В категории: Брой 7-8/2010, Мазилки и бои, Ремонти, Строителство, Топлоизолация

Система за топлоизолация на фасади Ceresit Ceretherm – 10 години гаранция от производителя и BioProtect защита

Докато навън слънцето все още напича, предвидливите хора овреме се стягат за зимата, защото докато се огледаме, и тя вече почукала на вратите ни, водейки със себе си мраз и зимни виелици. А също така дискомфорт, простудни и ставни заболявания, породени от студени и влажни стени. Със сигурност обаче няма да ни спести солените сметки за отопление. Спасението е в добрата топлоизолация на сградите, в които живеем и работим, като всеки според условията и възможностите си търси оптималното за себе си решение. Темата е винаги и целогодишно актуална. Да не забравяме също, че именно пролетта и есента са най-подходящите сезони за външни топлоизолации и най-вече за полагане на завършващата тънкослойна мазилка, която представлява „кожата“ на всяка такава многопластова система.

Народът отдавна е казал, че куче (пък и не само четирикрак партньор) трябва да се подбира така, че да бъде от сой. Ето защо и ние от години следим и представяме по-детайлно решенията и продуктите на водещите в света производители, а в областта на строителната химия концернът Henkel е измежду безспорните лидери. Създаденият преди 105 години за пръв път в света материал, придаващ водоплътност на циментовите разтвори – Ceresit, впоследствие разпростира името си над едни от най-реномираните и предпочитани строителни материали с широк спектър от приложения – залепване на облицовъчни плочки, ремонт и подравняване на подове, ремонт на стоманобетонни елементи, топлоизолация, измазване и защита на фасади, хидроизолация на басейни и резервоари и др. Продуктите Ceresit са еднакво подходящи както за големи строителни обекти, така също за ремонта и обновяването на дома и вилата.

Всеки от тези продукти е плод на продължителна разработка, на натрупан десетилетeн изследователски и производствен опит, на дългогодишно тестване в производствени и експлоатационни условия. Още по-същественото в случая е, че продуктите Ceresit не са самостоятелни „бойци“, пък макар и едни от най-добрите в своята област, а са разработени така, че да „работят“ заедно в старателно подбран екип. Всеки от тях е в максимална степен пригоден към останалите в „екипа“, а всички заедно образуват т.нар. система, която е най-сигурната гаранция за постигане на максимална ефективност в своето приложение – максимално качество и дълготрайност. Това е световна практика, така работят водещите производители. Именно затова и ние от страниците на „Направи сам“ години наред не се уморяваме да поясняваме, че сбирщината от материали на различни производители, подбирани по съмнителен признак, най-често с оглед единствено на възможно най-ниската цена и препоръката на някой баш-майстор, никога не водят до добри и дълготрайни резултати, независимо дали става дума за топлоизолационна система, за залепване на облицовки от плочки и т.н.

Всичко това е ясно за всеки човек с минимални технически познания, както и за прогледналите, поучили се от собствените си грешки. Бедата е, че за инвеститорите в строителството, а такъв е и всеки ремонтирал дори и само банята в жилището си, това е най-неподходящият метод за самообучение, защото, както се знае, „умният човек се учи от грешките на другите“. Втората част на поговорката спестяваме и оставяме всеки сам да се досети за продължението.

Ето защо, когато се предприемат такива отговорни и скъпи дейности като топлоизолацията, с дълготрайност, съизмерима с експлоатационния период на сградата, трябва да се избира най-доброто, а това със сигурност е цялостна система от материали на водещ производител.

Такава е познатата и в българската строителна практика система Ceresit Ceretherm, която вече 7–8 години „Хенкел България“ предлага успешно на нашия строителен пазар.

Поредното категорично доказателство за качеството на всеки от включените в нея материали и за системата като цяло е гаранцията от 10 години, която „Хенкел България“ дава за своите материали. Това е гаранция, че парите ви ще бъдат оптимално инвестирани, а икономията от разходите за отопление по-бързо ще изплати вложените средства. И да не забравяме, че не всичко на този свят се измерва единствено и само с пари – комфортът при обитаване на жилището, добрата работоспособност и здравето нямат релевантно стойностно изражение. Десетте години гаранция от производителя за качеството на неговите материали е сигурна гаранция за десетилетия напред безотказна дълготрайност на топлоизолацията. При условие, естествено, че бъде изпълнена правилно и съобразно дадените за всеки материал предписания, разбира се. Гаранция за качеството на материалите от системата Ceresit Ceretherm дава и присъденият им сертификат „Европейско техническо одобрение“ (ETA).

Топлоизолационната система за фасадни изолации Ceresit Ceretherm и технологията за нейното изпълнение е описана в „Направи сам“ още през 2005 г., а в НС 7-8/2008 са разгледани най-новите включени в нея материали, някои от които революционни към момента на публикацията. Две години по-късно е време да проследим какво се е променило и с какво иначе утвърдената топлоизолационна система на Henkel е станала още по-добра като технология на изпълнение, като дълготрайност и съхраняване на първоначалната свежест и добър вид на фасадата.

Към момента тази система се предлага в четири варианта: Ceresit Ceretherm Classic, Ceresit Ceretherm Premium, Ceresit Ceretherm Express и Ceresit Ceretherm Ceramic. Различията между тях са в някои от използваните материали, технологията на залепване, сроковете за изпълнение и др., но не и в топлинната ефективност или дълготрайността на топлоизолацията. При Ceresit Ceretherm Ceramic декоративната мазилка е заменена с облицовка с керамични плочи. Тук ще разгледаме първите три варианта на системата, които са и основните.

Както е известно, ефективността на топлоизолацията, т.е. количеството на спестената топлинна енергия и съответно икономията на средства за отопление през зимата или за охлаждане на помещенията през лятото, зависи основно от дебелината на топлоизолационния материал. От топлотехническа гледна точка ефективността, определяна чрез стойността на коефициента на топлопроводност (λ), двата основни и най-често използвани за фасадна топлоизолация материали – стиропорът (експандиран полистирен, EPS-F) и каменната вата, имат почти изравнени възможности в границите на λ=0,035÷0,040 W/m.K. И трите варианта на системата Ceresit Ceretherm използват топлоизолационни плочи EPS-F, като причината за това е чисто икономическа – стиропорът е по-евтиният от двата материала и поради това се използва най-масово. В случая цената е определящият фактор, който доминира над останалите физико-механически качества. Съзнателно не споменаваме топлоизолационните плочи от екструдиран полистирен (XPS), които са най-добри като изолатор, но поради висока си цена и паронепропускливост мястото им на фасадата е в областта на цокъла и евентуално в топлоизолацията на сутеренните помещения. Тук те са предпочитани поради голямата си твърдост и устойчивост на натиск.

Подчертаваме още веднъж, че ефективността на топлоизолацията (при правилното ù изпълнение) зависи най-вече от дебелината на изолационните плочи и всяка икономия чрез нейното намаляване е повече от неуместна. Долната граница за дебелина на изолационните плочи при фасадна топлоизолация е 10 cm при сгради, иззидани с масово използваните преди години тухли четворки. За всички останали случаи, било за прословутите бетонни „панелки“ с неясно каква фабрично вградена в тях топлоизолация или при новите постройки с модерни керамични или от пенобетон елементи, дебелината на топлоизолацията подлежи на изчисляване. При всяко съмнение обаче принципът и посоката са пределно ясни: колкото е по-дебел топлоизолиращият слой, толкова по-добре. Във всеки случай системата Ceresit Ceretherm е предвидена за дебелина на топлоизолационните плочи до 25 cm, което ще рече, че с нея може да бъдат надхвърлени изискванията за „нискоенергийна къща“ с коефициент на топлопреминаване U≤0,20 W/m²K (при дебелина на фасадната топлоизолация 16 cm) и още повече сега действащите у нас норми (U≤0,035 W/m²K) за изолиране на външните стени на обитавани и отоплявани сгради.

Да бъде ефективна и дълготрайна топлоизолацията, това е задача и на останалите участващи в многослойната система материали. През изминалите две години от последната публикация в списанието за системата Ceresit Ceretherm всеки от материалите е претърпял усъвършенстване, а някои са заменени с нови, по-ефективни. Най-съществената промяна установяваме в тънкослойните мазилки и фасадни бои, които се предлагат в цветовата палитра Ceresit Colours of Nature. Като връхно покритие мазилката, често и в комбинация с фасадна боя, изпълнява няколко отговорни функции. Тя затваря многослойната система и подобно на кожата на тялото я защитава от атмосферните влияния, които освен чисто природните съставки – вода, сняг, температурни колебания в широк диапазон, вятър и ултравиолетови излъчвания от слънцето, може да включват още агресивни съставки от димни газове, соли от морската вода, прах и др. Задачата се усложнява допълнително, защото мазилката и боята, от една страна, не бива да пропускат дъждовната вода, а от друга – да бъдат паропропускливи, така че преминаващите от вътрешността на сградата през топлоизолацията водни пари да се изпаряват безпрепятствено в околното пространство. Освен защитни, връхното покритие изпълнява също така важни декоративни функции, защото от неговото оцветяване и повърхностна структура в много голяма степен зависи външният вид на сградата. Тъй като изборът на цвят е задача с повишена трудност, голямо улеснение е намиращият се на българската уебстраница на Ceresit софтуерен продукт, който позволява визуализация на избраните цветови нюанси и тяхното съчетаване, включително върху фасадите на съществуващи сгради, като се използва тяхна снимка в дигитален формат.

В сферата на защитните функции и качества на всяка мазилка или боя много важно изискване е тя да не способства образуването и развитието на налепи от различни микроорганизми – мухъл, плесени и др., от които повърхността бързо потъмнява, става на петна и това силно загрозява външния вид на сградата. Това явление е особено силно изразено в местата с по-влажен климат.

Новото при мазилките и боите Ceresit е, че са произведени по технологията BioProtect, което означава, че съдържат специални биоцидни и други съставки, които силно потискат и не позволяват задържането и развитието на такива микроорганизми, предизвикващи биологично замърсяване. В лабораторни условия е доказано, че активността на тези предпазващи вещества се съхранява десетилетия наред, което също е елемент от сертифицирането на мазилките и боите по ETA.

Материалите за тънкослойни декоративни мазилки Ceresit, които са включени в системата Ceresit Ceretherm, са представители на три от четирите основни групи от този вид (без минералните). Те се доставят във вид на готов за употреба пастообразен разтвор. Всички мазилки се предлагат в богатата цветова палитра Ceresit Colours of Nature.

Силиконови мазилки CT 74 и CT 75. Този вид мазилки имат най-добри защитни качества, поради което са предпочитани за сгради, намиращи се в райони с високо замърсяване на въздуха или в близост до морския бряг. Свързващото вещество са силиконови смоли. По всички показатели и особено по водоотблъскващите си свойства и по способността им да се самоочистват под въздействието на дъждовната вода тези мазилки превъзхождат останалите. Имат и добра паропропускливост. Мазилката CT 74 е с едрина на зърната 1,5 mm и е подходяща за получаване на покритие със зърнеста структура. Мазилката CT 75 има едрина на зърната 2,0 mm и е подходяща за получаване на покритие с т.нар. рустикална структура, позната у нас като влачена мазилка поради движението на маламашката при нейното структуриране и окончателно оформяне на повърхността. Освен като завършващо покритие при системата Ceresit Ceretherm, тези мазилки са подходящи за полагане върху всякакви други топлоизолационни системи с армирана шпакловка за основа, върху варови, варо-циментови и циментови мазилки, бетон и други минерални основи, както и върху стари, с добро сцепление минерални, силикатни и дисперсни бои и мазилки, гипсови мазилки и плочи от гипсокартон. Не са подходящи за нанасяне върху пресни варови мазилки, синтетични материали и смоли, лакови или маслени покрития, постни бои.

Акрилните мазилки CT 60 и CT 64 са решение, което може да се определи като ценово ориентирано. Този вид мазилки биват наричани още и полимерни. Свързващото вещество е водна емулсия на синтетични акрилни смоли. Мазилката CT 60 е с едрина на зърната 1,5 mm, а при CT 64 зърната са с едрина 2,0 mm. Съответно първата е подходяща за изпълнение на „зърнеста структура“, а втората за „рустикална“. Акрилните мазилки имат по-ниска паропропускливост от останалите видове.

Силикат-силиконовите мазилки CT 174 и CT 175 обединяват предимствата на силикатните и силиконовите мазилки. Те имат много добра паропропускливост и добри водоотблъскващи свойства, добро сцепление към основата и висока механическа якост. Мазилката CT 174 е с едрина на зърната 1,5 mm, а при CT 175 зърната са с едрина 2,0 mm. Първата е подходяща за изпълнение на „зърнеста структура“, а втората за „рустикална“.

Полагането на тънкослойните мазилки е тема за самостоятелна статия (виж НС 5-6/2007). Затова тук съвсем накратко ще споменем някои основни правила, чието спазване е предпоставка за добре свършената работа. Крайното качество на покритието – в случая с дебелина само 1,5–2,0 mm, силно зависи от добрата подготовка на основата. Неравностите на армираната шпакловка, дължащи се най-често на стърчащите глави на дюбелите, не могат да бъдат прикрити и ще личат. Когато шпакловката е направена с CT 85 (Ceresit Ceretherm Classic), тя трябва да бъде грундирана с универсалния грунд CT 16. Когато се работи с лепилно-шпакловъчния материал CT 87, необходимостта от грундиране отпада.

Мазилката се нанася на тънък пласт със стоманена маламашка, която се държи под ъгъл спрямо стената. Дебелината на слоя се определя от едрината на съдържащите се в разтвора зърна. Работи се с инструменти от неръждаема стомана. Желаният декоративен ефект се постига чрез подбора на мазилката и по-точно на едрината на съдържащите се в нея зърна (и съотношението между различните големини), и чрез начина на повърхностна обработка – най-вече посоката на движение на инструмента.

Важно изискване за получаване на качествено измазана фасада, без петна и разлики в нюансите, е да се работи без прекъсване, като се спазва принципът „мокро върху мокро“. Това ще рече, че даден участък (ако фасадата е разделена на обособени части), или пък цялата фасада, трябва да се измаже наведнъж, без прекъсвания, които биха довели до засъхване на вече измазан участък. Това означава, че предварително трябва да се направи скеле по цялата фасада, а броят на работещите и подготовката на материалите да осигурят непрекъсваем процес, така че фасадата да се завърши в рамките на деня. Друга възможност е фасадата да се раздели на по-малки участъци с различни нюанси на оцветяване, което едновременно улеснява работата и позволява постигане на по-оригинален и разнообразен външен вид. В такива случаи всеки от тези участъци трябва да се огради чрез залепване на предпазна хартиена лента, която се отстранява след структуриране на мазилката, докато тя е още прясна. Освен по вид на свързващото вещество и цвят, мазилките се различават по едрината на включените в състава им твърди зърна. Съответно на това при обработката на повърхността се получава по-груба или по-фина структура. Най-общо казано, след като мазилката се нанесе със стоманена пердашка върху стената и се заравни с по-голяма по площ маламашка, повърхността ù се обработва чрез триене с пластмасова пердашка. Както вече казахме, дебелината на слоя и релефът на повърхността се определят от едрината на зърната.

Завършващата операция, наричана често „структуриране“, се извършва, след като прясната мазилка престане да залепва при допир с пердашката. Видът на структурата зависи от начина на движение на пердашката – при надлъжно движение на притиснатата по цялата си повърхност към стената пердашка по-едрите зърна се влачат под нейния натиск и образуват в мазилката надлъжно разположени дълбоки бразди (влачена или още рустикална мазилка). При кръгообразно движение на пердашката влачените от нея камъчета оставят кръгообразни хаотично разположени следи. При кръгообразни движения на пердашката, но върху мазилка с еднороден състав от ситни камъчета, се получава повърхност, наподобяваща пръсканата мазилка (зърнеста структура). Пердашката се движи успоредно на стената при внимателно приложен върху нея натиск.

Ceresit Ceretherm Classic

Топлоизолационната система е наречена класическа навярно защото се използват класически материали и технология при полагане на многослойни топлоизолационни системи. Плочите от стиропор (CT 315 EPS-F) се залепват към основата (тухлен зид със или без здрава мазилка) с помощта на лепилото CT 83. То е прахообразно и се разбърква с вода до получаване на гъст разтвор. Нанася се върху гърба на всяка плоча по продължение на нейната периферия на ивица с широчина около 3–4 cm и в централната ù част – най-често на 5–6 симетрично разположени купчинки с диаметър около 8 cm всяка. При достатъчно равна основа лепилото може да се нанася върху гърба на плочите и с помощта на стоманена маламашка с профил на зъбите 10–12 mm. След това плочата се притиска на мястото си, при което избилото встрани лепило се обира с мистрията. Плочите се лепят плътно една до друга, като, ако остане пролука помежду им, тя не се запълва с лепило, а с тясно изрязана ивица стиропор. Плочите в два съседни реда се залепват така, че вертикалните фуги между отделните плочи да се разминават.

Освен с лепило, плочите стиропор се закрепват и механично със специални дюбели (CT 330) с голяма глава, която разпределя на по-голяма площ натиска върху сравнително крехкия и податлив на деформация топлоизолационен материал. Поради по-малкото тегло на плочите от стиропор, най-често се използват по-евтините дюбели с пластмасов пирон. Закрепването с дюбели се извършва най-рано 48 часа след залепване на плочите. Дължината на дюбелите се подбира според дебелината на плочите, като трябва да проникват в основата на дълбочина около 5 cm при бетон или плътни тухли и 8–9 cm при тухлен зид от решетъчни тухли. Плочите се закрепват с по 4 дюбела на квадратен метър (поставят се във всеки ъгъл на плоча и два по надлъжната осева линия), като в близост до краищата на стените (ивица с широчина около 2 m) броят им се увеличава на 8 дюбела на квадратен метър. Тези участъци са най-силно натоварени при силен вятър. Необходимо е да се знае, че когато отворите за дюбелите се пробиват в тухла, ударното действие на бормашината, или по-точно на перфоратора, трябва да бъде изключено. В противен случай отворът в крехката и лесно трошлива керамична тухла се разбива и няма да задържа здраво дюбела.

Върху така закрепените изолационни плочи се полага армирана със стъкловлакнеста мрежа шпакловка. Полагането на шпакловката не бива да се отлага прекалено дълго, защото повърхността на плочите стиропор „прегаря“ и става ронлива под въздействие на ултравиолетовите лъчи. По същата причина стиропорът не бива да бъде оставян продължително на слънчево огряване. Повърхността на плочите първоначално се шпаклова чрез нанасяне на тънък пласт Ceresit CT 85. Върху още съвсем пресния пласт шпакловка се опъва армировъчната мрежа и се притиска, докато потъне. Тъй като широчината ù обикновено е 2 m, тя се полага на успоредни ивици чрез припокриване от 10 cm. При вътрешни и външни ъгли мрежата се прехвърля на ивица с широчина 10 cm от другата страна на стената. На всеки ъгъл при отвори за врати и прозорци се поставя диагонално разположено парче мрежа с размери 20х35 cm. Ако това не се направи, е възможно след време на тези места в мазилката да се появят пукнатини. Мрежата се притиска чрез минаване с маламашката и, където е необходимо, се нанася и втори пласт шпакловка. Целта е мрежата да не прозира и същевременно общата дебелина на шпакловката да не надхвърля 5–6 mm. Препоръчва се също удвояване на слоя армирована шпакловка (с два пласта мрежа) върху стените в участъка до около 2 m височина. Това се прави с цел заздравяване на тънкия слой шпакловка там където вероятността от механично повреждане е най-голяма.

Фугите между втвърдената шпакловка и касите на прозорците и вратите се уплътняват – запълват се със силиконов кит, за да не пропускат влага, която би могла да овлажни топлоизолацията.

Шпакловката съхне три денонощия, след което се грундира с Ceresit CT 16. Така се създават оптимални условия за сцепление между основата и положената върху нея тънкослойна мазилка.

Ceresit Ceretherm Premium

Особеното при тази система е използването на един все още сравнително нов материал – Ceresit CT 87. Той представлява суха смес, предназначена едновременно за лепене на изолационни плочи и за полагане върху тях на армираната със стъкловлакнеста мрежа шпакловка. В системата Ceresit Ceretherm Premium този материал се използва само за шпакловката. Трябва да се знае обаче, че той е също така подходящ за армирана шпакловка върху плочи от каменна вата, може да се използва и като висококачествено лепило и за двата вида топлоизолационни материали. След втвърдяване създава макар и тънък, но с висока механична устойчивост срещу надраскване слой, който има добра еластичност и не се напуква.

Най-съществените предимства на Ceresit CT 87 са:

» Направената с него шпакловка не се нуждае от предварително грундиране преди полагане на тънкослойната декоративна мазилка. Така се спестяват средства от стойността на грунда и труда за неговото полагане, икономисва се и едно денонощие време, колкото е необходимо, за да изсъхне грундът.

» Ceresit CT 87 се изразходва по-икономично в сравнение с обичайно използваните други лепила. Разходните норми за плочи от стиропор са около 4,0 kg/m² при лепене и около 3,0 kg/m² за армираната шпакловка.

Ceresit Ceretherm Express

Най-забележителната особеност при тази система е, че вместо класическо прахообразно лепило, което се приготвя за употреба чрез разбъркване с вода, тук залепването на плочите стиропор става със специалната пяна Ceresit CT 84. Това коренно променя традиционната технология на лепене, а лекият, неимоверно удобен при работа флакон с пяна измества тежкото лепило. Еднокомпонентното полиуретаново лепило във вид на пяна има много добра адхезия към минерални основи и стиропора, поради което може да се използва също така при висока влажност и ниски температури.

С един флакон Ceresit CT 84 с обем 750 ml може да бъдат залепени около 6 m² топлоизолационни плочи или малко повече, отколкото с една торба сухо лепило тежаща 25 kg, без да се смята водата за неговото приготвяне. Теглото на флакона заедно с пистолета за шприцоване не надхвърля 1,5 kg. Само това сравнение позволява да се пресметне лесно колко труд ще бъде спестен поради това, че няма да се налага вдигането на тонове лепило до мястото на работа, да не говорим за транспортирането и складирането на това значително количество. Нанасянето на лепилото във вид на пяна става несравнимо по-лесно, отколкото при класическото лепило. Така че от гледна точка на разходите за транспорт, пренасяне и съхраняване на лепилото, както и в удобството при неговото нанасяне двата метода са напълно несъпоставими.

По подобен начин стоят нещата и по отношение на времето, необходимо за залепване на плочите. При лепене с Ceresit CT 84 са необходими само два часа, за да може лепилото да се втвърди и приковаването на дюбелите да започне. Не се налага изчакване от около две денонощия, което е задължително при работата с прахообразно лепило.

Лепенето с Ceresit CT 84 има и едно друго технологично предимство. Класическото прахообразно лепило на циментова основа е добър проводник на топлината. Затова след поставянето на всяка плоча на мястото ù избилото встрани лепило трябва да бъде грижливо отстранено с мистрията. Ако между плочите остане втвърдено лепило, на тези места се получават т.нар. топлинни мостове, през които топлината преминава интензивно и топлоизолацията се компрометира. При работа с Ceresit CT 84 лепилото експандира и се втвърдява в пенообразно състояние, т.е. самото то представлява много добър топлоизолатор. Нещо повече, с него отлично се запълват останали между плочите фуги, както и изолирането на критични места, като оформянето на изолацията под подпрозоречните первази. Фактът, че лепилната смес експандира, т.е. уголемява своя обем, с успех може да се използва и за нивелиране на залепените плочи, така че те да лежат в една равнина. Ако дадена плоча или част от нея поради неравности на основата е хлътнала, т.е. намира се по-ниско от общата повърхност, няма проблем тя да бъде отдалечена от зида чрез шприцоване на лепило в кухината между нея и стената.

За армираната шпакловка при системата Ceresit Ceretherm Express също се използва материалът Ceresit CT 87, който наред с останалите си достойнства не изисква грундиране преди полагане на мазилката. Така се пести още едно денонощие, необходимо за изсъхване на грунда. Сумирано с времето, което се спестява чрез използване на лепилната пяна Ceresit CT 84, ако се добави и времето в случай, че се наложи грундиране на основата преди залепване с Ceresit CT 83, а също и разтеглената във времето организация на работа, общата икономия на време при изпълнение на топлоизолацията по системата Ceresit Ceretherm Express e между три и пет денонощия. Това е съществено предимство, от което произлиза и нейното наименование. Времето не само се измерва в пари, а в някои случаи може да бъде и фактор от решаващо значение.

В началото на статията споменахме, че пролетта и есента са най-подходящите сезони за изпълнение на фасадни топлоизолации. Високите температури и директното слънчево огряване предизвикват прекомерно бързо изсъхване на материалите и могат да компрометират изпълнението на мазилката, залепването на плочите с водоразтворими лепила, а също и на армираната шпакловка. Затова ако се налага работа през горещите месеци, тя трябва да се организира рано сутрин и в късния следобед с прекъсване през обедните часове.

Ефективното намаляване на топлинните загуби през външните стени изисква комплексен подход и решения. Съществен дял на загубите на топлина през фасадите се пада на прозорците. Освен на загубите, дължащи се на топлопреминаване през стъклопакета и рамките обаче, има и загуба на топлина в резултат на инфилтрация на студен външен въздух през макар и минимални неплътности между касите на прозорците и ограждащата ги строителна конструкция. Henkel предлага ефективно решение и на този проблем – от две години насам на нашия пазар се предлагат материалите за изпълнение на системата WINTeQ (Windows Technology Quality) за ефективно уплътняване на фугите при монтиране на прозорци и врати, изработени от дърво, пластмаси или метални профили.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото