В категории: Брой 11/2005, Инструменти, Облицовки и настилки, Ремонти, Строителство

Измервателни инструменти на Skil

В този брой решихме да ви запознаем с няколко измервателни инструменти на Skil, които сериозно разколебаха представата ни, че такива обикновено скъпи и поради това изключително с професионално приложение уреди могат да намерят място в непрофесионалния сектор. Всеки от тях е незаменим сам по себе си. Едни, като ултразвуковата рулетка, например, неимоверно улесняват работата, а други, като детектора за скрити предмети може да се изплати само за минута, като предпази от пробиване на скрита в стената тръба.

Ултразвукова ролетка Skil 520

Наименованието ролетка в случая е използвано съвсем условно, защото това е прицизен уред за дистанционно измерване на разстояния с помощта на ултразвук. Измерването става буквално за секунда-две, а точността e достатъчна за строителни и ремонтни цели (±0,5%). Всеки, който е опъвал огъваща се метална ролетка от стена до стена, особено, ако няма помощник и помещението не е празно, за да се мери по пода, веднага ще оцени невероятното удобство да замени обикновената метална с ултразвукова ролетка. Да не говорим, че височина над 3 m се мери доста трудно, пък и рисковано.

С ултразвуковата ролетка се работи изключително лесно и бързо. Тя се опира до една от стените, насочва се към срещуположната и се натиска съответният бутон. За по-точно прицелване срещуположната точка, до която се мери, се маркира с лазерен лъч. За да бъде измерването максимално точно, положението на инструмента може да се нивелира с помощта на две перпендикулярно монтирани либели. Диапазонът на измерваните със Skil 520 дължини е от 0,5 m до 15 m, като разстоянието се отчита в метри или във футове. Освен че измерва отсечки, ултразвуковата ролетка е „интелигентен” инструмент, защото може да запаметява до 10 измерени величини, а освен това пресмята площи и обеми. След като се избере режимът на работа, последователно се измерват дължината, широчината и височината на помещението, след което ролетката пресмята площта и обема. При необходимост измерената величина може да се коригира.

В допълнение ролетката е и електронен термометър, който се задейства още с включването й, и показва температурата на околната среда.Това е полезна за строителя информация, особено когато се работи при температури, близки до критичните за различни строителни материали.

Ролетката е компактна и е покрита с еластичен материал. Теглото ù е 200 g, захранва се от една батерия с напрежение 9V, а, ако не се използва, след 30 s се самоизключва. Доставя се с удобен за носенето ù калъф.

Детектор за скрити предмети Skil 0550

Докато ултразвуковата ролетка все пак има като алтернатива обикновена метална ролетка, то детекторът Skil 0550 е измежду инструментите, които нямат заместител. Служи за откриване и точно определяне местоположението на зазидани под мазилката и съответно невидими метални предмети (армировъчни пръти и други конструктивни елементи, тръбопроводи от стомана или цветни метали, електрически проводници и дървени греди). Способността да открива дървени греди е новост за детектор в любителския клас и е особено полезна при пробиване на отвори и закрепвания в леки стени и тавани, изградени от дървена носеща конструкция с обшивка от плочи на гипсова основа. Проведените от нас тестове показаха, че детекторът напълно отговаря на посочените от производителя характеристики, и открива:

» Черни метали на дълбочина до 80 mm.

» Цветни метали на дълбочина до 60 mm.

» Медни проводници под напрежение – до 50 mm.

» Предмети от дърво – до 20 mm.

При локализиране на предмет едновременно се появява звукова (която може да се изключва) и светлинна сигнализация (светва червен диод). На екрана на инструмента се появява графичен символ, изобразяващ материала на открития предмет, и стълбче, чиято височина съответства на близостта на открития предмет. При откриване на проводник под напрежение с честота 50–60 Hz червеният индикатор започва да мига често, а при метален предмет – свети непрекъснато. По същия начин реагира и звуковият индикатор.

При максимална височина на изобразеното на екрана стълбче предметът се намира точно под детектора. Мястото може да се маркира с молив през специално направен за целта отвор. Освен това върху индикатора се изписва и символ, който посочва материала на предмета. Светенето на зеления индикатор означава, че в обхвата на инструмента няма разпознаваем от него предмет.

За още по-точно определяне на местоположението на предмета се натиска бутона Focus и се търси мястото, над което височината на изобразеното стълбче е най-голяма. За отбелязване е също, че след включването му детекторът автоматично се калибрира без допълнителна намеса, както е при други модели. Устройството тежи 300 g и се доставя с удобна за носене калъфка. Захранва се с батерия 9 V, с която може да работи непрекъснато в продължение на 6 часа.

Лазерен нивелир Skil 500

От двата модела на лазерни нивелири, които Skil наскоро пусна на пазара, този е по-малкият, с по-ограничени възможности и същевременно по-евтин. Има един лазерен прожектор, който може да се завърта така, че лъчът да очертава вертикална или хоризонтална линия, както и линия под наклон между 0 и 90O. Нивелирът се поставя върху специална стойка (придържа се от силен магнит) с три регулиращи винта. С тях и с помощта на двете либели върху тялото му той се нивелира преди започване на работа. В комплекта се доставя и триножник, върху който се закрепва стойката с нивелира. Това позволява лесно очертаване на хоризонтална реперна линия околовръст на стените в помещението, от която след това се измерва ниво за полагане на подова замазка, за монтиране касите на прозорци, за окачване на картини и т.н.

Мощността на лазерния прожектор осигурява добра видимост на очертаната от лъча линия на разстояние до 10 m. Точността на нивелира е ±12 mm на 10 m разстояние. Фокусирането на лъча е добро, като на разстояние 10 m широчината на очертаната линия е 4 mm.

Самонивелиращ се лазерен нивелир Skil 0515

Този инструмент е значително по-съвършен, като най-същественото му предимство е, че е самонивелиращ се в границите на ±5°. Това означава, че нивелирът трябва да се поставя върху основа, която е хоризонтална, или наклонът е не по-голям от посочената цифра. В противен случай уредът не може да се самонивелира и издава непрекъснат предупредителен сигнал. Той има два прожектора, като единият очертава хоризонтална, а другият – вертикална линия. След като се включи в рамките на няколко секунди лазерният прожектор се самонивелира и е готов за работа. Възможни са няколко режима: очертаване на хоризонтална или на вертикална линия поотделно, както и на двете линии едновременно (кръстообразно). Това е голямо удобство, когато се налага едновременно следене по хоризонтала и вертикала. Типичен пример е лепенето на стенна облицовка от плочки. „Далекобойността“ на лазерния лъч е също 10 m, но точността на този модел е по-висока от тази на предния (±5 mm на 10 m разстояние). По-добро е и фокусирането на лъча, което прави линията още по-тясна и по-ясно отчетлива.

Коментари и въпроси

1 Коментар към “Измервателни инструменти на Skil”

Кирилка Стойчева | август 10th, 2011 at 7:32 am

Желая да закупя електронната рулетка, която измерва метри и квадратури. Може ли да ми дадете цена.
„Направи сам“: Здравейте, г-жо Стойчева,
Статията, към която е писмото Ви, е от 2005 г. Към днешна дата добрият избор на инструмент, който да измерва дистанционно разстояния, да пресмята площ и обем на помещения, са лазерните ролетки.
За любителски цели бихме препоръчали моделът PLR 25 на BOSCH (цена 199 лв. към август 2011 г.), а ако желаете професионална лазерна ролетка, най-евтиният модел на Bosch е DLE 40 (цена 279 лв.).

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото