В категории: 2018, Актуални статии, Брой 9-10/2018, Представяме ви

STIHL – „Ден на медиите”, 2018 – по-нататъшно успешно производствено и финансово развитие на групата STIHL

На 18 септември т.г. групата STIHL организира своя пореден, превърнал се в традиция, „Ден на медиите“. Той се проведе на територията на STIHL в град Вайблинген (в близост до Щутгарт), където е седалището на компанията, нейните основни производствени мощности, изследователски и конструкторски център, и др.

В тазгодишната среща участваха повече от 100 души, журналисти и специалисти от над 15 държави. Типично по немски, проявата бе прекрасно организирана в два основни етапа: пресконференция на Управителния съвет на STIHL AG, практическо запознаване и демонстрация на възможностите на най-нови модели машини, на редица „умни“ решения с използване на цифрови и мрежови комуникационни технологии за работа в гората, градината и озеленяването. Като завършек на срещата темата за „дигитализацията” отново бе изведена на преден план в тясно специализирана презентация.

В продължение на над шестчасова делова програма участниците в срещата бяха запознати с текущите финансови и производствени резултати, с планове за бъдещо развитие, представени и демонстрирани бяха най-нови модели машини и технологии, част от които може да бъдат определени като решения от утрешния ден. При това не само в продуктовата листа на компанията, а постижения, които маркират пътя на технологичното и техническо развитие на даден вид машини, инструменти и организация на работата с тях.

Марката STIHL е много добре позната и приета във всички краища на света като носител на новаторство и с безапелационното качество на своите машини и инструменти, предназначени за дърводобив и поддържане на гората, за работа в градината, било домашна, или просторни обществени паркове и градини, в селското стопанство, при озеленяването. Също така и в строителството, предимно пътното.

В своята над 90-годишна история STIHL е утвърдила името и наложила авторитета си като фирма новатор в разработването на успешни, силно иновационни продукти. Те неотклонно изпълват със съдържание целите, които нейният основател Андреас Щил е поставил през далечната вече 1926 г. Създавайки година по-късно своя пръв електрически задвижван верижен трион, последван през 1929 г. от първия трион с бензинов двигател, той си поставя задачата да създава машини, които улесняват работата на хората в гората и въобще в природната среда. Задачата, която „бащата на моторния трион“ си поставя, е изпълнена така успешно, че от 1971 г. насам STIHL се сочи неизменно като най-продаваната марка моторни триони в света.

От ляво на дясно: Волфганг Цан, член на Управителния съвет (УС), ръководител „Развойна дейност”, Норберт Пик, член на УС, ръководител „Маркетинг и продажби”, д-р Бертрам Кандзиора, Председател на Управителния съвет, ръководител „Производство и управление на материалите”, д-р Михаел Прохаска, член на УС, ръководител „Персонал и право”, д-р Стефан Каспари, ръководител отдел „Корпоративни комуникации и връзки с обществеността”

Продуктите на групата STIHL се продават в повече от 160 държави от всички краища на земното кълбо. Това се извършва чрез 38 дъщерни маркетингови и дистрибуторски фирми, около 120 директни вносители и над 45 000 търговски фирми (дилъри), обслужващи крайния клиент.

В България моторните триони на STIHL навлизат преди повече от 60 години. През 2005 г. STIHL открива у нас своята дъщерна фирма „Андреас Штил“ ЕООД. Продължава развитието на дилърската и сервизна мрежа в страната, значително се разширява предлаганата у нас продуктова гама. Така марките STIHL и VIKING заемат водещи позиции на българския пазар, а в районите с развит дърводобив хората гальовно наричат бензиновите триони с придобилото гражданственост наименование „щилки“.

Връщайки се назад през годините, още при първото представяне на верижните триони на STIHL в списание „Направи сам“, в статията „STIHL – световният лидер при верижните триони“, бр. 1-2/2007 г., след като проучихме историята на фирмата, чистосърдечно заявихме:

„STIHL е измежду фирмите, за които се пише с удоволствие, защото историята им наподобява приказка, в която млад момък с талант, дръзновение и много труд успява да създаде нова, непозната дотогава машина или технология, да ги наложи на пазара и така да направи труда и живота на стотици хиляди хора по целия свят по-производителен и по-лесен. Самият момък става основател на успешно развиваща се вече 80 години фирма, а неговите наследници продължават не само рода, но и делото му.

В конкретния случай приказният герой се казва Андреас Щил….“

Днес, 12 години по-късно, приказката за STIHL продължава. И през ХХI век групата STIHL продължава да се развива като успешен носител на немската и европейска традиция на фамилния бизнес. Успешно съчетава традиции в новаторството и качеството на своите продукти с новите възможности, които предоставят съвременните цифрови и комуникационни технологии.

С тези уводни изречения се опитахме с няколко щрихи да обрисуваме компанията STIHL. Да обясним очаквания силен интерес, особено сред специализираните медии с отношение към техниката за работа в гората и градината, към годишната международна медийна среща на STIHL.

Понеже обемът на споделената с журналисти и специалисти информация многократно надхвърля приемливите граници за една публикация, наученото и видяно на територията на STIHL във Вайблинген ще представим в няколко последователни публикации.

 

Финансови резултати на групата STIHL

Д-р Бертрам Кандзиора,

Председател на Управителния съвет на STIHL AG

Анализът на резултатите, които Председателят на Управителния съвет на STIHL AG д-р Бертрам Кандзиора изнесе на пресконференцията показва, че въпреки неблагоприятните природни условия и влияние на силното евро, обемът на продажбите за първите осем месеца на годината леко надхвърля постигнатото за същия период на 2017 г. За това особено са допринесли продуктите с традиционните за компанията бензинови двигатели. Той подчерта, че те представляват важен стълб в производствената дейност на STIHL AG и още дълго време ще запазят това си място и значение. Приносът на градинските машини и по-специално на косачките за трева, също надхвърля средното равнище. От януари до август 2018 г. групата STIHL е постигнала оборот от 2,65 млрд. евро. В сравнение със същия период на миналата година има лек спад от 1,7%. Същевременно, ако се игнорира ефектът от промяната на валутните курсове, ръстът на приходите за същия период би бил 4,1%. Влияние през тази година е оказал и краткият период на вегетация на растенията. Особено в Западна и Средна Европа, също и в Северна Америка, поради дългата и студена зима, последвана от горещо лято, са съкратили времето на растеж. (Бел. ред. – отминалата 2017 г. отново е рекордна в развитието на групата STIHL. Постигнат е оборот от 3,8 млрд. евро, което прави ръст на развитие 9,7% спрямо по-предната година. Продадени са над 10 млн. машини с двигатели. Продажбите при машините с бензинови двигатели са нараснали с двуцифрена стойност, а при акумулаторно захранваните инструменти и машини – над 2 пъти.)

Д-р Кандзиора подчерта също, че като цяло обемът на продажбите на групата STIHL за първите осем месеца на годината леко надхвърля постигнатото през същия период на миналата година. Това се отнася за всички ключови пазари с изключение на Северна Америка. След дългата зима е настъпило значително нарастване на продажбите в Западна Европа. Този ръст се дължи преди всичко на силното търсене на акумулаторно захранваните машини и инструменти на STIHL. В Азия и Африка групата STIHL е постигнала двуцифрен ръст на продажбите. На пазарите в Западна Европа се наблюдава засилено търсене на верижни моторни триони STIHL. Същото се отнася и за акумулаторните косачки за трева, което се свързва и с промяната на марката по-рано през годината. При акумулаторните косачки STIHL обемът на продажбите е нараснал над два пъти.

Председателят на Управителния съвет заяви: „С това очакванията ни за продажби в сегмента на акумулаторните косачки бяха значително надхвърлени. Позитивният отклик на нашите клиенти показва, че предприетата промяна на познатата със зеленото си оцветяване продуктова гама на VIKING със световно познатата марка STIHL е стратегически правилно решение. През 2019 г. ние очакваме, че смяната на марката ще даде допълнителен „попътен вятър“ за нарастване на продажбите.“

Продължава и нарастването на персонала на групата STIHL. Края на август т.г. в нея са работили 16 928 служители. Нарастването спрямо миналата година е 11%.

Продажбите в Германия също надхвърлят равнището от 2017 г. През 2018 г. STIHL стартира добре на немския пазар. Особено успешно се развиват и нарастват продажбите на бензинови моторни триони, акумулаторно захранвани машини и инструменти, както и на автономните косачки-роботи. Ранните пролетни и летните температури след април са спомогнали за нарастване на търсенето и продажбите. След това в редица региони на Германия е настъпило трайно засушаване. Въпреки тези екстремни метеорологични условия, продажбите са надхвърлили равнището от миналата година. За оставащите до края на годината месеци, при благоприятни метеорологични условия, добрите темпове на продажби от началото на годината ще бъдат отново постигнати. За целта STIHL са подготвили силни продуктови кампании, които също ще спомогнат в тази посока.

 

Оборот и развитие на персонала в немската централа

За първите осем месеца на годината немската централа ANDREAS STIHL AG & Co. KG е постигнала ръст на продажбите 6% и оборот от 804 млн. евро. Отбелязва се и увеличение с 8% на броя на работещите, като в края на август т.г. в нея работят общо 4957 души. Основната част от тях се трудят във Вайблинген. Компанията полага значителни грижи, създава условия и непрестанно инвестира в обучението и повишаването на квалификацията на своите специалисти. „Нашите ангажирани с компанията служители са основа за успеха на компанията. Усилията ни в областта на обучението и инвестициите ни в изграждане на собствени професионалисти ни дават силата да продължим да израстваме и в бъдеще“, заяви Председателят на Управителния съвет на STIHL AG.

 

Следва: Нови „интелигентни“ продукти и решения за „умен дърводобив“, „умна градина“ и „умно озеленяване

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото