В категории: 2017, Актуални статии, Брой 3-4/2017, Строителство

Керамични блокове пълнени с минерална вата Porotherm 38 W.i Plan – за нискоенергийни сгради

Като производител, заемащ трайно първото място в световната класация по производство на керамични тухли за зидане, австрийската компания Wienerberger за малко повече от десетилетие се наложи като предпочитана марка и на българския пазар. Нейните керамични материали за зидане, блокове с вертикални кухини коренно промениха представата на „печените“ строители що е това тухла. С почти 200-годишна история Wienerberger на практика доказа, че съчетанието между един от най-древните строителни материали, природната глина, обработена по съвременни технологии и техника, може да роди керамичните блокове Porotherm, обединяващи две трудно съчетаеми качества – здрав и на практика вечен материал за изграждане на масивни зидове, при това с удивително добри топлоизолационни свойства.

Още по-трудно бе за средностатистическия „печен строител“ да си представи, че един класически строителен материал, каквито са керамичните тухли, може да бъде развиван с темпове, напомнящи високите технологии. Оказва се, че може. Доказателство е именно фамилията Porotherm на Wienerberger.

По-малко от половин година, след като в списанието представихме блокове Porotherm 38 N+F Comfort, като „най-добрия керамичен блок за монолитни външни стени“, сега отново и още по-категорично трябва да си послужим със същото определение за най-новия продукт от още по-висок клас – блоковете за зидане Porotherm 38 W.i Plan, които „Винербергер“ ЕООД пусна на българския пазар в началото на годината.

Посоката на развитие на строителните материали, от които зависи енергийната ефективност на всяка сграда, е ясно очертана – от „енергоспестяваща“, през „нискоенергийна“ към къща с „близко до нулата потребление на енергия“ – сграда, съответстваща на строителен стандарт, който предвижда не повече от 15 kWh/m² (енергийното съдържание на 1,5 l нафта или 1,5 m³ природен газ за единица площ) годишни енергийни разходи за отопление. Най-общо казано, икономията на енергия за отопление може да достигне до 90% в сравнение с конвенционалните сгради. Благодарение на добрата топлоизолация на строителната конструкция и ред други решения, в нискоенергийната къща се поддържа нормална за обитаване температура почти без разходи за отопление или климатизация. Поради това тя не се нуждае от класическите отоплителни уреди, липсват и значителните ежегодни разходи за охлаждане през лятото. Най-същественото в случая е, че новите блокове Porotherm 38 W.i Plan откриват реално пътя към „нискоенергийната“ къща, при това без нужда от допълнителна топлоизолация, а от класическия монолитен ограждащ сградата зид с неговите незаменими предимства.

Освен европейската програма за енергийна ефективност „Европа 2020“, за която многократно сме писали в списанието, всяка държава има собствена програма за икономия на топлинна енергия, а конкретно за България тя се изразява в също така добре известната на всеки проектант и строител „Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради“. Зачестилите промени на тази наредба през последните години, поставящи все по-високи изисквания към топлотехническите характеристики на строителната конструкция, съответстват на обществените потребности. Производителите не само са длъжни, но и се надпреварват да създават, произвеждат и предлагат на пазара все по-съвършени материали, които отговарят на изискванията на Наредба №7.

Точно такъв е представеният в края на миналата година блок Porotherm 38 N+F Comfort, който изцяло изпълнява заложените в наредбата актуални към момента топлотехнически изисквания. Без промяна в дебелината, измазан с гипсова мазилка отвътре и варо-циментова отвън зид с обща дебелина 41,5 cm има коефициент на топлопреминаване U=0,27 W/m²K. Това е постижение по-добро от задължителната референтна стойност U=0,28 W/m²K, заложена в Наредба №7, все още валидна и днес.

Ако досегашната практика бе за догонване на завишаващите се нормативни изисквания, с най-новите керамични блокове Porotherm 38 W.i Plan Wienerberger прави силно изпреварваща крачка към постигане на най-високите изисквания, тези на „нискоенергийната къща“. Затова те може да бъдат наречени и строителен материал от бъдещето. При подходящо двустранно измазване те позволяват значително снижаване на топлинните загуби, пропорционално на постигнатия чрез тях коефициент на топлопреминаване на външните стени U=0,18 W/m²K. Чрез измазване с дебела (40 mm) топлоизолираща външна мазилка, този коефициент може да бъде снижен дори до U=0,16 W/m²K.

Porotherm 38 W.i Plan има размери 38х25х24,9 cm и тежи около 14,7 kg. За 1 m² зидария са необходими 16 блока.

Блоковете Porotherm 38 W.i Plan са вече в продажба у нас. Но това не е всичко. За пълнота ще добавим, че „Винербергер“ ЕООД е в състояние да доставя при нужда и други два вида блокове с пълнеж от минерална вата – Porotherm 44 W.i Plan и Porotherm 50 W.i Plan.

Блоковете Porotherm 44 W.i Plan осигуряват коефициент на топлопреминаване през зида U=0,14 W/m²K (U=0,13 W/m²K с топлоизолираща мазилка), докато с Porotherm 50 W.i Plan се постига стойност U=0,12 W/m²K. Трите керамични блока се различават помежду си основно по дебелината на зида (съответно 44 и 50 см). Те попадат в групата на „нискоенергийната къща“, като блоковете Porotherm 50 W.i Plan (U=0,12 W/m²K) позволяват изграждане на „пасивна“ къща с масивни еднослойни външни стени. Същият топлоизолиращ ефект може да се постигне и с Porotherm 38 W.i Plan, но с допълнителна външна топлоизолация с минималната за случая дебелина от 10 cm.

С дебелина 38 cm блоковете Porotherm 38 W.i Plan съответстват на обичайната в България строителна практика, защото зидът не намалява използваемата площ на помещенията. Вътрешната повърхност на зида се изравнява по носещите стоманобетонни колони, а от външната страна остава място за поставяне на специализирана топлоизолация с дебелина 12 cm върху стоманобетонните елементи. Така се прекъсват топлинните мостове.

Посочените топлотехнически стойности правят новите блокове от семейството Porotherm уникални. Те съчетават механичните и физически качества, предимствата на керамичната тухла с възможностите на специализираните топлоизолиращи материали, без обаче да имат характерните за тях недостатъци. Резултатът е масивен еднослоен зид с отлични топлоизолационни качества, с много добра топлоакумулираща способност, отлични възможности за поддържане на оптимален температурен и влажностен микроклимат в помещенията при минимални колебания. Зид с голяма механична здравина и висока устойчивост на външни въздействия, поради което необходимостта от ремонти и периодична скъпа поддръжка, характерни за фасади с допълнително поставената външна топлоизолация, тук на практика отпада. За предимствата на монолитния еднослоен външен зид вече неведнъж е писано в списанието. Те може да се намерят и в тази статия.

За разлика от класическите зидове с керамични блокове и допълнително поставена външна топлоизолация, при зида, изпълнен с Porotherm 38 W.i Plan и останалите два блока от този вид, чувствителният на механични и атмосферни въздействия топлоизолационен материал е сигурно скрит и отлично защитен във вътрешността на самите блокове.

Както се вижда от снимките, кухините във вътрешността на тези блокове са плътно запълнени с минерална вата, която сама по себе си е най-подходящият топлоизолационен материал за фасадни топлоизолации. Минералната вата е едновременно отличен топлоизолатор и същевременно материал с много добри звукоизолиращи свойства. Тя не гори и издържа на високи температури, не старее. Хидрофобирана е и не поглъща вода, като същевременно пропуска преминаването на водните пари. Подобно на керамиката, минералната вата е изцяло природен продукт. Затворена в зида, тя по никакъв начин не оказва влияние на здравето и на практика е вечен материал.

Това решение има още едно съществено предимство. Влагането на минерална вата е позволило увеличаване на големина на кухините във вътрешността на блоковете. Стените им са по-дебели. Поради тази причина новите Porotherm 38 W.i Plan са значително по-здрави – имат коефициент на устойчивост на натиск 10 N/mm², срещу 7,2 N/mm² при блоковете Porotherm 38 N+F Comfort. Това също е значително предимство, най-малкото, защото значително се намалява вероятността от разрушаване по време на транспорт, улеснява се и зидането. Увеличената с близо 39% здравина на блоковете Porotherm 38 W.i Plan улеснява и тяхното рязане. Те може да бъдат рязани както във вертикална, така и в хоризонтална посока, в тях да се изрязват шлицове за прокарване на инсталации или отвори за монтиране на конзолни кутии за електрически контакти, ключове и др. Блоковете може да се режат на сухо или с водно охлаждане на диамантния диск. За рязане може да се използва и електрически трион (тандем).

Блоковете Porotherm 38 W.i Plan имат ниско обемно тегло – 620 kg/m³, което ги прави подходящи при изграждане на многоетажни сгради.

Поредното много съществено предимство на блоковете Porotherm 38 W.i Plan е повишената им способност да поглъщат и да не пропускат външния шум във вътрешността на сградата. Коефициентът на звукоизолация срещу въздушно преносим шум е R=50 dB, срещу 42 dB при блоковете Porotherm 38 N+F Comfort. Намаляване на нивото на шума с 8 dB се възприема от човешкото ухо като намаляване на шума повече от два пъти.

 

И това все още не е всичко.

Новите Porotherm 38 W.i Plan принадлежат към групата „шлайфани“ блокове на Wienerberger. За пръв път такъв вид блокове „Винербергер“ ЕООД показа на изложението „Българска строителна седмица“ през 2010 г. Очевидно от компанията са преценили, че българският строителен пазар вече е „узрял“ за този по-съвършен вид блокове за зидане.

Характерна за тях е много високата точност на механична обработка, поради което допустимите разлики в размерите им са нищожни. При поставени върху напълно равна основа блокове, горните им краища лежат в една равнина. Това от своя страна позволява прилагане на съвсем нова технология за тяхното зидане. Вместо свързване между редовете от блокове посредством пласт приготвено с вода лепилен разтвор на циментова основа, се използва специално полиуретаново лепило Porotherm Dryfix extra. С един флакон може да бъде здраво слепен зид с площ около 5 m². Тази технология значително улеснява и около два пъти ускорява работата. Вместо обичайното разбъркване с вода на сухата смес до получаване на разтвор за зидане, без да се налага пренасяне и повдигане на стотици килограми разтвор на ден, без губене на време за равномерното разнасяне и подравняване с мистрия или с друг инструмент, чрез специална двурога дюза полиуретановото лепило Porotherm Dryfix extra се шприцова в две успоредни линии върху реда от блокове (по продължение на две от вътрешните стени на блоковете). След това върху тях се нареждат блоковете от следващия. Работи се бързо и лесно, същевременно чисто и качествено. В зидовете не се внася допълнителна влага от т.нар. направна вода за приготвянето на разтвора за зидане. Полиуретановото лепило осигурява достатъчно здраво слепване и при ниски температури ‒ позволява работа до –5 °С, докато със стандартни разтвори и съгласно Нормите за зидане позволената температура на работа е 5 °С Този факт значително увеличава възможността за работа дори и през зимните месеци.

Работата с „шлайфани“ блокове и залепването им с полиуретаново лепило позволява постигане на изключително висока точност на зидарията. Затова обаче се изисква също така точното поставяне на първия ред, който подвежда и останалите. От „Винербергер“ ЕООД предлагат и подходящото решение – специално механично устройство за хоризонтално нивелиране на първия ред в зида. С негова помощ работата върви лесно и бързо. Най-съществено е, че се гарантира блоковете в реда да бъдат подредени като „по конец“ в една хоризонтална равнина. Върху правилно поставения първи ред, следващите се залепват бързо и с гарантирано високо качество. Двустранната равнинност на зида се постига едва ли не от само себе си и при гарантирано качество благодарение на двете пера от едната страна на блоковете и двата нута, от другата. Те са точно изработени, което позволява перата да влизат чрез приплъзване плътно в нутовете на съседния блок с посочената вече точност – до милиметър.

 

Керамични блокове пълнени с минерална вата Porotherm 38 W.i Plan – за нискоенергийни сгради
от
кл.думи:
4,9 / 5 звезди
Керамични блокове минерална вата Porotherm 38 W.i Plan Статията е първата или една от първите публикации за нов, иновативен строителен материал, позволяващ изграждане на монолитен еднослоен зид, изцяло от минерални материали, надхвърлящ нормативните изисквания към момента за енергийна ефективност. Новите блокове Porotherm 38 W.i Plan се произвеждат с изключително точни размери, което позволява залепването им със специално полиуретаново лепило Porotherm Dryfix extra. Този нов метод силно улеснява, ускорява и прави по-качествено строителството.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото