В категории: 2019, Актуални статии, Брой 9-10/2019, Представяме ви

Пресконференция на Управителния съвет на STIHL AG

От ляво на дясно: Анке Клайншмит, член на Управителния съвет (УС), ръководител „Развойна дейност”, Норберт Пик, член на УС, ръководител „Маркетинг и продажби”, д-р Бертрам Кандзиора, Председател на УС, ръководител „Производство и управление на материалите”, д-р Михаел Прохаска, член на УС, 
ръководител „Персонал и право”

Управителният съвет на STIHL AG даде пресконференция, която бе водена от неговия председател д-р Бертрам Кандзиора. Той представи основните производствени и финансови резултати за изминалите от началото на годината осем месеца. Във втората част на изложението си д-р Кандзиора открехна завесата пред новостите в производствената програма на STIHL, които ще бъдат пуснати в края на тази, и основно – в началото на идната година.

 

Финансови резултати на групата STIHL

За периода от началото на 2019 г. до края на август групата STIHL е постигнала оборот от 2,8 млрд. евро. В сравнение със същия период на миналата година това прави ръст от 6,1%. Без отчитане на ефекта от валутните курсови разлики постигнатият ръст би бил 4,8%. Д-р Кандзиора подчерта, че този положителен търговски резултат се дължи преди всичко на засиленото търсене на по-скъпи продукти. Развитието при общите продажби е с по-малка динамика. Въпреки това, групата е продължила да разширява пазарния си дял в сектора на машините с бензиново задвижване.

Д-р Бертрам Кандзиора, Председател на Управителния съвет на STIHL AG

Продажбите на машини и инструменти с акумулаторно захранване са нараснали с двуцифрено число. В отговор на зададен му по-късно въпрос, д-р Кандзиора заяви, че тенденцията е делът на акумулаторните инструменти и машини да достигне 50% от общото производство. За раздяла с бензиновите двигатели ще трябва още доста да се почака, според него „вероятно още 50 години“. И в бъдеще ще има пазари като Русия, Латинска Америка и Австралия, които ще залагат на бензиновия двигател.

При търсенето на задвижвани с бензин машини се наблюдава леко отстъпление. Д-р Кандзиора заяви, че те няма да допуснат и милиметър отстъпление при тези машини, но същевременно ще „дадат газ“ при развитието и продажбите на акумулаторни инструменти.

Върху развитието на търговията през този период са оказали задържащо влияние неблагоприятни климатични условия през миналата година – високи температури и засушаване в някои ключови райони на планетата, както и по-тежките глобални икономически условия и издигане на търговски бариери. Поради това складовете на много търговци на дребно в началото на тази година са били все още пълни със закупена през миналата година продукция. Съответно това се е отразило върху намаляване на поръчките през първите осем месеца на тази година.

 

Лек ръст на продажбите в 
световен мащаб

Поради споменатите вече неблагоприятни условия през първата половина на тази година е постигнато леко увеличение на продажбите в световен мащаб. “Отслабването на световната икономика, нарастването на пречките пред търговията и все още неясните регламенти за Брекзит, не се отразяват благоприятно за нашия бизнес”, уточни д-р Кандзиора. Съществуват обаче и различия между пазарите. Така например Западна и Източна Европа, с изключение на Русия, се развиват в положителна посока. Принос за това положително развитие имат акумулаторните продукти, а така също и задвижваните с бензинов двигател машини.

Спадът на продажбите в Русия се дължи на останали от миналата година закупени от търговците стоки. Освен сухото лято през 2018 г., причина е и слабата покупателна способност на населението.

Нивото на продажби в Северна Америка леко надхвърля постигнатото през миналата година.

Пазар с дългосрочна перспектива на развитие за групата STIHL са африканските държави, макар че към момента той се намира все още на съвсем ниско ниво. През 2020 г. STIHL ще открие собствена дистрибуторска фирма в Перу.

Към 31.08.2019 г. в световен мащаб за STIHL работят 16823 служители.

 

В Германия продажбите надхвърлят
 нивото от 2018 г.

Въпреки споменатите природни и търговски трудности, за първите 8 месеца на годината оборотът, постигнат от STIHL на немския пазар, надвишава нивото от миналата година. Като радостен факт д-р Кандзиора изтъкна нарастването на продажбите при акумулаторно захранваните инструменти и бензиново задвижваните верижни триони. Очаква като цяло за годината повишаване на продажбите също при роботите за косене STIHL iMOW и водоструйните машини.

Пазарът в Германия се снабдява от дистрибуторска фирма с 50-годишна история, разположена в гр. Дибург. Поради нейното бързо развитие и повишаващите се изисквания на немския пазар, STIHL инвестира над 25 млн. евро за доизграждане на съществуващата база и построяване на нова логистична база, която ще бъде готова в края на 2020 г.

 

Дългосрочен растеж при предпазлив 
оптимизъм в краткосрочен план

По отношение на бизнес перспективите, д-р Кандзиора подчерта, че в стратегическото си планиране компанията очаква по нататъшен растеж в дългосрочен план. Поради нарастващата конкуренция, отслабването на глобалната икономика и глобалните търговски конфликти, в краткосрочен план преобладава предпазливият оптимизъм.

 

STIHL инвестира в промени, насочени към потребностите на своите клиенти

Дигиталната трансформация, нарастващото значение на акумулаторно захранваните инструменти, както и новите изисквания на клиентите при онлайн търговията, са актуални теми за много компании. Секторът на задвижваните с бензинов двигател машини за работа в гората и градината също се намира в преломен момент.

“Поради това”, подчерта д-р Кандзиора, “компанията се е подготвила за такива промени с големи инвестиции в образованието и по-нататъшното обучение на своите служители, инвестиции в развитието и производството на акумулаторни батерии, в изграждането на нови и обновяването на съществуващи роботизирани линии и автоматични обработващи центрове, в по-нататъшната електронизация на производствените и други дейности. Това е дългосрочна стратегия, която ще се развива и оптимизира в бъдеще.”

Компанията планира различни мерки в своята продажбена и продуктова политика. Така например от началото на следващата година компанията ще предложи онлайн магазин за поръчки на немския пазар. Специализираните търговски фирми за продажби на дребно остават персонален партньор за своите клиенти, като ще продължат да им осигуряват технически консултации и съвети, инструкции за работа с машините и сервизна поддръжка. В допълнение STIHL ще продължи да оптимизира продуктите, процесите и услугите си, за да се подготви за предизвикателствата от променящите се условия.

 

Новости в продуктовата програма на STIHL за 2019/2020 г.

За да отговори по най-добрия начин на многопластовите потребности на своите клиенти, STIHL залага и в бъдеще на продуктова гама, включваща както машини с бензинови двигатели, така и продукти, захранвани с акумулаторна батерия.

В края на тази и най-вече през идната година STIHL ще пусне на пазара редица нови продукти. След пресконференцията част от тях бяха представени и демонстрирани пред участниците в срещата в няколко демонстрационни центрове. Всеки имаше възможността лично да изпробва и да се убеди в техните качества и възможности.

В края на пресконференцията бе обявено, че популярното световно първенство за дървосекачи STIHL TIMBERSPORTS WM 2019 ще се проведе за пръв път в Прага – на 1 и 2 ноември т.г.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото