В категории: 2015, Актуални статии, Брой 3-4/2015, Покриви, Ремонти, Строителство

Керамичните керемиди TONDACH – покривът на столетието

„Изкуственото никога няма да замени естественото“.

Tondach1_1

Мина повече от десетилетие, откак понятието „саниране“ се премести трайно от областта на медицината и хигиената в строително-ремонтната сфера, години през които всеки се спасяваше поединично от налитащите го все по-непосилни сметки за отопление. Обитатели на многолюдни сгради, който, както и доколкото можеше, лепяха топлоизолационни кръпки по фасадите – дейност повече акт на отчаяние, отколкото водеща до съществено подобряване на топлинната ефективност. В крайна сметка държавното ръководство в лицето на отговорните за това органи, не и без натиска на Европа, проумя, че от проблем на всяко домакинство, липсата на каквато и да било политика и реални действия за намаляване на огромните енергийни загуби на сградите, масово строени без мисъл и отговорност за бъдещето преди повече десетилетия, се е превърнал в първостепенен национален проблем.

Условия за неговото решаване има, защото днес българският строителен пазар предлага всичко, което произвеждат водещите в света компании, нормативната база по отношение на енергийната ефективност се доближи и очевидно ще следва съвременните тенденции.

За тези години българите проумяха на собствен гръб и чрез собствения си джоб, че за да имат бъдеще, строените в други времена и при съвсем друго ниво на строителните технологии и материали сгради трябва да бъдат обновени от основите до покрива. Иначе казано, започналото с епизодично появяващи се кръпки по фасадите в жилищните комплекси саниране далеч не се изчерпва с цялостно полагане на външна топлоизолация и смяна на прозорците, доколкото тези два процеса са свързани един с друг. Наложителна е и подмяна на покрива като покритие, понякога дървена конструкция и допълнителна топлоизолация.

Хипнотично вперили поглед в тук-там побелелите от стиропора фасади, все още малцина се замислят, че веднъж стъпила здраво на стоманобетонните си основи, дълготрайната защита на сградата срещу атмосферните въздействия се поема основно от нейния покрив.

При хронично болния, периодично протичащ покрив – състояние дължащо се най-вече на ограничените експлоатационни възможности на наличните някога материали и тяхното амортизиране, единственото спасение е радикалното – пълната подмяна. Ако обновяването на сградата не започне именно от покрива, средствата за топлоизолация и разкрасяване на фасадите може да отидат на вятъра. Нещо повече – топлинното изолиране на покривната конструкция е задължителен елемент от цялостното саниране на сградите. А това не може да стане без съвременно изпълнен покрив, покрит с най-качествените материали – от топлоизолацията до цялостната система за покрив.

Покривното покритие е денонощно подложено на тежки изпитания, на които то трябва да устоява без каквито и да било компромиси. Негова задача е сигурната защита на сградата от проникване на вода от дъждовете и топящия се сняг, както и на значителното натоварване от дебела снежна покривка, да не се поврежда при нейното свличане, щом слънцето огрее по-продължително. Покривното покритие трябва да издържа безпроблемно на слънчевия пек и зимния мраз, на огромен брой цикли на разширяване денем и свиване нощем, да не се бои и да не променя цвета си от изпепеляващото ултравиолетово излъчване на слънцето, да устоява на безмилостната бомбардировка от едри градушки.

Покривът най-често не е монолитна, а сложна многопластова конструкция, която не само опазва сградата от външните въздействия, но също така трябва да осигурява и нейната топлоизолация, защото около 20–30% от топлинните загуби си пробиват път към околното пространство именно през него. При многоетажните сгради този процент е по-нисък, а при едноетажните – най-висок. От правилното изпълнение на покривната конструкция, и в частност от избора на най-подходящият за покриването й материал, в много голяма степен зависи и възможността подпокривното пространство да бъде обитаемо. Вместо склад за непотребни вещи, то може да се превърне в практична, често и романтична мансарда.

Tondach1_2

Според минималните към момента изисквания покривът се нуждае от изолация с дебелина 16–20 cm и повече. За да бъде ефективна, тя трябва да бъде сигурно защитена срещу овлажняване – било отгоре, от дъждовната вода или отдолу – от проникване на водните пари, съдържащи се във въздуха в отопляваните помещения. Само доброто уплътняване на покрива, което да не пропуска инфилтриране на въздух, дори и при бурен вятър, може да допринесе за намаляване с 5–10% на топлинните загуби в подпокривното пространство. Ето защо под керемидите се полага специално хидроизолационно фолио (мембрана), което спира водата, а същевременно позволява на проникналата в топлоизолацията влага да се изпарява в околното пространство. Друг вид фолио (паропропусклива (климатична) мембрана) пък спира водните пари от помещенията да не проникват в топлоизолацията, докато в обратната посока ги пропуска с цел нейното изсушаване в случай на овлажняване. Това са все материали горе-долу от последното десетилетие и поради това напълно непознати в строителството преди него. Споменаваме всичко това, за да подчертаем, че дори и да не пропуска, покривът също подлежи на цялостно обновяване, защото със сигурност не отговаря най-малкото на изискванията на днешните норми за топлосъхранение и икономия на енергия на сградата.

Списъкът с изисквания към покрива и неговото покритие може да бъде продължен, но и казаното дотук позволява да бъдат направени няколко извода:

» Когато се подхваща какъвто и да било по-голям ремонт, задължително при саниране с цел енергийна ефективност, първата задача е покривът да се приведе на нивото на днешните изисквания, включително и по отношение на неговата топлоизолация, изпълними единствено със съвременни материали и технологии.

» Покрив се прави с перспектива много десетилетия напред, така че днешното поколение е длъжно да мисли отговорно за няколко поколения напред, за да не се налага всяко следващо да вписва в биографията си поредната подмяна.

» При подмяна на стар течащ и прогнил (в пряко и символично значение) покрив, при цялостно саниране на сграда или при нов строеж, изборът на материала за неговото покриване, да го наречем засега най-общо „керемиди“, е от решаващо значение за неговата дълготрайност и комфорта на обитаване, за намаляване до минимум на експлоатационните разходи за поддържане и обитаване на сградата, включително за отопление. Както и далеч не на последно място – за нейния дълготраен изискан външен вид.

Tondach1_3

Когато става дума за избор на покривно покритие основно в жилищното строителство, европейската традиция и днес дава превес на керамичните керемиди, произведени по най-съвременни технологии. Това се отнася и за нашата държава. Както печената тухла – строителен материал от зората на човешката цивилизация, произведен от дарения от майката природа материал глината чрез овладяната от човешкия интелект мощ на огъня, така и автентичната керамична керемида имат еднакъв произход и сходен по значение принос за строителната практика. Въпреки появата през последните десетилетия и на други покривни материали, някои имитиращи външно класическите керамични керемиди, но произведени от съвсем различни материали, други от метална ламарина или битумна мушама, керамиката продължава да бъде предпочитаният материал за покрива.

При избор на покривното покритие европейската традиция дава превес на керамичната керемида, произведена по най-съвременни технологии. По пазарна информация в Германия и други държави, и днес по-голяма част от новото жилищно строителство предпочита керамични керемиди, а в държави със завишени поради планинския климат изисквания към покривната конструкция, като Австрия например, техният дял е още по-значителен.

Когато се говори за керамични керемиди и тухли, неизменно се подчертава, че керамиката е най-древният създаден от човека строителен материал, чиято здравина и практически вечна дълготрайност са се доказали още от времето на древна Месопотамия – около 4000 г. пр.н.е. Към този период са датирани едни от първите печени тухли. Гръцкият писател Пиндар споменава, че изпечените от глина плочи, първообраз на днешните керемиди, са били използвани в Коринт около 450 г. пр.н.е. Керамичните керемиди са продукт, създаден от подходяща природна глина, преминал и пречистен през огнените пещи при температури около 1000–1100 °С. Иначе казано, те са напълно екологично чист, без химически добавки продукт.

Машинното производство на съвременните керемиди води началото си от времето на техническата революция, въвеждането на парните машини и механичните преси. Първият патент за машинно производство на керемиди, които се свързват една с друга чрез намиращи се по периферията им сдвоени нутове и пера, е от 1881 г. и принадлежи на немския изобретател и собственик на най-голямата по това време фабрика Карл Лудовичи. Използването на револверни преси дава възможност за производството на керемиди с еднаква големина и форма.

Когато човек купува нещо, дори и когато ще го използва за сравнително кратък период от време като автомобила например, той със сигурност добре знае кои са водещите марки в света. Стига да може, със сигурност би избрал една от тях. Когато се прави строителна инвестиция с експлоатационен хоризонт много десетилетия напред, единствено разумният подход е същият.

Днешният лидер в производството на керамични керемиди на Стария континент е австрийската компания „Винербергер“, която се е доказала и като световен лидер в производството на керамични тухли за зидане и фасадни облицовки. Нейната дъщерна фирма Tondach Gleinstätten AG пък е безспорният лидер на пазара на висококачествени, иновативни керамични керемиди в Централна и Източна Европа. След политико-икономическата промяна в този регион, символично свързана с падането на Берлинската стена, поради високото си качество и съхранени местни строителни традиции, керамичните керемиди TONDACH бързо завладяха гладните за качествени строителни материали пазари в 12 държави, в които австрийската компания е изградила над 30 собствени завода и още 5 държави с изградени търговски дружества, в които попада и България.

Независимо обаче къде са произведени – в Австрия, Словения, Чехия, Унгария, Сърбия, Хърватска, Македония или друга държава, качеството им е неизменно – качеството на TONDACH. Различията в продуктовата палитра са обусловени предимно от стремежа да бъдат предлагани висококачествени съвременни керемиди, чийто външен вид обаче следва националните традиции в строителството.

4

В Австрия с марката се свързва най-високото качество и разнообразие на продуктите в този пазарен сегмент. През 1881 в Глайнщетен е била построена първата цигларна. Днес е трудно да си представи човек тогавашните условия за производства на керемиди – на ръка, изпичани в пещи на дърва. Тежката физическа работа на пионерите от онова време поставят началото на всичко това, което TONDACH прави днес.

През 1964 са създадени фабриките за керемиди в Глайнщетен, а от 1972 г. започва поетапно изграждане на заводите I, II и III. Търговската марка TONDACH e създадена през 1983 г.

Докато империята на Tondach Gleinstätten AG се разрастваше в източна посока и компанията градеше завод след завод, у нас все още тегнеше сянката, останала в наследство от някои местни производители, използващи неподходящо подготвена глина (примерно с недопустими включвания на частици негасена вар). С променлив успех на българския пазар се промъкваха керемиди с непознати марки от съседни страни, вакуумът за качествено покривно покритие бе добра хранителна среда и за появата на керемиди, които наподобяват керамичния оригинал, но нямат нищо общо с този материал.

В тези условия се появиха и първите керемиди TONDACH на българския пазар. Макар и с ограничен асортимент от модели, без да се предлагат тогава необходимите за „съвършения“ напълно завършен покрив допълващи цялостната система за покрива материали (аксесоари), най-вече качеството им, в съчетание с привлекателно отношение цена/качество, бързо възстанови реномето на печената керамична керемида, и ги направи предпочитан материал за покриване на нови и подмяна на стари покриви. При това без разходи за реклама и мащабни маркетингови акции, с каквато по това време вече разполагаха други производители.

Към тези първи, пионерски за TONDACH в България години, ни водят и двете статии, които редакцията на „Направи сам“ написа и публикува през 2007 г. Сторихме това изцяло по собствена инициатива и породена от личен опит убеденост, че информацията за продукти с желани и отдавна очаквани качества, има висока обществена значимост. Поради това бяхме длъжни да я огласим широко в интерес на българската строителна практика. Наред с представянето на конкретен модел керемида „Винеам“, бе публикувано и подробно ръководство за правилното им, почти непознато до момента у нас, монтиране чрез приплъзване между керемидите от два съседни реда. И днес, осем години по-късно, тези статии са все така актуални, привличат отчетливо най-силен читателски интерес и предпочитания сред статиите в списанието, посветени на покривните покрития и конструкции, а Google продължава да ги класира на първо, второ и трето място в зависимост от ключовите думи при търсене.

5

Повод да се върнем със засилено внимание и по-подробно към темата за керемидите на TONDACH е засилената синергия от началото на 2013 г. на „Тондах България“ ЕООД и „Винербергер“ ЕООД, с който нашето списание има дългогодишно сътрудничество и в резултат – поредица от 30 статии. Търговските екипи на двете дружества започнаха да работят рамо до рамо и с повишено внимание към клиента, изразено в изчисление на необходимите материали за покрива и обучение на майсторите. И което е още по-съществено – с марката TONDACH вече по-активно се предлагат не само основни керемиди и билни капаци, но и целия керамичен и некерамичен тунинг (аксесоари), необходими за споменатия вече напълно завършен до „съвършенство“ покрив – начални капаци, тройнци и четворници, прегради за челно затваряне на капаците, отдушници за вентилация, стойки за монтиране на телевизионна антена, скоби за закрепване на капаци, снегозадържащи скоби и керемиди, вентилационни керемиди, специални дифузионни фолиа и други материали, докато се стигне до декоративните елементите, които увенчават мераклийски изпълнения покрив. Тази синергия между двете дружества означава също така още по-разклонена търговска мрежа с цел по-голяма близост до клиентите и ускорени доставки при големи количества, разширена безплатна консултантска помощ, осигуряване на многократно повече техническа информация и ред други услуги в помощ на клиентите.

Към момента „Тондах България“ ЕООД предлага 12 модела керамични керемиди, които се различават помежду си основно по формата (големината) и профила. Като се комбинират с разнообразно оцветяване и повърхностно покритие (матово или блестящо, енгоба (ангоба) или глазура), клиентът разполага с възможности за избор измежду над 400 разновидности на керемиди TONDACH.

6

Тондах България“ ЕООД може да предложи на българските си клиенти и керемиди „Бибер екстра плюс“ – семпъл и ненатрапчив модел, който напомня за старите плочи, както и най-новия цвят на модела „Медитеран плюс – енгоба Костурица“. Тези керемиди придават на покривите облик, характерен за старите, традиционни за Балканите и тази част на средиземноморието сгради. За участието на TONDACH в изпълнението на проектите на Емир Костурица може да прочетете повече тук.

Следва

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото