В категории: Брой 9-10/2010, Ремонти, Строителство, Сухо строителство

Повърхностна обработка на плочи от гипсокартон, гипсофазер и Aquapanel

Изграждането на различни конструкции по метода на сухото строителство – били те леки преградни стени, предстенни обшивки, заместители на класическото измазване (суха мазилка), таванни облицовки и т.н., може да се раздели на три обособени етапа:

» Изграждане на носещата конструкция от тънкостенни поцинковани стоманени профили и по-рядко от дървени бичмета и летви.

» Закрепване на обшивката от плочи гипсокартон, гипсофазер (включително и водоустойчивия Vidiwall HI, виж НС 7-8/2010), а в мокри помещения и от плочи на циментова основа AQUAPANEL Indoor (виж НС 9-10/2007) .

» Запълване на фугите между кантовете на плочите, на отворите над главите на винтовете, на ъглите, така че да не личат, а често и цялостно шпакловане на лицевата повърхност на обшивката. В тази група от дейности бихме включили и покриването на фугите в критичните места, най-често на границата между обшивката от плочи и ограждащата масивна конструкция – стени и тавани. Те са проблемни, защото съседните материали и конструкции като цяло имат различни коефициенти на разширение при промяна на температурата и влажността. Поради тези и други причини може да възникват механични напрежения, които да причинят напукване на пълнителя и отваряне на фугата.

Това са все довършителни дейности. Именно от тяхното правилно и умело извършване в най-голяма степен зависи външният вид на обшивката с плочи, както и колко продължително ще се запази. Затова тези дейности не бива да се претупват, а трябва да им се заделя полагащото се старание и време. За запълване на фугите системата Knauf включва различни материали – грундове, пълнители и шпакловки, армиращи ленти, защитни профили за оформяне на изпъкнали ъгли, които са специално разработени за полагане върху плочи на гипсова основа. Тяхното използване не само улеснява постигането на най-добро качество, но и се гарантира дълготрайността на извършеното, на добрия външен вид на облицовките.

Чрез запълване и изглаждане целта е да се получат напълно равни и гладки повърхности, без вдлъбнатини поради недобре запълнени фуги или изпъкнали места. Последните най-често се дължат на недостатъчно завити винтове, чиито глави стърчат над повърхността на плочата. Затова първата задача е обшивката да се огледа внимателно за стърчащи над повърхността глави на винтове и ако има такива, те да се дозавият внимателно, без това да причини разрушаване на плочата. След като всички фуги и отвори над главите на винтовете бъдат запълнени и шпакловани, така че да не останат неравности и грапавини, обшивката ще бъде изпъстрена с петна и ивици, които по-късно почти сигурно ще прозират през тънкия слой на връхното покритие от боя. Въобще степента на старание при запълване и шпакловане, както и взимането на решение за цялостна шпакловка на обшивката зависят от вида на повърхностното декоративно покритие. Когато това е боя, и особено когато тя е светла, лесно прозираща, качеството на подготовка на основата трябва да бъде максимално добро.

Външният изглед и най-вече доколко дефектите върху основата ще прозират и ще бъдат лесно забележими зависи и от осветлението в помещението. Когато светлината пада косо върху стените, и най-малките неравности по повърхността им отчетливо проличават. Освен това източниците на светлина се променят, мени се и яркостта им, включително и влизащата през прозорците слънчева светлина непрестанно мени посоката и яркостта си. Това допълнително затруднява обективната оценка за качеството на подготовка на основата.

За да не се поема излишен риск, дори и с известно презастраховане, е най-добре да се направи цялостна шпакловка след предварително грундиране на всички видими повърхности. Това обаче не е всичко. Дори и опитният майстор много трудно би постигнал шпакловка без каквито и да било неравности, най-често това са следи от преминаването на връх на пердашката или по краищата на широк шпахтел. Прекомерно старание в случая не е и необходимо, защото материалът за шпакловане много лесно се шлифова, при което всички изпъкнали неравности и грапавини се премахват. При малки площи това може да се извърши лесно и на ръка. За по-големи обекти обаче се използват специални шлифовъчни машини с дълго рамо, които многократно повишават производителността на труда и улесняват работата, включително и затова, че не изискват покачване на стълба или скеле. Тези ръчни електроинструменти задължително се свързват към подходяща промишлена прахосмукачка, което превръща тази иначе неприятна поради облаците прах работа в почти безпрашна операция. За шлифоване на материали на гипсова основа се използват специални мрежести шлифовъчни листове, които почти не задържат гипсовия прах и той не ги задръства. През тях прахта се засмуква значително по-лесно и ефикасно.

За да бъде ограничен субективният фактор при оценката на качеството на повърхностната обработка на облицовката, немският съюз на гипсовата индустрия и производството на плочи от гипс е разработил четири категории за качеството на повърхностната обработка, които са се утвърдили като строителен стандарт. Те са означени съответно с Q1, Q2, Q3 и Q4.

Ниво Q1

Това ниво на обработка се прилага при повърхности, към които не се поставят изисквания по отношение на визуалното възприемане на външния им вид. Същевременно се изпълняват изискванията, отнасящи се до въздухонепроницаемост, звукоизолация и пожаробезопасност на стената или облицовката. Такива облицовки са подходяща основа за залепване на плочки, декоративни мазилки с дебелина около 2 mm и повече или на други подобни покрития. За постигане на това ниво на качество е достатъчно всички фуги между плочите и отворите над главите на винтовете да бъдат запълнени с подходящ пълнител (Knauf Uniflott, Knauf Trias или Knauf Fugenfüller Leicht). Неравностите, останали след шпакловането, се остъргват с шпахтел, щом пълнителят се втвърди. В зависимост от използвания за фугиране материал, от формата на кантовете на плочите, както и поради конструктивни съображения, шпакловката по продължение на фугите може да бъде усилена чрез полагане на армираща лента.

Така се фугира и при многослойни обшивки, като на лежащите отдолу плочи се запълват само фугите между тях, а отворите над главите на винтовете може и да не бъдат запълнени.

Когато върху обшивката се залепва облицовка от плочки и въобще при помещения с повишена влажност, ако се работи с гипсокартон, трябва да се използват импрегнираните плочи GKBI. За по-добрата им защита срещу влагата се препоръчва цялостно шпакловане на повърхността на обшивката с импрегниращ пълнител Knauf Uniflott Imprägniert (опаковката е маркирана със зелен цвят).

За употреба в мокри помещения обаче вече има по-подходящи материали – новите плочи гипсфазер Vidiwall HI или още по-добрите за случая – плочи на циментова основа AQUAPANEL Indoor.

Ниво Q2

Това ниво съответства на приетото за стандартно качество за шпакловка на облицовка с плочи гипсокартон или гипсофазер. Освен запълване и изравняване на всички фуги и отвори над винтовете, се прави цялостно шпакловане на външните и вътрешни ъгли, при това не само по продължение на фугите и ръбовете, а се разпростира и към вътрешността на плочите за постигане на плавен преход без ръбове, вдлъбнатини и следи от пердашката или шпахтела.

За постигане на това и на следващите две нива на качество преди всяка следваща операция е необходимо да се изчака достатъчно продължително, за да изсъхнат материалите, използвани при предишната операция.

Облицовка с качество на повърхностната обработка Q2 е подходяща като основа за облепване с тапети със средна и груба структура като например популярните тапети рауфазер. Върху така подготвената основа може да се полагат матови дисперсни и други бои с пълнител, които се нанасят с обикновен бояджийски валяк или за постигане на по-релефна структура – със специални валяци за структуриране на повърхността. Основата е подходяща и за полагане на тънкослойни декоративни мазилки с минимална дебелина 1 mm.

Обработката се извършва при следната последователност:

» Запълване и основно шпакловане на всички фуги и отвори за винтове, както се прави при ниво Q1. Запълват се и се шпакловат всички изпъкнали и вътрешни ъгли, като в първия случай се препоръчва използване на специални укрепващи ръба профили, а във втория – полагане на армировъчна лента. По същия начин се постъпва и за запълване на фугите, образувани между стените и тавана, както и при връзката между леките преградни стени с масивната конструкция.

» Тъй като след това първо шпакловане повече или по-малко остават неравности и грапавини, се прави второ фино шпакловане с Knauf Finisch-Pastös или Knauf F1 Readyfix за постигане на плавен преход, без ръбове и вдлъбнатини, между фугираните места и останалата част от плочите. След втвърдяване на шпакловката останалите тук-там изпъкналости се коригират чрез шлифоване при едрина на зърното на листовете 120 или по-голяма. Трябва да се внимава да не се повреди повърхността на защитния картон на плочите от гипсокартон.

Knauf Finisch-Pastös е много подходящ за случая материал – той е пластичен и се нанася лесно при много добро качество на шпакловката. Лесно се шлифова. За постигане на плавен преход шпакловката се нанася на около 30 cm встрани от запълнените фуги. За да се отличава качеството на така изпълнената шпакловка, често пъти тя бива обозначавана като ниво Q2+.

Това ниво на качество все още не гарантира, че под боята няма да прозират като бледи петна шпаклованите места – фуги и над главите на винтовете, които се открояват по-силно при ярка светлина и покрития с по-слаба покривна способност. Причината за това е липсата на цялостно грундиране на повърхността преди нейното боядисване. Практиката за грундиране с разредена дисперсна боя също не помага. Причината за появата на петната е различната способност на шпакловъчния материал и на повърхността на самите плочи да просмукват вода. Това предизвиква промяна в структурата и дебелината на връхното покритие, което прави дори и добре запълнените и шпакловани фуги повече или по-малко видими. Кардиналното решаване на проблема е в цялостното грундиране на всички повърхности, преди да бъдат боядисани. Това вече прекрачва границата към ниво на качество Q3. Проблемът може да се реши и когато шпакловката бъде извършена с Knauf Trias. Той напълно замества легендарния утвърден с години Knauf Uniflott, но в добавка притежава две предимства. Цветът му е еднакъв с цвета на плочите, поради което шпаклованите с него места не личат така отчетливо и под боята не се забелязват. Същевременно попиващата водата способност на Knauf Trias не се отличава от попивната способност на плочите, съответно пластът боя навсякъде ще има еднаква дебелина и структура. С две думи, без да е необходимо цялостно грундиране, шпакловането с Knauf Trias може да спести разочарованието от вида на вече изсъхналата боя.

Ниво Q3

Това ниво съответства на повишените изисквания към качеството на основата така, че да бъдат избегнати описаните при предното ниво възможни дефекти. Поради това основата с ниво на качество Q3 е подходяща за облепване с тънки и фино структурирани тапети, за боядисване с матови не структурирани бои, за полагане на декоративни мазилки с дебелина до 1 mm.

Работи се при следната последователност:

» Изпълняват се всички операции по запълване на фугите между плочите, при ъглите и над отворите за винтовете, както и допълнителното изравняващо шпакловане, предвидени за ниво Q2.

» Прави се допълнително фино шпакловане, разширяващо зоната на плавен преход между областта на фугите и вътрешността на плочите.

» Извършва се цялостно съвсем тънко шпакловане на повърхността на плочите. Задният ръб на държаната под наклон пердашка от неръждаема стомана се притиска силно към основата, така че използваният за шпакловането разтвор да запълни добре порите и малките неравности.

» След изсъхване на шпакловката там, където е необходимо, повърхността се изглажда окончателно чрез шлифоване.

Работи се с вече посочените материали при Q1 и Q2 (Knauf Uniflott или Knauf Fugenfüller Leicht), като за постигане на равна и гладка повърхност за фино шпакловане най-подходящ материал е Knauf Readygips. С него се работи лесно и също така лесно се постига високо качество на шпакловката. Цветът му след изсъхване не се отличава от повърхността на плочите. Грубото нанасяне на шпакловката може да се извършва и машинно.

При ниво Q3 основата е значително по-качествено подготвена. Преходите между шпаклованите участъци и останалата повърхност на плочите са станали почти незабележими, а смукателната способност по цялата повърхност е до голяма степен уеднаквена. Това обаче все още не дава пълна гаранция, че дефекти, включително фабричните надписи върху плочите, няма да прозират през боята при ярко осветление, особено когато тя е бяла.

Много добри резултати може да се получат и по следния начин. Фугирането се извършва по начина и с материалите, описани за ниво Q2+. След втвърдяване шпакловката с Knauf Uniflott и Knauf Finisch-Pastös се шлифова добре. След това цялата повърхност, която ще бъде боядисана, се грундира с Knauf Spezialgrund. Той представлява дисперсия на изкуствени смоли с минерален пълнител, оцветена е в бяло. С грундирането се запълват и фините, останали след шлифоването драскотини, повърхността добива напълно еднородно светло оцветяване, уеднаквява се и попиващата ù способност, поради което просмукването на водата от боята навсякъде ще бъде еднакво. Останали след грундирането неравности се запълват и изглаждат чрез окончателна шпакловка с Knauf Finisch-Pastös. След изсъхването ù тези места се грундират повторно.

Ниво Q4

Това е нивото, което отговаря и на най-високите изисквания към качеството на подготовка на основата. То се постига чрез пълно, цялостно шпакловане на лицевите повърхности на плочите.

Така подготвената основа е подходяща за лепене на гладки (включително с гланцова повърхност) или тънки структурни винилови тапети, за полагане на лазурни лакове и бои със среден гланц на повърхността или други крайни покрития, които са особено чувствителни и към най-малките неравности, през които ще прозират разликите в цвета или в попивната способност на основата. Така направена и с това качество шпакловка се препоръчва за всички по-луксозно изпълнени и обзаведени помещения, с различни светлинни източници, защото дава свобода за всякаква декорация, без притеснения, че основата може да се окаже неподходяща за дадена по-капризна боя например.

Разликата между нивата Q3 и Q4 e в това, че във втория случай се прави цялостна шпакловка с дебелина 1 mm и по-голяма върху цялата повърхност. При това ниво на качество се препоръчва също шпакловката върху фугите да бъде подсилена с армираща лента, за да се гарантира, че след време няма да се появи някоя и друга пукнатина.

Последователността на работа е следната:

» Изпълняват се всички предписани за ниво Q2 операции с посочените материали. Прави се допълнително фино шпакловане, разширяващо зоната на плавен преход между областта на фугите към вътрешността на плочите с по-широк обхват, отколкото при ниво Q3.

» Извършва се цялостна шпакловка на обшивката с Knauf Readygips при дебелина на пласта 1–2 mm. Материалът се разнася равномерно и повърхността се заглажда възможно най-добре. След втвърдяване останалите тук-там следи от пердашката или шпахтела се изглаждат чрез шлифоване. След това се извършва още едно, вече съвсем „тънко“ шпакловане, при което се запълват останалите малки неравности. Инструментът се притиска по-силно към основата от вече втвърден първи пласт шпакловка. Така се получава съвсем равна повърхност, която след шлифоване става и съвсем гладка.

При големи повърхности може да се приложи и машинно полагане на шпакловката, защото Knauf Readygips позволява нанасянето ù под налягане по безвъздушен способ на разпръскване.

За постигане на всяко едно от тези четири нива на качество Knauf предлага оптималните за целта материали, които, за по-голяма прегледност, заедно с последователността на полагане са представени схематично.

Важно е да се знае, че изборът на технологията зависи и от формата на кантовете на плочите. За ненатоварени механически облицовки най-често се използват плочи от гипсокартон с профил на канта HRAK и HRK. И в двата случая кантът е заоблен, като при първия профил на тясна ивица в близост до краищата на плочата има скосяване, т.е. плавно изтъняване към ръба. Плочите от гипсофазер Vidiwall, включително и новият с повишена влагоустойчивост Vidiwall HI, имат равно отрязани, прави, кантове (SK). За да може фугата да поеме достатъчно количество пълнител, за да има необходимата механична здравина, плочите се монтират с пролука 6–7 mm между тях. Фугите между плочи с профил HRAK и HRK позволяват поемане на по-голямо количество пълнител, имат по-голяма контактна повърхност, поради което устойчивостта срещу напукване на запълнената фуга е по-висока. Поради това при тях е възможно и да не се използва армираща лента, когато се фугира с Uniflott. При плочите с прав кант (SK) тя се полага задължително по дължината на фугите. За предпочитане са лентите на хартиена основа, а лентата Knauf Kurt превъзхожда по здравина досега използваните хартиени ленти и се полага по-лесно. Специалната ù структура улеснява надлъжното огъване на лентата при армиране на вътрешни ъгли.

Представяме накратко посочените дотук материали за фугиране и шпакловане.

За запълване на фугите и отворите над главите на винтовете се използва пълнителят Knauf Uniflott, респективно Knauf Uniflott imprägniert или Knauf Fugenfüller Leicht.

Knauf Uniflott е измежду най-утвърдените и реномирани материали на Knauf, който се използва от години по целия свят. Не случайно за него се твърди, че мнозина го копират, но никой не е успял напълно! Той е силно пластичен материал, много добре запълва фугите, отворите и други неравности, има много добро сцепление към основата, устойчив е срещу напукване. С него се работи бързо и лесно се постига добро качество на шпаклованата повърхност, включително и от хора без голям опит. За фугиране и шпакловане на импрегнирани плочи гипсокартон (GKBI) се използва модифицираният Uniflott imprägniert. Той е зелен на цвят, за да отговаря на цвета на защитното картонено покритие на тези плочи, има и водоотблъскващи свойства. Knauf Uniflott се доставя във вид на суха смес, опакована в чували, и преди употреба се разбърква с вода.

Същото предназначение има и Knauf Fugenfüller Leicht. Той също се нарежда сред класическите и най-често използвани материали за фугиране на облицовки с плочи на гипсова основа. Той е и най-често използваният материал за направа на армирани с лента шпакловки при запълване на фуги. Материалът се доставя в сухо прахообразно състояние и се приготвя за употреба чрез разбъркване с вода. Двата материала се използват за постигане на всяко от четирите нива на качество.

За постигане на по-голяма гладкост на шпакловката според изискванията за нива на качество Q2 и Q3 завършващата шпакловка се прави с Knauf Finisch-Pastös или Knauf F1 Readyfix. Това са готови за употреба пастообразни дисперсни разтвори със свързващо вещество изкуствени смоли и минерални пълнители, които силно улесняват шпакловането при постигане на високо качество на готовата повърхност. Имат отлична адхезия към облицовъчните плочи. Съхнат бързо и много лесно се шлифоват. Шпакловката с Knauf F1 Readyfix има белоснежна повърхност.

Същото приложение има и материалът Knauf Readygips – готов за употреба пастообразен разтвор от ново поколение. Той е отличен материал за бързо и качествено фугиране и шпакловане, включително при реновиране на стари сгради. Подходящ е не само за ръчно шпакловане, но и за механизирано фугиране и шпакловане. Използва се за частично завършващо шпакловане, според изискванията на ниво Q3 и цялостно (ниво Q4). Освен за шпакловане на плочи на гипсова основа с Knauf Readygips се постигат отлични резултати при шпакловане на измазани с мазилка (варо-циментова или гипсова) стени, на повърхности от бетон или газобетон. Може да се нанася при дебелина на слоя от 0 до 40 mm.

За създаване на оптимална основа за завършващото покритие според изискванията за нива Q2+ и Q3, се препоръчва грундиране на цялата повърхност с Knauf Spezialgrund. Където са необходими допълнителни корекции, те се правят най-добре чрез шпакловане с Knauf Readygips. Вече стана дума, че Knauf Spezialgrund е осветена в бяло дисперсия с минерален пълнител. Използва се за подготовка на шпакловани гипсови плочи преди боядисване, като се уеднаквява попиващата им способност по цялата повърхност и се създава оптично еднородна основа. Нанася се с късокосмест бояджийски валяк.

За постигане на максимално качествена повърхност (ниво Q4), освен с Knauf Readygips, цялостната шпакловка може да се извърши и с Knauf F2. Той също представлява готов за употреба гъст пастообразен разтвор. След втвърдяването му останалите тук-там следи от пердашката или шпахтела се премахват чрез шлифоване с листове с едрина на зърното №120 или по-голям. Този материал е също така подходящ за шпакловане на стари варо- и цименто-варопясъчни и гипсови мазилки, на бетон и газобетон при дебелина на пласта 0–40 mm.

За запълване на фугите, оформяне на ъглите, отворите за винтовете, за частично и цялостно шпакловане на облицовки от плочи гисокартон или гипсофазер се използват изработени от неръждаема стомана шпахтели и пердашки, специални шпахтели за оформяне на външни и вътрешни ъгли, бъркалка с мощна електрическа бормашина (или по-добре специализиран миксер за строителни разтвори), устройство за шлифоване – на ръка или машинно.

Най-напред се запълват фугите между плочите. По продължение на фугата с шпахтела се нанася пълнител, който да я запълни изцяло. Когато се прави армировка, ивицата разтвор от двете страни на фугата трябва да бъде малко по-широка от лентата. При плочите с профил на канта HRAK общата широчина на скосените части от кантовете от двете страни на фугата е равна на широчината на лентата. След това върху фугата се поставя опънатата лента и се притиска с шпахтела, докато потъне в пласта фугиращ разтвор. Шпахтелът се прекарва с равномерен натиск по продължение на лентата, за да се изтласка встрани и да обере излишния разтвор. Под лентата трябва да остане пласт от разтвора с дебелина до 1 mm, който осигурява здравото ù слепване към основата. Върху лентата се нанася равномерен тънък пласт от разтвора, който предотвратява евентуалното вълнообразно нагъване на лентата и улеснява покриването ù под нанесения отгоре следващ слой. Така обработената фуга се оставя, докато фугиращият разтвор изсъхне и се втвърди напълно.

При фугиране на вътрешни ъгли от двете страни на фугата се полага пласт от разтвора, след което лентата се сгъва по осовата ù линия и се притиска равномерно със специален шпахтел, така че да потъне, като обхване приблизително еднакво широки ивици отстрани на фугата. След това тя се притиска окончателно, приглажда се и се покрива с шпакловащ разтвор с помощта на шпахтела. Отворите над винтовете се запълват с пълнител един по един. С това са изпълнени изискванията за ниво Q1.

След изсъхване на този първи пласт върху запълнените фуги се нанася следващ пласт шпакловка на ивица с широчина около 20–25 cm, за да се изравнят създадените от армиращата лента неравности. Този слой се изтегля така, че в краищата на ивицата дебелината му да клони към нула и да се постигне плавен преход. Така се постига ниво Q2. След изсъхване на този пласт може да се положи и трети завършващ пласт, както и да се шпаклова и грундира цялата повърхност (ниво Q3 и Q4).

За оформяне на изпъкналите ръбове върху тях се поставят специални профили, които изпълняват и предпазни функции срещу механично увреждане. След това се нанася тънка шпакловка от двете страни на ръба на ивици с широчина поне 15 cm. Ъгловият профил се полага по продължение на ръба, като мрежестите полички от двете му страни се притискат с шпахтела, за да потънат равномерно в шпакловката. Сред изсъхване на разтвора последователно се нанасят още два слоя, като всеки следващ се прави с около 5 cm по-широк от предишния и така постепенно се оформя изравняването на повърхността между профила и плочата.

Повърхностна обработка на плочи AQUAPANEL Indoor

Плочите AQUAPANEL Indoor са най-доброто решение за облицовки в помещения с висока влажност, защото са водоустойчиви. Следващите в класацията по пригодност за такива помещения са новите влагоустойчиви импрегнирани плочи гипсофазер Vidiwall HI, а след тях се нарежда импрегнираният гипсокартон GKBI. При тези два материала импрегнацията е по повърхността и кантовете, което означава, че тя не бива да се нарушава механически. Това се отнася и за кантовете – при срязване или пречупване на плоча полученият кант трябва да бъде допълнително защитен с дълбоко проникващ грунд.

AQUAPANEL Indoor е циментова плоча – материал, който не се влияе и не се поврежда дори и при продължително мокрене. Те съответно са и най-скъпи, а работата с тях има специфични особености. В жилището най-подходящото място за тяхната употреба е банята и евентуално други помещения с висока влажност. Тези плочи са много добра основа за облицоване с керамични плочки. При тях, както и при облицоването на обшивки с плочи на гипсова основа, не се препоръчва използване на плочки с размери, по-големи от 300х300 mm. Друго изискване, произтичащо от способността на обшивката да се огъва в известна степен при натиск, т.е. да попада в групата на „критичните основи“, е плочките да се лепят с лепила, които запазват остатъчна еластичност след втвърдяване или както ги наричат търговците – „еластични“. Важно е да се подчертае, че поради по-голямата здравина и устойчивост на огъване на плочите AQUAPANEL Indoor при тях облицовката може да се налепи и върху еднослойна обшивка.

Обшивката от плочи AQUAPANEL Indoor се закрепва към носещата конструкция от метални профили на Knauf със самопробиващи винтове AQUAPANEL Maxi. За разлика от плочите на гипсова основа, тези се залепват една към друга по продължение на допирните си кантове с полиуретаново лепило AQUAPANEL Fugenklebers. То се шприцова с пистолет върху канта във вид на непрекъснат равномерно дебел шев. За да хване лепилото здраво, кантовете предварително се почистват от прах с влажна четка. Кантът на всяка монтирана с винтове плоча в реда се намазва с лепило и едва тогава се намества и притиска към нея следващата плоча. На свой ред и тя се нивелира и закрепва с винтове. Слепването на плочите по допирните им кантове освен че подобрява здравината на стената, прави излишно последващото запълване на фугите с фугираща смес и армирането им с лента.

След втвърдяване на лепилото, за което са необходими 24 часа, излишното лепило, избило от фугите, се отстранява чрез внимателно изстъргване с шпахтел, докато се получи гладка и изравнена с повърхността на плочите фуга. Така направената обшивка се грундира изцяло с Knauf Spezialhaftgrund и след изсъхването му може да се лепят плочките.

Фугите между обшивката от плочи AQUAPANEL Indoor и ограждащата масивна конструкция се запълват с дълготрайно съхраняващ еластичността си кит. При мокрите помещения рисково място за просмукване на водата през фугите на облицовката с плочки са ъглите между стените и пода. Ето защо хидроизолацията на тези места трябва да бъде допълнително подсилена чрез т.нар. течна хидризолация. При плочите AQUAPANEL Indoor изпълнението на цялостна хидроизолация под облицовката с плочки не е необходимо. Прави се само по продължение на ъглите между стените и пода. Тя се изпълнява чрез полагане на специална изолираща лента (Knauf Flächendichtband) по продължение на ъглите, като под и върху нея мястото се намазва с Knauf Flächendicht. Това е гъст пастообразен разтвор, който се нанася с четка, а при по-големи повърхности и със стоманена пердашка. След като лентата потъне изцяло в пресния разтвор, тя се притиска докато потъне и прилепне към основата. При това разтворът пропива през мрежестата периферия на лентата. Върху така положената лента с четка се намазва вторият слой, докато тя бъде изцяло покрита. Освен че осигурява много добра защита срещу проникване на влага, така изпълнената течна хидроизолация създава и добра основа за залепване на плочките. По подобен начин за уплътняване около отворите за преминаване на тръби или около подовите сифони се използват маншети от същия материал с квадратна форма.

Когато лицевата повърхност на плочите ще бъде боядисана, тя се нуждае от подходяща подготовка. За получаване на равна и гладка повърхност, както и за прикриване на отворите над главите на винтовете участъците се шпакловат с AQUAPANEL Fugen- und Flächenspachtel (бял), който е на циментова основа. Минималната дебелина на шпакловката е 4 mm. Шпакловката се армира със стъкловлакнестата мрежа AQUAPANEL Gewebe, която се разстила върху още пресния слой шпакловка и се притиска със стоманената пердашка, докато потъне равномерно и изцяло бъде покрита. След това отгоре се полага и старателно изглажда тънък слой шпакловка. Щом изсъхне и ако е необходимо на места, с шлифовъчна хартия се заглаждат останалите тук-там малки неравности. След грундиране с Knauf Spezialhaftgrund стената е готова за боядисване или залепване на тапети. Може да се използват всички видове бои без алкидните лакове: дисперсни бои, бои на силикатна основа, полиуретанови, епоксидни и други.

При максимално високи изисквания към равнинност на стената и нейната повърхностна гладкост (ниво Q4 по нормите за повърхностна обработка на вътрешни стени) така шпаклованата повърхност се шлифова цялостно, след което се прави завършваща шпакловка с AQUAPANEL Q4 Finisch. Тя придава също така и много добри водоотблъскващи свойства на стената. Въпреки това стената, без облицовка с керамични плочки, не бива да бъде подложена на директно пръскане с вода. AQUAPANEL Q4 Finisch представлява готов за употреба пастообразен водно-дисперсен разтвор. В зависимост от състоянието на основата шпакловката се прави на един или два слоя с междинно шлифоване при втвърдяване на долния пласт след около 24 часа. След нейното пълно изсъхване повърхността окончателно се шлифова с фина (със 120 или по-висок номер) шлифовъчна хартия било на ръка или с машина.

За повече информация вижте тук.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото