В категории: 2015, Брой 3-4/2015, Покриви, Ремонти, Строителство

Покривът на столетието с керемиди TONDACH

Tondach2_1

В предишната статия се постарахме да отговорим на два съществени въпроса:

» Защо при генерално саниране или основен ремонт, дори и когато покривът все още не тече, обновяването на сградата трябва да започва именно от него?

» Защо предпочитанията сочат към дълговечните исторически, наложили се керамични керемиди?

Сега остава да разгледаме причините, които поставят TONDACH на челно място в Централна и Източна Европа като най-предпочитан производител на керамични керемиди.

Тондах България“ ЕООД предлага 12 модела керамични керемиди, които се различават помежду си основно по формата (големината) и профила си. Всеки от тези модели, наред с естественият цвят на печената глина, се предлага и в различно от него оцветяване, получено чрез т.нар. ангоби (енгоби) или глазура. Характерният за добре изпечената глина цвят е известен като естествен „керемиденочервен“. Той се дължи на съдържащите се в глината железни оксиди, зависи и от температурата на изпичане. Цветът на керемидата е почти еднороден, с възможност за леки преливащи нюанси. За получаване на различно оцветени керемиди се използва технологията за повърхностно покритие, известно в традиционното българско грънчарство като ангоби (от френското engoba). Ангобата представлява течен разтвор на много фино смляна глина, който съдържа подбрани метални оксиди. Така например добавката на манганов оксид придава на изпечената глина червено или кафяво оцветяване, медният оксид – зелено и т.н. Предварително изсушените, но все още неизпечени керемиди се покриват чрез напръскване или обливане с подготвената според желания цвят ангоба, при което разтворът прониква през капилярите в дълбочина на изсушената керемида. След това керемидите се изпичат при температура около 1050 °С, a част от ангобата се стопява и така се свързва неразрушимо в еднородна маса с основния материал на керемидата, като в известна степен запечатва повърхността й. По този начин се получават още 10 нюанса на земни цветове керемиди TONDACH – червени, медно- и тъмно кафяви, тъмнозелени, черни, сиви и т.н. Керемидите с ангоба имат матова повърхност. Този метод на производство гарантира изключително голяма устойчивост на цвета не само на влиянието на ултравиолетовите лъчи, но и при механично повреждане на повърхността – основният цвят на печената глина остава скрит.

TONDACH произвежда и керемиди с глазура – стъкловидно повърхностно покритие, получено чрез разтопяване на предварително нанесена върху керемидите прахообразна смес с необходимите съставки. По този начин се получават керемиди с бляскава повърхност и искрящи цветове. Най-високият клас се представлява от керемидите с глазура „Амадеус“. Без по никакъв начин да подценяваме значението на глазурата за визуалното възприемане на покрива, добре е да се има предвид, че това покритие допълнително повишава водонепроницаемостта на керемидите, а гладката им повърхност затруднява задържането на падналите върху тях листа, прах и други замърсявания. Предотвратява се и характерното развитие на мъх върху керемидите, което допълнително затруднява бързото стичане на водата.

Tondach2_2

Тондах България“ ЕООД разполага с богат набор от чудесно илюстрирани цветни каталози, което подпомага избора на керемидите по цвят, релеф и формат (големина).

Комбинирането на вида (повърхностният профил) на керемидите с тяхното оцветяване открива много широки възможности за избор – над 400 варианта, нещо с което не може да се похвали който и да било представен на нашия пазар производител на керемиди, включително и с различен от керамиката материал. Поради това „Тондах България“ е единственият производител у нас, който може да задоволи и най-специфичните и високи претенции за избор на керемидите според вида на сградата и конструкцията на нейния покрив, на местните архитектурни традиции, при търсенето на свързан с историята облик, на класика или стремеж към модернизъм. Всеки може да намери това, което най-добре подхожда на неговите виждания и потребности. Така например, ако се върнем към времето на Възраждането, някогашните т. нар. турски керемиди по външен вид имат своя съвременен аналог – керемидите „Ядранка“. При желание сградата да наподобява класическото някога строителство в Централна и Западна Европа, няма проблем – „Тондах България“ предлага и класическите тип „боброва опашка“ плоски керемиди (Бибер). Тук ще добавим още, че изборът на формата на керемидата не е единствено въпрос на естетика и лични предпочитания, а също и на практичност, както и според минималните изисквания за наклона на покрива. Така например керемидите с два тесни улея (известни като „марсилски тип“ на пазара в България или „Македо“ в продуктовата листа на „Тондах България“), значително по-лесно задържат падналите върху покрива замърсявания от листа, борови иглички и др. Поради това, ако къщата е заобиколена с високи дървета, керемидите трябва да имат един, възможно по-широк и с плавни форми улей, което улеснява отнасянето им от стичащата се дъждовна вода. Както вече стана дума, керемидите с глазирана повърхност са по-подходящи за покриване на сгради при непосредствена близост на високи дървета и техните сезонно опадащи листа, а при липите например, и цветове.

Днешното състояние на производствената технология и техника позволява създаването на най-съвременни от експлоатационна гледна точка керамични керемиди, чието качество продължава да ги прави предпочитан материал за защита на покривната конструкция. Керемидите на TONDACH изпълняват в максимална степен всички изисквания при избора на подходящ за покрива материал. Като напълно чист екологичен продукт те са отличени с европейския сертификат Natureplus, който е международно признат знак за качество на строителни продукти.

Tondach2_3

По най-важния показател – дълготрайността, те са безспорен шампион. Фирмата производител им дава гаранция 33 допълнителна години против разрушаване от измръзване.

Различни експерименти за доказали, че реалната дълготрайност на керемидите TONDACH далеч надхвърля 100 години. А, както се знае, керамиката по принцип е вечен материал. При добре изпълнена и поддържана носеща конструкция, образно казано, покривът се прави за поколения наред. Съчетана с покупната цена на керемидите, тази дълговечност има и своето благоприятно финансово измерение – икономическата изгода, която нараства с всяка изминала без грижи за покрива година.

Трийсет и три годишната допълнителна гаранция очевидно съдържа и гаранцията за високата здравина, якост на натоварване, която позволява керемиденият покрив да не се бои от дебелата снежна покривка, да не е подвластен на унищожителната сила на градушките, нито да променя качествата си под въздействието на ултравиолетовите лъчи. Керамичните керемиди са неподатливи на киселинните дъждове, както и на съдържащите се в птичия тор основи. Никак не е маловажно и това, че те са абсолютно огнеусточиви, поради което имат голям принос за повишаване на пожароустойчивостта на покривната конструкция и на сградата като цяло. Керемидите на TONDACH са проектирани и произведени с прецизна точност, което гарантира водоплътността на свръзките помежду им. Дори и при проливен дъжд водата не подлизва под тях.

Керамичните керемиди попадат в групата на масивните материали, което също има своето положително отражение върху здравината и експлоатационните качества на покривното покритие. Теглото им, в зависимост от модела, варира между 1,85 kg при модела „Ядранка“ до 3,6 kg при модела „Болеро“. Понеже броят на керемидите за покриване на 1 m² зависи от големината, разстоянието на приплъзване една спрямо друга при монтажа и начина им на припокриване, си направихме труда да пресметнем натоварването на 1 m² от покривната конструкция. При най-леките керемиди „Бибер“ и „Ядранка“ то е най-високо – съответно около 69 kg и 52 kg, което се дължи на начина им на поставяне с голямо застъпване една над друга и свързаното с това количество – около 33 и 28 бр./ m². При останалите керемиди теглото е средно около 39 kg/m², а най-ниско – около 35 kg/m² при моделите „Туист“, „Танго“ и „Румба“. Посочваме тези данни, защото изборът на модела керемида в редица случаи, и най-вече при саниране на стари покриви, трябва да бъде съобразен и с възможността на съществуващата носеща конструкция да поеме натоварването. За сравнение натоварването от бетонни керемиди е между 43 и 48 kg/m². Може да се каже, че теглото на керемидите TONDACH е оптимално според изискванията за намаляване на натоварването. От друга страна, масивните керемиди имат редица съществени предимства пред тънките няколко милиметра битумни и още по-тънките метални обшивки, които производителите им наричат „метални керемиди“. Масивната керемида е многократно по-добър звукоизолатор спрямо проникването на външен шум, което е от голямо значение, особено при обитаемо подпокривно пространство. Тя поглъща ефективно звука при удар от водните капки или градушката. При керамичните керемиди романтичното инак понятие „приспивно ромолене на дъжд върху ламарина“, не съществува.

4

По-голямата маса на керамичните керемиди в сравнение със споменатите листови материали им позволява да изпълняват добре и една друга много съществена функция. Като естествен акумулатор на топлина покривът спомага за поддържане на по-равномерна температура в подпокривните помещения и в по-малка степен в стаите от последния етаж, защото „изглажда“ денонощните температурни колебания. Освен, че спомага за поддържане на по-здравословен микроклимат, акумулиращата способност на керемидения покрив спомага за намаляване на енергийните разходи – били те за отопление през студените дни или за охлаждане на въздуха в помещенията през горещото лято.

5

Много ценна отличителна особеност на керемидите на TONDACH е, че са пригодени за монтиране чрез свободно надлъжно приплъзване една спрямо друга на разстояние до 60 mm в зависимост от модела. Това е много голямо предимство по две причини. Първата е, че при ремонт на съществуващ покрив с подмяна на керемидите би могло да се запази конструкцията от напречно разположени летви, върху които те лягат и се закрепват. При ново строителство или цялостна подмяна на носещата скара от летви, разстоянието между тях може да се пресметне така, че да се получат еднакво широки редове от керемиди по целия скат, без да се налага тяхното напречно рязане в последния ред (при билото), каквато е практиката, когато се работи с керемиди с фиксирано разстояние между редовете. Това от своя страна позволява правилното монтиране на капаците на билото с осигуряване на възможност за добра вентилация на пространството под керемидите. Старовремската майсторска практика за обмазване на капаците и краищата на керемидите, върху които те лежат, с варо-цименто-пясъчен разтвор е от времето на трънската майсторска школа и ограниченията, налагани от примитивните строителни материали по онова време. Решението на TONDACH е т.нар. сух монтаж със специално пригодени за целта скрепителни средства и стойки за летвите, като по този начин се гарантира и добрата вентилация на покрива.

6

Накрая оставихме последния, решаващ, довод за верния избор на покривното покритие. За разлика от първите години, когато първите керемиди TONDACH, стъпили на българска земя, така да се каже, „сами се продаваха“, сега тяхното предлагане на нашия пазар не се различава от европейските стандарти. Различията основно се свеждат до асортимента от модели, защото всяка държава има своите исторически обусловени архитектурни традиции и предпочитания. Най-същественото и решаващо в случая, е че „Тондах България“ предлага пълния набор от допълващи покривната конструкция елементи: крайни, вентилационни и снегозадържащи керемиди, снегозадържащи прегради, елементи за монтиране на телевизионна антена, соларни и фотоволтаични панели, метални скоби за допълнително закрепване на керемидите към скарата от летви, специални подпокривни дифузионни фолиа (мембрани), елементи за вентилацията на пространството под керемидите и др. Тях и тяхното използване с конкретни конструктивни решения ще бъдат разгледани в следващ брой на списанието. Поради това тук само ще споменем, че благодарение на тях се получава напълно завършено покривно покритие с оглед на защитата на сградата от атмосферните въздействия. Класическите някога ламаринени полички, обрамчващи керемиденото покритие, ламаринените обшивки около комините, уламите и т.н. вече може да бъдат пратени в музея на история на строителството. Те са лесно уязвими и нетрайни места, потенциални язви, които в повечето случаи компрометират водонепропускливостта на покрива. И не на последно място завършеният, измайсторен и до най-малкия детайл покрив, е също така и естетически изпипан.

За допълнителна информация вижте сайта на „Тондах България“ЕООД.

Следва

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото