кухнята. Добавената стойност на марката е изключително високото качество на изработените предимно в Германия уреди.

 

Бош Софтуер Иновейшънс ЕООД

Г-н Димитър Вълчев, Вицепрезидент иинженеринг, Bosch Software Innovations GmbH

През тази и следващите години софтуерната компания планира значителен растеж. За своя нов офис в София „Бош Софтуер Иновейшънс” ЕООД, IoT компанията на Bosch активно търси персонал, специализиран в Интернет на нещата (Internet of things, IoT). Търсят се най-вече специалисти по разработване на софтуер и такива с познания по управление на проекти.

Днес в „Бош Софтуер Иновейшънс” ЕООД работи по-голямата част от персонала на Bosch Group в България – около 140 души. Те разработват Bosch IoT Suite – гъвкава IoT платформа, базирана на отворен код и стандарти. Освен това те консултират и разработват свързани клиентски решения в областите селско стопанство, умен дом, умни сгради, енергетика, транспорт, умен град и производство. „Бош Софтуер Иновейшънс” наскоро се премести в нов офис в „Полиграфия офис център” в София, за да посрещне нарастващия брой служители. Създаването на този офис не беше обикновен архитектурен проект. Малки гъвкави екипи от служители се концентрираха върху създаването на вдъхновяващи условия на труд и допринесоха за дизайна на финалния проект. По този начин самите те са оформили своя бъдещ офис, където вече могат да разработват уникални IoT решения. Официалното откриване ще се състои на 28 юни 2018 г.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото