В категории: Актуални статии, Брой 3-4/2022, Градина

Акумулаторна ротационна ножица за плевели STIHL RGA 140

През февруари 2022 г. STIHL пусна на пазара нов акумулаторен инструмент – STIHL RGA 140, наречен от производителя ротационна ножица. Той е предназначен за премахване чрез изрязване на бурени, диви треви и друга растителност с жилави стъбла. Тясната му специализация е почистване от нежелана растителност на терени и специфични места, където използването на класически моторни коси и храсторези е проблематично, често и рисковано начинание. Такива места са застлани с чакъл терени, настилки с павета, пропукан асфалт, свободно поставени тротоарни плочи, чиито фуги са запълнени с пясък, разширителни фуги при настилки на големи площи, при пешеходни острови и паркинги и др. Машината е най-подходящият инструмент за косене покрай бордюри, около стълбове, колци и носещи мантинелите греди, в близост до декоративни камъни и други твърди прегради. Въобще на места, при които е силно затруднено, често и до невъзможност, използването на коси със стоманени режещи инструменти – циркулярни дискове и ножове. Косенето с найлонова корда също не е решение, особено за премахване на бурени с жилави стъбла, а при досег с твърд предмет тя се къса.

С две думи, STIHL RGA 140 е машина, специално проектирана за професионална употреба от службите за поддържане и почистване в градската среда и покрай пътища, на градински и паркови терени от избуяла нежелана растителност на описаните места.

Новост е появата на STIHL RGA 140 като самостоятелен акумулаторен инструмент. Специалното при него е режещият агрегат STIHL RG, за който вече сме писали в списанието. Той се открояваше сред новостите в продуктовата листа на компанията през 2020 г. Предлага се и като приставка RG-KM от системата „комбиинструменти“ на STIHL.

Какво представлява режещият агрегат STIHL RG и защо е наречен ротационна ножица? За разлика от обичайните стоманени циркулярни дискове, предназначени за работа с моторни коси, които се въртят с голяма честота, при STIHL RG режещият агрегат е съставен от два притиснати плътно един до друг диска с едри прави зъби. Те имат трапецовидна форма и са двустранно заточени. По време на работа дисковете извършват т. нар. осцилиращо движение. Те се завъртат един спрямо друг под ъгъл до около 30° като променят посоката си на движение с голяма честота. Задвижването на дисковете е синхронизирано така, че посоките им на въртене да са противоположни една на друга.

Зъбите на двата диска образуват двойки, наподобяващи множество своеобразни ножици. При движението си един срещу друг, те прерязват попадналите между тях растителни стъбла. Оттук произхожда наименованието на машината – ротационна ножица.

В сравнение с обичайните храсторези и коси, този режещ агрегат има значително по-сложна конструкция – два режещи диска и специален механизъм, който задвижва поотделно всеки от тях.

Този принцип на работа обаче, има редица съществени, дори решаващи предимства, които са позволили създаването на машина, позволяваща бързо, лесно и най-вече безопасно премахване на нежелана растителност на споменатите специфични места, където стоманените циркулярни дискове, двулистни или трилистни ножове, не са подходящи.

При STIHL RG режещите дискове не се въртят с голяма честота. Също така завъртането им става в противоположни посоки, поради което възникващите инерционни моменти се уравновесяват взаимно. Липсата на неизбежните при бързовъртящите се дискове центробежни сили и породеният от тях жироскопичен ефект, силно улеснява прецизното водене на режещия агрегат.

При бързовъртящите се режещи инструменти дори и минимално отклонение, може да предизвика удар в камък, бетонен елемент или друг твърд предмeт. Това може да повреди инструмента, дори и самата машина. Също така, бързо въртящите се циркулярни дискове, още повече дву- или трилистните ножове, са способни да изкъртват и изхвърлят с голяма сила и скорост камъчета и други твърди тела, които да причинят механични повреди или нараняване на хора. Бързо въртящите се инструменти също така вдигат облаци прах, когато се коси замърсена растителност, характерна край пътищата. Това на свой ред изисква работа със защитна дихателна маска, което често причинява дискомфорт.

Всички тези странични нежелани ефекти липсват при режещия агрегат STIHL RG, съответно при новата ротационна ножица STIHL RGA 140. Ето защо тя е специализиран, изключително подходящ инструмент за премахване на нежелана растителност, поникнала на споменатите специфични терени.

Допълнително предимство на STIHL RGA 140 е ниското ниво на отделяния по време на работа шум, което е от съществено значение при работа в зони с въведени ограничения. Предимство е фактът, че работещият не се нуждае от антифони.

Ротационната ножица STIHL RGA 140 се задвижва от безчетков електродвигател. За осигуряване на оптимална мощност на рязане, съчетана с ефективно използване на акумулираната в батерията електроенергия, честотата на въртене на електродвигателя, респективно на режещите дискове, може да се задава на три степени. Системата за охлаждане на електродвигателя е снабдена с ефективно очистващ засмуквания въздух филтър, чиято конструкция позволява лесното му почистване.

Машината има удобна за държане и направляване ръкохватка. Тя може да се завърта и фиксира в най-удобното за работа положение. Ръцете са разтоварени, защото теглото на машината се поема от презраменен колан, който го разпределя върху двете рамене. Това улеснява движението и точното насочване на режещия агрегат при работа.

STIHL RGA 140 принадлежи към професионалната акумулаторна система на AP на STIHL, чиито батерии имат изходящо напрежение 36 V. За тази машина се препоръчва AP 300 S с капацитет 7,8 Ah и енергийна мощност 281 Wh. Батерията осигурява до около 60 min непрекъсната работа.

Времето на зареждане със зарядно устройство AL 500 е: 30 min до 80% от капацитета на батерията и 45 min за достигане на пълния капацитет.

Теглото на STIHL RGA 140 е 6,4 kg.

 

За допълнителна информация посетете сайта на „Андреас Штил“ ЕООД.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

Актуални статии, Брой 3-4/2022, Градина

Ключови думи


 
към началото