В категории: Брой 7-8/2010, Ремонти, Хидроизолация

Хоризонтална хидроизолация на стени в стари сгради

Обитателите на стари сгради често се сблъскват с един крайно неприятен проблем – по повърхността на мазилката върху стените, най-често външните, в непосредствена близост до почвата постепенно започват да избиват белезникави петна, които след време натрупват прахообразно вещество (1). Не след дълго мазилката започва да се подкожушва и да се рони, докато накрая тухленият зид се покаже (2). Започнал веднъж, процесът на рушене обхваща все по-големи и по-големи площи, като бавно и неотклонно се издига във височина. И това не е всичко, защото просмукващата се влага, причинител на тези разрушителни явления, овлажнява трайно зидарията и мазилката откъм вътрешната страна, създават се подходящи условия за развитие на мухъл и плесени, появява се неприятен мирис на гнило. Върху повърхността на стените се появяват тъмни петна, а след време и мазилката започва да пада. С две думи идва момент, когато помещенията стават негодни за обитаване поради високата влажност на стените и въздуха, поради рушащата се мазилка.

Причинител на всичко това е просмукващата се предимно във външните стени дъждовна и почвена влага. Най-трудна за предотвратяване е почвената влага, която се просмуква в основите от стоманобетон и по капилярите на строителните материали се изкачва високо във вътрешността на зида. Доскоро, особено при съществуващи стари сгради без подходяща хидроизолация, този проблем бе почти нерешим. Опасността от просмукване на капилярна влага е особено голяма при сгради, построени върху терени с високо ниво на подпочвените води, върху непропускливи или слабо пропускливи почви, както и при липса на дренаж около основите.

При ново строителство за защитата от влага на пода и стените в сутеренните помещения се прилагат различни хидроизолационни материали за вътрешна и външна изолация. По време на строителството с тях се изпълнява необходимата според нивото на подпочвените води, вида на почвата и други фактори външна и вътрешна хидроизолация, като последната може да се прави и допълнително, според възникналата необходимост.

Класическите методи за хидроизолация с хидроизолационни мушами и материали на битумна основа не са в състояние да решат описания проблем, защото той се дължи на липсата на хоризонтална хидроизолация в основата на тухления зид. По тази причина дори при правилно изпълнена външна вертикална хидроизолация, влагата от почвените и подпочвени води по капилярен път безпрепятствено се просмуква и издига във височина, като овлажнява зидарията и мазилката. При старото строителство на този проблем много-много не се е обръщало внимание най-вече поради липсата на подходящи материали за изпълнение на ефективна хоризонтална хидроизолация. В страните, чиито територии не попадат в земетръсни зони, решението е просто и лесно – върху стоманобетонната основа на зида първо се полагат два пласта ивици хидроизолационна мушама, след това циментов разтвор и върху него се зида първият ред тухли. В земетръсни зони, каквато е и нашата, този метод е неприложим под носещи зидове. Старите майстори са решавали ефективно проблема, поставяйки под тухлените зидове ред от дялан плътен камък – гранит, сиенит и др. Плътният камък няма капиляри, по които влагата да се издига във височина и поради това представлява сигурна преграда. Това обаче е вярно, когато камъните са зидани без циментов разтвор във фугите между тях. В противен случай влагата ще съумее да се промъкне през капилярите на циментовия разтвор и да достигне до керамичните тухли. А те са благодатна среда за нейното по-нататъшно издигане и овлажняване на зида.

При новото строителство, изпълнявано по съвременни технологии, проблемът е напълно решен, защото вече има редица материали, които правят бетона и циментовия разтвор водоплътни, така че хем се получава противокапилярна хоризонтална хидроизолация, хем не се нарушава устойчивостта на сградата.

За старите сгради вече също има модерни и ефективни решения на проблема с просмукващата се през основите и издигаща се по стените влага. Това се постига с помощта на материали от света на нанотехнологиите, които са в състояние да проникват и през най-тесните капиляри на строителни материали, просмукват се по цялото напречно сечение на зида и изграждат траен водонепропусклив слой, който изпълнява ролята на хоризонтална хидроизолация. Така пътят за изкачване на влагата бива трайно прекъснат.

Предотвратяването на възможността за просмукване на влагата по височина е отговорна задача и затова трябва да се разчита на технологиите и материалите предлагани от водещите в света производители. Швейцарската фирма Vandex е една от тях, а специализацията й е именно в създаването и производството на материали, които прониквайки в дълбочина в бетонната конструкция (или други строителни материали) изграждат трайна защита, която я прави напълно водонепроницаема.

За саниране на стари сгради и кардинално решаване на проблемите, предизвикани от проникването на влага през основите и сутерена Vandex предлага цялостна система, която обхваща: изграждането на хоризонтална хидроизолация, третиране на осолените повърхности, външна и вътрешна вертикална хидроизолация на стените.

За изграждане на хоризонталната противокапилярна хидроизолация в съществуващи зидове особен интерес представлява материалът Vandex IC, с който се работи съвсем лесно и без специализирана техника. Той представлява пастообразен високо технологичен продукт на база на силан-силоксанова микроемулсия. Доставя се опакован в тънко фолио (в строителната практика се е наложило понятието „салам”), като се шприцова в зида с ръчен шприц. Опаковките са по 600 ml.

Vandex IC е предназначен за изграждане на трайна хоризонтална хидроизолация при съществуващи зидове, изградени от следните материали:

* Печени керамични тухли

* Силикатни тухли

* Каменни зидове (ломен, дялан или трошен камък), споени с циментов разтвор (т.е. с отворени капиляри)

* Други материали, свързани с материали на минерална основа, образуващи вертикални фуги между тях.

За разлика от други подобни материали Vandex IC може да се прилага и при силно овлажнени зидове – с до 95% влага. Това е съществено предимство, защото така на практика не се налага предварителното им подсушаване, което не е лесна задача и поради това би се загубило едно голямо предимство на Vandex IC – човек лесно сам да се справи със задачата, защото му трябва само най-обикновен перфоратор и свредло Ø12. Все пак колкото зидът е по-сух, толкова по-бързо активните вещества на Vandex IC ще проникнат в строителния материал и ще направят капилярите му водонепроницаеми. Тези вещества променят повърхностното напрежение, което поражда капилярните явления.

За да се гарантира цялостна и оптимална хидроизолация, третирането на зида в дълбочина с Vandex IC трябва да бъде съчетано с изпълнение на външна или вътрешна (според случая) вертикална хидроизолация със специализираните за целта материали на Vandex, участващи в системата за саниране на стари сгради. Преди това обаче повредената мазилка трябва да бъде премахната, включително избилите върху повърхността й пренесени и отложени от влагата соли. За третиране на силно „осолените” зидове се използват материалите Vandex Anti Sulphate и Vandex Mineralit, а за вертикална външна хидроизолация: Vandex Uni Mortar 1, Vandex BB 75, Vandex BB 75 E, Vandex Plug. Вътрешната хидроизолация е поверена на материалите: Vandex Rough Cast, Vandex Leveling Plaster, Vandex Refurbishment Plaster white.

За да не навлизаме в тази дълбока тема, която не е предмет на тази статия, бихме препоръчали при по-сложни случаи да се търси съдействието на специалистите на представителя на Vandex за България – фирма „Новострой Инженеринг” (www.novostroy.com). За да се предпише най-ефективното решение за какъвто и да било строителен проблем, особено при санирането на стари сгради, е необходима вярна диагноза. Специалистите на „Новострой Инженеринг” и нейната дъщерна фирма „Новострой контрол” имат богат опит и познания в тази област.

За да се постигне оптимално проникване на Vandex IC по цялото сечение на зида и изграждане на достатъчно дебела водонепроницаема преграда, той трябва да бъде шприцован в хоризонтална фуга на разтвора (хоросан или циментов), с който са иззидани тухлите. Затова мазилката трябва да бъде изкъртена до тухла, за да се открие възможно най-ниско разположената фуга между тухлените редове, и разтворът да се шприцова в нея.

Около три месеца след като Vandex IC бъде шприцован през пробитите в зида отвори, започва неговото изсушаване над така изградената хоризонтална капилярна хидроизолация. Това е продължителен процес, който може да трае от половин до една година, в зависимост от конкретните условия – вида на строителния материал, дебелината на зида и степента на неговото овлажняване.

След шприцоване на Vandex IC съдържащите се в емулсията микроелементи се разпределят в дълбочина, като се просмукват и през най-тесните капиляри. По този начин активните вещества изграждат пласт, който има силен водоотблъскващ ефект и не позволяват на водата да преминава през капилярите и да овлажнява зидарията във височина.

Отворите с диаметър 12 mm за шприцоване на емулсията се пробиват по продължение на хоризонталната фуга между два реда тухли на разстояние 120 mm един от друг. Избира се фуга, отстояща на около 150 mm от нивото на почвата. Пробива се на дълбочина около 20 mm по-малка от дебелина на зида. За създаване на условия за оптимално проникване на емулсията и изграждане на най-ефективна хидроизолация се препоръчва всеки втори отвор да се пробие на мястото, където хоризонталната фуга се пресича с вертикалните фуги между всеки две съседни тухли (при стандартната им дължина 250 mm). Вътрешността на така пробитите отвори се почиства чрез продухване със сгъстен въздух. При двуслойни зидове се препоръчва шприцоване на Vandex IC и от двете страни в посока към междинната кухина при спазване на посоченото изискване за разстоянието между дъното на отворите и повърхността на зида.

При каменните зидове, ако е необходимо, хоризонталната хидроизолация се изгражда като отворите за шприцоване на Vandex IC се пробиват в свързващия камъните циментов разтвор. При порьозен камък (пясъчник), който се просмуква от водата, отворите може да се пробият и директно в него.

В случаите, когато не може да се установи точното местоположение и да се уцели фугата от свързващия материал, се препоръчва пробиване на отворите в два лежащи един над друг редове.

Vandex IC се шприцова с пистолет, като се подбира накрайник с дължина, позволяваща му да достигне до дъното на отвора. Накрайниците на стандартните пистолети, продавани в магазините, са къси и съответно неподходящи за целта. Пистолетите на Vandex се предлагат с два накрайника с дължини 35 cm и 100 cm. Емулсията от поставената в пистолета опаковка Vandex IC се изтласква равномерно чрез прилагане на постоянен натиск върху ръкохватката. Едновременно с това натрайникът се изтегля бавно, за да може отворът да се запълни изцяло. Запълването трябва да достигне до около 10 mm от повърхността на зида.

След това всички отвори се затварят (затапват) с Vandex Uni Mortar. След време, в процеса на изсъхване, около отворите може да се образува белезникаво оцветяване. То се премахва с четка.

В таблицата са дадени разходните норми на Vandex IC в зависимост от дебелината и дължината на третирания с препарата зид. Ориентировъчно може да се приеме разход 100 ml/m зид при дебелина 10 cm.

Коментари и въпроси

8 Коментари към “Хоризонтална хидроизолация на стени в стари сгради”

Zdravko Ivanov | март 11th, 2012 at 11:03 am

Zdraveite,
problema mi e sushtiq za koito pro4etoh v va6iq sait za prosmukwa6ta se wlaga ot osnovite.Sgradata e staro stroitelstwo na wlajen klimat.
Vaprosa mi e vazmojno li e da vlqza v kontakt s nqkoi specialist po tezi problemi i eventualno da doide na mqsto.
„Направи сам“: Препратихме запитването към управителя на фирма „Новострой инженеринг“, вносител на описаните в статията материали. Фирмата разполага и с подвижна лаборатория за контрол на строителните материали и конструкции. Те ще се свържат с Вас.

Кръстева | юли 25th, 2012 at 2:55 pm

Здравейте, За стара къща строена 1952 г.проблемът е в мазата,която е под нивото на земята. От вътрешната страна е тухлена зидария.При дъждове и топене на сняг,вътрешната стена е почти изцяло мокра. Възможно ли е да се предпази стената с Вашия препарат като се инжектира само от вътрешната стена? От вън мазилката винаги е суха и няма петна от овлажняване.
„Направи сам“:
В статията са разгледани технологията и конкретни материали за предотвратяване изкачването на влагата през капилярите на строителния материал – бетон или тухли, чрез изграждане на хоризонтална хидроизолация.
Вашият проблем очевидно се дължи на липсата на външна хидроизолация или нейното повреждане, която да предпазва от проникване на почвена влага. Решенията са или откопаване на основите и направа на такава хидроизолация, или впръскване под налягане през отвори в зидарията на специални материали, както това е описано в тази статия.

Михаил Семерджиев | ноември 20th, 2012 at 4:56 pm

Здравейте! Статията е страхотна, но аз имам един въпрос-ако зида не е тухлен или от камък, а е гредоред. Тогава Vandex IC ефективен ли е и как се полага?
„Направи сам“: Писмото Ви е препратено на фирмата вносител на материалите на Vandex. Те ще се свържат с Вас за уточняване на подробностите около Вашия проблем.

александър грозданов | януари 2nd, 2013 at 8:18 pm

Здравейте и Честита Нова Година !!! Прочетох статията за Vandex IC и искам да Ви питам следното – мога ли да го използвам при зид ,направен от непечени(сурови) тухли? Ако мога,възможно ли е чрез вас да закупя Vandex IC и пистолета за впръскването му в отворите ?
„Направи сам“: Публикуваме отговора, който получихме от фирмата вносител „Новострой Инженеринг“.
„Vandex IC може да се използва при всякакъв вид зидарии, независимо от материала – тухли включително непечени, камък и др.
Vandex IC се инжектира в отвори пробити в разтвора с който са зидани тухлите, като изгражда преградата за пълзящата влага именно в този разтвор – циментов, варов или друг.
Материала може да се закупи от нашият офис – София ул. Тодор Каблешков № 61 или да ви се изпрати по куриер.
Цената за една опаковка от 600 мл е 90 лв и може да се инжектират 3 метра линейни при дебелина на стената от 150 мм.
В цената не е включена доставката по куриер.“

Маруся Петринска | март 20th, 2013 at 4:15 pm

Живея в София във фамилно блокче, строено през 50-те години. В едно от помещенията на сутерена се появи влага по пода – явно от високи подпочвени води. Бихте ли ми казали каква е цената за диагностициране на проблема и евентуално за отстранявеането му?
„Направи сам“: Писмото е препратено на посочените в статията фирми „Новострой инженеринг“ и „Новострой контрол”, първата от които е вносител на материалите, а втората е специализирана в техническо обследване на строителни конструкции и материали.

Атанас Георгиев | юни 28th, 2015 at 8:06 am

Здравейте! Предлаганият от Вас материал Vanden IC за хоризонтална хидроизолация изолация е уникален. Къщата ми през декември – февруари тази година беше наводнена от наблизо преминаващата река и влагата е почти на метър височина от пода. Тъй като част от нея е строена през 1950 г. основите са от камък зидан с варов разтвор но достъпа до тях е практически невъзможен. Стените са зидани от изпечени тухли но зидани с глина (пръст за производство на тухли).От външна страна къщата е санирана с фибран и замазана с минерална мазилка. Много ще Ви бъда благодарен, ако получа Вашата професионална помощ по следните въпроси:
– Мога ли да използвам материалът Vanden IC за хоризонтална изолация на стените като го инжектирам във фугите от глина между първият и вторият ред на тухлената зидария, или като вариант между камъка на основите и първият ред тухлена зидария като се има предвид, че фугата също е от глина.
– Каква вертикална хидроизолация бихте ми препоръчали за така почистените от мазилката вътрешни стени и с какъв материал да бъдат запълнени фугите преди нанасянето на хидроизолацията.
– Каква хидроизолация да използвам за пода, като се има предвид намерението ми да направя вътрешна замазка (или бетонна плоча) за да положа терикотни плочки или ламиниран паркет.
Очакваме Вашето становище и препоръки.
С най-добри пожелания!

„Направи сам“,
Препратихме запитването Ви до фирмата вносител „Новострой инженеринг“, откъдето ще се свържат с Вас. Фирмата също така притежава необходимата компетенция за обследване на техническото състояние и предлагане на оптимални хидроизолационни решения.

Kalin | септември 18th, 2015 at 6:59 pm

Здравейте ,
имам същия проблем. От къде мога да купя Vandex IC , pistoleta и Vandex Uni Mortar. Очаквам вашия отговор. Сърдечни пожелания.
„Направи сам“:
В статията се съдържа връзка към сайта на фирмата вносител „Новострой Инженеринг“.
Писмото Ви е препратено до фирмата и те ще се свържат с Вас.

Калин | септември 20th, 2015 at 12:25 pm

Здравейте, от къде могат да се купят продуктите на Vandex?
Благодаря.
„Направи сам“:
В статията се съдържа връзка към сайта на фирмата вносител „Новострой Инженеринг“.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

Брой 7-8/2010, Ремонти, Хидроизолация

Ключови думи


 
към началото