В категории: 2020, Актуални статии, Брой 11/2020, Звукоизолация, Икономия на енергия, Строителство

Системата Porotherm Profi Dryfix Extra – зидане с лепило

Появата на тухлите Porotherm на българския пазар през далечната вече 2004 г. откри нова страница в строителната практика у нас. Продукт на коронования от десетилетия за световен лидер в производството на керамични тухли за зидане – австрийския гигант Винербергер, този иновационен строителен материал привнесе най-съвременен облик и стандарти и в родната строителна практика. Значително ускори и улесни икономически изгодно модерно строителство, отговарящо на съвременните европейски и световни норми за комфорт на обитаване – ниски експлоатационни разходи, осигуряване на оптимален и здравословен за човека микроклимат в помещенията.

Макар по инерция наричани тухли, защото са керамичен материал за зидария, блоковете с вертикални кухини Porotherm са качествено нов, съвременен материал, оптимално съчетаващ незаменимите качества на най-древния природен строителен материал – глината, със съвременните производствени технологии.

Ярко изразените предимства на блоковете Porotherm за изграждане както на външни, така и на вътрешни преградни стени, пред класическите и масово използвани до това време у нас материали за зидане – единичните решетести и „тухлите четворка“, бе много бързо оценено от българския проектант и строител. Наложили се като най-добър керамичен материал за зидане, по волята на НВ пазара, само три години след основаването на „Винербергер“ ЕООД, през 2007 г., компанията откри и своя първи завод в България, в гр. Луковит.

През изминалите оттогава години Винербергер непрестанно развива и обогатява семейството Porotherm с нови, все по-съвършени продукти, с цел улесняване и повишаване на ефективността в строителството, за удовлетворяване на непрестанно нарастващите изисквания за подобряване на енергийната ефективност на сградите и комфорта на обитаване – включително по отношение на подобрената звукоизолация.

Развитието на гамата Porotherm може да бъде проследена с подробности и от близо двете дузини публикации в списание „Направи сам“.

Върхово постижение, както казват, „от бъдещето“, защото надминава валидните и днес нормативните изисквания по отношение на енергийната ефективност на сградите, са уникалните блокове Porotherm 38 N+F W.i Plan. „Винербергер“ ЕООД ги пусна на пазара в началото на 2017 г. Те са отличен материал за изграждане на външни стени, защото съчетават характерните предимства на блоковете Porotherm с възможностите на специализиран топлоизолационен материал – каменната вата, която запълва кухините им. Резултатът е масивен еднослоен зид с отлични топлоизолационни качества, с много добра топлоакумулираща способност, отлични възможности за поддържане на оптимален температурен и влажностен микроклимат в помещенията при минимални колебания, с добра звукоизолация. И не само това – Porotherm 38 N+F W.i Plan бяха първите, с които „Винербергер“ ЕООД отвори вратите на българския пазар за ново поколение керамични блокове, отличаващи се с изключително точни размери. Качество, което позволява въвеждането на нов метод на зидане – чрез залепване с полиуретаново лепило Porotherm Dryfix Extra.

Наскоро „Винербергер“ ЕООД направи и следващата решаваща стъпка, като пусна на нашия пазар още два модела от фамилията „шлифовани“ блокове – Porotherm 25 N+F Profi и Porotherm 12 N+F Profi. Така българският строител вече разполага с пълна система за зидане чрез залепване с лепило, наречена Porotherm Profi Dryfix. Система, вече безапелационно доказала качествата си и отдавна наложила се в развитите икономически държави, където качественото строителство се цени особено високо, а и цената на труда също е висока.

Стандартното строителство в България предполага изграждане на външните стени с блокове с дебелина 25 cm и 12 cm за вътрешните преградни стени. Системата Porotherm Profi Dryfix Extra предлага модели и за двете дебелини – Porotherm 25 N+F Profi и Porotherm 12 N+F Profi.

Заслужава да отбележим, че това е постижение, за което „Винербергер“ ЕООД работи систематично в продължение на десетилетие. За пръв път блокове от този вид и непознатата у нас технология за зидане чрез залепване бяха представени пред строителната гилдия през пролетта на 2010 г. на специализираното изложение „Българска строителна седмица“. Очевидно тази технология тогава бе твърде изпреварила календара на българското строително летоброене и бяха необходими 10 години докато строителният пазар узрее за масовото й приложение.

 

Първото представяне на системата Porotherm Profi Dryfix в България на щанда на „Винербергер” ЕООД на специализираното изложение „Българска строителна седмица“, март 2010 г.

Система Porotherm Profi Dryfix

Към момента системата включва пуснатите наскоро на пазара керамични блокове Porotherm 25 N+F Profi, Porotherm 12 N+F Profi и вече познатите блокове с пълнеж от каменна вата Porotherm 38 N+F W.i. Plan. Заедно със специалното полиуретаново лепило Dryfix Extra, те образуват система, позволяваща изграждането по новия метод на външни стени без или със допълнителна топлоизолация, както и на вътрешни преградни стени. Новото поколение блокове са известни още като „шлифовани“ или „калибрирани“. Причината е в завършваща производствения процес прецизна обработка на шлифоване. Тя се извършва от компютърно управлявана машина. В резултат на това блоковете излизат от завода калибрирани по височина с максимален толеранс в размера под 0,5 mm, с идеално равна и гладка повърхност. Поради това, при добре нивелирана и подравнена основа, блоковете от съседните редове прилепват плътно един към друг.

Защо е необходима, какви са предимствата на тази крайно необичайна за строителството и трудно постижима в производството прецизност в изработката?

От самото появяване на пазара една от отличителните, особено ценени характеристики на блоковете Porotherm, е и си остава високата точност при изработката им. Тези, на практика еднакви размери, значително улесняват зидането със зидарски разтвор, спомагат за повишаване на ефективността и качеството на строителството. При класическия досега (!) метод за свързване на блоковете Porotherm в зида със зидарски разтвор с дебелина на пласта 10–12 mm, минималните допустими разлики във височината на отделните блокове не оказва влияние на работата.

Създаването на калибрираните по височина блокове Porotherm Profi и Porotherm Plan на системата Porotherm Profi Dryfix открива нова страница в строителната практика като заменя класическото зидане със строителен разтвор със съвременен по-съвършен метод – залепване със специално полиуретаново лепило Dryfix Extra.

Революционно решение, което „пенсионира“ хилядолетната практика за работа със зидарски варо-цименто пясъчни заводски разтвори, които в повечето случаи се приготвят на място чрез разбъркване с вода.

От ляво на дясно: Porotherm 12 N+F Profi, Porotherm 25 N+F Profi и Porotherm 38 N+F W.i. Plan

Dryfix Extra е специално разработено за блокове Porotherm еднокомпонентно полиуретаново лепило в стандартни флакони. Шприцова се с обикновен пистолет за работа с такъв вид материали, като единственото изискване е да има дълъг щуцер с резба за свързване на флакона.

След нанасяне на лепилото, интервалът, в който то позволява поставяне и наместване на блоковете, е ограничен до 3 min. В рамките на около 10 min лепилото достига достатъчна якост, позволяваща изграждане на следващия ред. Пълната здравина на залепването се постига след 1,5-5 часа в зависимост от температурата на околната среда и относителната влажност на въздуха. Dryfix Extra позволява работа при температури от –5 ˚С до +35 ˚С. За качествено залепване оптималната температура на лепилото трябва да бъде в интервала 20–25 ˚С. Когато температурите са по-ниски, флаконите се държат във водна баня с подходяща за работа температура. Минимално допустимата долна температурна граница за употреба на лепилото е +10 ˚С.

Dryfix Extra има висока свързваща способност, осигуряваща голяма здравина на връзката между блоковете и на зида като цяло. Многократно извършвани тестове в независими лаборатории са доказали, че лепената връзка между два керамични блока издържа на по-голям натиск, отколкото самите те. При натиск, надхвърлящ граничните стойности 11 N/mm² (Porotherm 25 N+F Profi) или 12 N/mm² (Porotherm 38 N+F W.i. Plan), блоковете може да бъдат разрушени. Връзката между тях, обаче, все още не. За отбелязване е също, че посочените стойности на устойчивост на натиск на блоковете Porotherm, многократно надхвърля изискванията за ограждащи неносещи зидове. Тестовете са доказали също, че лепеният зид отговаря на всички изисквания за пожароустойчивост, както и на останалите изисквания за безопасност. Изводът е, че зидът от залепени с Dryfix Extra блокове има висока гарантирана здравина.

Голямото предимство на системата Porotherm Profi Dryfix е, че се намалява с до 50% времето за изграждане на зида в сравнение със зидането с класически зидарски разтвор. Производителността на труда се увеличава два пъти. Също така използваните при този метод материали позволяват работа в температурния интервал от –5 ˚С до +35 ˚С. При класическите, съдържащи вода разтвори, при температури под +5 ˚С не се работи.

Един флакон лепило е достатъчен за 10 m² зид Porotherm 12 N+F Profi или за иззиждане 5 m² зид с блокове Porotherm 25 N+F Profi или Porotherm 38 N+F W.i. Plan.

 

Зидане чрез лепене

Свързването на блоковете Porotherm 12 N+F Profi, Porotherm 25 N+F Profi и Porotherm 38 N+F W.i. Plan чрез залепване с лепило има множество предимства от съществено значение.

Зидането с класически зидарски разтвор изисква немалък майсторлък и разход на време за подготовка на разтвор с оптималната за работа гъстота, умения за равномерното полагане и подравняване на разтвора върху реда. Всеки блок се намества и нивелира поотделно, за да лежи в хоризонтална равнина с останалите в реда. Работата върви бавно, а качеството на готовия зид, включително получаването на максимално равна стена, подходяща за тънкослойна мазилка или шпакловка, изисква високо квалифицирана в занаята ръка. Каквато все по-трудно се намира на пазара на труда и става все по-скъпа.

Свързването на блоковете с лепило спомага за успешното преодоляване на тези проблеми. След правилното поставяне на първия ред блокове върху основа от цименто–пясъчен или вароциментов разтвор (Porotherm М 50), с безупречно нивелирана равна повърхност, и неговото втвърдяване, подреждането и залепване на блоковете от следващите редове върви значително по-бързо и лесно, дори и за майстори с неособено голям опит.

Преди залепване повърхността на блоковете се почиства от прахта с натопена във вода широка четка (баданарка). Същевременно слепваните повърхности се овлажняват, което е необходимо за по-здравото свързване на лепилото.

С помощта на пистолет лепилото се нанася върху повърхността на блоковете на ивици с широчина около 3 cm всяка. При блоковете с дебелина 25 cm се полагат две успоредни ивици на разстояние около 5 cm от външната стена. След излизане от пистолета лепилото Dryfix Extra съвсем малко увеличава обема си (експандира).

При блоковете с широчина 12 cm се полага една ивица лепило по осовата линия на блоковете или в близост до нея. Понеже отвореното време, т.е. интервалът от време, през което лепилото позволява поставяне и наместване на блоковете, е кратко (до 3 min), препоръчва се то да се полага наведнъж върху не повече от 2–3 блока.

При блоковете с пълнеж от каменна вата Porotherm 38 N+F W.i. Plan лепилото се полага върху най-близките до краищата на блока двойки съседни вътрешни стени – общо на 4 ивици. Препоръчва се използването на Y-образно разклонен накрайник на пистолета. С него лепилото се нанася едновременно върху двете съседни стени. Разстоянието между дюзите съответства на разстоянието между тях. Едновременното полагане на две ивици лепило ускорява процеса и оставя повече време за наместване на блоковете в интервала (отворено време), в който лепилото позволява това.

Улесненото и без това странично свързване на блоковете Porotherm, благодарение на профилираните им на нут и федер странични стени, при новите шлифовани блокове Porotherm Profi става още по-лесно и бързо. Блоковете се поставят плътно един до друг и наместват в реда без да се поставя лепило помежду им. Механичната връзка между тях е напълно достатъчна от гледна точка на якостните изисквания и осигуряване на въздухонепроницаемост на зида. Само при „превързване“ на два зида и липса на механична връзката между допиращите се блокове, страничното им свързване става с разтвор.

Вляво: Блокове Porotherm 38 N+F W.i. Plan. Полагане на лепилото с Y-образен накрайник на пистолета. Вдясно: Полагане, нивелиране и подравняване на основния пласт със специален комплект приспособления на Винербергер

Зидането на блоковете във всеки следващ ред става по класическия начин за изпълнение на „зидарска превръзка“ – със странично изместване на разстояние 1/3–1/2 от дължината на блока или най-малко на 10 cm. Както вече многократно е писано в списанието, блоковете Porotherm се режат единствено с машини с диамантен диск за керамика с водно охлаждане.

Блокове Porotherm Profi и Porotherm Plan имат по-голяма височина от останалите – 249 mm. При дебелина на слоя втвърдено лепило – около 1 mm, се получава обща височина 25 cm. Това улеснява „срещането и превързването“ на два перпендикулярни един на друг съседни зида, когато те не завършват при стоманобетонна колона. Те могат да се комбинират и с третия от новите блокове Porotherm 38 N+F W.i Plan.

 

Поставяне на първия ред блокове

Всеки зидар знае, че от решаващо значение за крайния резултат и бързина на зидане е правилното поставяне на първия ред блокове. По него след това се подвеждат и останалите редове. Допуснатите в самото начало неточности – отклонение от хоризонталната равнина, изкривяване на линията, която зидът трябва да следва или неравности, впоследствие се коригират много по-трудно и бавят работата. Това изискване е още по-категорично при работа с блоковете Porotherm Profi, защото дебелината на слоя лепило, около 1 mm в твърдо състояние, не позволява корекции по височина.

Затова първия ред блокове Porotherm Profi се полага върху прецизно нивелиран хоризонтален слой вароциментов разтвор Porotherm М50 или цименто-пясъчен разтвор с подходяща гъстота. Добър вариант е този изравняващ и коригиращ повърхността на стоманобетонната плоча до хоризонтална равнина слой да се направи няколко часа по-рано, за да се втвърди. Силно улеснява работа и показаният тук „комплект за изравняване и повеждане на зидарията“.

Допълнителна информация може да намерите тук.

В заключение да обобщим предимствата на системата Porotherm Profi Dryfix Extra.

• Зидането на блоковете Porotherm Profi чрез залепване става значително по-бързо, а процесът е сух и чист. Времето за зидане се намалява до два пъти, респективно с толкова се увеличава производителността на работа. На обекта не се внасят материали за строителни разтвори, липсва неизбежното замърсяване с втвърдени остатъци от разтвора. Повърхността на стените се получава гладка и чиста, защото няма избил от фугите втвърден зидарски разтвор. Съответно, не се налага неговото отстраняване, пести се труд и време. Улеснява се измазването, по-лесно и бързо се постига високо качество на повърхността на стената.

• Замяната на обемистите и тежки чували сух разтвор с леките и компактни флакони лепило ограничава до минимум, на практика елиминира, разходите за транспорт до обекта, качването и пренасянето разнасянето на тежък товар по етажите, няма необходимост от подемни съоръжения, миксери и други ръчни инструменти, спестява се немалко физически труд за пренасяне, разбъркване и повдигане на кофите с разтвор на скелето.

• С отпадане използването на разтвор за зидане, липсва и влагата, която се внася в помещението чрез просмукване в зида на съдържащата се в разтвора вода. Това позволява по-бързо нанасяне в помещенията и тяхното здравословно обитаване.

• При използване на съдържащи вода строителни разтвори, допустимата за работа минимална температура на околната среда е +5 ˚С. При залепване на блоковете с лепило може да се работи при температури до –5 ˚С. Така строителният сезон се удължава с около два месеца. При регистрираните в България от десетилетия насам средни температури, това на практика означава непрекъсната строителна година.

Всички посочени технически, технологични и транспортни предимства при строителство по системата Porotherm Profi Dryfix Extra в крайна сметка имат своето финансово измерение, което производителят защитава с конкретни факти и с цифри доказва икономическата изгода от този новаторски метод на зидане.

Пример – съпоставка между транспортните разходи при работа с фабрична суха смес за зидарски разтвор и лепило Dryfix Extra във флакони.

Полиуретановото лепило Porotherm Dryfix Extra се доставя в комплект с блоковете Porotherm Profi. За един камион блокове с дебелина 25 cm са необходими 26 флакона Dryfix Extra, които се побират в малко над две кашончета. За зидане на същото количество блокове със строителен разтвор, са необходими 78 торби сух материал или общо 2,2 палети с тегло по 1400 kg всяка или общо 3080 kg. Образно казано, един камион, натоварен с лепило Dryfix Extra, заменя 100 камиона сух разтвор на чували. Икономията от транспортни разходи до обекта, разтоварване, складиране и пренасяне по етажи и помещения е значителна.

Споменава се и изграждането на средна по големина семейна къща. При класическия способ на зидане за нея ще бъдат необходими 14 000 литра готов за работа зидарски разтвор или 17 палета сух материал в чували. Товарът възлиза на 23,8 т. При работа по системата чрез залепване Porotherm Dryfix Extra са потребни около 202 флакона или 17 кашончета, които се побират и в автомобил „баничарка”.

За по-задълбочено проучване на възможностите и предимствата на системата Porotherm Dryfix Extra, сайтът на „Винербергер“ ЕООД предлага подробна техническа и ценова информация за предлаганите продукти и работата с тях. Осигурена е компетентна консултантска помощ. Ценен помощник е и калкулаторът, който силно улеснява първоначалния избор на материалите за даден зид. Той предоставя, при това многовариантна, количествена и ценова калкулация в зависимост от вида, дебелината на зида и блоковете за зидане, вида и дебелината на мазилките, наличието или не на допълнителна топлоизолация, и т.н.

Системата Porotherm Profi Dryfix Extra – зидане с лепило
от
кл.думи:
5 / 5 звезди
Системата Porotherm Profi Dryfix Extra – зидане с лепило Създаването на калибрираните по височина блокове Porotherm Profi и Porotherm Plan на системата Porotherm Profi Dryfix открива нова страница в строителната практика като заменя класическото зидане със строителен разтвор със съвременен по-съвършен метод – залепване със специално полиуретаново лепило Dryfix Extra.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото