В категории: Актуални статии, Брой 5-6/2020, Градина, Представяме ви

STIHL с реномирани отличия за виртуално обучение

STIHL бе отличена с две престижни награди за проекта RESCUE SAW MR – Mixed Reality Rettungssägen-Simulator. Информацията за пресата е от 14 май 2020 г. Става дума за създаване на симулатор на виртуална реалност при извършване на спасителни операции, изискващи рязане на елементи от строителни конструкции при различни ситуации (смесена реалност).

Едната награда е за електронно обучение eLearning 2020 в категорията „Смесена реалност“ за виртуално онагледяване и тренировъчна симулация при спасителни операции.

Втората награда е за Immersive Learning 2019 – става дума за т. нар. потапящо обучение в категорията „Стандартно съдържание“. Този неологизъм в немския език означава обучение, което се провежда в напълно симулирана виртуална среда. Учащите изцяло се „потопяват“ в нея, като изпълняват действията, които биха извършвали, в случая с моторен трион, при различни ситуации, каквито ги очакват в реалната практика. Така те могат безопасно да усвояват, тренират и усъвършенстват правилното извършване на тези операции. Това са дейности, които в реални условия крият опасности за здравето. Поради това работещите трябва да са добре подготвени да се справят при всевъзможни възникващи в практиката ситуации. Този метод намира все по-често приложение при различни форми на онлайн обучение.

Наградите бяха връчени от списание eLearning (Електронно обучение) и Института за „потапящо“ обучение.

Симулаторът за рязане с моторен трион при извършване на спасителни операции е виртуална тренировъчна платформа, която е особено ефективна за обучение и тренировки на пожарникари, на персонала на Агенцията за техническа помощ (THW) в Германия. Служителите на тези служби получават възможност да тренират в сигурна и безопасна виртуална среда оптималното използване на техниката при спасителни и аварийни операции, за бързо и компетентно оказване на първа помощ и спасяване на човешки животи.

Г-н Марбод Лемке, ръководител „Международно сервизно и продуктово обучение“ на STIHL подчертва: „Нашата дигитално разширена концепция за обучение на пожарникари, на служители на Агенцията за техническа помощ и други подобни организации, е един пътеводител към бъдещето. Чрез използване на моторни триони и триони за спасителни цели в безопасна и управляема учебна среда, симулаторът гарантира, че спасителните екипи ще бъдат добре обучени за своята работа. Способността им да се справят във всяка ситуация е гарантирана. Симулаторът има потенциала да реформира образованието и по-нататъшната подготовка в този бранш по целия свят.“

STIHL е разработила симулатора за рязане с моторен трион в сътрудничество с фирма imsimity GmbH. Той може да бъде закупен от компании, извършващи такива дейности като стандартно съдържание и да бъде интегриран в техните собствени образователни процеси. В съдържателно отношение проектът е бил консултиран от Агенцията за техническа помощ (THW).

Симулаторът за рязане с верижен трион при спасителни операции има впечатляващи предимства в редица отношения. Журито на списание eLearning изтъква и високо оценява предимствата на симулатора за намаляване на разходите за обучение, за опазване на техниката – режеща верига и трион, отпадане на необходимостта от осигуряване на реални конструкции и материали за учебно рязане. Освен това учебният процес е независим от метеорологичните условия. В добавка, симулаторът осигурява модерна форма на комуникации в учебния процес.

В мотивите за присъждане на наградата от Института за „потапящо“ обучение се набляга, че симулаторът виртуално пресъздава максимално близка до реалността обстановка при работа с триона в различни спасителни ситуации. По този начин STIHL се явява една от първите компании, която разработва и предлага решения за обучение чрез метода на виртуалната реалност.

Виртуалното образование и усъвършенстване чрез тренировки има множество предимства. Симулаторът за рязане представлява разработена от STIHL концепция за обучение и централна съставна част в програмата за дигитално обучение. Той позволява симулация на работа с истински моторен трион в среда на виртуална реалност, предлагаща най-различни условия и възможни ситуации. Обучаващият се има възможност за многократни, продължителни и най-важното безопасни тренировки за рязане на различни материали, които се налагат при някои спасителни дейности. Обучението чрез метода на виртуалната реалност е свързан също така със значително по-малко разходи, отколкото ако това се прави при реални условия и с работещ трион. Симулаторът за рязане при спасителни действия е разширен със специализиран модул за работа в условия на пожар.

Той разполага с множество варианти за трениране на правилните действия според конкретната ситуация – правилно преценяване на обстановката и избор на най-подходящите места за срязване при дадена конструкция. Службите за спешна помощ могат да използват симулатора за обучение, за опресняване и надграждане на съществуващите познания и умения.

След като човек постави очилата за виртуална реалност, той се пренася в средата на идилична горска поляна. Оттук може да избере конкретния формат за обучение измежду 13 различни техники на рязане и три курса на обучение и тренировка.

След виртуално поставяне на защитното оборудване, облекло, шлем и т.н., на обучавания се обяснява стъпка по стъпка техниката при рязане с триона. Симулаторът предоставя уникалната възможност в безопасна среда да се овладява и усъвършенства техниката на работа при опасни за здравето и живота операции, като разрязване на ролетни (ламелни) метални врати, на покривни покрития от гофрирана ламарина, строителни сандвич-панели, нагорещени бронирани прозоречни стъкла на вагони от метрото и т.н., както и на обичайни дейности в гората като поваляне на дървета и окастряне на клоните им.

За икономическите и други изгоди, и предимства на виртуалното обучение при повишаване на професионалното майсторство, вече стана дума.

 

Електронно обучение (eLearning)

От години STIHL разработва, развива и предлага на клиентите си дигитални методи на обучение, дигитални продукти и услуги, които им осигуряват осезаема добавена стойност. Над 36 000 потребители от около 150 страни ползват платформата на STIHL за електронно обучение (eLearning) за своето професионално образование и трениране на практически умения. Предложението включва инструкции за ремонтни дейности, видеофилми, ръководства за работа с различни машини, продуктово обучение и пазарни новости. Както и необходима информация и ръководства за работа за всеки, който се интересува от дървото като суров материал.

 

Допълнения на редакцията

1. В допълнение на актуалната фирмена информация за пресата, бихме искали, в потвърждение на казаното, да посочим, че темата, най-общо казано, „Нови „интелигентни“ продукти и решения за „умен дърводобив“, „умна градина“ и „умно озеленяване“ на STIHL“ вече е представена пред читателите на списанието.

В демонстрационната програма по време на „Деня на медиите 2018“, присъстващите журналисти от цял свят бяха силно впечатлени от симулатора за виртуално обучение при работа с верижен трион. Немалко от тях сложиха очилата за виртуална реалност и се отдадоха на „рязане и кастрене на дървета” под покрива на палатката.

„Държейки в ръка верижен трион с извадена батерия, използвайки специални очила за виртуална реалност (VR), с помощта на приложението STIHL VR2GO човек може напълно безопасно и същевременно пълноценно да се обучава и усъвършенства при поваляне на дървета, кастрене на клони, нарязване на дървесния ствол на парчета. Колкото желае или колкото е необходимо, без да смущава околните с шума на машината, без да създава купчина стърготини и т.н. Чрез екрана в очилата обучаващият се получава реална картина за своите действия. Освен това неговата работа се изобразява на екран, а системата информира при допуснати грешки, примерно незавършено докрай рязане.“

2. Към момента продуктовата програма на STIHL (Германия) обхваща 34 модела на верижни триони – задвижвани от бензинов двигател, от електромотор за 220 V и с акумулаторно захранване. Повечето от тях имат по няколко версии, което прави общият им брой 64. За разгледаните в статията екстремни приложения при спасителни операции, включително в условия на пожар, към момента STIHL предлага верижния моторен трион MS 462 C-M R. Той работи със специална режеща верига с твърдосплавни зъби 3/8“ Rapid Duro R (RDR), 1,6 mm. Тази верига има максимална износоустойчивост, като може да се справя дори с ламарина, дървесина с пирони, бронирано стъкло, композитни материали и многопластови строителни елементи, пластмаси и други подобни материали, каквито се налага да бъдат рязани при спасителни операции. За тази цел всеки от зъбите е изцяло брониран с твърдосплавна устойчива на удари пластина. Водещите звена са силно модифицирани с по три гърбици, като крайната е заострена и сочи към режещия зъб. Така зъбите режат „по-меко“ и се намалява опасността от повреждането им при удар в твърд предмет.

За информация за предлаганите в България модели на моторни верижни триони вижте сайта на „Андреас Штил” ЕООД.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото