В категории: 2019, Актуални статии, Брой 3-4/2019, Инструменти

Трите поколения ръчни инструменти Topmaster Professional

Взет в ръка, дори и само поради тежестта и обема си, 228-страничният каталог на инструментите Topmaster Professional, които собственикът на марката – фирма „Евромастер Импорт Експорт“ ООД, предлага през 2019 г. на нашия и редица чуждестранни пазари, респектира. Още по-впечатляваща е широката палитра от продукти на тази силно популярна у нас марка – от инструменти за работа в градината до шлосерски и специализирани инструменти, предназначени и отговарящи на високите стандарти на автосервизната дейност. Общо продуктови 12 групи, съдържащи над 1100 инструмента.

Разширявайки и едновременно обновявайки непрестанно асортимента ръчни инструменти Topmaster Professional, от 2014 г. насам „Евромастер Импорт Експорт“ ООД въведе понятието „поколение“ за своите продукти. Подобно на мобилните мрежи: 3G, 4G, а вече и 5G. Първоначално през 2014 г. се появиха инструментите от „2 поколение“. През миналата година българската компания пусна на пазара първите инструменти от най-новото към момента „3 поколение“. През тази, броят им ще нараства, защото на пазара все повече се търсят качествени инструменти.

В резултат на това естествено развитие на продуктовата гама на Topmaster Professional, на пазара се предлагат едновременно инструменти, които имат представители и на трите поколения. Така клиентът получава възможност да подбере оптималния за потребностите си инструмент. И в техническо, и в ценово отношение. Това разнообразие най-отчетливо се вижда в основния и останалите продуктови каталози на марката. За по-лесно ориентиране в многообразието от често трудно различими разновидности на един и същ вид инструменти, всеки от тях е обозначен с графичен знак, съответстващ на поколението, към което принадлежи – второ или трето. Инструментите, които нямат такъв знак, принадлежат към началната, базова група, която всъщност представлява първото поколение.

Това разделение и маркировка значително улесняват и клиентите, и продавачите зад щанда при избора на един или друг наглед еднакви модели от един вид инструменти. Принадлежността към дадено поколение характеризира развитието на даден вид инструменти през годините, неговото усъвършенстване най-вече в посока на добавяне на нови функционални и/или технически възможности.

За разлика от електроинструментите, при ръчните механични инструменти различията между инструменти от различни поколения трудно се забелязват, а при някои като гаечните ключове например, това е и почти невъзможно с просто око.

Ето защо поканихме инж. Калин Анков, бранд мениджър на Topmaster Professional, да представи в тънкости разделението на продуктовата гама в трите групи поколения, както и някои съвсем нови инструменти от третото поколение.

От годината на създаване – 2001, марката Тopmaster Professional все повече се налага като една от най-популярните и разпознаваеми марки за ръчни механични инструменти у нас. С повече от 1100 различни по вид и приложение инструмента, тази българска марка е добре приета и в 17 държави от Европа и Близкия Изток.

Като логично следствие от развитието на производствената програма и разширяване на асортимента от продукти с марката Topmaster Professional с нови, все по-усъвършенствани инструменти, през миналата година бе формирано и поредното, „3 поколение“. То представлява технологично и производствено развитие на инструментите от създаденото през 2014 г. второ поколение. Към момента третото поколение включва 120 инструмента, разпределени в 10 продуктови категории: ключове, клещи, отвертки, режещи и измервателни инструменти, такери, нитачки, чукове, строителство и градина.

Инструментите, които не попадат в тези две „поколения“, формират групата на стандартния базов, клас.

Разликата между продуктите от различните поколения се обуславя основно от наличието на допълнителни функционални възможности и тяхната износоустойчивост. Това особено ясно се откроява при най-новите клещи, гаечни и тръбни ключове, ролетки от други представители на третото поколение. Поради конструктивни и други особености, някои от тях позволяват работа на места, където сходен инструмент от базовото ниво, първо поколение, е неприложим. Съответно на своята функционалност и качества, всяка от така формираните групи има и своето ценово ниво.За пример ще разгледаме трите поколения клещи на Topmaster Professional

Базови модели: Първо поколение. Изработени са от Cr-V (хром-ванадиева) стомана. Режещите им ръбове са прецизно закалени. В сравнение с инструментите второ и трето поколение, капацитетът им за рязане е по-ограничен.

High Leverage модели: Второ поколение. Това ниво включва комбинирани клещи и клещи резачки. Оптимизираната конструкция на тези модели осигурява намаляване с около 35% на необходимото усилие при рязане. Това е постигнато чрез изместване на оста, около която се въртят раменете, по-близо до точката на рязане. Това конструктивно решение поставя значително по-високи изисквания към изработката на клещите, състава и качествата на стоманата, към термичната обработка. За отбелязване е също, че цената на тази група инструменти на Topmaster Professional е средно два пъти по-ниска от най-близките конкурентни модели от този клас.

High Leverage модели с допълнителна функционалност: Трето поколение. Тази група включва 9 модела клещи от вида High Leverage, всеки от които притежава допълнителни възможности, било за работата на труднодостъпни места, било по-големи възможности при рязане или комбиниране на множество функции в един инструмент.

Клещите резачки трето поколение имат най-високи режещи възможно-сти. Режат с до 70% по-малко

усилие дори стоманен пирон Ø4.

 

Клещите от третото поколение също изискват 35% по-малко физическо усилие при рязане. Характерна за тях е прецизната изработка, постигната чрез обработка на цифрово управляеми машини и центрове. Благодарение на това производствените отклонения между отделните клещи са сведени до минимум.

Доказателство за прецизната им изработка е способността да режат с лекота, подобно на ножица, дори лист стандартна канцеларска хартия. Благодарение на използвания тип стомана, на повишената твърдост и износоустойчивост на резците, клещите от трето поколение имат близо два пъти по-голяма дълготрайност.

Тези клещи се изработват от Cr-Ni (хром-никелова стомана), докато за клещите от първите две нива се използва обичайната инструментална Cr-V (хром-ванадиева) стомана. При второто и трето поколение клещи режещите ръбове са закалени до твърдост 58-62 HRC, докато при клещите от базовото ниво този показател е по-нисък – 55-58 HRC. Благодарение на това при рязане на тел от закалена стомана (45 HRC) с диаметър 1,6 mm, клещите трето поколение издържат 50 000 срязвания без нащърбване на ръбовете. Моделите от второ ниво издържат до около 25 000 срязвания, а първо 13 000.

Характерна новост за моделите второ и трето поколение, без клещите резачки, е способността им да захващат здраво гайки и болтове. За целта в челюстите им са оформени срещуположни елипсовидни отвори с едри зъби по периферията.

Характерна черта на универсалните клещи от трето поколение е тяхната многофункционалност

При клещите резачки ще споменем само, че моделите High Leverage (2 и 3 поколение) режат при усилие с до 35% по-малко в сравнение със стандартните, базови, клещи резачки. Изключение прави моделът с допълнително повишени режещи възможности, показан на снимката.

Повече подробности за третото поколение клещи ще намерите в тази статия.

 

Клещи „гарга“ 

В своето трето поколение значително развитие са получили и специалните тръбни клещи, познати още като „клещи гарга“. Предлагат се три размера с дължини, съответно 250, 300 и 400 mm. Широчината на захвата може да се задава на:

– 22 стъпки при клещите с дължина 250 mm

– 31 стъпки при дължина 300 mm

– 29 стъпки при дългите 400 mm клещи.

Съответно максималната широчина (диаметър на тръбата) на захващане за всеки от трите размера клещи е 49, 70 и 90 mm.

За сравнение при клещите първо поколение от този вид с дължина 250 mm, възможностите за регулиране на широчината на захвата са сведени до 7 стъпки. При тях максималната широчина на захващане е 36 mm. При клещите от второ поколение с дължина 250 mm, стъпките за настройване на широчината вече са 17, а максималната широчина (диаметър) на захващане е 49 mm. От второто поколение се предлагат три модела клещи с дължини 200, 250 и 300 mm.

Клещите трето поколение превъзхождат моделите от първото и поради по-тесните си челюсти, което им осигурява съществено, често и решаващо, предимство при работа на труднодостъпни места.

Специалната форма на челюстите при този вид клещите им придава сериозно предимство – веднъж захванали тръбата, да се самозадържат. Поради това при работа с такива клещи не е необходимо непрестанното силно притискане на раменете им.

 

Клещи ключ

Специално внимание заслужават и клещите-ключ, които са изключително ефективни при работа с гайки и болтове с шестостенна глава. Това е хибриден инструмент, изпълняващ функциите на раздвижен гаечен ключ, известен още като „френски“. На външен вид, частично и функционално, този инструмент наподобява големи по размер клещи, предназначени основно за захващане и работа с тръби.

Представяме и няколко съвсем нови инструмента, които отлично илюстрират качествата на Topmaster Professional „3 поколение“.

 

Клещи за зегерки

Тази група клещи съдържа четири модела – съответно за работа с двата вида зегерки (външни и вътрешни), с прави или извити краища.

Основната разлика на тези модели спрямо клещите от първото (базово) поколение е усиленият профил на челюстите, което позволява прилагане на по-голямо усилие. Накрайниците с диаметър 1,8 mm, които влизат в ушите на зегерката, са изработени от стомана SUJ2. Този тип стомана е по-добър от обичайно използваните за производство на иначе професионални клещи Cr-V (хром-ванадий) и Cr-Mo (хром-молибден) стомана. Ръкохватките са ергономично оформени с еластично покритие, което ги прави удобни при работа. Пружината при тези клещи е монтирана във вътрешността им, при основата на челюстите. Така тя е защитена, което също способства за по-голямата дълготрайност на инструмента. За сравнение, при клещите от базовото, първо поколение, пружината е открита и може да бъде повредена.

 

Гаечен ключ тип „звезда“

Тази нова серия гаечни ключове от третото поколение Topmaster Professional включва големини от 10 до 24 mm. Продават се и в комплект с 12 бр. за работа с гайки и винтове с големини от 8 до 19 mm. Това, което силно отличава тези ключове, наречени 6 х GRIP ON, от останалите модели с вътрешен шестостен тип „звезда“, е възможността им да развиват силно увредени гайки и болтове, чийто ръбове са заоблени до 85%. Това най-често се случва поради превъртане при работа с неподходящ, нискокачествен ключ или при прилагане на голямо усилие върху скрепителния елемент с ключ със стандартен профил.

Всеки, комуто се е случвала подобна беда, може да оцени изключителната стойност, необходимостта от притежание на такъв гаечен ключ. Както се казва, достатъчно е веднъж да потрябва, за да се изплати многократно. Освен за спасяване от иначе безнадеждни ситуации, този ключ практически не може да приплъзне, дори при прилагане на по-голямо усилие. Това предпазва скрепителния елемент от повреждане. Ключовете позволяват също така прилагане на значително по-голямо усилие (въртящ момент), необходимо при отвиване на силно притегнати, клеясали или ръждясали болтове и гайки. Отново без опасност от превъртане.

Секретът при този вид ключове се крие в специалния профил на вътрешния шестостен, който обхваща главата на болта или гайката. Напречно на всяка от стените е направена по една двойка успоредни бразди с остро ръбче помежду им. Стените не са плоски. Разделени от браздата, те имат по две части с леко изпъкнала дъговидна форма. Разстоянието между всяка двойка срещуположни бразди е с около 1,8 mm по-малко от диагонала на шестостена при ключ 13 mm. Поради този специфичен профил на шестостена ключът не превърта. Успява да се задържи дори при вече заоблени ръбове на главата на болта или гайката. След извършено проучване, може да се твърди, че друг такъв ключ не се предлага нито в България, нито на европейския пазар.

 

Ролетки

Подобно на останалите инструменти, и ролетките на Topmaster Professional се разпределят в три поколения – основно според материала и изпълнението на измерващата лента. Ролетките от второ поколение имат стоманена лента с предпазно покритие от найлон (Nylon coat). За третото поколение ролетки е използвана специална лента Super Blade. Широчината й е 27 mm. Този вид лента е новост за българския пазар. Тя има трислойно защитно покритие, което на практика е почти неизтриваемо, разграфяването е много ясно и четливо. То е нанесено двустранно върху лентата. Ролетката има съвсем гладко работещ механизъм за изтегляне и прибиране на лентата, както и силна пружина.

Предният край на лентата завършва с накрайник с вграден магнит. Той е достатъчно силен, поради което осигурява сигурно задържане при челен допир до стоманен елемент и безпроблемно изтегляне на лентата за извършване на измерването. Лентата е устойчива на огъване. Позволява изтегляне на дължина до 280 cm преди да се пречупи.

Тялото на ролетката е изработено от здрава пластмаса и издържа падане върху бетон от височина до около 10 m. Има здрава стоманена кука за окачане на колана. Ролетката се предлага във варианти с дължина 5 и 8 m.

Инструментите Topmaster Professional отговарят на стандартните изисквания за професионална работа. Те са пригодени за продължително използване. Произведени са след внимателен подбор на най-подходящите материали за дадения вид и клас инструменти. Отличават се с прецизна изработка и оптимална термична обработка. Инструментите от третото поколение се открояват с множество допълнителни функционални възможности и още по-голяма износоустойчивост. Предлагането едновременно на три поколения улеснява избора при търсене на оптималния инструмент.

За повече информация посетете сайта на Topmaster Professional.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото