В категории: 2021, Актуални статии, Брой 12/2021, Градина, Инструменти, Отопление

Новата машина за цепене на дърва Raider RD-LGS02

Обитателите на къща и/или вила са наясно с ежегодната грижа за доставка на дърва за огрев, за тяхното нарязване и нацепване на необходимите дължина и дебелина според отоплителните прибори, размерите на горивната камера и нейния отвор.

Обемът на работата значително нараства, когато за отопление се разчита основно на пиролизни и други котли за дърва (твърдо гориво), камини и класически печки. Дори и отоплението да е на газ – възможност, достъпна за нищожна част от населението, това не отменя доставката на дърва за атрактивната камина. Знайно е, че кефът няма цена.

Ако добавим и галопиращо нарастващите цени на електроенергията и газа, очевидно е, че поне в близкото бъдеще, интересът към отопляване с дърва едва ли ще намалее.

Един от вариантите е да се купят нарязани и нацепени дърва, който излиза и най-скъпо. Голяма част от дървата, особено в по-отдалечените от големи градове райони, се предлагат предимно на трупи с подходяща за транспортирането им дължина – около метър или друга. Рязането и нацепването им се прави на място. Така се постъпва и когато трябва да се оползотвори някое и друго по-голямо дърво, отсечено било в двора или доставени от горското стопанство трупи.

Проблемът с нарязване на дървата за огрев в домашни условия е решен с масовото навлизане на верижните триони в арсенала на домашния майстор – били те бензинови или електрически. При внимателна работа, рязане на дървата върху специална стойка и спазване на правилата за безопасност, задачата е по силите и на домашни майстори, непривикнали на физически труд. Отморяващо занимание на чист въздух през почивните дни.

Не така стои обаче въпросът с цепенето на дървесни стъбла и трупи с по-голяма дебелина. Това вече е чисто мъжка работа, при това за физически здрави хора „в разцвета на силите си“, както би казал приказният герой Карлсон. Цепенето на ръка е силно натоварваща ставите, криеща заплахи за здравето дейност, независимо дали се върши с тежък съвременен топор, отдавна „пенсионирал” нашенската стара брадва, или когато и той се окаже безпомощен да се справи, цепенето става със стоманени клинове и боен чук.

Споменаваме бегло тези, с многострадален привкус, факти, за да подчертаем значимостта за домашното стопанство на електрическите машини за цепена на дърва.

Те от своя страна се делят на две големи групи – хоризонтални и вертикални. Първите имат сила на натиск в интервала 4–7 т и тежат около 45–55 kg. При вертикалните машини силата на натиск започва от около 7 т и достига до около 22 т. Теглото им варира в широки граници – от около 100 kg до 230–320 kg при машините със сила на натиск 22 т. Вертикалните машини изискват помещение с висок таван, по-мощните се захранват с трифазен ток. Цените им са от над два до около седемкратно по-високи в сравнение с хоризонталните модели. С две думи, това са професионални машини за използване в големи, с обществено предназначение сгради.

За домашна употреба най-подходящи са хоризонталните машини. Те заемат малко място, сравнително ниското им тегло и наличието на двойка колела позволяват лесното им транспортиране или преместване около къщата и в рамките на двора, не налагат изисквания за минимална височина на помещението, в което се използват. Цената им също ги приобщава към техниката за дома.

Във възможностите на такава машина се убедихме лично, когато преди три години тествахме и представихме в списанието модела Raider RD-LGS01T. В случая, понятието тестване би трябвало да се разбира в по-широк смисъл, защото ние си бяхме поставили задачата не само да изпробваме работата на машината в посочения от производителя диапазон от дебелини на дървата за цепене на суха или сурова дървесина – 5–25 cm. Постарахме се да проверим как и доколко тя може да се справя и с по-дебели парчета дърво. Изводът ни бе, че машината разполага с резерв от мощност, който позволява надхвърляне на посочената в техническия паспорт максимална дебелина. За качествата на този първи в продуктовата листа на „Евромастер Импорт Експорт“ ООД модел говори и факта, че три години поред се задържа на пазара и продължава да се продава добре.

Тази година компанията пусна на пазара нов модел машина за цепене на дърва – Raider RD-LGS02. Разликите между двата са минимални. По-съществената е, че новата машина може да цепи дървесни стъбла с дължина до 52 cm, докато предният модел – до 38 cm. Поради това Raider RD-LGS02 е с 14 cm по-дълга. Новата машина е има максималната сила на натиск 5 т, докато при RD-LGS01T, тя е 4 т.

И двете машини имат асинхронен монофазен електродвигател с мощност 1500 W. Той задвижва хидравличната маслена помпа. Хидравличен цилиндър движи тласкача, който притиска парчето дърво към насрещно разположения на рамата заострен стоманен клин. Под въздействие на мощния натиск, дървото се разцепва за 8–9 s, най-често придружено със силен пукот, особено когато дървесината е суха.

Работата на машината се управлява едновременно чрез посочените на снимката пусков бутон на електромотора и управляващо хидравликата лостче

Включването на електромотора става чрез натискане на бутон и задържането му в това положение. Задвижването на тласкача става чрез натискане на пусково лостче. При неговото отпускане, движението на тласкача спира и той се връща автоматично в изходно положение. При отпускане на бутона, захранването на електромотора се изключва. По този начин, докато машината работи и двете ръце са заети, те се намират на безопасно разстояние от зоната на цепене, от движещия се тласкач. Така работещият е обезопасен. Лостчето е оградено, с това и защитено отгоре и отстрани с ламаринени капаци, което прави почти невъзможно случайното му задействане.

И двата модела имат масивен, изработен от стоманена ламарина предпазен кожух, който обхваща не само зоната на цепене, а и останалата част от машината. В него има страничен изрез, през който се поставят парчетата дърво. В предния край предпазителят е двустранно фуниеобразно разширен, за да може да поеме след разцепването и пропусне двете парчета дърво. Поставянето на този предпазен кожух е следствие на новите изисквания в ЕС – БДС EN 609-1:2017, въведен през 2017 година. Тяхната цел е завишаване на изискванията, свързани с максимално обезопасяване на работата с този вид машини.

Предпазният кожух е оразмерен с оглед посочената от производителя максимална дебелина на дървата за цепене – 25 cm, която също е лимитирана за хоризонталните машини за цепене на дърва. Той не позволява цепене на по-дебели дърва. Неизбежно допринася за нарастване теглото на машината. При монтиран кожух се затруднява и превозването на машината в лек автомобил или SUV.

За придвижване от мястото на съхраняване до работната площадка и обратно, машината има двойка здрави колела откъм по-тежката си задна част, и ръкохватка, в предната.

Обичайна практика е в техническия паспорт да се посочва номиналната, а не максимална стойност за дадени технически характеристики. Затова, както и за предния модел, Raider RD-LGS01T, който тествахме преди 3 години, си поставихме за цел да проверим доколко новата машината може да се справя с цепенето и на по-дебели парчета дърво от посочената и за двата модела стойност – 25 cm. Както вече стана дума, тази стойност е нормативно определена за всички машини от този вид, със сила на натиск от 4 до 7 т.

За резултатите от тестване на модела Raider RD-LGS01T вече сме писали. Необходимо е да отбележим още, че по него време споменатите изисквания за безопасност не бяха влезли в сила. Поради това, както се вижда и от снимките, машината излизаше от завода без предпазен кожух.

За да изпробваме пределните възможности на новия RD-LGS02, се наложи по изключение, за целите на теста, да демонтираме кожуха. За да бъдат резултатите съпоставими, използвахме същия материал от нарязан дъб, с каквито парчета тествахме предния модел на Raider. Както можеше и да се очаква, получихме същите резултати. Машината разцепва с лекота парчета суха дъбова дървесина с дебелина 32–35 cm. Суровата дървесина оказва по-голямо съпротивление при цепене, поради което машината разцепва безпроблемно дърва с дебелина 27–29 cm.

Новият модел RD-LGS02, чиято сила на натиск е с 1 т по-голяма от предния, очаквано би се справил с цепенето и на малко по-дебели от тези материали.

Допълнителна представа за възможностите на машината дава експериментът, който извършихме със значително по-дебел материал – парчета добре изсъхнала в продължение на над две години липа. В сравнение с дъба, който попада в групата на средно твърдата дървесина, липата е от групата на меката и лека дървесина. Въпреки това, ръчното цепене на парчета с дебелина 50–55 cm и дължина около 30 cm, не е шега работа.

Както се вижда от снимките, машината разцепи безпроблемно всички използвани в теста парчета дърво.

Необходимо е да се подчертае изрично, че неслучайно от 2017 г. насам, всички машини от този вид, са обезопасени с предпазен кожух. Това е следствие на все по-строгите изисквания за безопасни условия на работа. Затова, ако по изключение се наложи работа без предпазен кожух, в близост до машината не трябва да няма други хора, животни или предмети, които може да бъдат повредени. При цепене, особено на сухо дърво, двете парчета, може и трески, изхвърчат с голяма скорост напред и встрани, на разстояние 2–3 m. Тежки и с остри ръбове, те може да причинят нараняване или материални щети. Необходимо е също така да се работи с предпазни удароустойчиви очила или прозрачен шлем. По принцип цепенето винаги трябва да става по посока на дървесните влакна, а не напречно на тях. Тласкачът има издатина, която се впива в дървесината и не позволява на дървото да се отплесне встрани. За да не се случи това, не бива да се цепят парчета, срязани косо, под ъгъл. Проблеми при цепенето често създават и парчета дърво със силно завити дървесни влакна поради наличието на клони и разклоняване на стъблото.

Машината има система, която я предпазва от повреда при претоварване. Щом силата на натиск не е достатъчна да разцепи дървото, движението на тласкача се блокира. Пусковият бутон и лостчето за управление на хидравликата трябва да се отпускат незабавно. Цепенето се опитва отново, след като парчето дърво се завърти на 90°.

Тестването и на двата модела Raider показа, че машините издържат и на по-високо натоварване. Способни са да цепят и по-дебели дърва от посочения размер. Тази презастраховка е и гаранция за тяхната дълготрайност, поради което с нея не бива да се злоупотребява. Фабричната гаранция на всяка една машина, на който и да е производител, е валидна при спазване на техническите предписания за нейната експлоатация.

Изводът от тестването и на двата модела е, че за домакинства, които за отоплението си разчитат основно на дърва, и двете машини на Raider са добро решение. Благодарение на такава машина, цепенето на дърва, от тежък и рисков за здравето физически труд, се превръща в дейност по силите дори на възрастни хора и крехки женски ръце.

Да не пропуснем също, че притежаването на собствен инструмент или машина, осигурява независимост от чужди услуги. Така направената разумна инвестиция, бързо се изплаща.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото