В категории: Брой 5-6/2008, Облицовки и настилки, Ремонти, Строителство

Системи за подови покрития с Thomsit

Подобно на популярната марка Ceresit концернът Henkel притежава още редица други марки за обособени групи от продукти, успешно наложили се на световния и регионалните пазари. Една от тях е Thomsit, чиито продукти обхващат по-тясно специализирана територия от строителната химия, каквато са подовите покрития. Тук марката Thomsit е водеща не само в Германия, но и за Европа като цяло. Палитрата от продукти обхваща различни системи за залепване на подови покрития от паркет, меки подови настилки на основа PVC и каучук, килимени подови покрития (мокети), за полагане на специални антистатични подови покрития и други. Всяка от тези системи представлява набор от подходящите за конкретния случай материали: грундове и саморазливащи се замазки за подготовка на основата и специализирани за всеки вид настилка и основа лепила. Трябва специално да се отбележи, че продуктите на Thomsit са особено предпочитани за професионална употреба при изпълнение на отговорни настилки, подложени на интензивно натоварване в различни по предназначение обществени сгради. Следователно това, което е добро за представителните обществени сгради, в още по-голяма степен ще удовлетворява и най-високите изисквания на жилищното строителство и ремонти.

Марката и нейните продукти са все още сравнително малко познати на масовия пазар в България, но това без съмнение скоро ще се промени, защото така, както „Хенкел България“ наложи безапелационно у нас продуктите Ceresit, предстои това да бъде сторено и за продуктите на Thomsit. При тяхното качество, донесло им първенството в Европа, това неминуемо ще стане и у нас.

Специалистите на Thomsit имат зад гърба си над 60-годишен опит в разработката на материали, във внедряването на иновационни решения и технологии. Такава технология например е патентованата SIСURE, основаваща се на също така патентованите полимери FLEXTEC, които намират приложение в лепилата за дървени настилки. Тези лепила запазват изключително висока остатъчна еластичност след втвърдяване, имат много висока слепваща способност към всякакви видове основи. При тях отпада необходимостта от предварително грундиране и се икономисва свързаната с това загуба на време за изсъхването му. Лепилата имат много добра слепваща способност към различните видове дървесина, като важна тяхна характеристика е и това, че не съдържат вода, която се всмуква от дървесината и неминуемо причинява нейното набъбване и раздуване. Освен това избилото тук-там лепило лесно и без да оставя следи, може да се почиства. Лепилата на тази основа не дразнят кожата и са по-безвредни от други със същото предназначение. При лепилата за меки подови покрития водеща за момента е технологията EASY, която спомага за по-бързото залепване и втвърдяване на лепилото, придава отлична здравина на залепване и в крайна сметка спомага за намаляване на разхода на лепило с около 30%. Саморазливащите се замазки, базирани на тази технология, тежат по-малко и с тях се покрива по-голяма площ при един и същ обем в сравнение с други материали.

Тук ще разгледаме няколко типични изпълнения на подови настилки, изпълнени с материали, които се продават в България. Подбрали сме три типични случая: залепване на меки килимени подови настилки (мокет) върху циментова замазка, на дървено подово покритие (паркет) върху същата основа и залепване на мека PVC настилка върху циментова замазка с повишена остатъчна влажност. Thomsit предлага материали за изпълнение на най-различни подови покрития в комбинация с различни основи като например полагане на нова върху стара мека PVC настилка, мокет върху PVC настилка, дървени подови покрития върху основа от дървесни и други подови плочи, настилки над вградена в пода отоплителна система, полагане на каучукови настилки, на специални антистатични PVC настилки и др.

Преди да разгледаме отделните системи и материали, обръщаме внимание, че лепилата се разнасят върху основата на равномерно дебел слой с помощта на назъбени стоманени маламашки или шпахтели. За разлика от инструментите за нанасяне на лепилото за подови или стенни облицовъчни плочки, формата на зъбите при инструментите за лепене на подови покрития е триъгълна с различна големина (височина и основа на триъгълния изрез) и различно разстояние между тях. Използват се общо 13 вида, към които трябва да се прибавят и 3 инструмента с правоъгълни зъби, най-големите от които са с размери 6х6 mm. Размерите на зъбите с триъгълна форма са между 2,80х1,80 mm и 9,80х6,50 mm (височина х широчина на основата). Правоъгълното назъбване се използва при специални гребла с широчина 55 cm, с които се разнася грубо разтворът на саморазливащата се замазка. Конкретният инструмент се подбира според препоръките на производителя за всеки вид лепило или замазка, като начинът на назъбване е обозначен с буква и цифра, примерно S1, S2, A0-A4, B1, C2, R1 и т.н.

При подовите, както при всички останали покрития – облицовки с плочки, замазки, мазилки и др., се започва с обработка на основата с подходящ за случая грунд. Thomsit предлага гама от грундове, като подходящият се подбира според вида на основата, най-вече в зависимост от способността ù да поглъща влагата, наличието на повишена остатъчна влажност, нейната здравина и др. За т. нар. критични основи със силно ограничена или липсваща способност да попиват вода се използват специални двукомпонентни грундове (Thomsit R 755) на основа епоксидни смоли. Когато се цели заздравяване на повърхността на основата, се прилага дълбокопроникващ епоксиден грунд (Thomsit R 750). Ако не се поставят специални изисквания, най-често се използва универсалният грунд Thomsit R 766, който е еднакво подходящ за основи с различна способност да поглъщат водата.

В два от разгледаните тук случаи е използван именно Thomsit R 766. Той служи за подобряване на адхезията (силата на сцепление) между обработената с него основа и саморазливащата се подова замазка. Подходящ е за нанасяне върху циментови замазки и бетонни плочи, стари подови настилки с керамични или от естествен камък плочи, гипсови и анхидридни замазки, подови плочи на гипсова основа (гипсофазер), замазки от лят асфалт, дъсчено дюшеме или плочи от дървесни частици. Подходящ е за обработване на основата и преди директно залепване на различни подови настилки, включително паркет. Доставя се във вид на силно концетриран разтвор, който според вида на основата се разрежда с вода в съотношение от 1:1 при бетон до 1:4 при циментови замазки или гипсофазер. Когато върху грундираната повърхност се полага циментова замазка или бетон, е необходимо да се изчакат около 30 min за изсъхване на грунда. Когато основата не поглъща вода, това време се увеличава до около 4 часа. Ако подовата настилка ще се лепи директно върху основата, времето за изчакване се увеличава на 24 часа.

Необходимо е да се има предвид, че грундът Thomsit R 766 не осигурява изолация срещу проникване на влага откъм основата. Ето защо в третия пример, при който циментовата замазка не е достатъчно изсъхнала и има повишена остатъчна влажност, е използван грундът Thomsit R 755, нанесен двукратно. Той е специално предназначен за подготовка на „критични основи“, и то при повишени изисквания към силата на слепване. Решаваща за избора му в случая е способността да изгражда водоплътна преграда, която не пропуска капилярно изкачващата се от основата влага. След смесване на двата компонента така полученият грунд трябва да се изразходва в рамките на 30–40 min. Втвърдява се окончателно за 24 часа. Използва се за грундиране на минерални и водоплътни основи като подови настилки от керамични и от естествен камък плочи, включително метални повърхности. Много подходящ е за подготовка на подове, подложени на интензивно натоварване.

Най-често основата е бетонна плоча, която не е добре нивелирана, нито е достатъчно равна, нито с гладка повърхност. Всичко това трябва да се коригира, защото дори по-едрите песъчинки ще се открояват и ще личат върху повърхността на мека PVC настилка, а на тези места тя много бързо ще бъде протрита. Thomsit предлага широк спектър от саморазливащи се материали за цялостни подови замазки, както и материали за частично шпакловане и подравняване на неравни повърхности. И в трите илюстрирани тук решения е използвана замазката Thomsit DX. Материалът е подходящ за еднократно нанасяне на слой с дебелина 0,5–10 mm. При необходимост може да се положи и следващ пласт с дебелина в посочените граници. Пригоден е да служи за основа в закрити и сухи помещения, но не и за крайно покритие. Доставя се във вид на суха смес в книжни торби с маса по 25 kg. Може да се полага върху стари циментови замазки или бетонна плоча, върху стари настилки с подови плочи, (керамични или от естествен камък), циментови замазки със здраво свързани и устойчиви на влага остатъци от лепилото, с което e било залепено старото покритие (например от PVC). Тази подова замазка има висока устойчивост на натиск, не образува вътрешни напрежения и предизвикани от това напуквания. Два часа след полагане на замазката върху нея вече може да се стъпва. Годна е за полагане на връхното покритие след 24 часа при дебелина на слоя до 3 mm или след 48 часа, когато дебелината му е между 3 mm и 10 mm.

Колкото до лепилата, тук разнообразието е особено голямо, което позволява да се подбере най-подходящото за конкретното подово покритие, основата и условията на експлоатация. В разгледаните примери са използвани лепилата:

» Thomsit T 440 е предназначено за залепване на текстилни килимени подови покрития (мокет, тъфтинг с текстилна или от разпенен латекс основа, иглонабити настилки) върху просмукваща вода основа. Не е подходящо за лепене на килимени покрития с основа от разпенен PVC или полиуретан.

» Thomsit P 618 – дисперсионно лепило за паркетни подови покрития от масивна дървесина, включително различни видове паркетни дъски, както и ламинатен паркет.

» Thomsit K 190 EasyElast е контактно лепило за меки, еластични подови настилки с голяма здравина на слепване. Предназначено е за залепване на PVC настилки върху плътни, непопиващи вода основи. Времето за изчакване преди залепване е съкратено, бързо набира здравина на слепване – след 24 часа настилката може да се натоварва, а крайната здравина на слепване се достига след 48 часа. В сравнение с обикновените лепила при една и съща маса позволява залепване на до 20% по-голяма площ (използва се технологията EASY). Подходящо е за залепване на покрития от каучук върху стълбищни стъпала, при стенни облицовки, както и за текстилни настилки с основа от разпенен латекс или пенополиуретан.

Коментари и въпроси

1 Коментар към “Системи за подови покрития с Thomsit”

Александър | август 7th, 2013 at 7:58 pm

Интересувам се от повърхностно покритие върху стара бетонова настилка за тротоар на селска къща.

„Направи сам“:
Решението на проблема Ви зависи от това, доколко разходът е целесъобразен според вида на градината, режима на нейното ползване, натоварването върху пътеките и алеите.
Ако държите да постигнете максимално добър естетически вид и износоустойчивост, може да направите покритие от шаблон-бетон или шампован бетон:
Тези покрития най-лесно се почистват, имат голяма дълготрайност и широки възможности на оцветяване, както и имитация на естествени плочи.
Друго решение е да настелете пътеките с плочи от естествен камък:
https://napravisam.net/?p=15355
https://napravisam.net/?p=11346
Понеже основата е стар бетон, преди да правите изравняваща замазка или да се лепят каменни плочи, е добре повърхността да се обработи чрез напръскване с рядък цименто-пясъчен разтвор с добавяне към него на препарата Ceresit CC81 на Henkel.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото