В категории: Брой 9-10/2008, Ремонти, Строителство, Хидроизолация

Хидроизолационни системи на Ceresit

В класацията, която водим според актуалността на темата, нивото на технологическото и техническо решение, предмет на статията, и проявения читателски интерес сред тазгодишните публикации за нови технологии и материали в строителството, се откроява „Ceresit PCC – система за ремонт и защита на бетонни конструкции“ ( НС 3-4). Статията третира една от вечните теми в строителството и ремонта – хидроизолациите. Проблемите, свързани с проникването на подпочвени, дъждовни и други води в строителната конструкция, нейното овлажняване и постепенно разрушаване, първоначално невидимото отвън „изгниване“ поради корозия на стоманената арматура, са винаги актуални при строителството и поддръжката на сградите и други съоръжения. Колкото една сграда е по-стара и строена при оскъдица на качествени материали, толкова нуждата от нови решения и технологии, от нови материали е по-голяма, защото възстановяването на водоплътността на конструкцията – основи и под в сутерена, стени, плоски покриви, тераси и т.н. с класическите и единствени на пазара допреди години материали, е неефективно или дори невъзможно.

Втората причина за интереса към тази статия е, че се предлага цялостно решение на проблема, чрез система от материали на Ceresit. За ефективността на всяко решение с материалите на тази марка достатъчно красноречиво говори фактът, че именно с нея се свързва създаването през 1905 г. на първата в света добавка за получаване на водоплътен циментов разтвор. През също така далечната 1908 г. тя бива наречена Ceresit. Това е първият в света материал на небитумна основа, който се добавя към цимента за придаване на водоплътни свойства на разтвора. Пътят към световната слава на Ceresit започва през 1910 г. по време на световното изложение в Брюксел с изградения на него изцяло от бетон прословут павилион, върху чийто покрив се изливала мощна струя вода – цял изкуствен водопад. След като таванът му не прокапал, нито се овлажнил, славата на Ceresit се разнесла бързо по целия свят. По-късно изобретеният преди столетие материал дава името и става обща марка на едни от най-популярните материали на строителната химия, производство на немския концерн Henkel.

Системата Ceresit PCC защитава стоманобетонната конструкция от проникване на вода и агресивни химически вещества, които постепенно унищожават естествената защита, пасивиращия слой, който предпазва стоманените армировъчни пръти от корозия. По този начин се предотвратява неговото премахване, а прътите се предпазват и носещата им способност не намалява. Това е превантивната функция на защитната система. При конструкции, които не са били защитени и процесът на разрушаване вече е започнал, а част от арматурата е открита, проблемът също може да се реши чрез технологията и материалите от системата Ceresit PCC. Така стоманените пръти ще бъдат още по-сигурно и дълготрайно защитени срещу корозия, а повреденото място в бетона – възстановено. За да не повтаряме вече написани неща, тук поместваме само схемата, показваща използваните при ремонта материали и поредността на тяхното използване. Използва се и един от най-новите материали Ceresit CR 166, който е предназначен специално за изграждане на сигурна и трайна защита срещу въздействието на води, съдържащи агресивни химикали (основи и киселини). Той е двукомпонентен материал с висока остатъчна еластичност, разработен за запълване на пукнатините и повърхностно уплътняване на строителната конструкция. Подходящ е за прилагане във вътрешността или на открито, както и за повърхностна защита на стоманобетон. Нанася се на пластове с дебелина 2–3 mm. Характерно за него е, че силно ограничава развитието на процеса на карбонизация на бетона. Той е особено подходящ и за уплътняване от вътрешната страна на стоманобетонни резервоари за вода, плувни басейни и други подобни съоръжения с максимална дълбочина на водния стълб 50 m.

Друг, също така ефективен и многократно доказал възможностите си материал за хидроизолация на строителни конструкции е Ceresit CR 65. Той се прилага във вид на хидроизолационни замазки върху минерални повърхности с отворени пори – бетон, тухлени зидове, циментови замазки. Използва се за изолация на изби и сутерени в сгради, както и от вътрешната страна на басейни и резервоари за питейна вода с дълбочина до 5 m. Основата трябва да отговаря на изискванията, посочени по-долу при Ceresit CR 90, и се подготвя по същия начин. Приготвеният разтвор на Ceresit CR 65 се нанася на два пласта. Първият с четка, а вторият – с четка или стоманена маламашка. Спазва се правилото „влажно върху влажно“, като вторият пласт се полага, след като долният вече се е втвърдил, но все още е влажен.

В случай че са изминали повече от 12 часа след полагане на първия пласт, в разтвора за втория се добавя Ceresit CC 81, разреден с вода в съотношение 1:2.

С това обаче възможностите за хидроизолация, изпълнена с материалите на Ceresit, не се изчерпват, защото съвсем наскоро и на нашия пазар се появи най-новият такъв продукт – Ceresit CR 90, който представлява кристализираща хидроизолационна смес за дълбочинна защита на бетона.

Материалите за дълбочинна защита чрез проникване и кристализация в капилярите на бетона се броят на пръстите на едната ръка. С какво Ceresit CR 90 се отличава от тях и защо изградената от него защита се определя като тройна?

Обикновените хидроизолационни материали, най-често на битумна основа, създават тънък защитен слой на повърхността, върху която са нанесени. Тази защита е лесно уязвима и поради това краткотрайна, защото всяка механична повреда води до пробив, през който влагата се просмуква и прониква в конструкцията.

За разлика от всички останали материали за хидроизолация Ceresit CR 90 осигурява едновременно три вида защита. Веднъж това е плътният защитен слой с дебелина между 2 mm и 5 mm, покриващ изцяло защитаваната повърхност. Той е непроницаем за водата и сигурно възпрепятства нейното проникване, устойчив е и на разтворените във водата химически съединения. Ако обаче поради някаква причина този пласт бъде механично повреден, тогава идва ред на втората защитна преграда. Водата ще бъде спряна от близкия до повърхността на бетона слой, който Ceresit CR 90 е превърнал в напълно водонепроницаема преграда.

Ceresit CR 90 има способността да прониква по капилярите дълбоко в бетона, където чрез кристализация в рамките на месец-два изцяло ги запълва и така се създава двустранно водонепропусклив слой. Химически активните съставки на Ceresit CR 90 реагират с влагата и свободният калциев диоксид (негасена вар) в бетона, като образуват неразтворимо кристално съединение с влакнеста структура, което именно изпълва плътно капилярите и микропукнатините. В резултат на това водата вече не може да се просмуква в бетона, като същевременно той остава паропропусклив, което в редица случаи е важно за строителната конструкция. Запълването на капилярите има и друго важно значение. Освен в дълбочина по капилярите в бетона или тухлите влагата се издига и на височина (капилярна влага). При липса на хидростатично налягане тази височина зависи от големината на капилярите. Този процес става невъзможен, когато капилярите са запълнени. Изпълнената с Ceresit CR 90 хидроизолация също така защитава бетона от агресивното въздействие на карбонати, хлориди, сулфати, нитрати и други съединения.

Така изградената защита се превръща в съставна част на конструкцията и образува с бетона единна, устойчива и дълготрайна структура с повишена плътност и здравина. Поради това тя не може да се повреди чрез механично въздействие, освен ако бетонът не бъде разрушен в дълбочина.

И това все още не е всичко. Най-впечатляващото при Ceresit CR 90 е възможността изградената от него хидроизолационна защита да се самовъзстановява в случай на възникване на повърхностни микропукнатини в конструкцията. При появата им през тях прониква влага, която наново активизира процеса на кристализация. Образуваните нови кристали започват да растат и след около два месеца запълват изцяло пукнатините. По този начин се затварят микропукнатини с широчина до 0,4 mm. Това никак не е малко, защото е известно, че повечето пукнатини започват първоначално като микропукнатини и с времето нарастват, докато достигнат големина, при която вече създават сериозни проблеми. Именно този процес може да бъде предотвратен с Ceresit CR 90.

В това именно се изразява и тройната защита, която се постига с новия материал на Ceresit.

Описаните дотук качества и начин на действие правят Ceresit CR 90 особено подходящ за сигурна дълготрайна хидроизолация на балкони и открити тераси, на подземни конструкции (основи и подове в мазето), във влажни помещения, резервоари за вода, малки басейни с площ до 20 m². Той е подходящ за изолиране както на бетонни повърхности, така и на тухлени зидове с добре запълнени фуги. Може да се нанася от страната на положителното водно налягане (до 15m дълбочина на водния стълб), а също и от страната на отрицателно налягане (при дълбочина до 5 m). Благодарение на високата си остатъчна еластичност Ceresit CR 90 добре се свързва и може да се прилага заедно с хидроизолационната лента Ceresit CL 152, която се използва за по-сигурно уплътняване по ръбовете между пода и стените или между две стени.

Ceresit CR 90 захваща сигурно към основи, които са здрави и с чиста повърхност – без прах, мазнини и други наслоявания, които намаляват силата на сцепление. Освен върху бетон, не по-пресен от 3 месеца, Ceresit CR 90 може да се полага върху минерални мазилки с дебелина поне 10 mm. При циментови замазки също се налага изчакване на задължителните 28 дена за тяхното втвърдяване. При зидове, ако хоросанът във фугите между тухлите се рони, те трябва да се издълбаят на дълбочина около 2 cm и да се запълнят изцяло с циментов разтвор. Вътрешните ръбове по правило се заоблят чрез запълване с разтвор при минимален радиус на кривината 4 cm.

Ceresit CR 90 се доставя във вид на прахообразен сух материал, който преди употреба се разбърква с вода. Първият пласт се нанася с широка четка, а вторият с четка или стоманена маламашка. Спазва се правилото „мокро върху мокро“. Лесното и бързо изпълнение на хидроизолацията също е едно от предимствата на материала.

Ceresit CR 90 се полага на пласт с обща дебелина между 2 mm и максималните 5 mm, която зависи от условията и въздействието, на което е подложена конструкцията. Съответно разходът на материал е между 3 kg/m² и 8 kg/m².

Коментари и въпроси

14 Коментари към “Хидроизолационни системи на Ceresit”

Валентин Дейчев | януари 31st, 2012 at 5:36 pm

Здравейте,
В къща строена върху каменни основи, без мазета и първата плоча е върху насип
на една от стените се появява влага която пълзи от долу нагоре.Стената е южна
не я вали дъжд или сняг. Този продукт дали ще спре влагата и дали ще я „затвори“ в стената.

Направи сам“: Информацията, съдържаща се във въпроса Ви, е крайно недостатъчна, за да може да се установи причината за проникване на влагата, както и да се препоръча конкретна технология за предотвратяване на този процес. По принцип стоманобетонната плоча не бива да лежи директно върху „насип от пръст“, защото капилярната влага от почвата неминуемо ще прониква през нея. Плочата трябва да лежи върху пласт от по-едър към по-ситен чакъл, след това пласт пясък и евентуално хидроизолационна мушама. Ако основите от дялан камък са били правилно зидани – така, че да не се дава възможност на влагата да просмуква през свързващия камъните циментов разтвор, също не би трябвало да имате описания от Вас проблем.
Ако влагата се просмуква по стената във височина, вероятно това може да се преустанови чрез изграждане на хоризонтална хидроизолация във вътрешността на тухления зид. За изграждане на хоризонтална хидроизолация в стените може да прочетете тук.
Най-добрата защита на стоманобетонни конструкции срещу проникване на влага е чрез специални препарати, които проникват в дълбочина на бетона и кристализират, като запушват плътно капилярите, по които прониква влагата. Освен тази статия, описваща хидроизолиращи материали на Ceresit в списанието има и други статии на тази тема, една от които може да прочетете тук.

Ivaylo | септември 21st, 2012 at 1:25 pm

Moля за практически съвет. Предстои ни да изпълним хидроизолация на мазе, което понякога се наводнява от подпочвени води. Избрали сме Ceresit CR 90, искаме да направим замазка на стените и пода. Вторият слой се полага часове след като е положен първият слой, а в информационен лист за материала е посочено. че върху пода може да се стъпва след 2 дни. Дори и първоначално да се положи замазка в два слоя само върху стените, и след това се работи по пода, за втория слой ще се наложи да се стъпва отгоре. Моля посъветвайте ме как е правилно да се действа.
Предварително благодаря.
„Направи сам“: Препратихме запитването до „Хенкел България“, чиито специалисти дадоха следния отговор: „След приблизително 2 часа, разтворът е набрал достатъчно якост, така че върху него да може да се стъпва внимателно с обувки с меки подметки, което позволява да се положи следващия пласт.
За набиране на нормална експлоатационна якост наистина са необходими поне 3 дни.

Тихомир Тодоров | октомври 15th, 2013 at 4:00 pm

Здравейте ,
Мога ли да използвам Ceresit CR 90 за хидроизолация на стара железобетонна плоча изложена на атмосверни влияния.Каква подготовка трябва да има преди полагане на Ceresit CR 90.
Предварително благодаря.

„Направи сам“:
Ceresit CR 90 изгражда дълготрайна дълбочинна защита на стоманобетонни плочи и други стоманобетонни конструктивни елементи срещу проникване на влага и корозия на стоманената армировка. Той може да запълва микропукнатини с широчина до 0,4 mm. Качествата на материала и неговото приложение са подробно описани в статията.

Тихомир Тодоров | октомври 15th, 2013 at 4:01 pm

Здравейте,
Мога ли да използвам Ceresit CR 90 за хидроизолация на стара железобетонна плоча изложена на атмосверни влияния. Каква подготовка трябва да има преди полагане на Ceresit CR 90?
Предварително благодаря.

„Направи сам“:
Изпращам Ви отговора, който получихме от специалистите на „Хенкел България“:
„Да, може да се ползва. Относно подготовката на основата и начина на употреба най-добре е да се изтегли листа с технически данни от http://www.ceresit.bg“

Росен | юни 29th, 2014 at 9:34 pm

Подходящ ли е Ceresit CR-90 за хидроизолация на открита тераса,подложена на атмосферни влияния. Също така, подходящ ли е за хидроизолация на таван на кухня, намираща се под въпросната тераса. Моля за други методи или начини за хидроизолация на въпросните места.

„Направи сам“: Препоръката на специалистите на „Хенкел България“ е да използвате Ceresit CR 166. Не се препоръчва полагане на хидроизолация откъм вътрешността на помещението.

jully | октомври 20th, 2014 at 10:15 pm

Защо ceresit cr 90 не се препоръчва за вътрешна употреба?
„Направи сам“. Мнението на специалистите на „Хенкел България“ е, че такова ограничения няма.

Георги Георгиев | ноември 3rd, 2014 at 5:32 pm

Здравейте,
Мога ли да използвам CERESIT CR-90 за хидроизолация на външни стени на къща, измазани с вароциментова мазилка ?

„Направи сам“. Отговорът на специалистите на „Хенкел България“ е утвърдителен.

Алекс | юни 16th, 2015 at 8:55 pm

Здравейте, къщата ми е с каменни стени на 0,80 м височина, от там нагоре е тухла, преди 1 година и правих ремонт, като вътрешните стени измазахме с варо-циментов разтвор, и после с две ръце гипсова шпакловка и боя. Тази година изби влага във всички стаи – капилярна влага от 60см до 1м височина . Сега отстранявам гипсовите шпакловки – дали някой от тези продукти CR90 или CR65 ще ми свършат работа, при положение че варовата мазилка остава на стената?
И мога ли да комбинирам и двата продукта, първо един слой CR90 и върху него 1 слой CR65.

„Направи сам“: Отговорът, който получихме от експерт на „Хенкел България“, е: „Може да се ползват, стига пластовете гипс да бъда напълно отстранени и мазилката отдолу да е здрава и да не е подкожушена.
По-скоро е добре да се използва само единия материал (CR 90 ), а не да се правят пластове с различен материал.“

Гергана Бонева | септември 3rd, 2015 at 5:01 pm

Благодаря, много полезна и подробна информация.

Цветан | септември 19th, 2015 at 8:56 pm

Здравейте, искам да попитам подходящ ли е CR 90 да изолира от вода тавана на маза, който таван всъщност е външен двор през плочките на който прониква вода. Ако мазата се измаже с CR 90 ще спре ли проникването на вода…?

„Направи сам“:
От „Хенкел България“ получихме следния отговор на Вашия въпрос:
„Възможно е. Да не влиза в контакт с гипс!“

НАСКО | октомври 26th, 2015 at 11:10 am

Може ли да се полага CR 90 върху стари плочки на външна тераса.

„Направи сам“:От „Хенкел България“ получихме следния отговор на Вашия въпрос:
„Отговорът е отрицателен.“

Gergana | ноември 11th, 2015 at 12:51 pm

Здравейте,
защо върху ново обработена стена с церезит 90, бърху която залепих тапети се появява отново мухъл.

„Направи сам“:
От „Хенкел България“ получихме следния отговор на Вашия въпрос:
„Защото температурно влажностният режим в помещението, в съчетание с повърхностната температура на стената, позволява появата на конденз, а оттук и на мухъл.“

мая | ноември 12th, 2015 at 10:42 pm

Здравейте,
Бих искала да хидроизолирам тавана на тераса, изцяло затворена с дограма. Причината е, че отгоре има тераса, на последен етаж, която не е покрита и е директно изложена на дъжд, сняг и т.н. Тъй като съм моята тераса е точно под тази, бих искала да се „застраховам“.
Удачно ли е да използвам някой от продуктите и кой по-точно?
Благодаря предварително.

„Направи сам“: От „Хенкел България“ получихме следния отговор на Вашия въпрос:
„Може да се използва Ceresit CR 90. Да не влиза в контакт с гипс!“

Димитър | декември 9th, 2015 at 10:38 pm

Привет,
Може ли да се използва Ceresit CR 90 за хидроизолация на таван от долния край на плочата на апартамент на последен етаж? Изолация от горния край на плочата, т.е. от към таванските помещения не може да се направи, защото помещенията са собственост на други хора! Идеята е, ако има теч от покрива, да се минимизират течовете в апартамента, преди последващия ремонт!

„Направи сам“: От „Хенкел България“ получихме следния отговор на Вашия въпрос:
Възможно е. Да не влиза в контакт с гипс!“

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото