В категории: Брой 1-2/2004, Дърводелство и обзавеждане, Материали, Ремонти, Хоби

Чудният свят на лепилата

Едно от направленията, в които съвременната химия извърши чудеса, е създаването на нови, непознати досега лепила, които, особено през последните години, се изсипаха на пазара ни като от рога на изобилието. Ако човек се спре по-продължително пред щандовете за лепила на всеки от големите магазини, рискува да го заболи главата, ако не знае какво точно търси. Без предварителна подготовка едва ли ще може на място да се ориентира в многообразието от лепила и тяхното приложение, като се мъчи да разчита ситния текст на фабричните указания. Предлагат се лепила за практически всички използвани в бита материали, лепила с изключителна здравина на съединението, устойчиви на нагряване и силно охлаждане, на влага и химически вещества, лепила, които залепват за „секунда“ време, и т.н.

Съвременните лепила коренно промениха монтажната и строителна практика. В редица случаи класическите методи за механично закрепване на детайли с винтове, пирони или нитове безвъзвратно отстъпиха пред лепилата. Защото къде по-лесно, бързо и чисто е да се залепят два детайла, примерно окачалка за пешкири в банята, вместо да се пробива отвор през фаянсовите плочки в стената, последван от набиване на дюбел и завиване на винт. С подходящо лепило може да се ремонтира спуканият чугунен блок на автомобилния двигател, чаена чаша от полупрозрачен фин китайски порцелан, да се лепят вместо приковават первазните летви на подовите настилки и т.н. Специални лепящи ленти моментално решават проблема, ако се пробие градинският маркуч, а с двукомпонентен кит, наподобяващ пластелин за моделиране, може не само да се лепи, но и да се доизграждат отчупени парчета от различни материали, включително камък, бетон, дърво и др. С лепенки и ленти с термолепило се кърпят дрехи и правят подгъви, отново с лепила вместо с нитове се сглобява обшивката на самолетите. Да не говорим, че, когато се счупи някой скъп в материално или сантиментално отношение предмет, само подходящото лепило може да възстанови загубата.

Списъкът с чудесата, на които са способни съвременните лепила, е дълъг и предълъг – със сигурност надхвърля „1001 приложения“.

С ясното съзнание, че темата не може да се обхване в статия или две, ще се опитаме на направим кратка разходка в обширния, любопитен и най-вече изключително полезен за решаване на всекидневните ни проблеми свят на лепилата.

Подготовка на предметите за слепване

За качественото залепване, независимо от вида на материала и лепилата, много голямо значение има добрата подготовка на слепваните повърхнини. Универсалното изискване е те да бъдат добре почистени от различни замърсявания, като ръжда, остатъци от боя и др., обезпрашени, обезмаслени и в преобладаващия брой случаи – да са подсушени. За обезмасляване се използват органични разтворители като: ацетон, спирт, кореселин и др. Обезмаслените повърхности не бива да се докосват даже с пръстите на ръката, защото кожата също омазнява.

Силата на лепилната връзка е правопропорционална на допирната площ, по която двата предмета се слепват. Следователно там, където това е възможно, трябва да се вземат мерки за нейното увеличаване – например при челно съединяване, челата да се срежат косо, под ъгъл 45о, например, а не под прав ъгъл. При залепване на предмети с гладка повърхност се препоръчва шлифоване с едрозърнеста шлифовъчна хартия, за да стане повърхността грапава. Така адхезията на лепилото към детайла значително ще се подобри, а слепването ще стане по-здраво.

Върху здравината и бързината на слепване влияние оказва и температурата на лепилото и залепваните предмети. Не бива да се работи при температури, по-ниски от посочените на опаковката на лепилото, защото химичните процеси протичат по-бавно и залепването няма да стане достатъчно здраво.

Влияние на посоката на натоварване

Вече стана дума, че от съществено значение за здравината на свързването чрез залепване е допирната площ между двата предмета. Издръжливостта на слепеното съединение обаче зависи и от начина на натоварването на детайлите, т.е. от направлението на приложеното усилие. Съединението е най-устойчиво, когато силата на опън е перпендикулярна на слепените повърхности. Добър е и вариантът, когато силите на опън са насочени успоредно на тях. И в двата случая натоварването се разпределя равномерно върху цялата площ. Най-неблагоприятен е случаят, когато силата на опън е приложена в края на единия от двата детайла, като се стреми да го повдигне и отлепи. В този случай цялото напрежение се концентрира върху тясна ивица и лепилната връзка лесно се разрушава. За намаляване на вероятността от отлепване при такова натоварване се прибягва до усилване на челния кант, неговото заобляне, огъване и подгъване на горния пласт около канта на долния и др.

Основни групи лепила

Лепилата се втвърдяват било поради изпаряване на разтворителя (вода или друго течно вещество) в резултат на извършване на химична реакция, или чрез изстудяване на лепилото – при стопяемите лепила. Лепилата, които се втвърдяват чрез химична реакция, от своя страна се делят на едно- и двукомпонентни. Тук ще разгледаме съвсем накратко основните групи лепила според общоприетите им търговски обозначения. Поради голямото разнообразие от видове лепила и производители дадените тук наставления за начина на употреба трябва да се приемат като ориентировъчни за дадената група, а на опаковката на всяко лепило са написани предписанията на производителя.

Универсални лепила

Наименованието подсказва, че те са пригодени за залепване на широк кръг от материали. При по-високи изисквания към качеството на връзката трябва да се подбере специализирано лепило за дадения материал и условията на експлоатация на слепените предмети. Универсалните лепила могат да лепят хартия и картон, кожа, дърво и дървесни материали, твърд PVC, плексиглас и др. За лепене на стъкло, порцелан или метали се препоръчва лепилото да се изпробва, преди да се пристъпи към същинското лепене.

Върху едната от двете предварително почистени повърхности се нанася тънък слой лепило и слепваните предмети се притискат силно един към друг. В това състояние те се задържат поне десетина минути, докато лепилото се втвърди. Това време силно зависи от вида на разтворителя на лепилото и порьозността на слепваните материали. Максималната здравина на слепеното съединение при някои лепила се достига за около 5 дни.

При залепване на напълно непорьозни материали, като стъкло например, първоначално и двете слепвани повърхности се намазват с лепило и се оставят за около 30 min, за да се изпари разтворителят на лепилото. След това се намазва само едната от двете повърхности и предметите се притискат един към друг.

Контактни лепила

Характерно за тези лепила е, че стягат бързо, съединението издържа на големи натоварвания, както и на сравнително висока температура. Тези лепила се използват най-често за лепене на изделия от каучук, твърд PVC, кожа, меки подови покрития. Масово се използват при ремонт на обувки и в мебелното производство, най-често за лепене на кантове. С тънък слой лепило се намазват и двете слепвани повърхности, след което се изчаква достатъчно време, докато повърхността изсъхне. Това се установява лесно, като се докосне леко. Към слепване може да се пристъпи едва след като лепилото престане да полепва и да образува „конци“. След това предметите се наместват точно в положението, в което ще бъдат залепени, и силно се притиснат един към друг. Характерно за контактните лепила е, че здравината на слепването зависи не от продължителността, а от силата, с която са били притиснати двата предмета. Когато е възможно, за това се използват дърводелски стеги, а при лепене на меки подови покрития краищата, където здравината на слепване е най-важна, се чукат с чук. Лепилото свързва много бързо, поради което възможностите за корекции и донаместване на вече притиснатите един към друг детайли са ограничени до минимум. Крайната здравина на лепеното съединение се достига след около 5 дни.

Контактните лепила съдържат органични разтворители, които в една или друга степен са вредни за здравето. Затова при работа с такива лепила се препоръчва добра вентилация на помещението.

Реакционни лепила

Тези лепила се делят на две групи: еднокомпонентни и дву- и повече компонентни. При втората група всяка от компонентите на лепилото се съхранява в отделна опаковка и те се смесват в предписаното съотношение непосредствено преди употреба. В резултат на извършващата се химична реакция лепилото стяга и бързо се втвърдява. Указанията на производителя за съотношението и начина на смесване на компонентите трябва да се спазват стриктно, защото може да се получи смес с лоши лепилни качества. Повечето производители предлагат двукомпонетните си лепила в специални опаковки, например наподобяващи сдвоена спринцовка със свързани бутала, които гарантират точното дозиране на двете съставки.

Характерно за двукомпонентните лепила е изключително голямата здравина на слепване, издръжливостта на температури до около 100 °С, устойчивостта им на въздействието на редица агресивни химикали и др. Освен за слепване тези лепила са подходящи и за запълване на фуги, за запълване на отвори, в които впоследствие да се нареже резба, за попълване на отчупени парченца, може да се използват и като смоли за отливане на детайли по предварително подготвен калъп. Тук не уточняваме големината на детайлите, защото с двукомпонентни епоксидни смоли и стъкловлакнеста мрежа се правят също така корпуси на лодки, детайли от каросерията на автомобила и др. Тези лепила са подходящи за лепене на различни метали, камък, бетон, различни пластмаси и др.

Времето на втвърдяване и здравината на слепване силно зависят от температурата на лепилото и на слепваните детайли. Затова в някои случаи се препоръчва предварително нагряване (под 200 °С) и държане на слепените детайли във фурната на кухненска печка, докато лепилото се втвърди. Тези възможности обаче трябва да се проучат за всяко конкретно лепило според съпровождащите го указания за работа.

Разновидност на двукомпонентните лепила са доставяните във вид на две отделни пръчки пластична маса, наподобяваща обикновения пластелин за моделиране. Преди употреба от всяка от двете пръчки се отрязва по равна част и двете парчета се омесват старателно, точно, както се работи с пластелин, за да омекне. След втвърдяване се получава изключително здрава маса, подходяща не само за лепене на редица материали, но и за запълване на отчупени парчета от тях и възстановяване целостта на предмета.

Секундни лепила

Тази група е позната още под наименованията „моментни“ и „цианакрилатни“ лепила. Първото име подсказва свойството им да слепват почти моментално, качество, което в редица случаи ги прави незаменими. Второто е свързано с химичния им състав – цианакрилат, който се втвърдява под въздействие на съдържащата се във въздуха влага. Тези лепила са особено подходящи за слепване на малки предмети, които почти веднага са готови за употреба, защото не се налага продължително притискане на слепваните елементи.

В процеса на втвърдяване се отделят силно дразнещи обонянието и очите вещества, а лепилото лепи еднакво добре и кожата на пръстите. Всъщност цианакрилатни лепила се използват в хирургията за лепене вместо шиене на тъкани. Затова трябва да се работи, като се внимава лепилото да не попада върху кожата.

Лепила за дърво

Специално за лепене на детайли от дърво се използват т. нар „бели лепила“, произведени на основа на водна поливинилацетатна емулсия. Именно от този вид бе и възлюбеното от българския майстор преди две десетилетия прословуто нашенско лепило Ц200 (създадено за цигарената индустрия – оттук и буквата „Ц“ в наименованието). Възлюбено, просто защото нямаше друго и затова то се използваше за щяло и нещяло, включително и за правене на циментови подови замазки. На пазара се предлагат няколко разновидности на този вид лепила, които се различават по времето на втвърдяване и устойчивостта си на влага. В повечето случаи след нанасяне на лепилото залепваните детайли се притискат един към друг за около 30 min, а след около 3–4 часа сглобката е годна за използване. При притискане на детайлите от фугата помежду им избива лепило, което трябва своевременно да се отстрани. Прясното, още течно лепило се остъргва внимателно и остатъците се почистват с влажна кърпа. Когато лепилото желира, но още не се е втвърдило, се остъргва лесно с шпахтел или широко дърводелско длето.

Лепящи ленти

Това е помощно средство, което може да помогне там, където обикновените лепила са безпомощни. Лепи веднага след притискането ù, има голяма здравина на разтегляне и пробиване. Използва се за поправка на спукани маркучи, за уплътнения на течове по канализацията, за поправка на различни спортни уреди, като лодки, палатки, сакове и др.

Твърди лепила

На тези лепила има посветена специална статия в този брой и затова ги подминаваме.

Специализирани лепила

Това са лепила, специално предназначени за лепене на един или повече материали. Съответно с такова лепило се постигат и най-добри резултати във всеки конкретен случай. Такива например са лепилата за: паркетни подови дъски, прозрачен плексиглас, различни пластмаси, дунапрен, стиропор и други изолационни плочи, текстилни материали и др. За избиране на оптималното за всеки конкретен случай лепило трябва да се ползват каталозите на водещите производители. Ето някои от тях:

Bison Epoxy Metal. Това е двукомпонентно епоксидно лепило, предназначено за залепване на силно натоварени детайли, работещи при екстремни условия – предимно машинни части. Силата на слепване е 1800 N/cm², а лепилният шев издържа на големи температурни колебания в границите –60 °С до +100 °С. Подходящо е също за запълване на пукнатини и фуги, на шупли, като след втвърдяване може да се пили, шлифова, пробива, в него да се нарязва метрична резба, да се завиват винтове за дърво и др. С помощта на сдвоеното бутало от двата цилиндъра се изтласква необходимото количество лепило и втвърдител, които старателно се размесват до получаване на еднородно оцветена смес. Така приготвеното лепило трябва да се използва в рамките на един час. Слепените предмети се притискат един към друг в продължение на 4 часа, а за окончателното втвърдяване са необходими общо 12 часа при температура 20 °С. Както при останалите епоксидни лепила времето на втвърдяване значително се скъсява, а здравината на слепване се увеличава при увеличаване на температурата по време на лепенето.

UHU plus endfest 300

Двукомпонентно лепило, подходящо за лепене на различни метали, стъкло, порцелан, керамика, дърво, мрамор, естествен камък, бетон, дуропласти, усилени със стъкловлакна пластмаси, твърд PVC, твърди пенопласти, като стиропор, например и др. Лепилото се приготвя чрез старателно размесване на двете съставки (смолата и втвърдителя) в съотношение 1:1. След размесване на компонентите лепилото е годно за използване в границите на 2 часа. Нанася се само върху единия от слепваните предмети или върху двата, при грапави повърхнини. При стайна температура лепилото се втвърдява напълно за около 12 часа, при температура 40 °С – за 3 часа, при температура 100 °С – за 10 min, а при максимално допустимата температура 180 °С – само за 5 min. Съответно на това здравината на слепване при 20 °С е 1200 N/cm², докато при температура 180 °С тя нараства до 3000 N/cm².

UHU plus schnellfest. Двукомпопентно лепило със сходно приложение, като UHU plus endfest 300. Характерно за него е много бързото първоначално стягане на лепилото и съответно съкратеното време, през което може да се използва – до 5 min. След около 20 min лепилото е стегнало достатъчно здраво, за да няма опасност детайлите да се разместят. При стайна температура достига половината от крайната си твърдост след около 60 min, а крайната здравина на слепване (1300 N/cm²) – за 72 часа.

Вече казаното за влиянието на температурата върху времето на втвърдяване лепилото и здравината на слепване важи и тук.

UHU plus sofortfest. Двукомпонентно лепило със същите области на приложения. Характерното за него е, че в сравнение с останалите две лепила,това има най-кратко първоначално време на стягане – само 1–2 min, а след 5 min (при 20 °С) вече няма опасност предметите да се разместят. Всичко това прави лепилото много подходящо за лепене на малки предмети със сложна форма, защото изисква минимално време, през което те трябва да бъдат притиснати един към друг. Крайната здравина на лепилото е 800 N/cm².

UHU repair all powerkit. Двукомпонентна пластична маса, която се обработва подобно на пластелина за моделиране. След размесване на съставките сместа се използва еднакво успешно за попълване на отчупени парчета и запълване на шупли, за залепване на предмети, за уплътняване на фуги, за монтиране на различни детайли, за моделиране и т.н. Получените повърхности или предмети са изключително твърди и могат да се режат, пилят, пробиват, шлифоват и боядисват.

Препаратът захваща много добре върху естествен камък, бетон, метали, керамика, порцелан и различни пластмаси с изключение на полиетилен, полипропилен, тефлон и каучук.

Добре омесената маса се нанася върху ремонтираните или слепвани места и старателно се притиска, за да прилепне плътно. Може да се нанася и върху влажни повърхности, както и да се използва под вода, като се притиска непрекъснато, докато започне да се втвърдява. Началото на процеса започва след около 2 min, а сместа се втвърдява окончателно след 10–15 min.

Паста за възстановяване на емайлирани повърхнини (Bison)

Показаната тук паста не е същинско лепило, но е изключително полезна и няма домакинство, в което да не намери приложение. Затова ù заделихме място в статията. Повечето от готварските електрически печки, перални и други машини, тенджери, метални вани, различни умивалници и др. домакински прибори са емайлирани – твърд бял защитен слой, който покрива металните части. Той обаче има един съществен недостатък – крехък е и при удар лесно се отлюспва, а отдолу се показва дразнещ окото черен метал. Отгоре на всичко след време оголеното и незащитено място започва да кородира. Този, първоначално козметичен дефект лесно може да се коригира, като се възстановят първоначалната белота и блясък на покритието.

Пастата се нанася на няколко пласта, докато повреденото място бъде запълнено и повърхността му се изравни с околната. Замърсявания с препарата се почистват с ацетон.

Коментари и въпроси

80 Коментари към “Чудният свят на лепилата”

Симов | януари 20th, 2012 at 6:28 pm

Интересува ме подходящо лепило за залепване на капак от глинено гърне?
„Направи сам“: На пазара има различни лепила, подходящи за керамика. Такива например са лепилата на Henkel – Moment Express или Moment Rapair Epoxy Mini. Може да се използва и „секундно“ лепило, примерно Loctite Power Gel. Окончателният избор трябва да се съобрази и с това дали частите прилепват плътно или не, както и при какви условия се използва гърнето. Във всеки случай пазарът предлага богат избор от лепила, така че с малко повече внимание лесно ще откриете подходящото за случая.

красимир георгиев | август 22nd, 2012 at 7:36 pm

Как да запълня или залепя малка дупка в готварската ми печка?

„Направи сам“:
За уплътняване и лепене на елементи, изложени на високи или ниски температури (печки, централно отопление, климатици, плочи за фурни, както и автомобилни части като ауспуси, скоростни кутии и т.н.) подходящ материал е Ceresit CS 28 Heat resistant. Продуктът е еластичен и устойчив при температури от -65 °C до +260 °С. Издържа кратки пикове до 315 °C.

надя борисова | септември 2nd, 2012 at 6:23 pm

Искам да попитам за залепване на изкуствена коса(синтетика) върху изкуствено цвете, за да се получи ефект на цвете от коса, какво лепило или техника може да се ползва?
„Направи сам“: Нямаме богат опит с декорация или различни моделизми. Понеже лепеното съединение не е натоварено, може да използвате универсално безцветно лепило, подходящо за слепване на материалите, които ще използвате. Бихте могли също така да използвате и твърдо стопяемо лепило, за което може да прочетете в тази стати.

Пламен | септември 3rd, 2012 at 10:33 am

Как да залепя снимка /в порцелан или стъкло/ на надгробна плоча/мрамор или гранит/?
Благодаря!
„Направи сам“: За изготвяне на черно-бели или цветни портрети върху порцеланова подложка се използват специални технологии, за което е необходимо да потърсите услугите на специализирана в тази дейност фирма. Сами в домашни условия не бихте могли да се справите, защото снимката трябва да бъде трайно защитена срещу влагате и ултравиолетовите лъчи в слънчевата светлина.

Пламен Петров | септември 17th, 2012 at 9:47 pm

Здравейте,
искам да залепя трайно спукана пластмасова тръба за мръсен канал. По-точно става на въпрос за разклонител 110 мм с 50 мм за мивка. Спукването е точно в зоната на съединяване на 110 и 50 мм отдолу. Канализацията е на стар блок с девет етажа и е почти невъзможно да накарам всички да спрат да използват мръсния канал, т.е. в зоната на спукването постоянно сълзи вода.
Моля Ви за съвет!!!
Благодаря предварително.
„Направи сам“: Обърнахме се към специалистите на „Хенкел България“ и получихме следния отговор:
„Може да се опита с Moment Total, Moment Total Fix или Ceresit FT 101. Всичко останало изисква подсушаване и почистване на връзката, което явно е невъзможно.
Дори с Flextec продуктите, ако стане, то това ще е по-скоро временно решение. Най-добре е разклонението изцяло да се подмени.“

Христо Георгиев | октомври 8th, 2012 at 6:42 pm

Имам електрическа печка – керамична, с преден капак от двойно стъкло с гумено уплътнение, залепено с някакво лепило.
То се разлепи и вътрешното стъкло падна, падна и самото уплътнение.
Моля да ме посъветвате – с какво лепило бих могъл да залепя уплътнението, което видимо е здраво.
****
„Направи сам“: Подходящият продукт е Ceresit CS 28.

Милена Димитрова | октомври 13th, 2012 at 12:13 pm

С какво да залепя отделено външно дъно на хромникелова/алпака тенджера-тип сандвич.

„Направи сам“: Проучването, което извършихме, не даде отговор на въпроса Ви за ремонтиране на тенджерата чрез залепване на дъното й.

Таня Антова | ноември 15th, 2012 at 6:12 pm

Здравейте,
Искам да поправя малко отчупване на емайлирана повърхност върху сребърна лъжичка. Благодарение на вашият сайт разбрах, че има продукт за поправка „Паста за възстановяване на емайлирани повърхнини (Bison)“. Въпросът ми е може ли тази паста, която предполагам е бяла, да бъде оцветена (трябва ми светло син цвят) и с какъв оцветител може да бъде направено това? От къде може да бъде закупена пастата и евентуално оцветителя?
Предварително Ви благодаря!
Поздрави
Таня
„Направи сам“ Здравейте, с марката Bison и към днешна дата се продава „Течен емайл“, който служи именно за възстановяване на емайлирани изделия от метал – умивалници, вани, печки и др. Предлага се в големите вериги от вида „Направи си сам“. Пастата е бяла, а за оцветяването й бихте могли да запитате вносителя, чийто етикет е залепен върху опаковката.

manova | ноември 21st, 2012 at 3:58 pm

КАК ДА ЗАПЪЛНЯ ДУПКА В ЧУГУНЕНА ВАНА

„Направи сам“:
За запълване на излющени места в емайла, материали има. Такъв е посочен и в статията, има и по-нови.
За сигурно затваряне на отвор в чугунена вана – едва ли. За да се стигне до пробив, корозията трябва да е много силно напреднала, което пък е странно да се случи с чугун.
Решението силно зависи и от големината на отвора. По принцип чугунът може да се заварява със специални електроди и подходящ правотоков електрожен. След това обаче ще трябва да се покрие със заместващ емайла материал. Може да опитате и с двукомпонентни лепила от вида „течен метал“.

Асен Караиванов | ноември 22nd, 2012 at 10:53 am

Искам да залепя дървени елементи към метал. Какво лепило бихте ме посъветвали да използвам. Благодаря предварително.
„Направи сам“: За да бъде отговорът максимално точен би трябвало да се поясни още какъв е вида на дървесината, детайлът има ли лаково покритие, какъв е металът, как ще се нанася лепилото – точковидно или по цялата повърхност. В общия случай детайли от дърво може да се лепят върху метал с лепила Moment на Henkel (Repair Epoxy, Express Fix, Profi Fix), лепила на UHU (UHU Epoxy 300, UHU Epoxy 5 min), както и с лепила на други производители.

Мария Чанкова | ноември 22nd, 2012 at 11:41 pm

Здравейте! Търся универсално, бяло, водноратворимо лепило, което да може да се използва както за залепване, така и като предпазно покритие (един вид лак) върху повърхността. След изсъхване трябва да е прозрачно и водоустойчиво. Да лепи хартия върху дърво, пласмаса, картон или стъкло. Такова се използва за техниката декупаж. В Щатите най-разпространено е Modpodge. Моля препоръчайте ми нещо, което мога да намеря в България. Дали Ц200 може да свърши работа? Благодаря предварително!

„Направи сам“: В палитрата от лепила на Henkel, които се продават в България, лепило с такива свойства няма. Специалистите на фирмата препоръчват да се направи опит с Moment Fix Wood.

Спаска Аргирова | декември 11th, 2012 at 9:41 am

Здравеите, спешно моля за консултация.В основата на коминно тяло пробихме отвори и от там сега излиза дим от съседите отдолу. С какво да ги запуша, за да се справя с този кошмар.С благодарност. Поздрави!

„Направи сам“:
От писмото Ви разбирам, че сте пробили отвори в чужд комин, принадлежащ на намиращо се на долен етаж жилище. За да не се нарушава тягата, за всеки етаж трябва да има отделни комини.
Запушването на отвора трябва да се направи според големината на отворите, които сте пробили – с варо-цименто-пясъчен разтвор, с гипс, при необходимост и с парчета тухли и зидарски разтвор.

Емил Делийски | декември 21st, 2012 at 12:05 am

Здравейте , във момента редя мозайка св. Стефан на мрежа …, обаче забелязах, че малките керамични плочици, които лепя със Ц 200 под самата мрежа , като изсъхне лепилото се получава безцветен филм. Отлял съм й циментова плоча със дебелина 3 см. Задачата ми е , като направя мозайката да я залепя на циментовата плоча . Обаче този безцветен филм , които се получава при изсъхването на Ц 200 под мрежата ме притеснява. Как да направя връзката между циментовата плоча и мозайката да се залепят здраво след, като се е получил този безцветен силиконов филм ? И друго се опасявам, че то може да се залепят, но малките керамични плочици ще останат над мрежата , а именно филма ще е под тях… Дано да сте ме разбрали за моя проблем и да може да ми помогнете да се справя със този за мене важен проблем. Благодаря Ви предварително .

„Направи сам“: Поискахме експертно мнение от представителството на „Хенкел България“, което публикуваме.
„Мозайката с мрежа може да се залепи към циментовата плоча с Ceresit CM 25 или СМ 77.
За съжаление мрежата откъм гърба на мозайката е възможно най-неблагоприятният случай, защото лепилото, в случая С200, пречи на качественото залепване.
За СМ 77 нямам съмнение, че ще се справи, но и СМ 25 е с отлични характеристики и също би трябвало да свърши работа.
Ако мозайката е с малки размери, то може да се ползва и монтажно лепило, например Moment Total Fix.“
Nikolay Mravov
AC Technical Support

Стоян Дасклов | януари 21st, 2013 at 5:17 pm

Здравейте,
Можете ли да ми препоръчате лепило, с което може да се лепи камък (фасадна облицовка) върху стъкло, става въпрос за вертикална повърхност. Благодаря предварително.

„Направи сам“: От „Хенкел България“ ни отговориха, че бихте могли да използвате лепилото Ceresit CM 77 ULTRA FLEX.

Христо Д. Христов | януари 22nd, 2013 at 2:01 pm

През лятото на 2012 г. вероятно съм надул повече от необходивото гумената си руска лодка и тя след около 30 мин. гръмна. Беше на брега. Отлепи се около 45 см. по шевовете. Лепих я с какво ли не. Сега като я напомпя издържа около час, но изпуща и трябва все да я помпя във водата. Въпросът ми е: „С какво или какво да залепя върху участъците, където изпуща по малко?

„Направи сам“: След направена консултация от лепилата на Henkel може да опитате с Moment Classic Universal. Въпросът Ви не е толкова лесен за отговор, защото зависи от материала на лодката, а и залепването трябва да е сигурно, да издържа на увеличеното налягане на въздуха при продължително излагане на слънчевите лъчи и т.н. По принцип всяка нова лодка се продава с резервен комплект лепенки и лепило. Бихме препоръчали също така да се обърнете към фирма специализирана в продажбата на надуваеми лодки и аксесоари за тяхното поддържане, каквато е например Balkan Boats. Така например за залепване на лодки от PVC материя се предлага успешното двукомпонентно полиуретаново лепило Polymarine.

Тихомир Иванов | февруари 3rd, 2013 at 12:33 pm

Здравейте!
Искам да облека метална каса(боядисана е с блажна боя) с ламиниран паркет.Като, ако може залепването да стане бързо.Какво лепило ще ми препоръчате?
Благодаря Ви, предварително!

„Направи сам“: Може да опитате с Moment Total Fix. По принцип върху покрития от блажна боя залепването не е сигурно и затова в такива случаи се препоръчва нейното премахване, като условие за здравото залепване.

Tania Krasteva | февруари 28th, 2013 at 6:03 pm

Къде мога да закупя лепилото двукомпонентното лепило UHU plus endfest 300.? В повечето магазини даже не са чували за него. Преди си го бях взела от Германия?
Благодаря за отговора!

„Направи сам“:
За съжаление от редакцията на списанието не сме в състояние да дадем точен отговор на въпроса Ви. По принцип UHU plus endfest 300 е измежду лепилата, които се предлагат на масовия пазар. Вносителите работят без изключение с големите търговски вериги от вида „Направи сам“ и тези магазини са именно местата, където е най-вероятно да намерите това лепило.
Другият вариант е да му потърсите заместител от друга също така известна марка – Henkel, Bison и др. UHU plus endfest 300 е двукомпонентно лепило с голяма здравина на слепване. Лепи широк кръг от материали – метали, стъкло, гума, керамика, дърво, мрамор, камък, бетон, стъклопласти, твърд PVC, стиропор и др. Това би могло да Ви ориентира при намирането на лепило заместител.

Natalia Vladinova | март 16th, 2013 at 2:37 pm

Искам да възстановя надрано покритие на електричекс печка, точно около котлоните и да възстановя белият емайл. С какво мога да го направя?
Ceresit CS 28 Heat resistant ще възстанови ли белият емайл или само може да се използва за запълване на по-големи дупки?

„Направи сам“:
В статията е посочен материал на Bison, който е предназначен именно за възстановяване на повреди върху емайлирани повърхнини.

Georgi Georgiev | март 26th, 2013 at 1:44 pm

Здравейте,
какво лепило ще ми препоръчате за залепване на магнит в статора на стартер „Valeo“

„Направи сам“:
Изпратихме запитването до специалистите на Хенкел България. В този случай обаче, те не могат да се ангажират с конкретен отговор, защото случаят е специфичен и вероятно изключително рядък. Освен това стартерът е агрегат с подвижни части, подложен на силно натоварване, нагряване, вибрации, вероятно частите му са омаслени т.н.
Затова препоръката ни е да се обърнете към сервизна работилница специализирана в ремонта на стартери за автомобили.

Тодор Иванов | април 1st, 2013 at 4:39 pm

С какво лепило мога да залепя алуминий към пластмаса, моментното подходящо ли е?
Блягодаря!!!
„Направи сам“:
Специалистите на „Хенкел България“ препоръчват за Вашия случай лепилата Moment Total, Moment Fix Total, Moment Fix Express.

Йордан Петров | април 7th, 2013 at 5:15 pm

Здравейте! Скъсан е гумения кожух на пералнята. Мястото е там, където вратичката контактува с кожуха при затваряне, на сгъвката /не мога да го обясня точно за съжаление/.Цепнатината е около 3 см и пропуска доста вода, която за щастие не капе върху кабелите. Моля, посъветвайте с какво да залепя гумата. Благодаря!
„Направи сам“:
Скъсаният или пробит гумен маншон се подменя лесно с нов и това не струва скъпо.
Опитът да бъде залепен едва ли ще даде трайни резултати, навярно ще се наруши и уплътняването на това място. Това от своя страна може да причини повреда на пералната машина, най-малкото да се появи корозия, водата ще протича върху пода на помещението.

Момчил | април 8th, 2013 at 11:49 am

Кое лепило е подходящо за залепване на дървена плоскост върху метална?
„Направи сам“:
Метал към дърво може да се лепи успешно с Moment Fix Express. Металът трябва предварително да се обезмасли, например със спирт.

Христо Христов | април 8th, 2013 at 12:50 pm

Здравейте, с какво лепило мога да залепя чугунен блок на двигател на трактор.

„Направи сам“:
За лепене, запълване на пукнатини и шупли в метални предмети може да се използва специализираното за тази цел лепило Bison Epoxy Metal.
То е описано в статията.

Поля | април 24th, 2013 at 1:54 pm

Здравейте,
кое лепило е, подходящо за залепване на порцеланова чаша, така че след залепването да е безопасна за употреба?
„Направи сам“: Мнението на специалистите на Хенкел България е, че може да използвате Moment Epoxy Repair или Loctite Power Gel, ако чашата не се мие често в миялна машина.

Мария | май 23rd, 2013 at 6:48 pm

С какво лепило да залепя мраморен кръст? При бурята се е отлепил от паметника на съпруга ми, паднал е и се е счупил. Не е голям, но трябва да залепя първо счупеното и после да го залепя върху паметника. Ще ви бъда благодарна за съвета.

Направи сам
От специалистите на „Хенкел България“ получихме следния отговор на запитването Ви:
Може да се полазва Moment Fix Express, Moment Fix Total или Moment Total.
Ако повърхността е малка може да се ползва Moment Repair Epoxy Mini“

Георги | юни 10th, 2013 at 12:22 pm

Имам лошо залепени подови плочки (теракот), които хлопат и се разбиват фугите между тях.
Има ли лепило /продукт, който да се вкара в открита и почистена фуга между плочките, който да запълни пространството между замазката и плочката и да отстрани проблема?

„Направи сам“:
Ако става дума за отделни плочки, те може да се извадят (стига да не се счупят и кантовете им да не бъдат олющени), втвърденото лепило или циментов разтвор под тях да се премахнат внимателно и плочките да бъдат повторно залепени на мястото си. Ако отлепените плочки са много, опасявам се, че трябва подовата настилка да се подмени изцяло. Пълнителят за фуги няма предназначението, нито възможността, да замени ролята на лепилото, поради което кърпежът ще бъде нетраен. Освен това почистването на фугите , в зависимост от вида на пълнителя, често е трудна работа и води до повреди по плочките.

Ивелин | юни 14th, 2013 at 10:44 am

Здравейте,

Искам да залепя малък силиконов маркуч за прахосмукачка, скъсан между две от ребрата.
Има ли подходящо лепило/лепяща лента, която да свърши тази работа и да издържи при свиването и разтягането на маркуча?
Благодаря Ви предварително

„Направи сам“ Решението на проблема Ви е да използвате лентата Power Tape, за която може да прочетете тук.
Продава се в големите вериги от вида „Направи си сам“.

Габито | август 15th, 2013 at 12:37 pm

Здравейте. Моля за съвет с какво лепило може да се залепят големи (60х60) плоскости от ПДЧ за циментова замаска, като едновременно с това запълни и малки (2-3 мм.) неравности в замаската. С лепила тип „пластелин“ става ли ? Става въпрос за платна за двоен под, които да се монтират директно върху замаската, за да не се повдига нивото с конструкция. Във фугите предполагам, че е достатъчно да се уплътни със силиконово лепило.
Благодаря предварително !

„Направи сам“:
От „Хенкел България“ препоръчаха за лепене и уплътняване да използвате Ceresit FT 101.

Магдалена | август 27th, 2013 at 11:56 am

С какво лепило или силикон можем да залепим стидиопор върху дървен таван намазан с блажна боя?
Благодаря предварително!

„Направи сам“:
От лепилата на Henkel за Вашия случай подходящите са Ceresit СТ 84 или Ceresit FT 101.

Krasimir Iliev | август 27th, 2013 at 7:58 pm

Здравейте,

Имам малка дупка на лодка от пвц материя / венил / с какво лепило да я залепа?
Благодаря
„Направи сам“:
На пазара се продават лепила за лодки от PVC материал, като двукомпонентното Polymarine.
Потърсете в който и да било магазин, в който се продава оборудване и материали за поддържане на лодки.
Има и фирми, които извършват тази услуга.
Понеже има читателски запитвания за залепване на гумени лодки публикуваме част от писмото на нашия читател и заклет риболовец Христо Христов: „Това писмо Ви го пиша преди всичко, за да Ви уведомя, че за отличното залепване на стаааарата ми лодка използвах лепило APOLLO A3703. Двукомпонентно полихлоропреново на база разтворители. Използва се втвърдител А107. Цената му беше около 20 лв. СТРАХОТНО Е!

Петя Иванова | август 28th, 2013 at 12:00 am

Здравейте, моля за съвет – с какво лепило да залепя кожа към стъкло и кожа към камък,
Благодаря предварително!
Поздрави!
„Направи сам“:
От лепилата на Henkel за Вашия случай подходящото е Moment Classic Universal.

Иво Ангелов | август 30th, 2013 at 11:17 am

Здравейте,
Препоръчайте ми лепило за стъкло и метал, които ще са изложени на външни атмосферни условия. Благодаря предварително!
„Направи сам“: От лепилата на Henkel за Вашия случай подходящите са Moment Total или Moment Fix Total.

Нина | септември 1st, 2013 at 8:25 am

Здравейте!
С какво лепило мога да залепя плексиглас за дърво? И плексиглас с плексиглас?
Благодаря предварително!
„Направи сам“: Мнението на специалистите на Хенкел България е, че подходящото за случая лепило е Moment Total

Mariana | септември 11th, 2013 at 9:52 pm

Здравейте,
искам да ви попитам с какво лепило мога да залепя здраво камъни, пластмасови перли, кожа, дантела, синджири (малки) към метална гривна ?

„Направи сам“:
От „Хенкел България“ препоръчаха да използвате лепилото Loctite Super Bond Power Gel.

Антон Тонев | септември 22nd, 2013 at 11:01 am

Здравейте!
Интересува ме с какъв материал мога да запълня и влагоизолирам пукнатина в цялата дебелина на стенна фаянсова плочка в банята, подложена на редовно мокрене и механично и химично почистване с препарати.
Предварително благодаря за отговора!

„Направи сам“: За целта може да използвате Ceresit FT 101 или Ceresit CE 40.

LUDATA GLAVA | октомври 5th, 2013 at 5:45 pm

ЗДРАВЕЙТЕ!
С КАКВО ЛЕПИЛО МОГА ДА ЗАЛЕПЯ КАПАТА И ТРЪБАТА НА РАДИАТОР В СТАЯ. ПО-ТОЧНО ГО СВАЛИХМЕ, АМА НЕЩО СЪЛЗИ.
БЛАГОДАРЯ!
„Направи сам“:
От писмото Ви не става ясно къде точно е протекъл радиаторът, нито какъв вид е – алуминиев, чугунен и т.н.
Ако съединението е с гарнитура, при повторния монтаж тя трябва да се подмени с нова, а повърхността, върху която приляга, да бъде добре почистена.
В случай, че става дума за резбово тръбно съединение, за уплътняването му се използват класическите конопени калчища, както и специални уплътняващи материали (течни лепила, тефлонови ленти или конци), които се продават в специализираните магазини.

Станимир | октомври 5th, 2013 at 5:51 pm

Здравейте,
какво лепило да се използва за МЕК КАУЧУК?
Става въпрос за винтил на надуваем кайт. Прилича на винтил на надуваема плажна топка, но каучука е по-мек и по-разтеглив.
Производителите използват някакъв вид полиуретанови лепила (PU glu), които са водоустойчиви, и издържат на температури от -40 до +200 С. след втвърдяване.
Въпросът ми е дали има такива лепила на нашия пазар.
Благодаря.

„Направи сам“:
От „Хенкел България“ препоръчаха да използвате лепилото Moment Total, което обаче има горна граница на издръжливост на нагряване +80 оС.
Бихме добавили още, че няколкото фирми у нас, специализирани в продажбата на надуваеми лодки и оборудване за тях, предлагат и специални лепила. Бихте могли да се обърнете и към някоя от тях.

СТЕЛА | октомври 23rd, 2013 at 11:41 am

ЗДРАВЕЙТЕ, ОТЧУПИ МИ СЕ МАЛКО ПАРЧЕ ОТ ДРЪЖКАТА НА КАПАКА НА ТЕНДЖЕРА ПОД НАЛЯГАНЕ /FAGOR – НА ВСИЧКО ОТГОРЕ В ГАРАНЦИЯ, НО НЕ МИ Я ПРИЗНАВАТ, БИЛА МЕХАНИЧНА/. ВЕРОЯТНО МАТЕРИАЛЪТ Е БАКЕЛИТ ИЛИ НЯКАКВА ТЕРМОУСТОЙЧИВА ПЛАСТМАСА. С КАКВО ДА ГО ЗАЛЕПЯ? БЛАГОДАРЯ!

„Направи сам“:
От познатите ни лепила, не може да Ви препоръчаме лепило, което да издържа на високата температура, до която се нагрява капака на тенджерата.

вьлкова | октомври 31st, 2013 at 9:36 am

Здравейте
Дали може да ми помогнете изпуснах порцеланов буркан върху керамичния плот и той се пукна. Може ли с някакво лепило да предотвратя по следващо напукване . Благодаря.

„Направи сам“: На сходен въпрос вече отговорихме. Бихте могли да опитате с Moment Epoxy Repair, но, според специалистите на „Хенкел България“, залепването няма да е трайно.

Христова | октомври 31st, 2013 at 3:55 pm

Здравейте!
Имам бяла мивка / предполагам от керамика/. Детето пуска топлата вода и се получи спукан кръг от около 10 см, който не е паднал. Мога ли да го залепя и с какво докато си купя нова мивка? Благодаря!
„Направи сам“:
Бихте могли да опитате с Moment Epoxy Repair, но, според специалистите на „Хенкел България“, залепването няма да е трайно и затова е по-добре да подмените умивалника.

Росен | ноември 2nd, 2013 at 4:38 pm

Здравейте. Имам малък проблем. Става въпрос за масичка която е стойка от чугун и плоча мрамор който е полиран. С какво мога да го залепя? Благодаря ви предварително.

„Направи сам“: От лепилата, производство на Henkel, подходящи за Вашия случай са Moment Fix Express, Moment Fix Total.

Мара Трифонова | ноември 7th, 2013 at 3:21 pm

Моля,помогнете ми да намеря лепило,с което да запълня дупки на дъното на циментова мивка с плочки.Предварително БЛАГОДАРЯ.
„Направи сам“:
За целта може да използвате лепилата на Henkel – Ceresit CX 5 или Ceresit FT 101.

Люся Георгиева | ноември 26th, 2013 at 5:30 pm

Здравейте!На новата ми фурна,започна да пада емайла.Въпросът ми към Вас е:Как да се снабдя с пастата за възстановяване на емайлирани повърхности Bison. Разчитам,че тя ще реши проблема.Благодаря!

„Направи сам“:
В статията е посочено подходящото за целта средство – оцветената в бяло паста „течен емайл“ Emaille Enamel Fix на марката Bison. Тя се използва за запълване и поправяне на драскотини, на места с олюпено емайлово или лаково покритие по повърхността на умивалници и други санитарни прибори в банята, хладилници, миялни машини, готварски печки, перални и сушилни машини, кухненски шкафове, керамични плочки и други. Така ремонтираното място е устойчиво на нагряване до 90 °С, включително при досег с гореща вода и химикали.
Пастата се продава в специализираните магазини, например
https://www.tashev-galving.com/search/000000-20-3/0/Bison

Станимир | декември 22nd, 2013 at 1:37 pm

Здравейте,
Интересува ме с какво може да се залепи и уплътни връзка между PVC тръба и стъкло. Става въпрос за твърдо PVC тръба 110 за отходна вода. Въпросната връзка трябва да издържа неголямо натоварване, но ще бъде непрекъснато под вода.
Благодаря!

„Направи сам“:
Препращаме Ви отговора, който получихме от специалист на „Хенкел България“:
„Може да използвате лепилата Moment Fix Total или Moment Total, като тръбата трябва добре да се почисти.“

Николай | февруари 5th, 2014 at 1:27 pm

Здравейте,
доколкото успях да се ориентирам от въпросите и отговорите, за да залепя вътрешното стъкло на готварската ми печка (което поради една или друга причина се отлепи) трябва да използвам лепилото Ceresit CS 28 Heat resistant. Това ли е единствения вариант? И има ли нещо по-специално, което трябва да знам в случая?
Благодаря за отделеното време!

„Направи сам“:
За този материал на Henkel не сме писали в списанието и затова потърсихме консултация от „Хенкел България“. Информация за неговото приложение може да намерите тук.

Боряна | юни 22nd, 2014 at 5:56 pm

Моля, помогнете ми спешно! Живея в чужбина. Наскоро ми донесоха от България, глинено-гледжосано гърне с капак, за готвене. При втората му употреба, дъното на гърнето започна да пропуска-да „сълзи“. С какъв вид лепило мога да го залепя? (все пак е подложено на топлинна обработка при висока температура и за приготвяне на храна) . Моля за съвет-от тук не мога да си закупя ново такова! Благодаря!!!!!! ;)

„Направи сам“: Потърсихме помощта на специалисти от фирми производители и вносители на лепила.
За съжаление така и не намерихме сигурно решение на Вашия проблем, още повече че става дума за съд, в който се приготвя храна.

Вальо | юни 28th, 2014 at 9:45 am

С какво лепило може да се залепи уплътнение на хладилник?
„Направи сам“: Мнението на специалистите от „Хенкел България“ е, че може да опитате залепване с Moment Total.

Димитров | юли 29th, 2014 at 10:50 am

Какво лепило да използвам за да залепя пластмасова антена върху покрива на автомобил , че се разлепи при миене ?

„Направи сам“:
Препоръката на специалистите на „Хенкел България“ е да използвате лепилото Moment Total.
П

Галя Стефанова | юли 30th, 2014 at 6:20 pm

Здравейте!
С какво лепило мога да залепя сребърна гривна?Видях ,че има лепила за метали,но кое ще бъде най-подходящо и ще осигури здравина след залепването на благородния метал? Кое ще ми препоръчате? Може би ще ме посъветвате да я занеса гривната на бижутер,но е прекалено стара и нямам доверие на бижутерите,затова моля за съвет.Гривната е от самородно сребро и няма примеси.
Благодаря!

„Направи сам“: Отговорът на специалистите на „Хенкел България“ е да използвате лепилото Moment Epoxy Repair.

Дияна Павлова | август 12th, 2014 at 3:35 pm

Здравейте, искам да попитам с какво лепило мога да залепя две части дунапрен? Дюшекът ми е бил от две части – една по-малка и една по-голяма, които са били залепени, но след време са се разлепили и сега се разместват в дамаската. Предварително благодаря!

„Направи сам“: Отговорът на специалистите на „Хенкел България“ е да използвате лепилото Moment Total.

ВЕСЕЛИН ЦЕНОВ | август 19th, 2014 at 6:05 pm

Как мога да залепя порцеланова снимка върху паметник от камък?

„Направи сам“. Препоръката на специалистите на „Хенкел България“ е да използвате Moment Total или Moment Fix Express.

Димитър | август 20th, 2014 at 9:51 am

Здравейте!
Изключително полезен сайт и отличен форум!
Надявам се да помогнете и при моя случай – какво лепило е подходящо за да залепя дърво към цимент? Става дума за дървени дъски, които искам за залепя като подпрозоречни первази от вътрешната страна на прозорците. Циментовите первази са широки около 6 см, дъските – около 10 см.

„Направи сам“: Препоръката на специалистите на „Хенкел България“ е да използвате лепилата Moment Fix Power или Moment Fix Express.

Васил Банков | август 28th, 2014 at 9:51 am

Търся заместител на лепило Resbond 940HT производство на фирмата COTRONICS- USA
Използвал съм Resbond 7020, но не съм доволен.
Моля, да ме посъветвате от къде мога да закупя подобни европейски производства, защото доставката от щатите се оказа много трудна и несигурна.
„Направи сам“: За цитираните от Вас марки лепила няма публикувани в „Направи сам“ статии. Също така не знаем дали има българска фирма, която да ги внася у нас.
Затова не сме в състояние да Ви дадем съвет.

Емилия | август 28th, 2014 at 10:17 pm

Ще правя парапет. В бетонната плоча пробивам отвор в който влиза ръбесто желязо . Въпроса ми е: с какво да запълня (залепя) желязото в бетона така че да не се клати парапета.

„Направи сам“. Препоръката на специалистите на „Хенкел България“ е да използвате Moment CF 900.

Златка | септември 3rd, 2014 at 4:20 pm

Лепилото на мокетения ми килим се рони и пада като брашно.С какво да се намаже за да спре да пада лепило и да се запази килима?
„Направи сам“: Допитахме се до специалистите на „Хенкел България“. За съжаление те не са в състояние да Ви препоръчат подходящ за целта продукт.

Красен | септември 4th, 2014 at 9:40 pm

Здравейте,

Чудесна статия, поздравления! Моля за съвет кое лепило би било най-подходящо за залепване на метална дръжка върху врата на гардероб (ПДЧ фурнир гладка). Дръжката ще има малко но редовно натоварване напред към отварящия. От вътрешната страна на вратата има огледало което не може да се демонтира поради което няма възможност да се пробие вратичката и да се захване дръжката със стандартните болтчета. Контактната площ между дръжката и вратата е в 2 точки (симетрично от двете страни на дръжката) по около 6мм диаметър.
Благодаря!

„Направи сам“ Отговорът на специалистите на „Хенкел България“ е да използвате лепилото Moment Epoxy Repair.

Снежанка Френгова | септември 23rd, 2014 at 6:28 pm

С какво лепило да залепя кошница на миялна машина за корпуса на миялната отвътре?
Благодаря!
„Направи сам“.
Препоръката на специалистите на „Хенкел България“ е да използвате Moment Epoxy Repair.

Серж | октомври 13th, 2014 at 1:42 am

Здравейте,
имам нужда от съвет.Кое лепило бихте ми препоръчали за залепване на стъклена купа на блендер за шейкове и сокове.Днес се пропука по цялата дължина след като налях вряла вода за да блендирам крем супа.Стъклото е с дебелина 8 мм.
Благодаря!

„Направи сам“ Препоръката на специалистите на „Хенкел България“ е да използвате Moment Total.

Антон | октомври 20th, 2014 at 10:18 am

Здравейте,

Имам бяла, керамична мивка в банята, но изпуснах шише върху нея и се напука един малък участък. Не пропуска вода, но естетически не е красиво.
Може ли да ми предложите някакъв продукт, с който да запълня малките фуги и да я възстановя ?
Предварително Ви благодаря !

„Направи сам“ За съжаление отговорът на специалистите на „Хенкел България“ е, че не могат да Ви предложат подходящ за Вашия проблем продукт.

Соня | октомври 27th, 2014 at 9:09 am

Здравейте!
Имам дунапренен матрак Дормео, който кучето прояде в средата. Има ли лепило или някаква пяна, с която да запълня прояденото? Предварително благодаря!!!

„Направи сам“ Допитахме се до специалистите на „Хенкел България“. За съжаление те не са в състояние да Ви предложат подходящ за целта материал, който да не наруши еластичността и мекотата на дунапрена.

petar | ноември 3rd, 2014 at 3:43 pm

С какво мога да залепя капак на хидрофор. Налягането е 3 bar. Може ли със sun-fix?

„Направи сам“: Препоръката на специалистите на „Хенкел България“ е да използвате Moment Epoxy Repair.

николай попов | ноември 22nd, 2014 at 8:18 pm

Дайте ми съвет дали е възможно да запълня с някакво лепило малка шупла на емайлиран водосъдържател на ел. бойлера?
„Направи сам“ Ако под „шупла“ разбирате пробив в металното тяло, а не олющен емайл, отговорът би бил „не“, защото съдът работи под налягане.

Владимир | май 28th, 2015 at 6:25 pm

Здравейте.Имам лонг борд като скейт борд, но по дълаг 7 пластово като всеки пласт представлява плоча от дърво и така са пресовани един върху друг.Пукна се след удар около 3 см. цепка с какво лепило да го залепя за да предотвратя продължаването на пукнатината и в същото време да стане максимално здраво и устойчиво? Благодаря ви.

„Направи сам“: Отговорът, който получихме от експерт на „Хенкел България“, е: „В зависимост от размер, посока и място на пукнатината може да се използват Moment Total, Moment Epoxy Repair или Moment Classic Universal.“

Анка Христова Илиева | юни 8th, 2015 at 1:37 am

Здравейте,поздравявам ви за прекрасната статия!!! Моля ви помогнете ми -как да залепя пластмасова кукла-става въпрос за пластмасовата свръзка между крака и тялото,чрез тази свръзка крака влиза в тялото и трябва да е много здрава,за да се движи крака на куклата? И още един въпрос -има ли такова лепило,което да се превърне в пластмаса-липсва парче пластмаса нещо като дупка на куклата? Багодаря ви,желая ви много успех!!!

„Направи сам“: Отговорът, който получихме от експерт на „Хенкел България“, е: „Moment Total или Moment Epoxy Repair в зависимост от материала и подвижността в контактната зона.
С второто може да се запълва.“

yana | юни 18th, 2015 at 1:44 pm

Здравейте, искам да попитам как може да се залепи и запълни дупка на матрак, направена от сешоар.

„Направи сам“,
Като редакция на списание, се обърнахме за консултация към експерти на фирми-производители на лепила, с които издателството ни си сътрудничи. За съжаление не получихме конкретен отговор на поставения от Вас въпрос.
Ако някой от читателите на „Направи сам“ е намерил и изпробвал успешно решение на сходен проблем и ни пише, ние ще Ви го препратим и публикуваме.

Снежанка Бонева | юли 26th, 2015 at 8:50 pm

Моля посъветвайте ме с какво лепило да залепя текстил върху пластмаса и дали пластмасата трябва да се обработи със шкурка понеже е гладка .

„Направи сам“:
За да отговорим най-точно на запитването Ви, потърсихме консултация от специалистите на „Хенкел България“. Тяхната препоръка е да използвате лепилото Moment Total в случай, че пластмасата не е полиетилен или полипропилен.

Оливия | юли 27th, 2015 at 9:52 am

Добър ден! С какво мога да залепя металната част, (която държи висящото долно плотче) към стъкления плот на холна масичка. Трябва да не пожълтява след време, тъй като се вижда отгоре под стъклото.

„Направи сам“:
За да отговорим най-вярно на запитването Ви, потърсихме консултация от специалистите на „Хенкел България“. Тяхната препоръка е да използвате лепилата Moment One for All или Moment Total.

Роси | август 2nd, 2015 at 11:11 am

счупено на две малко витрино стъкло на бюфет, което поради кривината си е незаменимо?

„Направи сам“,
За да отговорим най-точно на запитването Ви, потърсихме консултация от специалистите на „Хенкел България“. Тяхната препоръка е да използвате лепилото Moment Total.

radka | август 10th, 2015 at 8:55 pm

С какво да залепим уплътнение на фризер. Хладилните техници в нашия град (не че са много) казват, че това не е възможно.

„Направи сам“:
За да отговорим най-точно на запитването Ви, потърсихме консултация от специалистите на „Хенкел България“. Тяхната препоръка е да използвате лепилото Moment Total.

Deni | септември 28th, 2015 at 1:16 am

Как мога да облепя пластмасова тръба, свързана с бетон? Тръбата е на балкона ми и по нея се изливат всички води на съседите които си мият балконите над мен, аз съм на седмия етаж, над мен се изливат водите на още 14 етажа,Тръбата е долепена до тавана на горния балкон, но не е вмъкната в бетона. Как да я залепя така за бетона, че да не тече при мен? Извинявам се за тъпия въпрос и предварително благодаря, ако има решение на проблема и отговор,

„Направи сам“:От „Хенкел България“ получихме следния отговор на Вашия въпрос:
„Необходимо е да обмажете около тръбата с Ceresit FT 101.“

ирена рачева | октомври 28th, 2015 at 12:00 pm

Здравейте, моля за помощ и съвет. Не намерих зададен подобен въпрос (възможно е да съм го пропуснала) При демонтаж на стъклокерамичен плот се спука един от ъглите. Не е в пряк досег с котлоните, има нагряване , но не много. Възможно ли е да се залепи или запълни с нещо, за да не се порежем при почистване на плота. Предварително Ви благодаря за отделеното време и внимание!

„Направи сам„: От „Хенкел България“ получихме следния отговор на Вашия въпрос:
„С който и да е от уплътнителите под марка Ceresit, без CS 11“

Виктор | ноември 7th, 2015 at 1:35 pm

Здравейте,
Имам скъпи маратонки които нагоре са от „дишащ“ плат. Точно отпред на пръстите имат прозрачно гумирано покритие и точно където свършва това покритие, платът е започнал да се прокъсва.
Има ли някакво лепило с което мога да продължа това гумирано покритие?
Благодаря Ви!

„Направи сам“: От „Хенкел България“ получихме следния отговор на Вашия въпрос:
„Може да използвате лепилото Момент Total“

т

т

Христев | ноември 10th, 2015 at 12:42 am

Привет! Искам да залепя дървени кръгчета от бреза върху мазилка, предварително мината със грунд, кръгчетата са лакирани. Благодаря!!!
„Направи сам“:От „Хенкел България“ получихме следния отговор на Вашия въпрос:
„Лепенето може да извършите с Moment Fix Express.“

Ники | ноември 12th, 2015 at 11:20 am

Здравейте, искам да попитам с какво да залепя пукнатина в корпуса на фризер. Когато е изключен е като косъм, но след включване и падане на температурата пукнатината, разбира се, се разширява. Притеснявам се да не се удължи пукнатината с времето, а и да не възникнат други последствия. И добра идея ли е освен лепило /ако можете да ми препоръчате някакво/ отгоре да се сложи и някаква лента, която допълнително да спомага за здравината на залепването. Предварително благодаря за вниманието!
„Направи сам“:
От „Хенкел България“ получихме следния отговор на Вашия въпрос:
„Никой от нашите продукти няма да даде трайно решение.“

Ива | ноември 12th, 2015 at 3:51 pm

Здравейте, много полезен материал във връзка с който искам да задам следните въпроси:
С какво лепило мога да залепя стъкло към рамка на дървена врата (видях, когато се счупи старото стъкло, че е било фиксирано с някакво твърдо жълто лепило на места към рамката на вратата)?
Вторият въпрос ми е с какво мога да залепя напълно отскубнат гъвкав маркуч на прахосмукачка от самата прахосмукачка? Маркучът е здрав, но трябва да го вкарам и залепя здраво отново към пластмасовия отвор на прахосмокачката.

„Направи сам“: От „Хенкел България“ получихме следния отговор на Вашия въпрос:
„За фиксиране на стъклото – Ceresit CS 23, за маркуча Moment Fix Total, стига да не е от полиетилен. Ако е така, може да се приложи само временно решение с Moment Power Tape.“

Михаил Димитров | декември 21st, 2015 at 11:50 pm

Здравейте ,
Интересувам се от лепило за метал, което да издържа на роботна температура 500 градуса по Целзий.
Благодаря предварително.
Поздрави !
Михаил Димитров

„Направи сам“: От „Хенкел България“ отговориха, че не предлагат материал с такива възможности.
На пазара се предлага двукомпонентното лепило „Течна стомана“ на BIZON, което обаче издържа на загряване до 100 оС.

георги | декември 22nd, 2015 at 8:00 am

Как да запълня шупли в фурната на готварската печка трябва да издържа на над 250 градуса.

„Направи сам“: От „Хенкел България“ получихме следния отговор на Вашия въпрос:
Може да използвате Ceresit CS 28.

Боряна | декември 23rd, 2015 at 10:26 am

Здравейте,
Имам чешка прахосмукачка с воден филтър.Към устройството на водния филтър има дунапреново чорапче , което от употребата се е скъсало на мястото на залепването.С какво мога да го залепя?

„Направи сам“: От „Хенкел България“ получихме следния отговор на Вашия въпрос:
Може да залепите с Момент Total.

Жоро | декември 27th, 2015 at 12:12 pm

Здравейте и весела Коледа!
Имам сензорна стъклокерамична плоча за вграждане с три котлона. Стъклокерамиката се отлепи от металната основа (беше залепена с някаква черно лепило подобно на силикон). С какво ще препоръчате да я залепя?
От „Хенкел България“ получихме следния отговор на Вашия въпрос:
Може да залепите с Ceresit CS 28.

Радка Георгиева | декември 29th, 2015 at 4:17 pm

Здравейте,
На дъното във фурната ми се отлющи парче от емайла. С времето това петно се увеличава и се появява ръжда. Как мога да го запечатам, за да не се разпространява?

„Направи сам“ От „Хенкел България“ получихме следния отговор на Вашия въпрос:
Компанията не предлага подходящ материал.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото