В категории: 2016, Актуални статии, Брой 12/2016, Строителство, Топлоизолация

Новият Porotherm 38 N+F Comfort – най-добрият керамичен блок за външни стени

porotherm1

Когато се говори и пише за керамичните блокове за зидане Porotherm на австрийския гигант Wienerberger, употребата на суперлативи е неизбежна. Прилагателните „първи“, „единствени“, „най-добри“ и сходни с тях обичайно съпътстват обявяването на поредния нов продукт. Особено, когато става дума за енергийна ефективност на сградата, разбирай ниски разходи за отопление през зимата и климатизация през лятото, съчетани с бързо и ефективно строителство, както и ред други съществени изисквания към строителните материали.

Новият блок Porotherm 38 N+F Comfort също не прави изключение от това правило. Той е единственият на нашия пазар керамичен блок за зидане на външни стени, който позволява изграждане на масивен зид, без нужда от поставяне на допълнителна топлоизолация. Зид, който изпълнява изцяло въведените през миналата година завишени нормативни изисквания за коефициента на топлопреминаване през ограждащата конструкция. За строителните специалисти това е добре известната Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. За останалите читатели на списанието ще поясним, че иззиждането на външните стени с новите керамични блокове Porotherm 38 N+F Comfort осигурява поредното значително снижаване на разходите за отопление (или охлаждане) без увеличаване на дебелината на зида, и без нужда от поставяне на допълнителна външна топлоизолация.

Появата на пазара на новите керамични блокове на Wienerberger не е толкова реакция на промяната в нормативната уредба, колкото поредното по-високо стъпало в дългосрочната програма, наречена „керамичната къща е4“. Нейната цел, най-общо казано, е постигане чрез материалите на Wienerberger на енергийна ефективност, намаляване на комуналните разходи, опазване на околната среда, и всичко това, съчетано с осигуряване на комфорт при обитаване на сградите и постигане на високо качество на живот. Тази политика, която австрийският концерн неотклонно и постепенно реализира, е приносът на Wienerberger като световен лидер в производството на керамични тухли и други строителни материали, за постигане на амбициозните цели, които си поставя известната стратегия на ЕС „Европа 2020“. Посочената крайна дата вече наближава, а заложените в нея цели са увеличаване с 20% на енергийната ефективност на всички новопостроени сгради, благодарение на това – намаляване на парниковите газове с 20% и увеличаване на използването на възобновяема енергия с 20%. Казано с прости думи, това означава да живеем и работим в сгради, осигуряващи по-комфортни и здравословни условия на живот, да плащаме значително по-малко за отопление през зимата и охлаждане на помещенията през лятото, да сведем до минимум на разходите по ремонт и поддържане на външните стени, съчетано с доказана дълговечност на строителната конструкция. И далеч не на последно място – намаляване на увреждането на природната среда, защото от това зависи здравето на хората днес, бъдещето на човечеството утре.

Новият керамичен блок Porotherm 38 N+F Comfort замества в продуктовата листа на „Винербергер“ ЕООД досегашния Porotherm 38 N+F Hi, който също така беше единственият, но и изпреварващ изискванията по това време на споменатата Наредба №7.

porotherm2

Блокът Porotherm 38 N+F Comfort има същите размери и аналогично предназначение, както и предишния модел с тази дебелина – иззиждане на монолитни неносещи външни стени, отговарящи на действащите към момента изисквания за енергийна ефективност на сградите. Начинът на зидане на новите блокове е същият. Обозначението „N+F“ в наименованието им означава, че повърхността по вертикалните им страни е профилирана на „нут и федер (перо)“, поради което при зидането не се налага поставяне на разтвор между блоковете. Между блоковете се получава здрава механична връзка, която способства за значително повишаване на здравината на конструкцията и устойчивостта на стената. Благодарение на по-доброто уплътняване на вертикалните фуги между блоковете се подобрява и въздухонепроницаемостта на зида, а оттук и допълнително намаляване на топлинните загуби. Този начин на механично свързване между блоковете силно улеснява тяхното праволинейно зидане.

Подобно на досегашните блокове Porotherm 38 N+F Hi и новите Porotherm 38 N+F Comfort се произвеждат у нас, в завода на компанията в гр. Луковит. Това има съществени предимства за строителството в България, най-вече по отношение на транспортните разходи и бърза реакция за доставка.

Най-същественият показател за всеки материал за зидане на външни стени е неговата топлоизолираща способност. Иначе казано, способността му да не провежда топлината към околното пространство, а да я задържа възможно по-продължително в помещенията и сградата като цяло. Това качество на материалите се измерва с коефициента им на топлопроводимост, който при Porotherm 38 N+F Comfort е λ=0,108 W/mK. Съответно зид от блокове Porotherm 38 N+F Comfort, измазан с гипсова мазилка отвътре и варо-циментова отвън, с обща дебелина 41,5 cm, ще има коефициент на топлопреминаване U=0,27 W/m²K. Това е постижение, по-добро от задължителната референтна стойност U=0,28 W/m²K, заложена в Наредба №7. Поради това при сегашните норми външните стени, иззидани с Porotherm 38 N+F Comfort, не се нуждаят от допълнителна топлоизолация.

Създаването на новите блокове е значително постижение на завода на „Винербергер“ ЕООД в Луковит и на индустрията за строителни материали въобще. При запазване на размерите на керамичните блокове, отличните топлотехнически характеристики на Porotherm 38 N+F Comfort са постигнати по пътя на усъвършенстване на технологията на производство. Решетестата вътрешна структура на блоковете е станала още по-гъста, съответно с повече на брой кухини и по-тънки междинни стени. От топлотехниката се знае, че намалената широчина на кухините затруднява циркулацията на затворения в тях въздух, а това подобрява топлоизолиращата способност на блоковете. Освен това е увеличено и първоначалното съдържание на дървесни трици в глината. В процеса на изпичане при температура над 850 °С те изгарят, като образувалите се газове придават фина пореста структура на керамиката. Това от своя страна на свой ред подобрява топлоизолиращата способност на материала, намалява се и обемното тегло на блоковете – до 600 kg/m³.

Дебелината на външните стени на новите блокове остава непроменена, същата, както и при досега използваните в строителството Porotherm 38 N+F Hi. Това им осигурява необходимата здравина на натиск, която надхвърля нормативните изисквания за неносещи стени.

Блоковете Porotherm 38 N+F Comfort имат размери 250 х 380 х 238 mm, като за един квадратен метър зид са необходими 16 бр., а за кубичен метър зидария – 42 бр. Разходът на разтвор за зидане е 70 l/m³. Теглото на един блок е 14,5 kg. Коефициентът на звукоизолация срещу въздушно преносим шум е 42 dB.

„Винербергер“ ЕООД препоръчва и предлага няколко вида зидарски разтвори. За постигане на максимална топлоизолираща способност и икономия на енергия за отопление, на оптимално качество на зидарията с блокове Porotherm 38 N+F Comfort, производителят препоръчва използването на разтвор за зидане с повишена топлоизолационна способност – Porotherm TM. Това му качество се дължи на съдържанието на перлит, който е типичен, т.е. много добър топлоизолационен материал. Фабрично приготвената суха смес се доставя в книжни торби. Разтворът се приготвя чрез разбъркване с вода в гравитачен смесител, а не с механична бъркалка, за да не се разрушат перлитените гранули, непосредствено преди използването му.

Като всеки високотехнологичен строителен продукт, така и зидането с блокове Porotherm 38 N+F Comfort изисква точно спазване на указанията на производителя. „Винербергер“ ЕООД предлага на клиентите си отлично подготвен и отпечатан каталог. Той съдържа подробно описание на предлаганите продукти и техните характеристики, конструктивни решения и описание на технология на зидане, систематизирани са разностранните предимства на керамичните блокове.

porotherm3

Обновен е и сайтът на компанията. Той съдържа обширна информация, като тук ще отбележим само новата версия на онлайн калкулатора. За неговата първа версия вече е писано в списанието. Той поддържа всички актуални към момента на българския пазар строителни решения на Wienerberger, а възможностите му са разширени. Достъпният за свободно ползване калкулатор е изключително полезен инструмент за всеки проектант и професионален строител, защото за броени секунди предоставя точен и изчерпателен технико-икономически анализ при използване на различни материали и конфигурации, включително до количеството необходима вода за зидарския разтвор и мазилките. Той е много полезен инструмент и за всеки неспециалист, защото е чудесно помагало при избора на оптималния вариант с подходящите материали, включително и от ценова гледна точка.

В списанието неведнъж е писано за предимствата на керамичните блокове като материал за иззиждане на външни и вътрешни стени. Такава статия е примерно „За керамичните блокове и тухли“. Затова съвсем сбито ще споменем най-съществените за тях.

4

» Керамичните тухла са най-древният и дълготраен строителен материал, използван от практически всички цивилизации. Историята на съвременното производство на тухли е тясно свързано с развитието на австрийската фирма Wienerberger, която започва производството на печени тухли през 1819 г.

» Керамичните тухли и продукта на съвремието, керамичните блокове за зидане, се произвеждат изцяло от екологично чисти природни материали – мергелна глина, вода и въздух, преминали през огън при температури около 900 °С. Поради това те са напълно безвреден за здравето строителен материал.

» Керамичните блоковете притежават много добри якостни качества,като якостта на натиск надвишава 10 Мра. Блоковете Porotherm съчетават удивително добри топлоизолационни свойства с висока издържливост на натиск. Това се дължи на вертикално разположените кухини, качествената глина и оптималния производствен процес. Устойчивостта на иззиданата с тях стена се повишава допълнително и поради механичната връзка (на нут и федер) между съседните блокове в реда.

» Керамичните материали са напълно негорим материал, а иззиданите с тухли или блокове Porotherm неносещи зидове имат висока огнеустойчивост.

» Монолитно иззиданият двустранно измазан зид от керамични блокове Porotherm на практика е еднороден. В него не възникват напрежения, породени от денонощните и сезонни промени на температурата – най-честа причина за образуване на микропукнатини и проникване на влага в тях. Периодичното замръзване на водата в тях бавно, но сигурно причинява механично разрушаване на материала.

Силното ограничаване на възможността от развитие на подобен сценарий е още една от причините, поради която монолитно изпълнените с керамични блокове сгради имат и най-продължителен експлоатационен период за редица поколения напред, както и почти не се нуждаят от текуща поддържа. Те са на практика неподатливи към атмосферните влияния и силните ветрове, нещо което не може да се каже за допълнително поставената външна контактна топлоизолация.

» Монолитните, масивни външни стени представляват ефективно действащ акумулатор на топлина. Те имат свойството да поглъщат топлинна енергия от слънцето, която вечер отдават към помещенията. Забавят бързото загряване на помещенията от слънчевото греене, забавят и тяхното охлаждане през нощта. Така спомагат за намаляване на колебанията на повърхностната температура на вътрешните стени и на въздуха в помещенията, което е едно от изискванията за поддържане на здравословен климат в сградата. Топлоакумулиращата способност на стените води до намаляване на разходите за отопление или климатизация, което е особено осезаемо през междинните сезони.

» Благодарение на добрата си паропропускливост, ненарушена от поставянето на контактна топлоизолация, тези стени пропускат преминаването на водните пари от помещенията навън, което ограничава повишаването на относителната влажност на въздуха в тях над установените хигиенни, т.е. здравословни норми. Същевременно част от влагата се задържа в порестата керамика. При изсушаване на въздуха в помещенията, тя се изпарява и връща обратно в помещението. По този начин тухлените стени изпълняват функцията и на естествен влажностен регулатор.

» Зидането с блокове Porotherm изисква малко количество разтвор, а равната повърхност на стената позволява полагане на тънък пласт мазилка. Поради това количеството на съдържащата се в току-що завършения зид влага е изключително малко. Не се налага продължително изчакване докато стените изсъхнат и помещението да стане годно за обитаване.

» Строителството с блокове Porotherm 38 N+F Comfort има и редица икономически изгоди, които са анализирани по-подробно в тази статия.

В заключение ще се върнем към началото на статията.

porotherm6

Новите Porotherm 38 N+F Comfort са единствените на пазара керамични блокове за зидане на монолитни стени без необходимост от поставяне на допълнителна топлоизолация, изпълняващи изцяло задължителните при ново строителство нормативни изисквания за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сградите.

За допълнителна информация посетете сайта на „Винербергер“ ЕООД.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото