В категории: 2023, Актуални статии, Брой 7-8/2023, Водопровод и канализация, Представяме ви

Линейни отводнителни системи SemDrain на Semmelrock

Откак в НС 11/2021 г. публикувахме първата статия, представяща продуктите на австрийската компания Semmelrock, тя неизменно продължава да се радва на силен читателски интерес. Член на мощното семейство на австрийския гигант Wienerberger, Semmelrock е лидер за Централна и Източна Европа в производството на бетонни изделия за различни видове настилки и облицовки, намиращи се на открито. У нас тя е представена от дъщерната си фирма „Земелрок Щайн унд Дизайн“ ЕООД, основана през 2009 г. Страната ни има привилегията основната част от продуктите с марката Semmelrock, които се предлагат у нас, да се произвеждат в завода, разположен в близост до столицата, в с. Григорево, община Елин Пелин.

За отбелязване е че, подобно на останалите ярко открояващи на строителния пазар продукти на Wienerberger – тухлите (блоковете за зидане) Porotherm и керемидите Tondach, материалите на Semmelrock, особено през последните години, получиха изключително широко разпространение и у нас. Образно казано, след като тухлите Porotherm се наложиха като оптимален продукт за иззиждане на сгради, а керемидите Tondach, за покриване на техните красиви и дълготрайни керамични покриви, материалите на Semmelrock все повече се налагат като особено подходящ и ефективен продукт за настилане на открити пешеходни зони, улици, площади, на алеи в паркове и междублокови пространства, за настилки на пътеки, облицовка на зидове и масивни огради в дворни места, за настилки около басейни, на открити тераси, веранди и др.

В цитираната статия са описани подробно предимствата на бетонните изделия на Semmelrock, успешно имитиращи и заменящи някогашните настилки от гранитни павета и каменни плочи. Цялото продуктово портфолио е достъпно в сайта на компанията, както и на място с консултант, за което е създадено мостреното изложение-градина на територията на завода в с. Григорево.

Последната, при това мащабна новост в продуктовата програма на Semmelrock,са линейните отводнители SemDrain, които са основен елемент на отводнителната система. Тяхното предназначение е да поемат дъждовната, от топящия се сняг или вода с друг произход от повърхността на водоплътни настилки, за да бъде правилно отведена към предвидените за целта подземни водни съоръжения. При липсата на такава водоотвеждаща система всяка паркова алея, улица или стълбище лесно биха се превърнали в буен поток, а откритите тераси и площади – в плитки езерца. В зависимост от местоположението и наклона на терена, ако своевременно не бъде уловена и отведена на безопасно място, дъждовната вода лесно може да проникне и наводни сгради.

Линейните отводнители SemDrain са съставени от тяло и решетка, които се доставят сглобени и готови за монтаж. Тялото е от полипропилен (PP) и има U-образно вътрешно сечение. Разнообразието от материали и степен на пропускливост на решетките допълва възможността за широк диапазон на използване. Системата включва и набор от аксесоари, благодарение на които тя добива своя напълно завършен вид в зависимост от конкретното изпълнение.

Водещ критерий при изграждането на всяка отводнителна система е натоварването, на което тя и, респективно настилката, са подложени. Ето защо линейните отводнители SemDrain се предлагат в три основни разновидности.

В зависимост от тяхната товароносимост, регламентирана от БДС EN 1433, те са обозначени според възприетите класове на натоварване A15, В125 и C250. Цифрите съответстват на натоварването (масата), измерена в kN (1 kN =101,97 kg).

В зависимост от предвиденото натоварване и вида на оттичане (долно и/или странично) линейните отводнители се разделят на две продуктови серии: „ Направи си сам“ и „Професионална употреба“.

Само за информация. За групата, да я наречем, свръхпрофесионални строителни решения, Semmelrok предлага линейни отводнителни системи, подходящи за класовете на натоварване D400 и F900, в които попадат дори пристанищни зони и летища. Те се изработват по поръчка на клиента за изпълнение на конкретни проекти.

 

Линейни отводнители SemDrain DIY („Направи си сам“)

Това са:

– SemDrain DIY A15 (клас А15, 1500 kg). Подходящи са за ниско натоварени зони без достъп за движение на автомобили, каквито са пешеходните и велоалеи, паркове, градински площи, училищни дворове.

– SemDrain DIY B125 (клас В125, 12 500 kg). Предназначени са за малки по площ, предимно частна собственост, зони, допускащи движение на леки автомобили и джипове – пътища, дворове, тераси, градини, паркинги.

Тези две групи отводнители представляват интерес за най-широк кръг от потребители. Съчетават много добри експлоатационни качества и лесен монтаж. Изграждането на отводнителната система е до такава степен улеснено, че дори и не особено напреднал в занаята домашен майстор, лесно и бързо може да се справи на ниво със задачата.

Както вече стана дума, основният елемент на всяка отводнителна система е линейният отводнител, който подобно на сифона в банята, поема водата от повърхността, за да бъде отведена.

За разлика от други алтернативи на пазара, тялото на линейните отводнители SemDrain е изработено от полипропилен. Той е изключително здрав, твърд и едновременно лек материал. Дълготраен и устойчив е на температурни колебания, както и на въздействието на химически агресивни вещества. Повърхността на улея е гладка, което улеснява бързото оттичане на водата.

Отводнителите са конструирани така, че свързването помежду им в различни конфигурации, както и свързването с отточните тръби, да става изключително лесно и бързо по начин, който гарантира качествена, достатъчно водоплътна и дълготрайна сглобка.

Всички отводнители могат да бъдат свързвани един с друг челно или странично, под прав ъгъл. При отводнителите от серията „Направи си сам“ страничното свързване става с помощта на четирипътен конектор. Той позволява също така кръстообразни и Т-образни съединения.

Отводнителите имат фабрично оформени заготовки за свързване към тръби с различни диаметри. При серията „Направи си сам“ тези заготовки се намират само от долната страна на линейния отводнител, а при серията „Професионална употреба“ са налични, както отдолу, така и отстрани. Всяка от двете системи има своите предимства. Изборът е в зависимост от нуждите на клиента и разположението на тръбите от дренажната система.

Линейното и странично свързване на отводнителите един с друг, както и с четирипътния конектор, става чрез сглобка, наподобяваща дърводелската „нут и перо”.

Двата края на всеки отводител са релефно оформени така, че при единия да изпълняват ролята на изпъкнали пера, а при другия – на съответстващите им канали (нутове), необходими за създаване на сглобката. Свързването между два отводнителя става чрез приплъзване на единия спрямо другия, при което „перата” му влизат плътно в каналите на другия. Така лесно и бързо се получава здрава и достатъчно водоплътна (лабиринтна) сглобка. По същия начин в съответните канали става поставянето на затварящите отводнителя крайни тапи (пластини), както неговото свързването с четирипътен конектор.

Свързване на отводнители SemDrain

Този начин на свързване на улеите изключва възможността за тяхното странично или вертикално изместване един спрямо друг. Това означава още, че не е необходимо използване на специални инструменти и допълнителни усилия за това. Друго негово предимство е възможността за промяна на ъгъла между двата елемента с ±2° във вертикална равнина, което улеснява напасването на улеите спрямо терена.

Отводнителната системата съдържа още споменатите четирипътни конектори, както и тапи, за затваряне на краищата им. В системата за „Професионална употреба” има и тапа с възможност за свързване към тръба, както и ревизионна шахта, улесняваща почистването при затлачване.

Свързване на отводнители SemDrain от серията DIY

Съществен елемент на отводнителите са предпазните решетки, които покриват отвора на улея. Според материала, от който са произведени, се предлагат четири вида решетки – от стомана (галванизирана и поцинкована), чугун или PAGF (полиамид, подсилен със стъклени влакна).

Поцинкована стоманена решетка е подходяща за преминаване и на хора с двигателни здавословни проблеми. Тя се отличава със специалния профил на решетката, който силно ограничава вероятността от подхлъзване при затруднени климатични условия.

Горещо поцинкованите стоманени решетки имат по-дебел слой от цинк, който ги предпазва от корозия, съответно са по-дълготрайни от решетките, защитени чрез галванична електролиза. Чугунените решетки са пригодени за екстремно високи натоварвания. Решетките от PAGF са едновременно устойчиви на натоварване, но също така значително по-леки от чугунените и не корозират.

Видове решетки за отводнители SemDrain

Всички отводнители имат дължина 100 cm. За групата SemDrain DIY A15 те се предлагат с два размера – с вътрешно напречно сечение на канала (широчина х височина) 10х5 cm и 10х10 cm. Изборът на височината зависи най-вече от очаквания приток на вода, която трябва да бъде поета и отведена, при което следва да се вземе под внимание и пропускателната способност на решетката.

Отводнителите SemDrain DIY B125, B125 и C250 имат сечение на канала 10х10 cm.

За монтиране на отводнителите се прави продълговат изкоп. В него се полага и подравнява възглавница от бетон с предписаната според класа на натоварване минимална дебелина (80 или 100 mm). Върху него се поставя и нивелира отводнителят, след което пространството около него се запълва с бетон, който се уплътнява чрез вибриране. Минималната дебелина на така получената обкръжаваща го бетонна стена е 100 mm.

При класове на натоварване от А15 до C250, за оптимално визуално съчетаване с павираната повърхност бетоновото легло може да се остави до нивото на сипицата (трошен пясък със зърнометрия 0–4 mm) и над него да бъдат положени паветата, така че да се осигури едновременно здравина на основата и оптимален външен вид на настилката. (вж. фиг. 1)

Монтиране на отводнители SemDrain DIY А15, DIY B125 и C250 при настилка с бе- тонни павета

Фиг. 1. Монтиране на отводнители SemDrain DIY А15, SemDrain DIY B125 и SemDrain C250 при настилка с бетонни павета

 

Професионални отводнителни системи

Тези системи са предназначени за отводняване на площи с много широк диапазон от натоварвания – от големи паркинги пред магазини до терени на летища и пристанища, съответно за класове на натоварване C250, D400 и F900.

SemDrain С250 е предназначена за настилки с натоварване до 250 kN (25 000 kg). Това са зони за обществено ползване със слаб трафик при умерена интензивност на превозни средства: обширни паркинги, най-вече пред големи търговски обекти и в жилищни квартали, положени на натоварване от движещи се и паркирани по-тежки автомобили и джипове, включително с ремаркета, фургони, пикапи, леки камиони с тегло до 7,5 т.

Отводнителите имат същата дължина – 100 cm, а напречното сечение на канала е 10х10 cm. Изработени са от полипропилен, съответно оразмерени за допустимото натоварване, включително с подсилени кантове. Възможностите за странично свързване помежду им и заустване на тръбата, отвеждаща водата, са същите като при SemDrain B125. Предлагат се с решетки от PAGF.

Монтирането им се извършва по вече описания начин. Предвидени са всички необходими допълнителни елементи за цялостно изграждане на отводнителната система, включително и ревизионни шахти.

 

За допълнителна информация посетете сайта на Винербергер ЕООД.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото