В категории: Брой 5-6/2006, Ремонти, Строителство, Топлоизолация

Материали за строителство с блокчета YTONG

В НС 3-4/2006 публикувахме статия за тънкостите при зидането на стени с блокчета газобетон YTONG. Описани бяха и основните инструменти за обработка на този модерен и удобен за работа строителен материал. Сега ще заделим внимание на самите блокчета, защото заводът в Кремиковци постепенно разширява асортимента си, а откриването на втория завод на „Ксела България“ в Добрич ще позволи и на българския пазар да се появят и нови изделия от газобетон, с които от години се строи в Западна Европа.

Блокчета за зидане

Основният строителен материал от газобетон са блокчетата за зидане YTONG. Според физико-механичните им характеристики и съответно по тяхното приложение те се делят на три основни групи:

» B 2,5 / D 500 — използват се за иззиждане на неносещи стени. Характеризират се с клас по якост 2,5 МРа, клас по плътност 500 kg/m³ и коефициент на топлопроводност (λ) 0,16 W/mK.

» B 5,0 / D 600 — подходящи за носещи стени и зидани противоземетръсни шайби. Основните им характеристики са: клас по якост 5,0 МРа, клас по плътност 600 kg/m³ и коефициент на топлопроводност (λ) 0,19 W/mK.

» B 5,0 / D 700 — прилагат се за вътрешни стени с повишена звукоизолационна способност. Техният клас по якост е 5,0 МРа, а подобрената звукоизолираща способност е постигната чрез повишаване на тяхната плътност и съответно обемна маса – клас по плътност 700 kg/m³.

Всички блокчета имат еднаква дължина – 600 mm, и височина 250 mm. Различават се по дебелината си, която може да бъде в границите 50–350 mm. За 1 m² зидария са необходими 6,67 бр. блокчета, независимо колко са дебели. Блокчетата с дебелини 200, 250, 300 и 350 mm се използват за външни стени, като първите два размера са подходящи за неотопляеми или сезонно обитавани сгради. За външни стени на обитаеми сгради се използват блокчета с дебелина 300 mm или още по-добре 350 mm. Двустранно измазан зид с такива блокчетата и коефициент на топлопреминаване (U) 0,419 W/m²K, съответно 0,489 W/m²K отговаря на действащите към момента у нас норми за топлинна ефективност.

За иззиждане на вътрешни преградни стени се използват блокчета с дебелина от 100 до 250 mm. Блокчетата с дебелини 50 и 75 mm се използват за облицоване с цел топлоизолация на съществуващи или новоизграждани с други материали зидове, за обзиждане на вани или корита на душкабини и др.

Блокчетата се произвеждат в два варианта – с гладки (1) или с чела, оформени на длъб и зъб (2). При втория вид блокчета връзката между всеки две съседни блокчета в реда е и механична, а не се разчита само на лепилото. Това допълнително повишава здравината на зида. Блокчетата с чела, оформени на длъб и зъб, се произвеждат за широчини 350, 300, 250, 200, 175, 150, 125 и 100 mm.

Дъгообразни блокчета

Дъгообразните блокчета (3) се изработват чрез изрязване от стандартни блокчета за зидария с клас по якост В 2,5 и клас по обемна плътност D 500 или с клас по якост В 5 и клас по обемна плътност D 600. Използват се за иззиждане на криволинейни стени с дебелини 200, 250 и 300 mm с различен радиус на закръглението. Изработват се чрез предварителна заявка по зададени от клиента външен и вътрешен радиус на закръглението на стената. Вътрешният радиус на дъгата трябва да бъде в границите 800–7000 mm.

Коритообразни блокчета

Използват се за безкофражно отливане на стоманобетонни пояси (4). Те биват два вида:

» Пояси, които служат за укрепване на зидове с височина над 3 m, независимо от дебелината им. Те се закотвят в ограждащите зида стоманобетонни колони или в напречните стени.

» Пояси, разположени върху последния ред блокчета в зида, които се отливат заедно с етажната стоманобетонна плоча. Коритообразните блокчета се използват също и за отливане на щурцове над отвори за прозорци и врати, като в случая те изпълняват ролята на кофраж, в който се поставя армировката, и се налива бетонната смес. Изработват се чрез изрязване от стандартни блокчета за зидария с клас по якост В 2,5 и клас по обемна плътност D 500 или с клас по якост В 5 и клас по обемна плътност D 600. Широчините им са 200, 250, 300 и 350 mm при стандартните за всички блокчета дължина 600 mm и височина 250 mm. Произвеждат се по предварителна заявка на клиента.

Неносещи щурцове

Това са специално оформени елементи (5), получени чрез слепване на изрязани блокчета. Предназначени са за поставяне над врати и прозорци с максимална широчина на отвора 1800 mm. Армират се стоманени пръти, както е показано на илюстрацията.

Лепило

За качественото съединяване на блокчетата едно с друго и получаване на здрава зидария много важно е да се работи с подходящото лепило. На пазара се предлагат лепила от наши и чужди производители за блокчета от газобетон, включително и с марката YTONG. Те представляват заводски приготвени сухи смеси, доставят с в книжни торби и преди употреба се приготвят чрез разбъркване с вода. Разходната норма е 11–15 kg/m³.

Необходимо е да се знае, че, освен вода, към фабричната смес не бива да се добавят други материали (цимент, пясък, поливинилацетатни лепила и т.н.), защото подобни „рационализации“ само ще влошат качеството на оригиналното лепило. След около 4 часа то започва да стяга и става негодно за употреба. Не бива да се правят опити да бъде възстановена нормалната работна консистенция чрез разреждане с вода, защото слепващата му способност ще бъде силно намалена.

Лепилото се нанася със специална назъбена лопатка на пласт с дебелина 1–3 mm. Използването на обикновена зидарска мистрия води до увеличаване разхода, намалява се бързината на работа, намалява и здравината на зидарията поради неравномерно дебелия слой. С лопатка лепилото се нанася на равномерно разположени върху цялата повърхност на долния ред блокчета бразди.

Коментари и въпроси

1 Коментар към “Материали за строителство с блокчета YTONG”

ЖЕКО АНГЕЛОВ | май 30th, 2015 at 8:40 pm

Върху стена от Итонг може ли да се положи мозайка.
„Направи сам“:
Здравейте, г-н Ангелов,
За отговор на поставения от Вас въпрос потърсихме мнението на инж. Бойко Пенев, ръководител на отдел „Приложна техника” в „Ксела България”. Ще добавя собственото си мнение, че класическият вид мозайка, особено за полагане върху стени, вече е отживелица. Съвременните мозаечни мазилки имат редица редица несъмнени предимства – технология на изпълнението, разнообразен и привлекателен външен вид, висока износоустойчивост и защита на стената срещу водни пръски и др.
Поздрави!
Георги Балански
Отговорът на „Ксела България“:
За да отговорим максимално конкретно на този въпрос, трябва да се изясни каква е мозайката и с каква дебелина ще бъде тя. Принципно няма причина, поради която да не може да се положи мозайка върху стена от блокчета YTONG.
Ако се работи с обикновени разтвори трябва да се спазват следните правила:
– стената се почиства от полепнали или ронещи се частици с твърда четка или метла;
– повърхността на стените се навлажнява чрез напръскване;
– веднага след намокрянето се извършва шприцоване с рядък цименто-пясъчен разтвор (1:3) с дебелина на слоя 3-4 mm;
– изчаква се 1 до 3 денонощия, според температурата на въздуха;
– мозайката се нанася по същата технология, по която би трябвало да се нанесе и върху бетон (напр. ако мозаечният пласт е по-дебел трябва да се армира).

Ако се работи с т.нар. мозаечни мазилки, нанасянето отново е двуслойно.
Разбира се, почистването на основата е задължително.
Използва се специализирана хастарна мазилка според технологията на производителя и след изсъхването й се нанася грунд и съответната мозаечна мазилка.
Препоръчваме ако се полага мозаечна мазилка върху много големи площи да се използват мазилки с добра паропропускливост.
Пълна техническа консултация можете да получите от инж.Бойко Пенев на тел. 0888 28 73 69.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото