В категории: 2015, Брой 7-8/2015, Градина, Инструменти

Нови попълнения моторни триони на STIHL за работа в короната на дърветата

Stihl1

Бързото развитие и усъвършенстване на верижните моторни триони, област в която немската компания STIHL е световен лидер, позволи създаването на обособена група от машини, разработени преди всичко за работа в короната на живи дървета – при поддържане на овощни градини, за резитба и оформяне на короната на дърветата, премахване болни или изсъхнали клони. Тези триони са подходящият инструмент за оформяне на короната и поддържане на дърветата по улиците и в парковете, както и за рязане на високи и стари, опасни за околното пространство дървета, когато повалянето им не е възможно, а трябва да се режат на части от върха към основата на дънера.

При всички тези случаи рязането се извършва на височина над земната твърд – било от стълба или платформа, много често и чрез катерене по дървото при осигуряване, подобно на алпийското. С две думи, това само по себе си е рискова дейност, защото в добавка работещият държи в ръцете си верижен трион, налага се да реже при всевъзможни пространствени положения. Да се предпазва от падане, от самата машина, както и от падащите клони e сложна задача, а умората настъпва бързо.

Резитбата в короната на дърветата е деликатна и с повишен риск дейност, която не може да бъде избегната, защото верижният трион е най-ефективният за случая инструмент. Ето защо през последните години STIHL пусна на пазара серия от няколко нови модела верижни триони, оптимално пригодени именно за такъв вид работа. Това са машини, съчетаващи максимална производителност с минимално тегло и големина, с възможно най-голяма повратливост, позволяващи рязане във всякакво пространствено положение. Триони с максимално улеснено стартиране на двигателя и опростено управление, с минимално ниво на предаваните на ръцете вибрации, осигуряващи максимален комфорт при работа. Понеже става дума за рязане на живи клони, срезът трябва да бъде максимално щадящ дървото – равен и гладък, с минимално нараняване на дървесната тъкан. И над всичко водещата нишка при конструирането на всеки нов модел от този вид е осигуряване на все по-голяма безопасност за работещия.

Това са все изисквания, които в най-голяма степен характеризират трите модела леки верижни триони, предназначени за работа в короната на дърветата, които към момента „Андреас Штил“ предлага на нашия пазар:

» STIHL MS 150 T-CE

» STIHL MS 193 T

» STIHL MS 201 TC-M

Моделът STIHL MS 150 T-CE е добре познат на ревностните читатели на „Направи сам“, които четат всеки брой на списанието „от кора до кора“. Не случайно още в заглавието на представящата го статията той е определен като „свръхлек“ (тегло 2,6 kg без шина и верига) – водеща позиция, която запазва и до днес.

В този брой на списанието представяме двата нови модела, от които STIHL MS 201 TC-M се продава у нас от юли 2015 г.

За улеснение при съпоставката между предлаганите към момента три машини основните им технически и експлоатационни характеристики са представени в таблична форма. Трионите са подредени според появата им на пазара. Най-младенческа възраст има STIHL MS 201 TC-M, докато STIHL MS 193 T го изпреварва с около 5 месеца. Добре познатият вече STIHL MS 150 T-CE от около три години се радва на признание и добър прием в професионалните среди. Групата включва триони с работна дължина на шината, респективно на рязане, 25, 30 и 35 cm, съответно на това с нарастващ работен обем на двигателя и нарастваща мощност – 1,0, 1,3 и 1,8 kW. Видно е също, че двата нови модела имат забележимо по-ниско ниво на предаваните на ръцете вибрации в сравнение с STIHL MS 150 TC-E, което е следствие на последователните усилия на производителя да създава все по-комфортни и по-малко уморяващи при работа машини с двигатели, които все по-малко замърсяват околната среда и са по-икономични откъм разхода на гориво.

2

С предлагането на палитра от три професионални моделa, специализирани за резитба в короната на дърветата, „Андреас Штил“ предоставя добра възможност за избор на оптималния за конкретните условия и режим на работа верижен трион.

3

Трионът STIHL MS 193 T представлява развитие и замества на пазара модела STIHL MS 192 T, който в продължение на близо 6 години много успешно отстояваше лидерските позиции на STIHL в този сектор специализирани верижни триони. При същия работен обем 30,1 cm³ двигателят осигурява мощност 1,3 kW (1,8 к.с.). Теглото на машината без шина, верига и гориво е 3,3 kg, което му осигурява съотношение тегло/мощност 2,5 kg/kW.

Най-съществената промяна спрямо предшестващия модел е новият двигател STIHL 2-MIX, който се отличава с по-малък разход на гориво (до около 20% по-нисък) и по-висок въртящ момент в разширен диапазон от честота на въртене, което способства за по-енергично рязане на клоните. В резултат на подобрения горивен процес двигателят отделя със 70% по-малко замърсяващи атмосферата изгорели газове в сравнение с обикновени двутактови двигатели със същата мощност. Принос за по-пълното изгаряне на горивната смес и повишаване на КПД на двигателя в широк диапазон от честоти на въртене на коляновия вал има и т.нар. четириканална технология, при която горивно-въздушната смес се завихря непосредствено преди навлизането й в цилиндъра.

Карбураторът има компенсаторен механизъм, който поддържа оптималното съотношение на гориво-въздушната смес, независимо от нарастващото замърсяване на въздушния филтър. Това позволява на двигателя да работи нормално при запазена мощност и непроменливо ниво на вредните емисии значително по-продължително време, докато задръстването на филтъра достигне до степен, която налага неговото почистване.

С оглед на спецификата на работа при рязане на клони, трионът е комплектуван стандартно с верига STIHL Picco Micro Mini 3 (PMM3) със стъпка 3/8″. Тази верига е специално разработена за фино, прецизно и бързо рязане при ниско ниво на предаваните върху шината вибрации, както и силно намалена вероятност от поява на обратен удар при досег на предния край на шината до дървото.Високата производителност на рязане се дължи на тесния срез. Тя е оптимално пригодена за рязане на клони в короната на дървото. Тук се откроява още едно много съществено предимство на моторните триони на STIHL – немската компания изцяло затваря производствения цикъл на своите машини, защото произвежда и режещите гарнитури, в случая вериги и шини за тях.

Системата за смазване на веригата е многократно доказалата предимствата си STIHL Ematic, която позволява снижаване на разхода на масло с до 50%. Тя включва водеща шина STIHL Ematic, верига STIHL Oilomatic и маслена помпа с регулируем дебит. По този начин количеството подадено масло се редуцира до необходимото за нормално смазване на веригата и шината, и то на местата, където е необходимо.

При създаването на новия модел конструкторите са реализирали също редица съществуващи и нови технически решения, които, макар и дребни наглед, спомагат работата с триона да стане още по-удобна и безопасна. Така например гайките, с които предпазният капак, покриващ задвижващото веригата зъбчато колело, се закрепва към тялото на машината, са осигурени срещу изпадане, съответно срещу неволно изгубване. Опъването на веригата се извършва с отвертка през странично разположен на предпазния капак отвор, което не само улеснява операцията, но и държи ръката далеч от острите зъби на веригата. Капачките на резервоарите за гориво и масло за веригата са патентована конструкция на STIHL – позволяват лесно, бързо и сигурно затваряне на ръка, без помощен инструмент. Ръкохватките са конструирани така, че да осигуряват максимално удобно и сигурно държане на триона. Масата на машината е така балансирана, че умората при нейното държане да бъде намалена до минимум. Куката за предпазване на триона срещу падане чрез осигуряването му с въже е подвижна, и когато не се използва, се прибира в тялото, за да не стърчи. Наред с компактните размери, удобството при работа се допълва и от гладките повърхности и заоблени форми на тялото на триона, които улесняват движението му сред клоните и предотвратяват закачане към облеклото на работещия.

Вече стана дума и за ниското ниво на предаваните върху работещия вибрации, което се дължи на усъвършенстваната антивибрационна система. Числовите данни се съдържат в таблицата, а тук само ще добавим, че ниското ниво на вибрациите в случая оказва значително влияние и върху повишаване на безопасността при работа в короната на дървото. По-ниското ниво на вибрациите способства също така за получаване на по-гладък и чист срез, което е от съществено значение при резитбата на овощни дървета, където се цели минимално нараняване на живата дървесна тъкан.

Stihl4

Най-новият от трите модела – STIHL MS 201 TC-M, съчетава най-висока мощност, респективно производителност при рязане, с ниско тегло и повратливост – все качества от голямо значение за ефективната професионална работа. Той има най-дълга шина (35 cm), най-голям работен обем на цилиндъра (35,2 cm³), най-голяма мощност – 1,8 kW (2,4 к.с.). Отличава се и с най-добро съотношение тегло/мощност – 2,1 kg/kW.

Теглото на машината (без шина, верига и гориво) е 3,7 kg. Сред отличителните характеристики на този модел бихме извели на първо място, че серийно се произвежда със система за електронно управление на двигателя с наименованието M-Tronic. Тя придава на машината редица качества, които високо би оценил всеки професионалист. В зависимост от режима на работа системата управлява автоматично оптималното дозиране на количеството гориво в горивната смес и определя точния момент за нейното запалване – подаването на искрата. Тя настройва параметрите за осигуряване на оптимален горивен цикъл и улеснено запалване съобразно температурата на двигателя (студен или топъл), за работа при частично или пълно натоварване, съобразява се също така с температурата на въздуха и атмосферното налягане, както и с качеството на бензина. Освен улесненото запалване, системата M-Tronic осигурява поддържане на възможно най-висока мощност и динамично ускорение на двигателя, включително и непосредствено след запалване при студен двигател. Системата има способността да запаметява параметрите, осигуряващи оптимален работен режим на двигателя, така че дори и при продължително прекъсване на работа, машината моментално разполага с оптималните настройки, без да се налага период на изчакване. Всичко това, заедно с улесненото управление на двигателя, позволява на работещия да концентрира повече вниманието си върху работата и своята безопасност.

Двигателят с вътрешно горене е вече познатият ни STIHL 2-MIX с четириканално завихряне на горивната смес и допълнително подобрено продухване на цилиндъра от остатъците изгорели газове преди нейното засмукване. Крайният резултат отново е намален разход на гориво с до 20% и намаляване до 70% на вредните съставки, които се съдържат в изгорелите газове. За отбелязване е, че този, както и всички останали от по-ново поколение двутактови двигатели с вътрешно горене на STIHL, не само изпълняват, но и надхвърлят строгите норми EU II за съдържанието на вредни съставки в отпадните газове.

Този модел също има компенсаторна система на карбуратора, която удължава продължителността на работа до настъпване на необходимостта от почистване на въздушния филтър. Освен това карбураторът има система за загряване, която осигурява безпроблемна работа на двигателя при ниски външни температури през зимата.

Stihl5

STIHL MS 201 TC-M работи с верига Picco Super 3 (PS 3) със стъпка 3/8″. Тази първа по рода си в света нископрофилна верига с остър ръб на зъба,е специално разработена за работа в короната на дърветата. Характерeн за нея е острият ъгъл между страничната и горната стена на зъбите, както и между предния и страничния режещи ръбове. При рязане с така заточени зъби дървесината оказва по-малко съпротивление, което позволява постигане на по-висока производителност. Веригата се отличава също с много добро поведение при започване на рязането, силно ограничена склонност към поява на обратен удар, ниско ниво на отделяните при работа вибрации, с плавно и чисто рязане.

Системата на смазване на веригата е спомената вече STIHL Ematic.

Трионът има усъвършенствана антивибрационна система, която прави работа по-малко уморяваща и по-безопасна. Предпазителят на веригата също е обезопасен срещу неволно изпускане и падане на земята.

Споменатите при модела STIHL MS 193 T характерни технически решения, правещи работата по-ефективна, по-безопасна и по-лека, са налични и при този модел.

За допълнителна информация вижте сайта на „Андреас Штил“ ЕООД.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

2015, Брой 7-8/2015, Градина, Инструменти

Ключови думи


 
към началото