В категории: Брой 12/2004, Ремонти, Строителство, Топлоизолация

Практика при работа с блокчета YTONG

Качествената зидария с блокчета YTONG изисква спазването на няколко основни правила. Така най-пълноценно ще бъдат използвани техните отлични качества и като конструктивен, и като топлоизолационен материал.

♦ Блокчетата YTONG се произвеждат с еднаква дължина и височина (600х250 mm). Различават се помежду си по широчината, която варира в границите 50–350 mm, и по класа на якост. За вътрешни стени се използват основно блокчета с клас на якост 5 MPa, клас на плътност 700 kg/m³ и минимална дебелина 10 cm. Дебелина на стената d = 15 cm гарантира покриване на нормите за защита от въздушен шум в жилищата. За външни стени се използват блокчета с клас на якост 2,5 МРа и клас на плътност 500 kg/m3. При дебелина на стената d=30 cm се покриват действащите към момента норми за проектиране на топлоизолацията на сгради (k=0,5 W/m²K), поради което не е необходимо да се прави допълнителна топлоизолация. Понеже винаги е добре да се работи с перспектива, бихме препоръчали за външна зидария да се ползват блокчета с дебелина 350 mm. При това коефициентът на топлопреминаване намалява от 0,46 W/m²K на 0,4 W/m²K, а допълнителното намаляване на топлинните загуби бързо ще изплати малко по-високата цена на блокчетата.

♦ Противоземетръсни стени (шайби) в сгради с височина до 3 етажа се изпълняват от блокчета с клас на якост 5 МРа, клас на плътност 600 kg/m³ и минимална дебелина 25 cm. Те се обрамчват със стоманобетонни пояси и колони.

♦ Първият ред блокчета се полага върху пласт цименто-пясъчен разтвор и се нивелира в хоризонтално положение. При опасност от вертикално просмукване на капилярна влага в стената, под първия ред блокчета се полага ивица хидроизолационна мушама. Широчината ù е колкото широчината на зида. Първоначално се разстила тънък пласт цименто-пясъчен разтвор, след това се разстила мушамата и върху нея се полага втори пласт цименто-пясъчен разтвор. Върху него се полагат блокчетата YTONG.

♦ Блокчетата се лепят едно към друго със специално лепило YTONG. То се нанася в достатъчно количество със специализиран инструмент – назъбена лопатка, така че всички фуги – хоризонтални и вертикални (между челата на блокчетата) да бъдат добре запълнени. При блокчета, чиито чела са оформени на длъб и зъб, лепилото се нанася само по хоризонталната фуга. Захващането и уплътняването на фугата между съседните блокчета в реда се осъществява механично чрез сглобката.

♦ При неносещи стени зидът се зида така, че между последния ред блокчета и стоманобетонната плоча на горния етаж да остане деформационна фуга с широчина около 20 mm. Впоследствие тя се запълва със строителна (пенополиуретанова) пяна. Желателно е запълването на фугите да се остави като последна операция след завършване на всички зидове на горния етаж. Целта е конструкцията да улегне. Препоръчва се също иззиждането на вътрешните неносещи стени да започва от най-горния етаж и така етаж по етаж до сутерена.

♦ За изолиране на топлинните мостове върху външната фасада, каквито са всички стоманобетонни елементи – колони, греди, плочи, шайби и др., е необходимо да се направи топлоизолация върху тези места с плочи минерална вата или XPS. Освен самия стоманобетонен елемент, тази изолация трябва да покрива и ивици с широчина 10–12 cm отстрани върху зидарията. За тази цел крайните блокчета YTONG трябва да се зидат, като се отчита дебелината на тази топлоизолация, за да лежат в една равнина. По същата причина крайните блокчета се изрязват предварително на дълбочина, съответстваща на дебелината на топлоизолационните плочи. Върху изолацията се прави армирана със стъкловлакнеста мрежа шпакловка с подходящо лепило, подбрано според вида на топлоизолационния материал. Армировката трябва да покрива зидарията от блокчета YTONG на ивици с широчина 10–15 cm.

♦ За зидане, измазване и шпакловане на блокчетата трябва да се използват само предписаните от „Ксела Газобетон“ България материали. Тук няма място за експерименти, защото най-добри резултати се постигат само когато се използват специално пригодени към специфичните свойства на блокчетата от газобетон материали.

♦ Вътрешни мазилки. Блокчетата YTONG имат напълно еднаква големина и при умело зидане стените се получават с напълно равна повърхност. По тази причина отпада необходимостта от нанасяне на дебел пласт мазилка, която по правило прикрива неравностите при тухлените зидове. Вместо мазилка стените от блокчета YTONG направо се шпакловат с гипс при дебелина на пласта 4–5 mm. Единственото изискване е предварително основата да се почисти от полепнали парченца от строителни разтвори или ронещи се частички. При висока околна температура повърхността предварително се навлажнява, за да не изсмуква прекалено бързо водата от гипсовия разтвор.

♦ Външни мазилки. Външните мазилки най-често са двуслойни. Долният пласт с дебелина около 10–12 mm е основен и върху него се нанася горният, завършващ слой с дебелина 3–8 mm. Той изпълнява едновременно декоративни функции, а така също защитава зида от проникване на атмосферна влага. Поради това трябва да бъде хидрофобен и водоотблъскващ. Равната повърхност на зидарията с блокчета YTONG позволява значителна икономия на мазилки, понеже не се налага изравняване на типичните за тухлените зидове неравности. В случая общата дебелина на външната мазилка е 15–18 mm, което прави около 3 пъти по-малък обем на мазилката, отколкото при измазването на тухлени зидове. Като външни мазилки върху стени от блокчета YTONG се предпочита използването на специални фабрично приготвени мазилки, но може да се използват и традиционните цименто-варо-пясъчни разтвори при спазване на дадените по-нататък указания.

При всички случаи обаче основата трябва да бъде добре почистена от полепнали твърди частички или ронещи песъчинки.

Традиционни варо-цименто-пясъчни мазилки

Използват се традиционните варо-пясъчни разтвори с добавка на цимент. За получаване на добро сцепление с основата, тя трябва да бъде добре овлажнена така, че влагата да проникне на дълбочина около половин сантиметър. Веднага след това се шприцва с рядък цименто-пясъчен разтвор (1:3) и дебелина на пласта 3–4 mm. Разтворът се напръсква с метличка, която се удря в дебела пръчка. Така се получава силно грапава основа, към която мазилката захваща здраво. За стягане на циментовия разтвор са необходими 1–3 денонощия, след което може да се пристъпи към самото измазване.

Мазилката се нанася ръчно, като се нахвърля с мистрия или с машина за мазане. След това се подравнява с мастар, който се води по предварително фиксирани и добре нивелирани водачи – летви или ивици втвърдена мазилка. След това се заравнява и заглажда окончателно с по-голяма по площ маламашка. След като основният пласт стегне достатъчно, но преди да пресъхне, на тънък пласт (3–8 mm) се нанася завършващият пласт и веднага се изпердашва с пердашка за получаване на напълно равна и гладка повърхнина. Ако основата не е стегнала достатъчно, пердашенето на връхния пласт мазилка може да причини вълнообразно деформиране на повърхността. Когато пък основата е станала прекалено твърда, дебелината на връхния пласт ще трябва да се увеличи, за да може в него да потънат всички пясъчни зърна. Задължително за връхния пласт мазилка трябва да се използва пясък, пресят през сито с големина на отворите около 1,5 mm. Същото важи и за основния пласт, поради неговата малка дебелина.

Измазване със специализирани мазилки

Използването на специализирани мазилки винаги е за предпочитане, защото техният състав е специално пригоден за измазване на зидове от блокчета YTONG. Тези мазилки представляват фабрично приготвени сухи смеси, които се приготвят за употреба на място чрез разбъркване с вода до получаване на разтвор с необходимата консистенция. Тук също трябва да се спазва общовалидното правило, че най-подходящото време за полагане на външни мазилки е напролет и през есента, когато температурите на въздуха са по-умерени, влажността по-висока, а слънцето не грее така силно. С две думи, прясната мазилка трябва да се предпазва от силно директно слънчево греене, от горещ вятър и директно попадане на дъжд върху нея.

При използване на специализирани мазилки YTONG не е необходимо предварително основата да се мокри с вода, нито пък да се шприцова с рядък циментов разтвор. Към навлажняване се прибягва само когато се налага работа в горещи летни дни при температури на въздуха над 30 °С.

Основният пласт се нанася на пласт с дебелина 10–12 mm и повърхността му се подравнява чрез изтегляне с мастар и голяма маламашка. Изчаква се от едно до три денонощия, за да стегне достатъчно, преди да се пристъпи към полагане на връхния декоративен пласт.

Той изпълнява едновременно декоративни и предпазни функции, като защитава мазилката и зида от проникване на атмосферна влага и от останалите атмосферни влияния. Тя трябва да има добри водоотблъскващи свойства, да задържа по възможност по-малко замърсявания от атмосферния въздух, да е устойчива на ултравиолетовите лъчи, на различни агресивни химикали и т.н. Същевременно важно изискване е мазилката да има добра паропропускливост, за да може стените „да дишат“. Използват се различни тънкослойни мазилки на минерална, силикатна, силиконова или полимерна основа. Дебелината на декоративната мазилка зависи от нейния вид и едрината на включените в състава ù твърди частици. Мазилките се делят и според вида на повърхностната структура, за която са предназначени (драскана или влачена например) и съответно на това се прилага съответната технология за структуриране на повърхността.

За най-накрая сме оставили най-баналното, но изключително важно изискване. Специално за работа с блокчета YTONG има разработена цяла гама несложни и евтини специализирани инструменти, с които се работи значително по-бързо, лесно и по-качествено.

Коментари и въпроси

3 Коментари към “Практика при работа с блокчета YTONG”

Galina Stoyanova | април 9th, 2012 at 8:39 pm

Здравейте! Бихте ли ми казали какви са вариантите за изпълнение на щурц над по-голям отвор (над 200см), ако дебелината на стената е 10см. Монолитен ли трябва да бъде при тази малка дебелина на зида, или има и вариант с ГБЩ.

„Направи сам“: Здравейте, г-жо Стоянова,
За да се даде точен отговор на въпроса Ви трябва да се знае какво е натоварването над отвора. Понеже не се предлагат готови армирани щурцове в корито от YTONG (изготвят се по поръчка), изпратихме запитването Ви до производителя – „Ксела България“ и Ви изпращаме получения отговор. За широчина на отвора над 200 cm навярно ще е необходим армиран щурц, отлят в коритообразни блокчета YTONG. Тези блокчета също се произвеждат по поръчка. На пазара се предлагат и готови армирани щурцове POROTHERM с широчина 10 cm, подходящи за отвори с дължина до 300 cm.

Кондакова | септември 13th, 2012 at 2:33 pm

Здравейте, интересува ме как, и с какъв материал могат да се отстранят пукнатини в стени изградени от газобетон. Това може ли да е веднъж за винаги или газобетона е такъв материал /както казват майсторите/, че винаги ще се получават. Пукнатините са там, където итонга се опира в червената тухла, но и не само там. Тази година след земетресението, забелязвам, че итонговите стени се напукаха /отделиха/ от тавана, а и вертикално покарай колоните или зида с червена тухла. Сега се питам кога ще паднат. Също така ме интересува да ми препоръчате опитни майстори на итонг, защото май болшинството не могат да работят с този материал, а грешките им остават за нас. Благодаря, предварително.
***
„Направи сам“:
Здравейте, г-жо Кондакова,
За да бъдем максимално полезни препратихме запитването Ви до производителя на блокчетата YTONG „Ксела България“. Публикуваме отговора на водещия специалист по темата инж. Бойко Пенев.
***
Уважаема госпожо Кондакова,

При преустройство на съществуващи сгради, свързано с изграждането на нови стени, е необходимо първо да се обърнем за съдействие към правоспособен строителен инженер-конструктор. В свое становище, придружено от предписания, той определя:
– допустимо ли е и в каква степен допълнително натоварване на подовата конструкция;
– очакваните деформации под въздействието на новия товар;
– сеизмичните сили, които ще въздействат на стените при земетръс;
– подходящата дебелина на стената, съобразена с нейната височина, наличието на отвори и т. н.;
– характеристиките на необходимия зидарски материал;
– начина на свързване на новите стени към съществуващите и към тавана, гарантиращ тяхната сейзмична устойчивост и предотвратяващ опасността от напукване;
– подходящите довършителни работи.

В практиката много често етапът на проектиране на преустройствата се пропуска, като се разчита единствено на опита и компетентността на изпълнителите. Описаното от Вас поведение на стените показва, че най-вероятно новата зидария изобщо не е свързана към съществуващата и към тавана или че, ако съществуват, връзките не са изпълнени по правилен начин. Възможно е да е подбран материал с недостатъчна дебелина или изпълнението да не е съобразено с реалните деформации на подовата конструкция. Вероятно във Вашия случай не е използван специално разработеният за вътрешни преградни стени продукт – блокчета за зидария YTONG B5, D700. Той е с повишени звукоизолационни възможности и с качества, които могат да компенсират в известна степен грешки или недобросъвестност при изпълнението.
Предлагам Ви да се свържете с мен на телефон 088 28 73 69, за да договорим извършването на оглед на стените, в които са се появили дефекти. Предполагам, че за читателите на „Направи сам” ще бъде интересно и полезно с Ваше съгласие да се запознаят с анализа на състоянието и с препоръките за укрепване на стените и саниране на пукнатините, който ще изготвя след посещението си.

С благодарност за поставения въпрос и в очакване на обратна връзка.
инж. Бойко Пенев
Продуктов мениджър

.

Емилиян | май 10th, 2013 at 1:31 pm

Здравейте
въпроса ми е следния:
иззидахме с итонг стеничка между терасата на съседите и моята тераса и я измазахме и боядисахме там където итонга се опира в желязната конструкция на терасата се получи пукнатина казаха ми че между два различни материала винаги ще има пукнатина.
Въпроса ми е какво лепило или силикон или пяна или мазилка да използвам за да скрия тази неприятна пукнатина???

“Направи сам”: Препратихме писмото Ви до “Ксела България”, чиито специалисти ще се свържат директно с Вас, за да отговорят на въпросите Ви.
По принцип запълването на неизбежно появяващи се фуги между различни материали се извършва с пастообразни уплътняващи материали, които дълготрайно запазват остатъчна еластичност. Това не позволява на фугата да се отвори поради термични и други движения на конструкцията. Такъв материал е Ceresit FT 101 Flextec, който съчетава много добри уплътняващи и слепващи свойства.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото