В категории: Брой 9-10/2007, Декорация и защита, Ремонти, Строителство, Хидроизолация

Импрегниране на бетон, други строителни материали и дървесина

Американската фирма Evercrete Inc. е създадена през 1930 г., а през 1942 г. регистрира едноименната марка. Тя е специализирана в производството на материали за импрегниране и защита на конструкции от бетон, различни други строителни материали (мазилки, камък, тухли), на дърво и дървени конструкции. В България нейните продукти отскоро се внасят от „Новострой Инженеринг“ – фирма, добре известна и в строителния бранш, и на редовните читатели на списанието със специализацията си да издирва на световния пазар и да внася у нас единствено високотехнологични материали, които предлагат най-доброто към момента решение на един или друг проблем в строителството и експлоатацията на сгради, напорни водопроводи, канализация, пътни и други конструкции от бетон и стомана. Такива, утвърдени вече от години и у нас, са материалите за саниране, защита и най-вече за абсолютно сигурна хидроизолация на бетон на швейцарската фирма Vandex, както и ненадминатият препарат за студено поцинковане Zinga. И за двата вече сме писали подробно в списанието ни.

Като новост, която представлява голям интерес, тук ще представим основните продукти с марката Evercrete, които бяха показани за пръв път на Есенния технически панаир в Пловдив и предизвикаха силен интерес.

Материали за защита и саниране на бетонни конструкции

Evercrete DPS

Мнозина, включително строителни специалисти, напълно погрешно смятат, че стоманобетонът е едва ли не вечен материал и нищо, освен човешката ръка или природно бедствие, не може да го разруши. Това съвсем не е така, защото макар и не съвсем бързо, чрез капилярите в дълбочина неизбежно се просмуква влага, която заедно с процеса на карбонизация на бетона постепенно разрушава тънкия, образуван от цимента пасивиращ слой около армировъчните пръти, който ги защитава от корозия. Освен това проникващата в конструкцията вода съдържа различни химически активни вещества, на първо място хлорни йони, чиято концентрация допълнително се увеличава, защото се съдържат и в самия бетон, а водата само ги разтваря и пренася до армировката. Тук те атакуват пасивиращия слой и бързо го разрушават, като откриват пътя на корозията.

Ето защо трябва овреме да се вземат мерки за сигурна защита на бетонната конструкция срещу проникване на влага. Най-добре е това да се направи, докато бетонът е още пресен, но ефектът е налице и когато се санират по-стари конструкции. С други думи, обработката на стоманобетона с Evercrete DPS увеличава значително неговата дълготрайност, като го защитава от обичайните атмосферни влияния, от киселинен дъжд, различни соли, масла и нефтопродукти – все агресивни агенти.

Продуктът е на водна основа, съдържа силикатни химически активни съставки и специален катализатор, който улеснява проникването му в дълбочина на бетона. Този процес е улеснен от факта, че бетонът и материалите със свързващо вещество цимент имат голямо количество пори и капиляри, през които Evercrete DPS прониква на дълбочина до 10–30 mm според вида и състоянието на материала. Тук препаратът реагира с калциевия хидрооксид (CaOH2) в бетона и в границите на проникване образува неразтворими кристали, които запечатват капилярите, прави ги напълно непроницаеми за влагата или други агресивни химикали. Същевременно обаче този слой остава паропропусклив и не възпрепятства изпаряването на намиращата се в бетона влага.

Препаратът съдържа само естествени минерали без каквито и да било органични съставки. Той представлява безцветна течност, без мирис, която не гори и не вреди на здравето, включително се използва за импрегниране на тръбопроводи за питейна вода. Нанася се лесно върху обработваните повърхности и осигурява дълготрайна защита.

Най-същественото в случая е, че защитата на бетона се изгражда в дълбочина, защитният слой е част от самата конструкция, а не само тънко и лесно разрушимо повърхностно покритие, както е при повечето други материали, използвани за защита на стоманобетонната конструкция. Защитата предпазва сигурно срещу проникване на вода дори и под налягане, както и от атаки от химически агресивни среди с киселинен фактор под pH1 (тестове на издръжливост при третиране със сярна киселина).

Импрегнирането и защитата с Evercrete DPS:

» Уплътнява и прави водонепропусклив обикновения бетон, а при водоплътните бетони усилва още повече това им качество.

» Прави бетона водонепропусклив, като допуска проникване на влага на дълбочина, по-малка от 4 mm от повърхността.

» Придава на повърхността устойчивост на киселинни агенти с pH до 2,5.

» Повишава устойчивостта на бетонната повърхност срещу надиране и механично изтриване. Третираните с него повърхности не отделят прах.

» Редуцира алкалната стойност на бетонната повърхност под pH 11.

» Предотвратява развитието на бактерии, водорасли и плесени, предотвратява се и обезцветяването на повърхността и появата след време на петна върху нея.

» Подобрява сцеплението между бетонната основа и нанесените върху нея бои и други покрития.

» Третираните с Evercrete DPS повърхности се почистват значително по-лесно.

Evercrete DPS се прилага за:

» Защита на нови и стари бетонни конструкции срещу проникване на влага, за защита на армировката срещу корозия, предотвратяване на опасността от разрушаване поради замръзване на проникналата вода.

» Подобряване повърхностната устойчивост на бетона срещу механично, химично и под въздействие на атмосферните влияния разрушаване.

» Намалява изпарението на влагата при прясно излетия бетон и създава по-благоприятни условия за неговото втвърдяване.

» Подобрява качеството на основата преди полагане на покрития, особено при замазки и лепила на епоксидна основа.

Поради това той се използва за защита и саниране на структурен бетон, открити бетонни повърхности, изделия от бетон, в изложени на влага сутеренни помещения и мазета, плувни басейни, тунели, мостове, силози, резервоари за вода, канализационни съоръжения и септични ями, паркинги и особено подземни гаражи, при подови плочи, замазки и др.

Evercrete Top Seal

Това е препарат за повърхностно импрегниране (предотвратяване проникването на вода) и придаване на водоотблъскващи свойства на повърхности от бетон, мазилки, керамични тухли, както и на настилки и облицовки от естествен камък – пясъчници, мрамор, варовик и други порьозни материали. Evercrete Top Seal ги защитава срещу проникване на влага, като по този начин се предотвратява и образуването на петна върху повърхността поради извличане на соли от вътрешността. Обработената с него повърхност става немокреща се, поради което водата не се разлива, а запазва близка до капковидната форма и по-лесно се оттича. Върху нея не се развиват плесени и мухъл. Препаратът не е токсичен и е устойчив на ултравиолетовото лъчение на слънцето.

Обработване на защитаваните повърхности

Evercrete DPS и Evercrete Top Seal се нанасят по един и същ начин – върху повърхността с помощта на четка, бояджийски валяк или чрез разпръскване с машина за боядисване при ниско налягане. Разходът силно зависи от обработвания материал и за средна стойност може да се приеме 0,2–0,3 l/m³. Доставя се в бидони с обем 5 или 20 l, или за промишлени цели – в съдове с обем 1000 l. Нанася се при температура на въздуха над 5 °С. След 30–60 min върху обработената повърхност вече може да се стъпва.

Третираните повърхности трябва да бъдат предварително почистени от прах и други замърсявания, включително от остатъци от кофражно масло.

При импрегниране на стар бетон процесът до окончателната кристализация (втвърдяване) продължава между 4 и 10 денонощия в зависимост от температурата на околния въздух. При съвсем пресен бетон този процес трае до около 34 денонощия.

Материали за защита на дървесината

Evercrete EverWood е високоефективен препарат за импрегниране и защита на предмети и конструкции от дърво, изложени на открито или намиращи се във вътрешността на сградата. Прониква в дълбочина на дървесината и сигурно я защитава срещу проникване на влага, растителни и животински мазнини, синтетични масла и киселини. В зависимост от засмукващата способност на дървесината той прониква на дълбочина 10–25 mm, реагира с алкалните съставки и така образува неразтворими кристали, които запечатват порите срещу проникване на влага. В резултат на това дървесината става напълно непропусклива за вода, устойчива на киселини, а същевременно порите остава открити за дифузия на водните пари.

Не на последно място импрегнирането заздравява и повишава повърхностната твърдост на дървесината, създава естествена защита и срещу нападането й от дърворазрушителни насекоми.

Всичко това позволява с Evercrete EverWood да се осигури сигурна защита на изложените на открито дървени конструкции срещу атмосферните влияния, като ги предпазва от загниване, развиване на мухъл и плесени. Подходящ е за защита и на предмети от дърво, намиращи се в досег с почвата.

Препаратът е безцветна течност, без мирис, не уврежда хранителните продукти. Нанася се с четка, бояджийски валяк или бояджийска пръскачка с ниско налягане. Разходът е средно 0,3 l/m² в зависимост от засмукващата способност на дървесината. След 30 min върху обработените с него повърхнини вече може да се стъпва. При вертикални повърхости се нанася отдолу нагоре, като те предварително трябва да бъдат почистени от стари лакови и други покрития. Най-добър ефект се постига, когато се импрегнира още необработвана с лакове и бои дървесина.

Макар че не променя цвета, препоръчително е по-напред да се направи пробно третиране върху не особено видно място.

Evercrete EverWood е отлично средства за защита на дървени огради, врати, пейки, перголи и беседки, дъсчени обшивки и всякакви други дървени конструкции на открито. Със същия успех може да се прилага и за защита и удължаване живота на предмети от дърво, намиращи се във вътрешността на сградата.

Фотолуминесцентни лакове

Всеки, „украсил“ главата си с цицина от сблъсъка с ниско поставена греда над стълбището за мазето или изкълчил глезен при несполучлив опит да нацели в тъмното някое стъпало, ще оцени изключителната полза от показания тук „вълшебен“ прах. Той си има официално наименование „луминесцентен пигмент“ QMG45/QMB45, а вносителят отново е „Новострой Инженеринг“. Разликата между двата пигмента е в цвета на светлината, която излъчват. При първия тя е жълто-зелена, а при втория – синьо-зелена.

Съзнателно подбрахме за пример сравнително леки травми, които може да причини липсата на видимост. В действителност събитията може да се развият и доста по-драматично, а възможните приложения на луминесцентния пигмент са многобройни. Измежду тях ще посочим само входовете на различни аварийни изходи, спирки на обществения транспорт, в подземни гаражи, самолетни писти, велосипедни алеи и др. Не по-малко са възможните приложения в дома, вилата или в градината – за маркиране на стъпала, остри ръбове като кантовете на вратите, така че да се виждат в тъмното, когато са отворени, електрически ключове и други опасни места. Освен за информационни и указателни цели, фотолуминесцентният лак може да се използва с много голям успех за декоративни цели и украса – въпрос на необходимост и творческо въображение, а ние само ще добавим, че няма нищо по-лесно от това да се снабдите с фотолуминесцентен лак. Рецептата е пределно проста – към безцветен лак се добавя 15–30% от пигмента, разбърква се добре с електрически миксер и „светещият“ лак е готов за нанасяне било с четка, валяк или пистолет за боядисване.

Най-добър ефект се постига, когато основата е бяла. Лакът не бива да се нанася директно върху метални предмети – те предварително трябва да се грундират и боядисат в бяло.

Фотолуминесцентният лак абсорбира ултравиолетовата, дневната или изкуствената светлина, след което, вече на тъмно, излъчва собствена. Дори 15-минутно излагане на светлина е достатъчно пигментът да свети в продължение на около 10 часа. Интензивността на излъчваната от лака светлина зависи от количеството примесен пигмент и продължителността на осветяване.

Интензитетът на отдаваната светлина постепенно намалява с течение на времето, като най-бърз е спадът през първите 30 s. Непосредствено след прекъсване на светлинния източник и поставен на тъмно фотолуминесцентният пигмент излъчва светлина с интензитет 8,22 cd/m2. На петия час той вече е 0,0106 cd/m², а след 10 часа – 0,00490 cd/m². Накрая ще подчертаем, че е напълно безвреден, включително не е радиоактивен.

Хидроизолиращи ленти и маншони

За уплътняване и хидроизолиране на строителни конструкции вече се използват различни пластични материали, които нанесени със стоманена пердашка или бояджийско мече, лесно и бързо осигуряват необходимата защита срещу проникване на влага през фугите на облицовката с плочки в банята, между цокъла и ограждащата къщата настилка, на подпочвени води през основите и т.н. При всички тези случаи обаче трябва да се вземат допълнителни мерки за сигурно уплътняване и изолиране на критичните места, каквито са вътрешните или външни ръбове между стените и пода в мокрите помещения, при басейни и външни тераси, около сифони, преминаващи през пода и стените тръби, пукнатини, работни и деформационни фуги и други подобни места. Това става, като по продължение на тези участъци се поставят и вграждат специални гумирани уплътняващи ленти и маншони. Такива са лентите Best Tape, които се предлагат от „Новострой Инженеринг“. Дебелината им е 0,6 mm, а широчината – 120 mm, 150 mm или 200 mm. Те представляват здрава, устойчива на опън лента от стъкловлакнеста негниеща материя, чиято централна част е гумирана на широчина съответно 70 mm, 90 mm и 140 mm. Издържа на водно налягане до 2,5 MPa, както и на различни химически вещества – основи, киселини, масла, амоняк и др.

Полага се по продължение на фугата върху прясно нанесения хидроизолационен разтвор, изпъва се и се притиска, докато потъне равномерно. След това върху нея и върху останалата хидроизолирана повърхност се нанася горният пласт от хидроизолационния материал.

На пазара вече се продават и други подобни ленти със същото предназначение. Голямото предимство на предлаганите от „Новострой Инженеринг“ ленти е ниската им цена.

Коментари и въпроси

3 Коментари към “Импрегниране на бетон, други строителни материали и дървесина”

Михайлов | октомври 5th, 2011 at 12:27 pm

от къде мога да си закупя Evercrete DPS и Evercrete Top Seal.необходимо ми за ипрегниране на бетонна площадка за паркиране.
„Направи сам“: Вносителят на тези материали „Новострой инженеринг“ е посочен в статията, има и линк към нейния сайт. Освен това препратихме писмото до управителя и те ще се свържат директно с Вас.

Ваня | юли 31st, 2012 at 1:47 pm

Бих искала да разбера кой е вносителят на Evercrete DPS.
На коментара по-горе сте отговорили, че вносителят е Новострой инженеринг, от където обаче ми казаха че такъв продукт нямат.
„Направи сам“: Статията е публикувана през 2007 г., поради което към днешна дата Evercrete DPSвече не се внася в България. Това именно са Ви обяснили и от фирмата вносител. Управителят на фирма „Новострой Инженеринг“ ни увери, че този материал може да бъде напълно заместен от Surfapore C. Повече за свойствата и приложението на този материал може да намерите тук.

Добрев | октомври 7th, 2013 at 9:22 am

Здравейте,
имам следния проблем: нямам достъп до иззидания си балкон от външната страна. Предложете ми моля материал „запечатващ“ итонга от вън, лоито се нанася с мече или четка
Благодаря!
„Направи сам“:
За да предпазите зидарията от блокчета YTONG срещу проникване на влага, може да обработите повърхността им с Ceresit CR 90. Основата предварително се грундира с Ceresit CT 17.
Повече за свойствата, приложението и технологията за работа с Ceresit CR 90 може да прочетете тук.
Също така може да използвате и препарата за импрегниране SurfaPore С (https://napravisam.net/?p=1854).

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото