В категории: Брой 9-10/2001, Мазилки и бои, Ремонти, Строителство, Топлоизолация

Измазване на стени от YTONG

 

От запитванията, които се получават в редакцията за строителството с блокчета YTONG, като че ли преобладават въпросите, свързани с измазването на зидовете. Това, очевидно, не е случайно. При зидането, общо взето секрети не останаха, стига да се работи с предписаните от производителя специални лепила за зидане на YTONG.

При мазилките обаче има доста повече тънкости, които се обуславят, от една страна, от спецификата на основата, породена от по-голямата хигроскопичност на блокчетата YTONG в сравнение с плътните керамични тухли, и, от друга – на пазара вече се предлага голямо разнообразие от готови смеси за мазилка, най-вече за връхния декоративен слой.

Тази тема е разработвана неколкократно в „Направи сам”, но оттогава мина време. Появиха се нови материали, нови читатели на списанието, в чиято библиотека липсват броевете от по-преди. Не на последно място и българската строителна практика натрупа немалък опит при работата с блокчетата YTONG.

Затова тук накратко ще разгледаме най-съществените моменти в измазването на зидове от YTONG, въз основа на информацията в „най-пресния” и достоверен източник „Строителство с YTONG. Жилищни сгради с носещи стени”, издание на ИТОНГ-България.

 

 

Външни мазилки

Откъм външната си страна стените от блокчета YTONG се измазват с минерални мазилки на основата на хидравлични свързващи вещества (цимент и вар). Предпочита се използването на цименто-варо-пясъчни разтвори с химичecku добавки за подобряване на:

♦ влагозадържането в пресния разтвор;

♦ пластичността на разтвора;

♦ хидрофобността на мазилката;

♦ сцеплението на разтвора със стената;

♦ водоотблъскването от фасадната повърхност.

Maзилките се полагат в два пласта: долен (основен, хастар) с дебелина 10-12 mm u горен (завършващ) с дебелина 3-8 mm. Общата дебелина на външните мазилки не бива да надхвърля 18-20 mm, kamo препоръчителната дебелина е 15 mm. Здравината (яkocmma) на мазилката трябва да намалява в nocoka от основата kъм външната й повърхност. Използват се мазилки с коефициент на съпротивление на дифузия на водните пари μ = 10-12 по DIN 4108. Препоръчва се също така външната повърхност на горния слой да бъде с грапав cmpykтурен релеф. Най-често за целта се използват cmpykmypни декоративни мазилки, които се продават готови.

 

 

Maзилки c традиционни разтвори

Изпълняват се с традиционно приготвени цименто-варопясъчни разтвори при спазване на следните изисквания и последователност:

♦ стената се почиства старателно с метла или твърда четка от ронещи се частички и песъчинки;

♦ стената се навлажнява  чрез пръскане с вода;

♦ върху нея се нанася цименто-пясъчен шприц (приготвен при съотношение 1:3 обемни части цимент:пясък) с дебелина на слоя 3-4 mm. Използва се пресят пясък с едрина на зърната до 3 mm;

♦ изчакват се 3-4 денонощия докато шприцваният слой се втвърди добре;

♦ основният слой на мазилката се полага с дебелина 10-12 mm. Използва се цименто-варопясъчен разтвор в обемно съотношение 2,7:1 (1,2):11 (за хидратна вар – 1 обемна част; за гасена вар – 1,2 обемни части). Марката на разтвора е 7,5 МРа. Пясъкът е пресят с едрина на зърната до 3 mm;

♦ горният слой мазилка се полага с дебелина 5-6 mm. Работи се с цименто-варо-пясъчен разтвор в обемно съотношение 2:1,5 (1,7):11 (за хидратна вар – 1,5 обемни  части; при гасена вар – 1,7 обемни части). Марката на разтвора е 5 МРа. Пясъкът е по-фин – с едрина на зърната до 2,5 mm.

 

 

Мазилки от заводски приготвени сухи смеси

Този е модерният начин на строителство, отдавна прилаган на Запад. Мазилката се прави от готови смеси, опаковани в книжни торби. Те съдържат всичко необходимо, включително и различни специални добавки, които подобряват сцеплението на мазилката към основата, правят полагането й по-лесно и не на последно място така получената мазилка има по-добри физико-химически свойства от бъркания на ръка класически хоросан с добавка на цимент. Единственият недостатък на готовите мазилки е по-високата им цена, което обаче не бива да бъде решаващ фактор, защото предимствата са повече.

Приготвянето на разтвора за мазилката става изключително лесно. Сухият разтвор се насипва в по-голям пластмасов съд (примерно леген с обем около 20 l) и се разбърква с предписаното количество вода. Разбъркването се извършва със специална бъркалка, закрепена в патронника на бормашина с плавно регулируеми обороти. При по-големи обеми на работа и по-голямо количество на разтвора, който се разбърква наведнъж, съответно се използват по-голям съд, по-голяма бъркалка и по-мощна машина.

Разбъркването се извършва при ниски обороти и продължава, докато цялата смес стане еднородна и без включвания на бучки от суха смес. След завършване на разбъркването бъркалката се върти известно време в съд с чиста вода, докато се почисти от полепналия разтвор.

Мазилката се прави при следната последователност:

♦ стената се почиства старателно с метла или твърда четка от ронещи се частички и песъчинки;

♦ стената се навлажнява чрез пръскане с вода, когато се работи при горещо (температури на въздуха над 30 °С) и сухо време. Между другото старо правило е, че качествена външна мазилка се прави в прохладно и леко влажно време, т.е. най-подходящият сезон за това е есента;

♦ долният пласт (основата) се измазва при дебелина 10-12 mm;

♦ горният пласт се полага при дебелина 3-6 mm. Той съдържа и водоотблъскващи химически добавки, които предпазват стените и зида от овлажняване при попадане на дъждовни капки върху фасадата. За горен слой, освен минерални мазилки на циментова основа, могат да се използват и различни защитно-декоративни покрития на полимерна основа, с дебелини на слоя 2-3 mm.

 

 

Други варианти на външна мазилка

Поради по-високата цена на готовите мазилки все още често пъти мнозина предпочитат следната комбинация: основният пласт се измазва с класически цименто-варо-пясъчен разтвор, а за връхния пласт се използват готови мазилки. Така се пести немалко скъп материал, защото основният пласт по правило е по-дебел и на него се разчита да изравни всички неравности и кривини върху стената. Връхният пласт е не само по-тънък, но той придава външния вид на мазилката и същевременно от него зависи нейната хидрофобност и устойчивост на атмосферните влияния.

Работи се при следната последователност:

♦ основният слой се изпълнява като обикновена мазилка, както вече бе описано;

♦ върху него се полага връхният пласт от заводски произведена минерална водоотблъскваща мазилка с дебелина 3-6 mm;

♦ най-накрая се прави или защитно-декоративно покритие на полимерна основа с дебелина 2-3  mm, или;

♦ пръскана мазилка от мраморен грис, бял цимент, вар, лепило Ц200. Дебелината му е 3-6 mm;

Възможен е и обратният вариант. Основният пласт да се изпълни със заводски приготвена смес за мазилка при дебелина 10- 12 mm.

Връхният пласт се прави по един от следните начини:

♦ гладка пердашена мазилка от обикновен цименто-варо-пясъчен разтвор с дебелина 5-6 mm и пресят фин пясък;

♦ защитно-декоративно nokpumue на полимерна основа с дебелина 2-3 mm;

♦ пръскана мазилка от мраморен грис, бял цимент, вар, лепило Ц200 при дебелина 3-6 mm;

♦ други видове готови декоративни мазилки.

 

 

Вътрешни мазилки

Вътрешните мазилки не са подложени на атмосферни влияния и затова може да се направят от обикновен цименто-варо-пясъчен разтвор при дебелина на пласта около 8 mm. При по-умело зидане стената може да се получи толкова равна, че вместо мазилка върху нея е достатъчно да се направи гипсова шпакловка с дебелина до 5 mm.

Измазване с традиционни цименто-варо-пясъчни разтвори

Работи се при следната последователност:

♦ стената се почиства от полепнали и ронещи се частици;

♦ повърхността й се навлажнява с вода;

♦ стената се шприцва с цименто-пясъчен разтвор (1:3)

♦ измазва се цименто-варо-пясъчна мазилка с дебелина на пласта 8 mm. Разтворът се приготвя в обемно съотношение 1,4:1,7 (2):11 (за хидратна вар – 1,7 обемни части; за гасена вар – 2 обемни части). Марката му е 2,5 МРа. Използва се пресят пясък с едрина до 2,5 mm.

 

 

Измазване с готови мазилки

Последователност на работата:

♦ стената се почиства от полепнали и ронещи се частици;

♦ повърхността й се навлажнява с вода, когато се работи при сухо и горещо време;

♦ мазилката се полага на пласт с дебелина 8 mm.

 

Гипсова шпакловка (мазилка)

Вместо мазилка, направо върху зида от YTONG може да се направи гипсова шпакловка, когато стената е равна и отклоненията не надхвърлят 3 mm.

Последователност на работата:

♦ стената се почиства от полепнали и ронещи се частици;

♦ повърхността и се навлажнява с вода;

♦ гипсовата мазилка се полага като типична шпакловка с дебелина 4-6 mm. Правилно е да се работи със специални дълги алуминиеви мастари със специален жлеб за събиране на обрания от стената излишен гипсов разтвор. Тайната на гипсовата шпакловка се състои главно в приготвянето на гипсовия разтвор. Понеже това не е тема на тази статия, ще споменем само, че той, от една страна, трябва да бъде леко „пресечен”, за да не стегне бързо, и същевременно, след като се втвърди, покритието да стане достатъчно твърдо, а не да се рони подобно на тебешир.

Много добро решение, което до голяма степен изравнява възможностите на любителя с професионалиста, е да се използват готови гипсови шпакловъчни смеси. Те са 2-3 пъти по-скъпи от обикновения чист гипс, но съдържат различни добавки, които правят разтвора пригоден за работа в продължение на 20-30 min. Самият той се шпаклова лесно и „мазно” – без характерното задиране и ронене на повърхността .при леко засъхване на повърхностния пласт.

 

 

Полагане на фаянсови и керамични облицовки върху вътрешни стени

Начинът на залепване на плочките основно зависи от равнинността на основата.

 

 

Полагане на облицовки при неравност до около 2 mm

Основата се почиства от песъчинки и други полепнали по нея частици. Плочките се лепят директно върху блокчетата YTONG, като се ползва някое от реномираните лепила: Ceresit, Teracol и други. Лепилото се нанася с назъбен шпахтел и едрина на зъбите 3 mm. При среден разход 3,5-4 kg/m². Плочите се полагат, както при всяка друга такава облицовка.

 

 

Полагане на облицовки при стени с по-големи неравности

В този случай по-напред се прави изравняваща цименто-варо-пясъчна мазилка с дебелина между 5 и 25 mm в зависимост от кривините на зида. За основа на мазилката стената се шприцва с цименто-пясъчен разтвор и се изчакват 1-3 денонощия, докато той се втвърди достатъчно.

След като основата се подравни, върху стената се залепва покритието от плочки.

Бележка на редакцията:

Подробна информация за зидането с блокове YTONG може да намерите в статиите:

Зидане с блокчета YTONG – майсторски секрети. Част I

Зидане с блокчета YTONG – майсторски секрети. Част II

YTONG – блокове с отвори за отливане на колони и коритообразни блокове

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото