В категории: 2014, Брой 11/2014, Дърводелство и обзавеждане, Инструменти, Ремонти

Приспособления на Wolfcraft за перфектно монтиране на врати

Wolfcraft1

Срутването на огражденията, които ни деляха от свободния и технологично развит свят преди четвърт век, отприщи вихъра на конкуренцията. Той естествено измете от пазара почти всички стоки, колкото и малко да бяха, чиито надписи по рождение са на кирилица. Това се случи навсякъде, включително и във всичко, свързано със строителството и ремонта на сградите, в това число и с дограмата. За щастие изчезнаха до степен на пълна забрава родните производствени недоразумения от времето на ТПК („Трудово производителна кооперация“ – пояснение за по-младите поколения). Сред тях и продукцията на заводи като столичния „Маршал Толбухин“, чиито прозорци със слепени крила осигуряваха сигурна защита единствено срещу „проникване на врабчета в помещенията“, както се изразяваше навремето един талантлив журналист. Понятия като топло- и звукоизолация, звучаха непонятно за редовия българин, а за специалистите бяха нещо абстрактно от учебника по топлотехника. Каквито прозорците, такива и вратите. Да не говорим за външен вид, здравина, камо ли за механизмите за окачване и затваряне.

За щастие този недоимък и примитивно производство, влошаващи рязко комфорта на обитаване, вече са потънали в забвение. Днес и у нас се предлага дограма, която не се отличава от обичайната в развитите държави. Промени се и технологията за монтиране на дограмата и в частност на вратите. Вместо с дълги пирони, забити в поставени в стените на отвора дървени клепета, днешният майстор закрепва касата на вратата с монтажна пяна.

Често обаче дотук свършва прогресът в технологията за монтиране на врати. Дори и професионални монтажници продължават да прилагат опита на дедите си от „трънската строителна школа“. За предварителното укрепване на касата и точното й позициониране в отвора те ползват дървени летви и клинове (често самоделни) – къде поради незнание, а най-вече поради липсата на пазара на съвременни специализирани инструменти за този специфичен вид дейност.

Този застинал от много десетилетия насам и единствен допреди години метод силно бави и затруднява работата. По-същественото е, че крие значителен риск от неточности. Касата трябва да се монтира с точност до милиметър, вертикалните фризове да бъдат успоредни един на друг, а кантовете им да лежат в една отвесна равнина. Важно е да се спази и местоположението на касата спрямо повърхността на стената, в която е монтирана. Някогашните врати и прозорци позволяваха допълнително напасване на крилото спрямо касата чрез рендосване. Не случайно за тази цел има и специално тясно ръчно ренде, чийто нож е изнесен в самия преден край. Такива грубовати методи са неприложими при съвременната дограма.

При добре изпълнен монтаж крилото на вратата приляга точно на мястото си във фалцовете на касата. Тя представлява П-образна рамка, чиито два дълги (вертикални) фриза се захванати към хоризонталния фриз. Сама по себе си конструкцията е нестабилна и дори при по-невнимателно пренасяне или повдигане може да се разпадне на съставните си части. Ето защо при монтажа трябва да бъдат взети мерки за нейното временно укрепване така, че дългите фризове да бъдат успоредни и кантовете им да лежат в една равнина.

Съвременното решение за закрепване на касата е фиксирането й в отвора с монтажна пяна. Нещо, което става елементарно лесно, стига касата да е била поставена и закрепена с необходимата точност на мястото си. И не само това. След впръскване в кухината между зида и касата пяната има свойството да експандира, при което обемът й се увеличава с 2–2,5 пъти. При това тя оказва силен натиск върху фризовете. Ако не бъдат взети мерки за противодействие, вероятността да се огънат е много голяма и касата ще добие бъчвообразна форма. Ето защо тя трябва да бъде и добре укрепена чрез поставяне на напречни опори (разпънки) между фризовете, за да не подадат на натиска на пяната.

Все още е широко разпространена майсторската практика за напречни опори да се използват летви с дължина, близка до широчината на отвора на касата и дървени клинове с различна големина. За стабилното укрепване на касата се поставят две летви – едната в средата, около мястото на бравата и другата – в долния й край. Напасването до постигане на точното разстояние става чрез един или два тесни клина.

Този доста примитивен метод отнема време и нерви, крие и риска крилото да не приляга и да не се затваря добре. Ако това се случи, втвърдената пяна може да се изреже и след внимателно почистване на остатъците операцията по монтирането на касата да бъде повторена.

По-съвременно и добро решение е вместо дървени летви да се използват различните метални, фабрично произведени разпъващи приспособления с телескопична конструкция, чиято дължина може да се променя в известни граници и да се фиксира с винтов или друг механизъм. Краищата им завършват с опори от еластична пластмаса или твърда гума, за да не повреждат декоративната повърхност на касата. Макар и крачка в правилната посока, такива приспособления също не облекчават достатъчно труда на монтажника, защото към касата ги задържа само силата на триене. Дори и при най-малкото разтваряне на фризовете поставеното помежду им приспособление ще падне. С две думи, необходими са търпение и здрави нерви докато касата бъде фиксирана на мястото си – с клинове откъм стената, и разпъващи механизми в отвора.

Всичко казано дотук обяснява, защо бяхме силно впечатлени от две приспособления на немската фирма Wolfcraft, специално създадени за монтиране на каси на врати. Отскоро те се предлагат от „Ташев-Галвинг“ и на нашия пазар, което ни даде възможност лично да ги опознаем, макар и без да ги изпробваме в реални условия. За сметка на това измъченият опит, добит при работа с летви и клинчета, макар и за само няколко врати, не се забравя с годините. Именно той ни подтикна да представим, при това с удоволствие и пристрастно, тези два изключително полезни и ефективни инструмента.

Със сигурност те са първите от този вид, които „Ташев-Галвинг” пуска на българския пазар. Едното, което самият производител е обозначил с EASY, е по-опростен, съответно по-евтин модел, с който се решава проблемът с напречното укрепване на касата при успоредни фризове, докато монтажната пяна стегне.

Вторият модел, обозначен с PRO, позволява извършване и на останалите операции по прецизната подготовка на касата за трайно фиксиране в отвора.

 

Монтажно приспособление EASY

Тук ще опишем технологията за монтиране според дадените от Wolfcraft указания. Същевременно самият производител изрично посочва, че меродавни са указанията на производителя на вратите, ако има такива.

2

Разпъващото приспособление EASY е пригодено за монтиране на каси за врати със светъл отвор от 60 до 100 cm и широчина на касата от 8 до 33 cm. Тялото му представлява две разположени една в друга здрави алуминиеви тръби. С помощта на винт те се фиксират една спрямо друга в необходимото положение. В краищата си приспособлението има две рамене, също с винтови механизми, с чиято помощ се закрепват сигурно към страниците на касата. По този начин вече няма опасност да паднат или да се разместят при повдигане, пренасяне и наместване на касата в отвора.

3

Работата с приспособлението е изключително лесна, което се вижда и от снимките.

Касата на вратата се поставя да легне с лицевата си част върху равен под. Дължината на монтажното приспособление (разпънка) се настройва според разстоянието между дългите фризове, непосредствено до хоризонталния. Двата края на приспособленията се раздалечават, докато опрат плътно и в това положение фиксиращият винт се притяга. Това е точната широчина на светлия отвор на касата. След това приспособлението се поставя в средата на касата, в областта на металния насрещник на бравата, като се следи двете опорни пластини да влязат в нутовете по продължение на фризовете. Закрепването на приспособлението става чрез завиване на двата притягащи винта. Накрая разпъващата тръба се избутва доколкото позволяват раменете или широчината на фризовете. Така опорната площ върху всеки фриз се увеличава максимално, което гарантира, че под натиска на пяната няма да подаде и да се усуче, макар и леко.

По същия начин се поставя и второто монтажно приспособление, чието място е срещу долната панта.

4

Така укрепената каса се вдига и намества колкото се може по-точно в отвора в стената. За да не се налага постоянно придържане с ръка, тя се осигурява с поне два клина от всяка страна. Касата се подравнява според нивото на мазилката на стената и се нивелира в хоризонтална и вертикална посока.

5

6

За окончателното закрепване се поставят и леко набиват клинове между стените на отвори и касата срещу краищата на двете монтажни приспособления и в ъглите – срещу двата вертикални и хоризонталния фризове. По този начин се избягва евентуално огъване на страниците, ако срещу клина няма стабилна опора. Необходимите корекции се правят чрез внимателно набиване или издърпване на съответните клинове. След като касата бъде окончателно нивелирана и стабилно укрепена, платното на вратата може да се окачи за проверка. Ако всичко е наред, в пролуката между стените на отвора и касата се впръска полиуретанова монтажна пяна и се изчаква времето, необходимо за нейното втвърдяване. То зависи от вида на пяната, температура на околната среда, дебелината на слоя пяна. За обилното разпенване и по-бързо втвърдяване е необходима влага. Затова се препоръчва предварително намокряне на повърхностите с вода (виж статията Работа с монтажна пяна). Докато пяната не се втвърди до степен, позволяваща сваляне на разпъващите монтажни приспособления, те са блокирани и това трябва да се има предвид при програма за серийно монтиране на врати. За отбелязване е и още нещо – в ръководството на Wolfcraft се посочва, че пяната се впръсква само в областите около дървените клинове.

Щом тя престане на увеличава обема си и се втвърди достатъчно, двете монтажни приспособления се свалят, стърчащата извън касата пяна се прерязва с остър нож и се монтират первазните летви. Понеже острието на макетните ножове е сравнително късо, излишната пяна може лесно и равно да бъде прерязана с лист от ножовка за метал.

 

Монтажен комплект (PRO)

7

Съдържанието на кутията обяснява добавката PRO към наименованието. За разлика от първия, очевидно ценово ориентиран вариант, комплектът PRO позволява не само напречно укрепване на касата, докато бъде поставена в отвора и стабилно закрепена с монтажна пяна. Той разполага с механизми, които позволяват касата да бъде премествана както странично, така и във вертикална посока, докато заеме точно желаната позиция. За повдигане на касата под нея се подлагат пластмасови подложки, които също се съдържат в комплекта. Общо шест регулируеми механизма придържат касата в зададеното положение, докато пяната се втвърди. С две думи, в този случай досадното, бавно и допускащо грешки наместване на касата в отвора с помощта на дървени клинове отпада.

Както и при предишния модел, в краищата на разпъващата тръба има опорен механизъм, с който тя се закрепва към фризовете чрез стоманени пластини, които влизат в нутовете. Тук винтът е заменен с по-удобния при работа ексцентриков механизъм, задвижван с лостче. По-същественото е, че опората има и допълнителна стяга, чийто подвижен палец опира в стената на отвора. Той се премества с помощта на винт, като по този начин се фиксира разстоянието между касата и зида. Чрез притягане на двете срещуположни стеги касата бива здраво фиксирана на избраното място.

Комплектът съдържа и две други приспособления.

8

Всяко от тях се закрепва в краищата на хоризонталния фриз на касата по същия начин, както и останалите. Всяко от тях имат по два винтови механизма. Единият позволява да се зададе дистанцията между касата и горния край на отвора. С помощта на другия се определя разстоянието между горният край на касата и равнината, определена от повърхността на стената. Така чрез внимателно, лесно и точно контролирано преместване на касата в отвора, местоположението й се фиксира с максимална точност, която се запазва след втвърдяване на пяната.

9

10

11

Описаните тук монтажни приспособления, както и много други инструменти на Wolfcraft, може да бъдат купени от електронния магазин на „Ташев-Галвинг” както и от открития през пролетта нов магазин в търговския комплекс в София.

Коментари и въпроси

2 Коментари към “Приспособления на Wolfcraft за перфектно монтиране на врати”

jivko | юли 26th, 2015 at 1:23 pm

kak dasi pora4am prisposoblenieto za montirane na vrati
Как да си поръчам приспособление за монтиране на врати?
Направи сам: Писмото Ви е препратено до фирмата вносител „Ташев-Галвинг“ откъдето ще се свържат с Вас.

Пламен | декември 9th, 2016 at 7:47 pm

Искам да попитам каква е цената на приспособлението за монтаж на врати ?
„Направи сам“,
Изпращаме писмото Ви на формата вносител „Ташев-Галвинг“, които ще се свържат с Вас.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото