В категории: 2018, Актуални статии, Брой 9-10/2018, Градина, Инструменти, Представяме ви

Нови „интелигентни“ продукти и решения за „умен дърводобив“, „умна градина“ и „умно озеленяване“ – STIHL – „Ден на медиите” 2018

Втората част от презентацията на д-р Кандзиора по време на пресконференцията в рамките на тазгодишния международен „Ден на медиите“ бе посветена на кратко представяне на най-новите „интелигентни“ решения на STIHL, обособени в три основни групи: „умен дърводобив“ (Smart Forest), „умна градина“ (Smart Garden) и „умно озеленяване“ (Smart Landscaping). Той посочи и някои от най-новите модели машини и инструменти, повечето от които STIHL ще пусне на пазара в началото на 2019 година. През изминалата година са били създадени нови области, структури и работни методи с оглед развитието на нови продукти на STIHL. Те притежават и използват възможностите на новите цифрови технологии и безжична мрежова свързаност. Тази целенасочена дейност вече дава своите плодотворни резултати в споменатите вече три области. STIHL е създал и тепърва бързо ще развива редица „интелигентни“ решения на мрежово свързани продукти, които значително улесняват, правят по-ефективна и приятна работата не само сред природната среда, но и в домашната градина.

Така например за „умната градина“ към момента STIHL предлага две нови „интелигентни” решения – автоматизирана система за напояване (STIHL GCI 100), която може да намали с до 50% разхода на вода и нов модел на косачка-робот (STIHL iMow RMI 422 PC), който допълва досега произвежданата серия от този вид автономно работещи машини. Освен своята фабрично придобита „интелигентност“ и двете решения позволяват лесно и удобно дистанционно управление посредством смартфон или таблет, за което STIHL е създал безплатни програмни продукти (приложения за преносими устройства).

Казаното от д-р Кандзиора бе многократно разширено с допълнителна практическа информация за всеки един от новите продукти, били те в областта на софтуера и автоматизацията или на хардуера – нови машини и инструменти на STIHL, по време на близо четирите часа демонстрации. На осем подходящо подготвени центъра журналистите получиха не само обилна специализирана информация и демонстрации от професионалисти. Всеки имаше възможност лично да изпробва новите продукти.

Представяме ги по реда, в който бяха проведени демонстрациите.

 

Симулатор – виртуално обучение за работа с верижни триони

Всеки режещ инструмент, и особено верижните триони, са машини, които изискват умела, при стриктно спазване на правилата за безопасност, работа. Тези умения се постигат чрез обучение и продължителна практика. Този процес може да бъде значително усъвършенстван и ускорен посредством специално разработен метод – симулатор за виртуално обучение и усъвършенстване на техниката при рязане с верижен трион. Държейки в ръка верижен трион с извадена батерия, използвайки специални очила за виртуална реалност (VR), с помощта на приложението STIHL VR2GO човек може напълно безопасно и същевременно пълноценно да се обучава и усъвършенства при поваляне на дървета, кастрене на клони, нарязване на дървесния ствол на парчета. Колкото желае или колкото е необходимо, без да смущава околните с шума на машината, без да създава купчина стърготини и т.н.

Чрез екрана в очилата обучаващият се получава реална картина за своите действия. Освен това неговата работа се изобразява на екран, а системата информира при допуснати грешки, примерно незавършено докрай рязане.

 

За сервизно обучение

Вместо изработен в единични бройки скъп разрез на бензинов моторен трион, чрез приложението STIHL AR2GO всеки може на смартфона или таблета си да разглоби и да проучи детайлно конструкцията на машина

Друго, също безплатно приложение за мобилни устройства (таблети и смартфони), STIHL AR2GO, позволява дадена, виртуално изобразена машина да бъде разглобена на съставните си части. Изобразени триизмерно, те може да бъдат огледани от всяка страна (360˚). Приложението позволява да се види и вникне във вътрешността на машината, да се осмисли движението и работата на нейните основни механизми и детайли. Изображението се извежда на екрана на таблет или смартфон, а с помощта на съвсем прости очила (картонена конструкция с две лещи), то се наблюдава триизмерно.

 

Виртуален магазин на STIHL

За своите дилъри и продавачи STIHL е разработила приложението за виртуален магазин (VP Shop) STIHL Training VR2GO, което може да се инсталира и ползва на настолни компютри, смартфони и таблети. То е изключително удобно за работа. Позволява обхождане на виртуалния магазин, разглеждане на отделните групи инструменти и машини, на техническите им характеристики, поясняване чрез видеофилми на тяхната работа и особености при използването им. За някои продуктът позволява и достъп до вътрешността на машината.

 

Електронно картиране на дървета за рязане

За дърводобива и поддържането на горите е създадена системата LogBuch (пилотен проект Forst 4.0), която позволява прилагане на GPS геолокация за всяко дърво, маркирано за отрязване. Също така успешно системата може да се използва и в населени места. В хардуерната си част тя съдържа смартфон с включен към него външен микрофон, чувствителен GPS приемник с точност 3–5 m, ръкохватка с Bluetooth бутон, към която се закрепва бутилката с аерозолно разпръсквана боя под налягане (спрей) за маркиране на дърветата.

При всяко натискане на бутона на бутилката с боя, към смартфона се подава сигнал. Той, от своя страна, изпраща в уеб базираната система LogBuch информация, съдържаща точните координати на маркираното за отрязване дърво. За всеки маркиран обект може да се изпрати и съответно съхрани съпътстваща гласова информация, необходима на работника, който ще извърши рязането – примерно за опасно при рязане дърво, за наличие в близост на препятствия или растения, които трябва да се пазят и др. Гласовата информация се транслира автоматично в текстов запис.

Така се създава прецизна електронна карта, съдържаща точното местоположение на дърветата, които следва да бъдат отрязани. Освен улесненията, които предоставя при извършване на планираната сеч, съхранената карта може да бъде много полезна при преценка и набелязване на бъдещи действия за поддържане на гората в този район и дърводобива в нея.

Изследванията на работния процес по време на тестване на новата система са показали, че благодарение на LogBuch времето за откриване на маркираните дървета се съкращава с 25%, с 21% се съкращава пътят, изминат от работниците, с 13% по-малко са пропуснатите дървета.

 

Ефективното използване на инструменталния парк

Облачно базираното системно решение STIHL connect pro позволява на професионалните потребители, основно фирми за градинарство и озеленяване, да управляват процеса на използване на всеки един инструмент и машина – поотделно, по групи или всички заедно. Да оптимизират работното им време и да ограничат нежелания престой. (Бел. ред. – облачната технология е модел, който прави възможен мрежовия достъп до споделени ресурси като интернет мрежи, сървъри, хранилища за масиви от данни и софтуерни приложения с минимално участие или управление от доставчика на услугата.)

За целта е създаден специален сензор – STIHL connect pro, който се закрепва лесно чрез залепване към тялото на даден инструмент или машина. Той е компактен (с диаметър 5 cm), захранва се с батерия, която му осигурява около година работа, използва най-нова безжична Bluetooth технология, добре защитен е срещу проникване на прах или влага, устойчив е на вибрации.

Следейки вибрациите на машината, той установява кога тя работи или се намира в покой. Чрез безжичната Bluetooth връзка информацията се предава на смартфон или таблет (с операционни системи Android или iOS) с инсталирано безплатно приложение. Той от своя страна я изпраща в уеб базирания портал (облака) на STIHL като централно място за нейното съхраняване. Сензорът може да работи с акумулаторни, електрически и бензинови машини на STIHL, както и с машини и инструменти на други производители.

Възможно е също така информацията за „работното време“ на машината да бъде допълвана и с данни за нейното моментно местоположение (GPS кооординати), определено чрез смартфона или таблета. Така събраната информация позволява на съответната фирма, притежател на техниката, да контролира точно, преценява и управлява нейното използване. Да разполага било в реално време или на запис с информация дали машината работи или е в престой, какъв вид дейност се извършва и къде, натоварването на дадена машина или на всички през даден период от време и т.н. Свързана карта на местата, където се използват машините, така събраната и обработена информация позволява значително по-точно да се планира, координира, организира и документира работния процес с цел най-ефективно използване на наличната техника.

Едновременно с това, информацията за отработеното от всяка машина време, позволява по-добро предварително планиране на наближаващи етапи в поддръжката и техническото обслужване на всяка от машините. Позволява също тази дейност да бъде съгласувана и планирана в работната програма на сервиза, при необходимост своевременно да се доставят липсващи резервни части и т.н. Така времето за сервизно обслужване може да бъде максимално съкратено, а престоят на машините – намален.

Сензорът STIHL connect pro ще излезе на пазара през пролетта на 2019 г., поради което към момента все още не е планирано кога ще се предлага у нас.

 

„Умното“ ремарке

Освен трите вече описани „умни“ сфери на приложение на продуктите на STIHL се оказа, че има и още едно – „умното ремарке“. Зад това озадачаващо при първа среща наименование се крие мобилен, създаден във вид на ремарке модерно обзаведен технически пункт, за който всяка специализирана в поддържането на градини и паркове фирма може да мечтае. Най-същественото е неговото техническо съдържание, а възможността да бъде лесно преместван до мястото на работа, още повече повишава неговата значимост за извършване на максимално ефективна и производителна дейност.

Вляво – информационният екран дава пълна справка за готовността на инструменталния парк за работа. Вдясно – проверка на наличните в ремаркето инструменти и батерии. Тук липсва BGA 100

Създаването му е продиктувано най-вече от масовото навлизане на акумулаторно захранваните инструменти, които са все по-предпочитани поради техните многобройни предимства. Това с най-голяма степен е валидно при работа в градска среда, където шумът от машините и замърсяването на околната среда с изгорели газове е крайно нежелателно.

Продължителното професионално използване на тези инструменти изисква наличие на независим, собствен мобилен източник на електроенергия, който позволява зареждане на батериите по всяко време. За тази цел ремаркето разполага с мощна акумулаторна батерия (Power bank) с голям капацитет, от която батериите на електроинструментите се зареждат в рамките на работния ден или когато това се налага. Прословутата необходимост от наличие в близост на контакт към електрическата мрежа отпада. Батерията на ремаркето, както и батериите на инструментите, се зареждат по правило нощем. Възможността батериите на инструментите да се зареждат и на мястото, където се работи, осигурява независимост, типична за бензиновите машини.

Не случайно ремаркето е наречено „умно“. То разполага с диагностична и комуникационна електронна апаратура, които в комбинация със специално разработения софтуер, осигуряват редица възможности за максимално лесно, сигурно и оптимално управление на наличния машинен парк и работата с всеки отделен инструмент.

Вляво – проверка на състоянието и степента на зареждане, на отделните батерии. Вдясно – проверка на оставащото работно време до извършване на планово техническо обслужване

Така например, благодарение на споменатите вече сензори STIHL connect pro, поставени върху машините и наличието на мрежова свързаност, е достатъчен един поглед върху екрана на монитора, за да се разбере дали всички машини са налице в ремаркето и кои липсват, т.е. каква е комплектацията и съответно готовността за работа. Ремаркето разполага с контактни гнезда за зареждане на батерии от професионалната серия акумулаторни инструменти и машини STIHL AkkuSystem PRO – AP, които се поставят директно в инструмента, и AR, които се носят в раница на гръб. Системата отчита и показва на екрана информация за наличния във всяка батерия електрически заряд. Това позволява взимане на правилното решение с кои батерии да се работи, да се прецени приблизително продължителността и обема на работата, която може да се извърши с тях, както и кои батерии се нуждаят от зареждане. Отново благодарение на сензорите STIHL connect pro системата може да предостави информация за работните часове, които остават до следващото техническо обслужване на всяка от машините. Тези, за които е наложително това да се извърши, биват посочени в сигнален червен цвят. Специално разработено за мобилни устройства приложение позволява дистанционно да се проверява дали ремаркето е свързано с електрическата мрежа за зареждане на централната и останалите батерии (през нощта), както и степента на тяхната зареденост. Това дава сигурност, че работният ден ще започне при пълен набор от напълно подготвени за работа инструменти. Няма да се губи време за зареждане на батерии.

Освен описаните дотук функции и възможности, свързани с „интелигентността“ на електроинструментите и тяхното „умно“ групово управление, ремаркето е обзаведено като технически пункт, който съдържа всичко най-необходимо за текуща техническа поддръжка, като заточване на режещи вериги, разполага с набор от сменяеми режещи инструменти (метални ножове, глави с корда), препарати за почистване и смазване на инструментите, защитно облекло и предпазна екипировка и т.н. Разполага дори и с ръчна количка.

Чрез GPS базирана система може да се следи дистанционно местоположението на ремаркето. То има и алармена система за предпазване от посегателства.

Описаното тук „умно ремарке“ е концептуална разработка и тепърва предстои пазарната му реализация. По-същественото е, че чрез него отлично се демонстрират възможностите на новите технологии, хардуерни, софтуерни и комуникационни решения на STIHL, за неимоверно облекчаване, управление и ефективно използване на инструменталния парк, необходим за поддръжката на зелени площи, паркове и градини.

Понеже в статията говорихме неведнъж за приложенията на STIHL, предназначени за работа с мобилни устройства – смартфони и таблети, бихме искали да припомним, че преди повече от две години STIHL пусна безплатното си приложение STIHL App за преносими устройства, работещи с операционните системи Android или iOS. Така всеки може „да носи в джоба си“ справочник с пълната техническа информация за всички подредени по групи продукти с марките STIHL и VIKING, лесно да намира дадена машина, било чрез въвеждане на наименованието на модела, било чрез директно сканиране и разчитане на нейния баркод. Съдържа и ръководства за работа с всяка от машините, за техническото им обслужване, включително под формата на видеофилм, разполага с много удобен за работа калкулатор за определяне на количеството масло, което следва да се добави към бензина и т.н. Приложният продукт е многоезичен, поддържа и български език.

Казаното дотук далеч не изчерпва темата за новите „интелигентни” цифрови технологии и комуникационни решения на STIHL, които създават непознати доскоро възможности за по-ефективно, удобно и лесно използване на нейните машини и инструменти.

В заключение ще цитирам казаното в кулоарите от г-н Волфганг Цан, член на Управителния съвет на STIHL AG и ръководител „Развойна дейност”: „Битката за клиентите в бъдеще ще се съсредоточи върху софтуера”. От близо две години в това направление работят над 300 инженери на STIHL. Чистото машиностроене вече се отваря за електроника, софтуер и приложения за мобилни устройства.Завършваме статията далеч преди да изчерпим показаното и демонстрирано по време на тазгодишния „Ден на медиите“.

В следващите броеве ще запознаем читателите на списанието със:

» Световната новост при бензиновите верижни триони – моделът STIHL MS 500i с електронно управлявано директно впръскване на горивото.

» „Интелигентната“ напоителна система за паркове и градини STIHL GCI 100, която използва и информация от метеорологичните прогнози. Може да съгласува работното си време с плана за работа на робота-косачка iMow. Осигурява до 50% икономия на вода.

» Най-новият представител на фамилията iMow косачки-роботи, моделът STIHL RMI 422 PC. Благодарение на приложението iMow той може да се управлява и програмира чрез смартфон или таблет.

» Новата гама компактни водоструйни машини с налягане до 135 bar, които са изцяло собствена разработка и производство на STIHL. Очаква се да се появят на нашия пазар в края на тази, началото на идната година.

» Професионалната акумулаторна косачка за трева STIHL RMA 765 V.

» Акумулаторната ножица за жив плет STIHL HLA 56. В България ще се продава от началото на 2019 г.

» Акумулаторният верижен трион STIHL MSA 161 T, предназначен основно за работа в короната на дърветата. Той вече се предлага и в България.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото